Allitteration

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Stilfigurer
Allegori
Allitteration
Anafor
Anastrof
Descriptio
Divisio
Dysfemism
Ellips
Epifor
Eufemism
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Hypofor
Katakres
Kiasm
Liknelse
Litotes
Malapropism
Metafor
Metonymi
Oxymoron
Parallellism
Paratax
Paronomasi
Pars pro toto
Pleonasm
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Rim
Stegring
Symploke
Synekdoke
Tautologi
Trikolon
Zeugma

Allitteration är en retorisk stilfigur med upprepning av ett ljud (fonetisk parallellism) från början av ett ord till början av ett annat ord.[1]

Förklaring[redigera | redigera wikitext]

Allitteration, som även kallas stavrim, bokstavsrim eller uddrim, är en stilfigur där flera ord i ett sammanhang börjar med samma ljud, eller med samma, eller liknande, fonem. Till exempel "Allas engagemang". Det behöver inte bara vara den första bokstaven som är identisk; även ord som ställs efter varandra i följd som upprepar samma konsonantljud eller som har upprepad betonad vokal, räknas in. Vokaler "rimmar" på alla andra vokaler. Det är inte nödvändigt att orden med gemensam begynnelsebokstav följer direkt på varandra, ibland kan effekten uppnås i alla fall.

I essäer/uppsatser och argumenterande texter kan allitterationen vara ett subtilt, men likväl effektivt, sätt att sälja in ett budskap eller en åsikt: "I det här valet har parti A ständigt och skoningslöst försökt misskreditera, misstänkliggöra och misstroendeförklara parti B som ekonomiskt oansvarigt och entydigt oberäkneligt." Meningen innehåller flera separata allitterationer.

I fornnordiska dikter är allitterationer viktiga och vanligt förekommande. Allitteration är också vanligt i tidningsrubriker och reklamslogans.

Användningsområden[redigera | redigera wikitext]

Allitterationer används retoriken av talskrivare men även inom poesin, låtskrivande och författare. Många reklambyråer och liknande använder allitterationer för att få deras slogan att fastna hos kunderna.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

 • Alla barn i början
 • Arla i urtid (Völuspá, Poetiska Eddan)
 • ttre rda man r ej på vägen, än mycket mannavett (Havamal, Poetiska Eddan, Erik Brates tolkning)
 • Fröken Fräken ifrån Fryken Thore Skogman
 • Jag måste ha medicin med detsamma" Thore Skogman, Tomtegubben hade snuva
 • Konung Erik på sin luta leker, lutan lagd på silkesstickat knä. (Carl Snoilsky, Kung Erik)
 • Volvos rde varar
 • Gräva i gröten
 • Utan trosor i Tyrolen
 • Alla ansikten vänder sig sakta söderut
 • Snön singlar sig sakta ner

I populärkultur[redigera | redigera wikitext]

 • En lång allitteration förekommer i revyn Grisen i säcken. Claes Eriksson reciterar där den fiktiva boken "Bara ben" av den likaledes fiktiva författaren Bengt Brunte Bondeblad. Texten inleds med:
Bakom brödbutiken bodde Baskerbosses båda bröder, bröderna Basker. Brödernas båda brädade beundrarinnor brukade besviket begagna brödbutikens bullar. Bullarna bakade Baskerbosses bas, Bagarbasse. Baskerbosse bodde bredvid brödbutikens blå byggnad...[2]
 • Ett annat exempel på en längre allitteration förekommer i filmen V för Vendetta, när huvudpersonen, kallad V, träffar Evey Hammond för första gången (denna allitteration förekommer dock inte i den teckande serien med samma namn, som filmen är baserad på):
Voilà! In view, a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished. However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition! The only verdict is vengeance; a vendetta held as a votive, not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. Verily, this vichyssoise of verbiage veers most verbose, so let me simply add that it's my very good honor to meet you and you may call me "V".
— V[3]
 • Även Niklas Strömstedt använde sig av allitteration i sin schlagerlåt Om från slutet av 80-talet. "Om du var ett hav vore jag en våg, om du var vidderna ville jag va vinden"[4]

Som tungvrickare[redigera | redigera wikitext]

Svenska[redigera | redigera wikitext]

 • En annan Anna åt en annan Annas ananas.
 • Farfar, får får får? – Nej, får får inte får, får får lamm.
 • Flyg, fula fluga, flyg, och den fula flugan flög.
 • Ett västkustskt kvistfritt kvastskaft.
 • Knut satt vid en knut och knöt en knut. – När Knut knutit knuten var knuten knuten.
 • Sex laxar i en laxask.[5]
 • Sju sjösjuka sjömän sköttes av sjuttiosju sköna sjuksköterskor på det sjunkande skeppet Shanghai.[5]
 • Sotaren Selma samlar semlor. Se så många semlor Selma samlat.
 • Ställ'en i stället i stillhet i stallet i Stöllet.

Tyska[redigera | redigera wikitext]

 • Fischers Fritz fischt frische Fische; frische Fische fischt Fischers Fritz.[6]
 • Klaus Knopf liebt Knödel, Klöße, Klöpse. Knödel, Klöße, Klöpse liebt Klaus Knopf.[6]
 • Schnellsprechsprüche sprechen sich schwer schnell.[6]
 • Zwei Ladenjungen, die vor den Schokoladenladen Laden laden, laden Schokoladenladenladenmädchen zum Tanze ein.[7]

Engelska[redigera | redigera wikitext]

 • Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?[8]
 • She sells sea shells by the seashore. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells.[9]
 • Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a bit of better butter.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Klassisk retorik för vår tid av Janne Lindqvist Grinde 1:1, 2008, sid 278
 2. ^ Galenskaparna - Basker-Bosse
 3. ^ Memorable Quotes for V for Vendetta
 4. ^ Klassisk retorik för vår tid av Janne Lindqvist Grinde 1:1, 2008, sid 279
 5. ^ [a b] Übersetzung.at Twister
 6. ^ [a b c] Zungenbrecher
 7. ^ German Tongue Twisters
 8. ^ "Peter Piper picked a peck of pickled peppers..."
 9. ^ Tongue Twisters - Sea Shells

Se även[redigera | redigera wikitext]