Allitteration

Från Wikipedia
Stilfigurer

DIALOG
Apostrofering
Descriptio
Divisio
Hypofor
Illeism
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Sermocinatio

JÄMFÖRELSE
Allegori
Antites
Kenning
Liknelse
Metafor
Metonymi
Pars pro toto
Synekdoke

ORDLEK
Malapropism
Oxymoron
Paronomasi
Zeugma

STRUKTUR
Anastrof
Isokolon
Kiasm
Parallellism
Trikolon

TILLÄGG
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Perifras
Pleonasm
Polysyndeton
Stegring
Tautologi

UPPREPNING
Allitteration
Anadiplos
Anafor
Assonans
Epanalepsis
Epifor
Rim
Symploke
Synonymi

UTESLUTNING
Asyndeton
Ellips
Ironi
Litotes
Meiosis

ÖVRIGT
Antonomasi
Dysfemism
Eufemism
Exclamatio
Katakres

Allitteration är en retorisk stilfigur med upprepning av ett ljud (fonetisk parallellism) från början av ett ord till början av ett annat ord.[1] Det kan jämföras med rim, där ord slutar med samma ljud.

Förklaring[redigera | redigera wikitext]

Allitteration, som även kallas stavrim, bokstavsrim eller uddrim, är en stilfigur där flera ord i ett sammanhang börjar med samma ljud, eller med samma, eller liknande, fonem. Till exempel "Allas engagemang". Det behöver inte bara vara den första bokstaven som är identisk; även ord som ställs efter varandra i följd som upprepar samma konsonantljud eller som har upprepad betonad vokal, räknas in. Vokaler allitererar med alla andra vokaler. Det är inte nödvändigt att orden med gemensam begynnelsebokstav följer direkt på varandra, ibland kan effekten uppnås i alla fall.

I essäer/uppsatser och argumenterande texter kan allitterationen vara ett subtilt, men likväl effektivt, sätt att sälja in ett budskap eller en åsikt: "I det här valet har parti A ständigt och skoningslöst försökt misskreditera, misstänkliggöra och misstroendeförklara parti B som ekonomiskt oansvarigt och entydigt oberäkneligt." Meningen innehåller flera separata allitterationer.

I fornnordiska dikter är allitterationer viktiga och vanligt förekommande, exempelvis i Havamal: "ttre rda man r ej på vägen, än mycket mannavett" (Erik Brates tolkning).

Användningsområden[redigera | redigera wikitext]

Allitterationer används i retoriken av talskrivare men även inom poesin (exempel: "Konung Erik på sin luta leker, lutan lagd på silkesstickat knä." (Carl Snoilsky, Kung Erik)), låtskrivande (Fröken Fräken ifrån Fryken (Thore Skogman)) och författare. Många reklambyråer och liknande använder allitterationer för att få deras slogan att fastna hos kunderna ("Volvos rde varar").

I populärkultur[redigera | redigera wikitext]

  • En lång allitteration förekommer i revyn Grisen i säcken. Claes Eriksson reciterar där den fiktiva boken "Bara ben" av den likaledes fiktiva författaren Bengt Brunte Bondeblad. Texten inleds med:
Bakom brödbutiken bodde Baskerbosses båda bröder, bröderna Basker. Brödernas båda brädade beundrarinnor brukade besviket begagna brödbutikens bullar. Bullarna bakade Baskerbosses bas, Bagarbasse. Baskerbosse bodde bredvid brödbutikens blå byggnad...[2]
  • Ett annat exempel på en längre allitteration förekommer i filmen V för Vendetta, när huvudpersonen, kallad V, träffar Evey Hammond för första gången (denna allitteration förekommer dock inte i den tecknade serien med samma namn, som filmen är baserad på):
Voilà! In view, a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the vox populi now vacant, vanished. However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition! The only verdict is vengeance, a vendetta held as a votive not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. Verily, this vichyssoise of verbiage veers most verbose, so let me simply add that it's my very good honor to meet you and you may call me "V".
– V[3]

Allitterativ antites[redigera | redigera wikitext]

Allitterativ antites är ett uttryck med antiteser (motsatsuttryck) där antiteserna bildar en allitteration. Uttrycksformen skapar en spänning mellan orden, då antitesen drar orden ifrån varandra, medan allitterationen knyter orden samman.

Exempel på allitterativa antiteser är Skydda eller skövla och engelskans Dream of doctors who are concerned more with public health than private wealth (Jesse Jackson, 1988).

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Klassisk retorik för vår tid av Janne Lindqvist Grinde 1:1, 2008, sid 278
  2. ^ Galenskaparna - Basker-Bosse
  3. ^ Memorable Quotes for V for Vendetta