Hoppa till innehållet

Asyndeton

Från Wikipedia
Stilfigurer

DIALOG
Apostrofering
Descriptio
Divisio
Hypofor
Illeism
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Sermocinatio

JÄMFÖRELSE
Allegori
Antites
Kenning
Liknelse
Metafor
Metonymi
Pars pro toto
Synekdoke

ORDLEK
Malapropism
Oxymoron
Paronomasi
Zeugma

STRUKTUR
Anastrof
Isokolon
Kiasm
Parallellism
Trikolon

TILLÄGG
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Perifras
Pleonasm
Polysyndeton
Stegring
Tautologi

UPPREPNING
Allitteration
Anadiplos
Anafor
Assonans
Epanalepsis
Epifor
Rim
Symploke
Synonymi

UTESLUTNING
Asyndeton
Ellips
Ironi
Litotes
Meiosis

ÖVRIGT
Antonomasi
Dysfemism
Eufemism
Exclamatio
Katakres

Asyndeton (grekiska asyndetos "ej hopfogad"[1]) är en term som används i språksammanhang när man utelämnar sammanbindande ord, konjuktioner, kopula eller andra sammanbindande ord man förväntar sig i normal syntax. Stilistiskt kan detta exempelvis användas för att skapa en stegring eller förstärkning.

Han är bra, hon expert.
Hon var hyfsad, han excellent.

Ett klassiskt exempel är "Veni, vidi,vici", översatt som Jag kom, jag såg, jag segrade.

Asyndeton kan speciellt synas vid snabba uppräkningar eller hastiga övergångar mellan kategorier och stycken.

Skogarna är gröna, fälten stora, djuren många, människorna få.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Nationalencyklopedin, asyndeton. (läst 2017-11-27).