Zeugma

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För ett släkte av insekter, se Zeugma (djur).
Stilfigurer
Allegori
Allitteration
Anafor
Anastrof
Antites
Descriptio
Divisio
Dysfemism
Ellips
Epifor
Eufemism
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Hypofor
Katakres
Kiasm
Liknelse
Litotes
Malapropism
Metafor
Metonymi
Oxymoron
Parallellism
Paratax
Paronomasi
Pars pro toto
Pleonasm
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Rim
Stegring
Symploke
Synekdoke
Tautologi
Trikolon
Zeugma

Zeugma (uttalas /sɛvgma/ eller /sɛɵgma/, plural zeugman[1]), av grekiska ζεῦγμα,zeûgma, med betydelsen 'ok', 'sammanbindning', är ett uttryck (en stilfigur/retorisk figur) som förbinder två olika betydelser av samma ord med var sin bestämning.[2]

Zeugma kan användas i humoristiska kommentarer, och blir ofta roande genom kombinationen av en konkret och en abstrakt betydelse av ett verb.

Exempel:

"Han tog flickan i armen och bussen till centrum."
"Jag sätter mig på stolen och tvären."
"Han lyfte pennan mot kontraktet och tio miljoner årligen därefter."

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Svenska Akademiens ordböcker (SAOL, SO och SAOB) på Svenska.se: zeugma
  2. ^ ”zeugma”. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/sve/zeugma. Läst 22 april 2012.