Zeugma

Från Wikipedia
För ett släkte av insekter, se Zeugma (djur).
Stilfigurer

DIALOG
Apostrofering
Descriptio
Divisio
Hypofor
Illeism
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Sermocinatio

JÄMFÖRELSE
Allegori
Antites
Kenning
Liknelse
Metafor
Metonymi
Pars pro toto
Synekdoke

ORDLEK
Malapropism
Oxymoron
Paronomasi
Zeugma

STRUKTUR
Anastrof
Isokolon
Kiasm
Parallellism
Trikolon

TILLÄGG
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Perifras
Pleonasm
Polysyndeton
Stegring
Tautologi

UPPREPNING
Allitteration
Anadiplos
Anafor
Assonans
Epanalepsis
Epifor
Rim
Symploke
Synonymi

UTESLUTNING
Asyndeton
Ellips
Ironi
Litotes
Meiosis

ÖVRIGT
Antonomasi
Dysfemism
Eufemism
Exclamatio
Katakres

Zeugma (uttalas /sɛvgma/ eller /sɛɵgma/, plural zeugman[1]), av grekiska ζεῦγμα, zeûgma, med betydelsen "ok", "sammanbindning", är ett uttryck (en stilfigur/retorisk figur) som förbinder två olika betydelser av samma ord med var sin bestämning.[2]

Zeugma kan användas i humoristiska kommentarer, och blir ofta roande genom kombinationen av en konkret och en abstrakt betydelse av ett verb.

Exempel:

"Han tog flickan i armen och bussen till centrum."
"Jag sätter mig på stolen och tvären."
"Han lyfte pennan mot kontraktet och tio miljoner årligen därefter."

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Svenska Akademiens ordböcker (SAOL, SO och SAOB) på Svenska.se: zeugma
  2. ^ ”zeugma”. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/sve/zeugma. Läst 22 april 2012.