Karlsborgs luftvärnsregemente

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Karlsborgs luftvärnsregemente
(Lv 1)
Karlsborgs luftvärnsregemente vapen.svg
Vapensköld för Karlsborgs luftvärnsregemente tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnKungl. Karlsborgs luftvärnsregemente
Datum1920–1961
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypLuftvärnstrupperna [a]
RollUtbildningsförband
StorlekRegemente
FöregångareBoden-Karlsborgs artilleriregemente
Del avIII. militärområdet [b]
HögkvarterKarlsborgs garnison
FörläggningsortKarlsborg
FärgerMörkblå     
Marsch"Till fronten" (Rydberg) [c]
Befälhavare
RegementschefLars Bratt [d]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
TruppslagsteckenAM.090943 - edited.jpg

Karlsborgs luftvärnsregemente (Lv 1) var ett luftvärnsförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1920–1961. Förbandsledningen var förlagd i Karlsborgs garnison i Karlsborg.[2][3]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Karlsborgs artillerikår bildades den 1 januari 1920,[4] genom en uppdelning av Boden-Karlsborgs artilleriregemente (A 8), där delarna förlagda till Karlsborg bildade Karlsborgs artillerikår (A 10), och delarna förlagda till Bodens fästning bildade Bodens artilleriregemente (A 8). Redan 1921 genomfördes de första försöken med luftvärn och regementet omorganiserades den 1 januari 1928 till luftvärnsregemente under namnet Karlsborgs artilleriregemente (A 9).[4] Regementet som tidigare betecknats A 9, Positionsartilleriregementet hade året innan slagits samman med Smålands artilleriregemente (A 6).[2]

Inom artilleriregementet fortsatte utvecklingen av det svenska Luftvärnet. Från detta regemente har alla övriga luftvärnsregementen i Sverige utvecklats. Regementet omorganiserades den 1 juli 1937 till Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente (A 9).[2][5]

Det nya namnet var följden av att luftvärnet fick en mer självständig roll inom artilleriet. 1938 och 1939 tillkom även två nya luftvärnsartilleriregementen, Östgöta (A 10) och Stockholms luftvärnsartilleriregemente (A 11).[2]

Karlsborgs luftvärnsregemente (Lv 1) bildades 1942 genom att Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente (A 9) omorganiserades och överfördes till det nyuppsatta truppslaget luftvärnet.[6] Genom försvarsbeslutet 1958 beslutades det att regementet skulle avvecklas. Den 12 mars 1961 hölls det en avvecklingsceremoni, och den 31 mars 1961 avvecklades regementet officiellt.[6] Efter att regementet avvecklats, övertogs kaserner den 1 april 1961 av Göta signalkår (S 2), vilket omlokaliserades från Skövde garnison.[7]

Ingående enheter[redigera | redigera wikitext]

Fallskärmsjägarskolan[redigera | redigera wikitext]

Fallskärmsjägarskolan (FJS), är en tidigare enhet inom den svenska armén som utbildade fallskärmsjägare. Skolan bildades 1952 och lokaliserades till Karlsborg. Skolan administrerades åren 1952–1961 av Karlsborgs luftvärnsregemente (Lv 1), och åren 1962–1984 av Göta signalregemente (S 2). Älvsborgs regemente (I 15) var dock så kallad truppregistreringsmyndighet för skolans värnpliktiga.

I samband med att Livregementets husarer (K 3) omlokaliserades till Karlsborg, kom skolan från den 1 juli 1984 bli en del av Livregementets husarer.[8][9] Sedan 2009 är Fallskärmsjägarskolan avvecklad, de ingående delarna delades mellan Särskilda operationsgruppen och 32. underrättelsebataljonen.

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Förläggning[redigera | redigera wikitext]

Karlsborgs luftvärnsregemente var förlagda i slutvärnet vid Karlsborgs fästning. Vid avvecklingen av regementet övertogs kasernerna av Göta signalregemente (S 2).[6] Sedan 1984 är Livregementets husarer (K 3) förlagda till fästningen.

Detachement[redigera | redigera wikitext]

Boden/Luleå[redigera | redigera wikitext]

Den 20 juni 1941 detacherades en beredskapsdivision ur regementet till Boden, Bodens luftvärnsdivision (A 9 B). Den 1 oktober 1941 överfördes detachementet till Luleå och fick namnet Luleå luftvärnsdivision (A 9 L). Från den 1 oktober 1942 avskildes detachementet från regementet, och bildade Luleå luftvärnskår (Lv 7).[5]

Göteborg[redigera | redigera wikitext]

Den 1 oktober 1941 detacherades en beredskapsdivision ur regementet till Göteborg. Från den 1 oktober 1942 avskildes detachementet från regementet, och bildade Göta luftvärnskår (Lv 6).[5]

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

Den 16 juni 1938 överlämnade kung Gustav V på dennes 80-årsdag ett förbandsstandar till regementet. Överlämningen av standaret skede på Ladugårdsgärdet, och fördes av regementet fram till att det avvecklades den 31 mars 1961. Förbandsstandaren överfördes då till Göta signalkår (S 2), vilket upphöjdes till regemente den 1 juli 1962, som kom att föra standaret vid vissa tillfällen.[2] Den 1 juli 1984 uppgick Göta signalregemente som en en utbildningsbataljon inom Livregementets husarer (K 3). Standaret kom då att överföras den 8 oktober 1984 till Luftvärnsskjutskolan (LvSS).[10] Sedan den 1 juli 2000 bevaras minnet av Karlsborgs luftvärnsregemente av Luftvärnsregementet (Lv 6).[2]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Kår- och regementschefer verksamma under perioden 1920–1961:

 • 1920–1925: Bernhard Andrén
 • 1925–1928: Nils Ekelöf
 • 1928–1933: Nils Ekelöf
 • 1933–1938: Jacques de Laval
 • 1938–1941: Ragnar Sjöberg
 • 1941–1946: Einar Hellström
 • 1946–1953: Bengt Bengtsson
 • 1953–1957: Sven Tilly
 • 1957–1960: Nils Kahlén
 • 1960–1961: Lars Bratt

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Kungl. Karlsborgs artillerikår 1920-01-01 1927-12-31
Kungl. Karlsborgs artilleriregemente 1928-01-01 1937-06-30
Kungl. Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente 1937-07-01 1942-09-30
Kungl. Karlsborgs luftvärnsregemente 1942-10-01 1961-03-31
Beteckningar
A 10 1920-01-01 1927-12-31
A 9 1928-01-01 1942-09-30
Lv 1 1942-10-01 1961-03-31
Förläggningsorter och detachement
Karlsborgs garnison (F) 1920-01-01 1961-03-31
Bodens garnison (D) 1941-06-20 1941-09-30
Luleå garnison (D) 1941-10-01 1942-09-30
Göteborgs garnison (D) 1941-10-01 1942-09-30

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Åren 1920–1941 tillhörde förbandet artilleriet som truppslag.
 2. ^ Åren 1920–1927 var regementet underställt chefen för III. arméfördelningen, åren 1928–1936 chefen för Västra arméfördelningen, åren 1937–1942 chefen för III. arméfördelningen, åren 1942–1961 chefen för III. militärområdet.
 3. ^ Förbandsmarschen antogs den 26 juni 1931, och fastställdes 1953 genom arméorder 33/1953.[1]
 4. ^ Bratt blev sista chefen för regementet.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 65
 2. ^ [a b c d e f] Braunstein (2003), s. 225-226
 3. ^ Kjellander (2003), s. 274-276
 4. ^ [a b] Holmberg (1993), s. 30
 5. ^ [a b c] Holmberg (1993), s. 31
 6. ^ [a b c] Holmberg (1993), s. 32
 7. ^ Holmberg (1993), s. 26
 8. ^ Holmberg (1993), s. 19
 9. ^ ”Regeringens proposition 1981/82:102”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/om-sakerhets--och-forsvarspoli_G503102/. Läst 17 september 2016. 
 10. ^ ”Standar m/1938 för Karlsborgs luftvärnsregemente”. digitaltmuseum.se. https://digitaltmuseum.se/011024263617. Läst 14 maj 2016. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 5. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris 8902928. ISBN 91-971584-4-5 
 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 
 • Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700-2000: chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus. Libris 8981272. ISBN 91-87184-74-5 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu: marscher antagna av svenska militära förband, skolor och staber samt igenkännings-, tjänstgörings- och exercissignaler ([Ny uppl.]). Stockholm: Militärmusiksamfundet med Svenskt marscharkiv. Libris 10413065. ISBN 978-91-631-8699-8 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]