Malapropism

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Stilfigurer
Allegori
Allitteration
Anafor
Anastrof
Descriptio
Divisio
Dysfemism
Ellips
Epifor
Eufemism
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Hypofor
Katakres
Kiasm
Liknelse
Litotes
Malapropism
Metafor
Metonymi
Oxymoron
Parallellism
Paratax
Paronomasi
Pars pro toto
Pleonasm
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Rim
Stegring
Symploke
Synekdoke
Tautologi
Trikolon
Zeugma

Malapropism är en språkvetenskaplig term avseende felaktig användning av ett ord genom att det ersätts med ett snarlikt ord med en annan betydelse. Termen har fått sitt namn från Mrs. Malaprop,[källa behövs] en person i Richard Brinsley Sheridans komedi Rivalerna från 1775, som bland annat fick säga "as headstrong as an allegory (allegory - alligator) on the banks of the Nile".

Inom skönlitteratur och film används malapropismer ofta med en komisk effekt då det framstår som att användaren försöker göra sig märkvärdig och använda ord som är svårare än hon eller han behärskar. Ett exempel på detta är, förutom ovanstående komedi av Sheridan, William Shakespeares pjäs Mycket väsen för ingenting där flera av rollpersonerna sprutar ur sig malapropismer.

Exempel: Nu använder han ord som han inte är korpulent till.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]