Karlsborgs garnison

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Karlsborgs garnison
F 6 - Flygfoto över Karlsborgs fästning.jpg
Vy över garisonen
Datum 1870–
Land Sverige
Typ Garnison
Del av Försvarsmakten
Förläggningsort Karlsborg
Stabsbyggnad vid Karlsborgs fästning

Karlsborgs garnison är en paraplyorganisation för Försvarsmaktens förband och skolor i Karlsborg, där huvuddelen är lokaliserad till Karlsborgs fästning.

Historia[redigera | redigera wikitext]

58°31′43″N 14°31′37″Ö / 58.52861°N 14.52694°Ö / 58.52861; 14.52694 Karlsborgs fästning
58°31′19″N 14°31′21″Ö / 58.52194°N 14.52250°Ö / 58.52194; 14.52250 Karlsborgs flygplats

Garnisonens historia kan sägas sträcka sig tillbaka till när Karlsborgs fästning blev i brukbart skick 1870. Garnisonens olika förband och skolor har kommit från både ur Armén och Flygvapnet. Karlsborg garnison ses som Luftvärnets vagga, då det första luftvärnsförbandet bildades i Karlsborg. De förband som varit eller är förlagda inom garnisonen har även påverkats i nästan samtliga försvarsbeslut under 1990-talet och fram till och med 2004. I försvarsbeslutet 1958 beslutades att luftvärnsregementet skulle avvecklas år 1961, och att Göta signalkår från och med samma år skulle omlokaliseras från Skövde och överta de friställda lokalerna. I tre steg mellan åren 1977 och 1981 överfördes fortifikations- och fastighetsärenden från Göta signalregemente, till Västgöta flygflottilj, som blev huvudman för garnisonen. Genom försvarsbeslutet 1982, omlokaliserades Livregementets husarer år 1984 från Skövde till Karlsborg, och övertog lokaler från det avvecklade Göta signalregemente. Göta signalregemente kvarstod dock som en bataljon underställd Livregementets husarer.

Vid varje försvarsbeslut som påverkat garnisonen negativt, det vill säga när ett förband avvecklat, har den ersatt med ett nytt förband. Den trenden bröst dock vid Försvarsutredning 1988, då Västra militärområdets verkstadsförvaltning avvecklades år 1991. Och verksamheten istället övertogs år 1994 av Södra underhållsregementet. Genom Försvarsbeslutet 1992 följdes det upp med ytterligare en avveckling. Och nog den avveckling som påverkat garnisonen mest negativt, då det beslutades att flygflottiljen Västgöta flygflottilj skulle avvecklas. Vid försvarsbeslutet 1996 kom Göta signalbataljon avvecklades år 1997. Vidare omlokaliserades Arméns underrättelseskola år 1997 till Uppsala, där den uppgick i det nybildade Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum. Kvar inom garnisonen fanns nu endast Livregementets husarer med förvaltningsansvar för Fallskärmsjägarskolan och Försvarsmaktens överlevnadsskola. Karlsborgs garnison har sedan slutet 1990-talet istället utvecklas till centrum för Försvarsmaktens specialförband, som sedan år 2011 samlas inom Särskilda operationsgruppen.

Vid Karlsborgs flygplats återupptogs den militära verksamheten igen 2007, då flottiljområdet återgick till att bli ett militärtområde. Från och med år 2011 är hela flygplatsområdet åter ett skyddsobjekt, och var helt i drift till år 2013.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Förband och skolor lokaliserade till garnisonen:[1]

Beteckning Enhetsnamn Aktiv Anmärkning
K 3 Livregementets husarer 1984– Omlokaliserades 1984 från Skövde garnison
FJS Fallskärmsjägarskolan 1952– Är sedan 1984 en del av Livregementets husarer
Fös Försvarsmaktens överlevnadsskola 200?– Är en del av Livregementets husarer
SOG Särskilda operationsgruppen 2011– Bildas 2011 av Särskilda inhämtningsgruppen och Särskilda skyddsgruppen
32.Undbat 32. Underrättelsebataljonen 2008– Är den del av Livregementets husarer
Kanslihuset eller Befälsbyggnaden vid flottiljområdet
Västra kasernen vid flottiljområdet

Tidigare förband inom garnisonen[redigera | redigera wikitext]

Flottiljvaktens kasern.
Minnes sten över Västgöta flygflottilj
Minnestavla över Göta signalregemente
Minnestavla över artilleri- och luftvärnsregementen förlagda inom Karlsborgs garnison
Förband inom garnisonen
Beteckning Enhetsnamn Aktiv Anmärkning
Pionjärkåren 1827–1843
Kronoarbetskåren 1843–1872
Disciplinkompaniet 1872–1885
Sappörbataljonen 1875–1893
Göta ingenjörbataljon 1893–1902
Ing 2 Göta ingenjörkår 1902–1928 Omlokaliserades 1928 till Eksjö garnison
A 9 Karlsborgs artillerikår 1893–1902 Omorganiserades 1902 till Boden-Karlsborgs artilleriregemente
A 8 Boden-Karlsborgs artilleriregemente 1902–1920 Uppdelades 1920 till A 8 och A 10
A 10 Karlsborgs artillerikår 1920–1928 Omorganiserades 1928 till A 9
A 9 Karlsborgs artilleriregemente 1928–1937 Omorganiserades 1937 till Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente
A 9 Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente 1937–1942 Omorganiserades 1942 till Lv 1 och överfördes till Luftvärnet.
Lv 1 Karlsborgs luftvärnsregemente 1942–1961 Avvecklades i samband med försvarsbeslutet 1958
T 2 Göta trängbataljon 1892–1902 Omorganiserades 1902 till Första Göta trängkår
T 2 Första Göta trängkår 1902–1904 Omorganiserades 1904 till Göta trängkår
T 2 Göta trängkår 1904–1905 Omlokaliserades 1905 till Skövde garnison
S 2 Göta signalkår 1961–1962 Omlokaliserades 1961 från Skövde garnison
S 2 Göta signalregemente 1962–1984 Uppgick som bataljon inom Livregementets husarer
S 2 Göta signalbataljon 1984–1997 Avvecklades genom försvarsbeslutet 1996
F 6 Västgöta flygflottilj 1939–1994 Avvecklades genom försvarsbeslutet 1992
SSG Särskilda skyddsgruppen 1994–2011 Slogs samman 2011 med Särskilda inhämtningsgruppen
SIG Särskilda inhämtningsgruppen 2007–2011 Slogs samman 2011 med Särskilda skyddsgruppen
31.LBbat 31. Luftburna bataljonen 2008–2013
Skolor inom garnisonen
Infanterivolontärskolan 1879–1927
Infanteriets underofficersskola 1917–1927
ArtOAS Fästnings- och positionsartilleriets officersvolontörsskola 1905–19??
FortOAS Fortifikationens officersvolontärskola 1912–19??
Artilleriets underofficersskola 1916–1927
LvOAS Luftvärnets officersaspirantskola 1937–1939
FJS Arméns fallskärmsjägarskola 1951–1984 Uppgick 1984 i Livregementets husarer
UndS Arméns underrättelseskola 1984–1998 Uppgick delvis 1998 i FMUndSäkC
Staber inom garnisonen
IFV Västra militärområdets intendenturförvaltning 1966–1976 Uppgick 1976 i MFV
TFV Västra militärområdets tygförvaltning 1966–1976 Uppgick 1976 i MFV
MFV Västra militärområdets materielförvaltning 1976–1993 Uppgick 1994 i Södra underhållsregementet
VFV Västra militärområdets verkstadsförvaltning 1966–1993 Uppgick 1994 i Södra underhållsregementet

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ mil.se Livregementets husarer Läst 28 november 2009

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 
  • Berg, Ejnar (2004). Vyer från kastaler, kastell och kaserner: guide över Sveriges militära byggnader : illustrerad med vykort. Stockholm: Probus. sid. 399-410. Libris 9818451. ISBN 91-87184-75-3