Eufemism

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Stilfigurer
Allegori
Allitteration
Anafor
Anastrof
Descriptio
Divisio
Dysfemism
Ellips
Epifor
Eufemism
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Hypofor
Katakres
Kiasm
Liknelse
Litotes
Malapropism
Metafor
Metonymi
Oxymoron
Parallellism
Paratax
Paronomasi
Pars pro toto
Pleonasm
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Stegring
Symploke
Synekdoke
Tautologi
Trikolon
Zeugma

Eufemismer är förskönande eller beslöjande omskrivningar, ofta för saker som anses oangenäma, anstötliga eller tabu.

En eufemism kan vara ett uttryck för politisk korrekthet men kan också användas eftersom den mer gängse termen är nedlåtande eller oartig. För ett och samma begrepp kan det finnas flera olika termer som är eufemismer, neutrala eller nedlåtande, och som ibland används parallellt. Med tiden kan det ske en glidning så att eufemismen ses som neutral och behov av en ny eufemism uppstår. Det neutrala begreppet "utvecklingsstörning" är en eufemism för det föråldrade begreppet "idiot", vilket var en eufemism för "sinnesslö"[1].

Många ord är eufemismer i vissa sammanhang men normala i andra; till exempel kan "tjej" ses som en eufemism om ordet används om en medelålders kvinna, medan det är en neutral beteckning på en flicka i tonåren. Vad som skall anses som en eufemism är ibland oklart. En term som uppfattas som neutral av en person kan uppfattas som en eufemism av en annan person. Ibland konstrueras löjeväckande eufemismer. Det kan vara ett sätt att raljera över bruket av eufemismer, eller ett sätt att vara nedlåtande under sken av att visa respekt.

Typer av eufemismer[redigera | redigera wikitext]

Noaord är omskrivningar för ord som enligt folktro har varit tabu, exempelvis "Hin håle" för "Satan". Många noaord har nästan helt ersatt det ursprungliga ordet – ett exempel är "varg" som eufemism för "ulv". Ämnen som varit tabu på ett mer världsligt plan – framför allt naturbehov, sexualitet och döden – har gett upphov till etikettsmässiga eufemismer, till exempel "gå bort" för "dö" och "framliden" för "avliden". Vetenskapliga beteckningar (till exempel "transpirera" för "svettas") har också använts som eufemismer.[källa behövs]

Exempeleufemismer[redigera | redigera wikitext]

Miljöarbetare eller sopgubbe, en annons 2015-06-17 av Adecco.[2].

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Idiot, Svenska Akademiens ordbok
  2. ^ ”Platsannons Adecco”. s16.postimg.org. http://s16.postimg.org/odgktywc5/eufemism.png. Läst 17 juni 2015.