Göta signalkår

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Göta signalbataljon)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Göta signalkår
(S 2)
Göta signalregement vapen.svg
Vapensköld för Göta signalkår tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnGöta signalkår
Datum1944–1997
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypSignaltrupperna
RollUtbildningsförband
StorlekKår [a]
Del avLivregementets husarer [b]
HögkvarterKarlsborgs garnison
FörläggningsortKarlsborg
Motto"Det omöjliga tar bara litet längre tid"
FärgerBlått och vitt         
Marsch"Svensk militärmarsch" (Brodin) [c]
Befälhavare
KårchefPer Jörgen Ivhammar [d]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/1960AM.005031.jpg
Minnestavla på Fästningskyrkan över regementets aktiva tid.
Officersmässen vid Karlsborgs fästning.

Göta signalkår (S 2) var ett signalförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1944–1997. Förbandsledningen var förlagd i Karlsborgs garnison i Karlsborg.[2][3][4]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Regementet har sitt ursprung från ett kompani ur Signalregementet som detacherades 1944 till Skövde garnison, Signalregementets kompani i Skövde och som samlokaliserades med Livregementets husarer (K 3). Kompaniet fick förbandsbeteckningen S 1 Sk, och omorganiserades den 1 juli 1958 till en fristående bataljon under namnet Signalbataljonen i Skövde (S 2).

Genom försvarsbeslutet 1958 beslutades att Karlsborgs luftvärnsregemente (Lv 1) skulle avvecklades den 31 mars 1961. Genom den avvecklingen stod garnisonen utan ett utbildningsregemente, medan både staber och skolor kvarstod. Samtidigt var Skövde garnison hårt trångbodda. Detta kom att lösas genom att i samma försvarsbeslut beslutades att Signalbataljonen omlokaliserades till Karlsborg den 1 april 1961, under namnet Göta signalkår. Den 1 juli 1962 fick förbandet regementsstatus och namnändrades samtidigt till Kungl. Göta signalregemente. Fallskärmsjägarskolan var förvaltningsmässigt underställt regementet mellan 1962 och 1984.

I samband med OLLI-reformen vilken genomfördes inom försvaret mellan åren 1973 och 1975, sammanslogs Skaraborgs regemente (P 4) med Skaraborgs försvarsområde (Fo 35) och bildade 1974 försvarsområdesregemente P 4/Fo 35. Detta medförde att Göta signalregemente som ingick i Skaraborgs försvarsområde kom att bli ett B-förband (utbildningsregemente), och dess mobiliserings- och materialansvar överfördes till Skaraborgs regemente, som blev ett A-förband (försvarsområdesregemente).[5]

Den 1 juli 1977 påbörjades inom garnisonen ett försök med att samordna förplägnadstjänsten, som övertogs av Västgöta flygflottilj (F 6).[6] Vilket följdes upp den 1 juli 1979 med att flottiljen även övertog ansvaret för intendents- och fastighetsenhetens organisation. Den 1 juli 1981 övertog Västgöta flygflottilj ansvaret även för förplägnadstjänsten inom garnisonen. Därigenom fick flottiljen det samlade ansvaret för fortifikations- och fastighetsärenden inom garnisonen. Vid de tillfällen som flottiljen övertog ansvar inom ett område, övertogs även personal från Göta signalregemente.[7]

Inför försvarsbeslutet 1982 föreslog Överbefälhavaren att avveckla Göta signalregemente senast år 1984. För att istället förlägga huvuddelen av regementets utbildningsansvar till Upplands regemente (S 1). Även om regementet skulle avvecklas, så skulle det i Karlsborg finnas kapacitet och resurser för grundutbildning av ett kompani, samt för repetitionsutbildning av vissa stabs- och sambandsförband. Vid denna förändring i försvarets grundorganisation, friställdes lokaler i Karlsborg. Vilka övertogs av Livregementets husarer (K 3), som omlokaliserades till Karlsborg sommaren 1984.[8]

Den 30 juni 1984 upplöstes Göta signalregemente som självständigt förband. Och från den 1 juli 1984 uppgick förbandet som en utbildningsbataljon inom Livregementets husarer (K 3). Livregementets husarer övertog samtidigt förvaltningsansvaret för Fallskärmsjägarskolan.

Genom försvarsbeslutet 1992 beslutades att samtliga utbildningsregementen som ej uppsatte ett krigsförband i regementesstorlek, ej heller skulle benämnas regemente. Detta då regeringen ansåg att grundorganisationen skulle spegla krigsorganisatio­nen.[9] I samband med det kom dessa förband att benämnas kår istället för regemente. Från den 1 juli 1994 antog Göta signalbataljon namnet Göta signalkår, dock inom bibehållen organisationen, som en del av Livregementets husarer. Genom försvarsbeslutet 1996 kom även bataljonen att avvecklades den 31 december 1997.

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

När förbandet bildades 1944 som Signalregementets kompani i Skövde, förlades det i kavallerikasernen och samlokaliserades med Livregementets husarer. Den 1 april 1961 omlokaliserades förbandet till Karlsborg, där man övertog förläggningsområdet från avvecklade Karlsborgs luftvärnsregemente. Den 30 juni 1984 övertogs förläggningarna i Karlsborg av Livregementets husarer, vilka omlokaliserades från Skövde.[4]

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

Den 25 augusti 1962 överlämnade kung Gustaf VI Adolf en förbandsfana till Göta signalregemente. I samband med att Karlsborgs luftvärnsregemente (Lv 1) avvecklades den 31 mars 1961, överfördes dess standar till Göta signalregemente, som förde det vid vissa tillfällen. Den 1 juli 1984 uppgick Göta signalregemente som en en utbildningsbataljon inom Livregementets husarer (K 3). Standaret kom då att överföras den 8 oktober 1984 till Luftvärnsskjutskolan (LvSS).[10] Sedan den 1 juli 2000 bevaras minnet av Karlsborgs luftvärnsregemente av Luftvärnsregementet (Lv 6).[11]

Den 30 april 1996 överlämnade ÖB Owe Wiktorin en ny fana till Göta signalkår. Efter att Göta signalkår avvecklades ärvde Upplands regemente dess traditioner. Och sedan 1 januari 2007 är Ledningsregementet traditionsförande förband över Göta signalkår.

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

 • 1958–1960: Nils Fredrik Schale
 • 1960–1970: Tage Ingemar Bratt
 • 1970–1976: Karl Edvin Eriksson
 • 1976–1980: Håkan Hallgren
 • 1980–1982: Åke Bertil Gunnar Lövdahl
 • 1982–1984: Kurt Olofsson
 • 1984–1987: Per Adolf Ingemar Granath
 • 1987–1989: Nils Göran Anders Nilsson
 • 1989–1991: Bengt-Åke Gelin
 • 1991–1993: Christer Birger Levin
 • 1993–1995: Christer Carl Einar Ejnarsson
 • 1995–1997: Per Jörgen Ivhammar

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Kungl Signalregementets kompani i Skövde 1944-04-01 1957-03-31
Kungl Upplands signalregementes kompani i Skövde 1957-04-01 1958-06-30
Kungl Signalbataljonen i Skövde 1958-07-01 1961-03-31
Kungl Göta signalkår 1961-04-01 1962-06-30
Kungl Göta signalregemente 1962-07-01 1974-12-31
Göta signalregemente 1975-01-01 1984-06-30
Göta signalbataljon 1984-07-01 1994-06-30
Göta signalkår 1994-07-01 1997-12-31
Beteckningar
S 1 Sk 1944-04-01 1958-06-30
S 2 1958-07-01 1984-06-30
K 3/S 2 1984-07-01 1997-12-31
Förläggningsorter
Skövde garnison (F) 1944-04-01 1961-03-31
Karlsborgs garnison (F) 1961-04-01 1997-12-31

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Åren 1984–1997 motsvarade förbandet en bataljon i storlek.
 2. ^ Åren 1944–1961 var förbandet underställt chefen för Upplands regemente, åren 1961–1984 Västra militärområdet, åren 1984–1997 Livregementets husarer.
 3. ^ Förbandsmarschen fastställdes 1962 genom arméorder 418/1962.[1]
 4. ^ Ivhammar blev sista chefen för förbandet.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2003), s. 21
 2. ^ Braunstein (2003), s. 263-264
 3. ^ Kjellander (2003), s. 268
 4. ^ [a b] Holmberg (1993), s. 40
 5. ^ ”Kungl, Maj:ts proposition 1973:75”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/kungl-majts-proposition-angaende-vissa_FW0375. Läst 28 maj 2016. 
 6. ^ Ignell, Räftegård (1999), s. 140
 7. ^ Ignell, Räftegård (1999), s. 141
 8. ^ Regeringens proposition 1981/82:102
 9. ^ ”Regeringens proposition 1991/92:102”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/totalforsvarets-utveckling-till-och-med-budgearet_GF03102. Läst 21 maj 2016. 
 10. ^ ”Standar m/1938 för Karlsborgs luftvärnsregemente”. digitaltmuseum.se. https://digitaltmuseum.se/011024263617. Läst 14 maj 2016. 
 11. ^ Braunstein (2003), s. 225-226

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • Carlsson, Gunnar, red (1963). Kungl. Göta Signalregemente. Libris 12140389 
 • Olofsson, Kurt, red (1984). Göta signalregemente 1961-1984. Karlsborg: Regementet. Libris 447293 
 • Andersson-Hultin, Inger, red (1999). S 2: Göta signalbataljon/signalkår 1984-1997. Karlsborg: Signalkåren. Libris 3104311 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]