Hoppa till innehållet

Haninge garnison

Från Wikipedia
Haninge garnison
Vapen för Stockholms amfibieregemente tolkat efter dess blasonering.
Berga slott
PlatsHårsfjärden
TypGarnison
Byggd1944–
I brukJa
Förvaltas/ägs avFortifikationsverket
BefälhavareChefen Stockholms amfibieregemente
59°4′40.4″N 18°7′59.4″Ö / 59.077889°N 18.133167°Ö / 59.077889; 18.133167

Haninge garnison är en garnison inom svenska Försvarsmakten som verkat i olika former sedan 1944. Garnisonen är belägen vid Berga samt på Muskö.

Map
1 = Berga helikopterflygplats, 2 = Berga örlogsbas, 3 = Gålö, 4 = Muskö örlogsbas

Historik[redigera | redigera wikitext]

Haninge garnison är en paraplyorganisation för den militära närvaron i Haninge kommun. Garnisonens historia sträcker sig tillbaka till 1650-talet, då Dalarö skans uppfördes. Skansen kom att avföras 1854 från Sveriges försvar. Under 1940-talet flyttade marinen ut större delen av sin verksamhet från Skeppsholmen i Stockholm till Berga örlogsbas, Gålöbasen och Muskö örlogsbas.

Berga helikopterflygplats[redigera | redigera wikitext]

Berga helikopterflygplats togs officiellt i bruk den 4 september 1961 i samband med att 1. helikopterdivisionen omlokaliserades från Bromma flygplats. Och var vid den tidpunkten norra Europas och Sveriges första flygplats avsedd endast för helikopterverksamhet. I samband med 11. helikopterdivisionens omlokalisering, omlokaliserades även Väder- och Flygsäkerhetsavdelning till Berga, avdelningen hade tidigare legat på ön Märsgarn i Horsfjärden. I samband försvarsbeslutet 2004 kom dock basen att avvecklas tillsammans med Svea helikopterskvadron (2. hkpskv), då området skulle övertas av Stockholms amfibieregemente (Amf 1). Försvarsmakten kom istället att koncentrera sin helikopterverksamhet till Malmens flygplats utanför Linköping, Luleå flygplats, Såtenäs flygplats utanför Lidköping och till Ronneby flygplats i Blekinge.

Militär verksamhet
Beteckning Förbandsnamn Aktivt Kommentar
1. hkpdiv 1. helikopterdivisionen 1961-1989 Omlokaliserad 1961 från Bromma. Namnändring 1989 till 11. hkpdiv.
11. hkpdiv 11. helikopterdivisionen 1989–1998 Uppgick 1998 i Svea helikopterbataljon
MflygL Marinflygledningen 1990-1997 Avvecklad 1997.
2. hkpbat Svea helikopterbataljon 1998–2001 Namnändring 1998 från 11. helikopterdivisionen.
2. hkpbat 2. helikopterbataljonen 2002–2004 Namnändring 1998 från Svea helikopterbataljon.
2. hkpskv 2. helikopterskvadronen 2004-2004 Namnändring 2004 från 2. helikopterbataljonen. Avvecklad 2004

Berga örlogsbas[redigera | redigera wikitext]

Berga örlogsbas ligger intill Hårsfjärden utanför Västerhaninge, Haninge kommun. År 1944 beslutade riksdagen att staten skulle förvärva Berga herrgård i Västerhaninge landskommun efter den framlidne Helge Ax:son Johnson. Området omfattade en strandremsa som sträckte sig från Vitså hamn till Näringsberg och var 3,5 km lång och 800 m bred. Utöver strandremsan tillkom även området där Berga lantbrukskola var lokaliserad, med en areal om 1025 hektar. Köpesumman för förvärvet av egendomen var 2 635 000 kr varav för marinens del den uppgick till 1 285 000 kr.

Efter försvarsbeslutet 2004 är det idag utbildningsplats för Stockholms amfibieregemente (Amf 1) och hemvist för hemvärnets utbildningsgrupp Södertörnsgruppen (SDTG).

Från och med hösten 2008 har även flottan kommit tillbaka i form av 4. sjöstridsflottiljen. Flottiljen hade från hösten 2005 haft sin basering på Muskö, men för att kunna bedriva en mer rationell produktion, kommer man att verka tillsammans med Amf 1 på Berga. I och med försvarsbeslutet 2004 avvecklades Örlogsskolorna (ÖS) för att ersättas av Sjöstridsskolan (SSS), med huvudsaklig basering i Karlskrona.

Militär verksamhet
Beteckning Förbandsnamn Aktivt Kommentar
BÖS Berga örlogsskolor 1946–1997 Uppgick 1997 i Örlogsskolorna.
MKHS Marinens krigshögskola 1987–1998 Upplöst 1998.
ÖS Örlogsskolorna 1997–2004 Omorganiserades till 2005 till Sjöstridsskolan med lokalisering till Karlskrona.
Amf 1 Stockholms amfibieregemente 2005– Omlokaliserades 2005 från Rindö
UGS Södertörnsgruppen 2000–
1. ubflj 1. ubåtsflottiljen 19??–2004 Omlokaliserad 2005 till Karlskrona
2. ysflj 2. ytstridsflottiljen 2000–2004 Uppgick 2005 i 4. minkrigsflottiljen.
4. minkrigflj 4. minkrigsflottiljen 2000–2004 omorganiserad till 4. sjöstridsflottiljen och omlokaliserad till Muskö
4. sjöstridsflj 4. sjöstridsflottiljen 2008– Omlokaliserad 2008 från Muskö till Berga.
Räddningsverkets räddningsskola

Gålö[redigera | redigera wikitext]

Under 1940-talet påbörjades byggnation för Örlogsbas Ost på Gålö. Anläggningen på Gålö består av ett 20-tal byggnader.

Muskö[redigera | redigera wikitext]

Riksdagens ledamöter studerar jagaren HMS Småland (J19) under 1960-talet i en av Musköbasens fartygstunnlar.

Muskö örlogsbas, eller Musköbasen, är en militäranläggning på ön Muskö i Haninge kommun. Anläggningen byggdes på 1960-talet som strategisk bas för svenska marinen. Anläggningen är till största delen insprängd i urberget på Muskö och är lika stor som Stockholmsstadsdelen Gamla stan. Bergsanläggningen rymmer ett flertal underjordiska dockor, verkstäder, kontor, sjukhus, reningsverk. På marknivå finns kanslihus, kaserner och diverse personalstödslokaler.

För att göra kommunikationerna till basen säkrare byggdes en tunnel, Muskötunneln. Tunneln är 3 km lång och var vid invigningen 1964 en av Europas längsta.

Trots enorma investeringar som gjorts i anläggningen beslutades genom försvarsbeslutet 2004 att avveckla Ostkustens marinbas. Det som finns kvar på Muskö idag är marinverkstädernas robotavdelning, sjöbevakningscentral och delar av Marinbasen (MarinB) i Karlskrona. Den tidigare varvsverksamheten drivs idag i privat regi av Kockums AB och Muskövarvet AB.

Längst i söder på Muskö, vid Långnabbaudde finns en torpedtestanläggning. Förut användes denna för inskjutningsprov av torpeder ut i Mysingen. Numera är denna verksamhet nedlagd. Anläggningen finns dock kvar och har fått andra användningsområden.

Militär verksamhet
Förbandskod Förbandsnamn Aktivt Kommentar
Muskö örlogsvarv 1950– Ingår sedan 2002 i Försvarsmaktens Logistik (FMLOG) och Teknikdivisionen/ MarinVarvet. Det marina fartygsunderhållet på Muskö är sedan 2007 utkontrakterat till/sköts av Kockums AB.
Ostkustens marindistrikt 1946–1957 Omorganiserade 1957 till Marinkommando Ost
Marinkommando Ost 1957–1966 Omorganiserade 1966 till Ostkustens örlogsbas
Ostkustens örlogsbas 1966–1990 Omorganiserade 1990 till Ostkustens marinkommando
MKO Ostkustens marinkommando 1990–2000 Omorganiserades 2000 till Ostkustens marinbas
MarinB O Ostkustens marinbas 2000–2005 Avvecklad 2005 genom försvarsbeslutet 2004
MarinB Marinbasen 2005– Marinbasens stab är lokaliserad till Karlskrona.
MS Marinstaben 2019– Kommer lokaliseras under 2019 till garnisonen.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • de Wendel, Gilbert (1999). Berga Örlogsskolor 50 år. Fälth & Hässler. ISBN 91-630-8621-2 
  • Berg, Ejnar (2004). Vyer från kastaler, kastell och kaserner: guide över Sveriges militära byggnader : illustrerad med vykort. Stockholm: Probus. Libris 9818451. ISBN 91-87184-75-3 
  • Norling, Bengt (2007). Muskö örlogsvarv från början till.... Stockholm: Försvarsmakten. ISBN 978-91-633-1155-0