Zeugma

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För ett släkte av insekter, se Zeugma (djur).
Stilfigurer
·
DIALOG
Apostrofering
Descriptio
Divisio
Hypofor
Illeism
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Sermocinatio
·
JÄMFÖRELSE
Allegori
Antites
Kenning
Liknelse
Metafor
Metonymi
Pars pro toto
Synekdoke
·
ORDLEK
Malapropism
Oxymoron
Paronomasi
Zeugma
·
STRUKTUR
Anastrof
Isokolon
Kiasm
Parallellism
Trikolon
·
TILLÄGG
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Perifras
Pleonasm
Polysyndeton
Stegring
Tautologi
·
UPPREPNING
Allitteration
Anadiplos
Anafor
Assonans
Epanalepsis
Epifor
Rim
Symploke
Synonymi
·
UTESLUTNING
Asyndeton
Ellips
Ironi
Litotes
Meiosis
·
ÖVRIGT
Antonomasi
Dysfemism
Eufemism
Exclamatio
Katakres

Zeugma (uttalas /sɛvgma/ eller /sɛɵgma/, plural zeugman[1]), av grekiska ζεῦγμα, zeûgma, med betydelsen "ok", "sammanbindning", är ett uttryck (en stilfigur/retorisk figur) som förbinder två olika betydelser av samma ord med var sin bestämning.[2]

Zeugma kan användas i humoristiska kommentarer, och blir ofta roande genom kombinationen av en konkret och en abstrakt betydelse av ett verb.

Exempel:

"Han tog flickan i armen och bussen till centrum."
"Jag sätter mig på stolen och tvären."
"Han lyfte pennan mot kontraktet och tio miljoner årligen därefter."

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Svenska Akademiens ordböcker (SAOL, SO och SAOB) på Svenska.se: zeugma
  2. ^ ”zeugma”. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/sve/zeugma. Läst 22 april 2012.