Särskilda operationsgruppen

Från Wikipedia
Särskilda operationsgruppen
(SOG)
Vapen för Särskilda operationsgruppen tolkat efter dess blasonering.
Information
Datum2011–
LandSverige Sverige
LojalitetFörsvarsmakten
TypSpecialförband
RollStrid,
Underrättelseinhämtning,
Militärt stöd,
Fritagningsoperationer,
Kontraterroroperationer
Del avFörsvarsmaktens specialförband
FöregångareSSG och SIG
Storlekhemlig
HögkvarterKarlsborgs garnison
FörläggningsortKarlsborg
Valspråk"In praesenti - Enim futuro"
Marsch"Fortis et Liber"
(J. Johansson)[1]
Befälhavare
Nuvarande befälhavareHemligt
Nuvarande stf befälhavareHemligt
Nuvarande stabschefHemligt
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Truppslagstecken m/1960

Särskilda operationsgruppen (SOG) är en del av Försvarsmaktens specialförband (FM SF) och har verkat sedan 2011. Förbandet är förlagt inom Karlsborgs garnison i Karlsborg i Västergötland.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Särskilda operationsgruppen bildades 2011 genom en sammanslagning av tidigare specialförband; Särskilda skyddsgruppen (SSG) och Särskilda inhämtningsgruppen (SIG).[2] Embryot till Särskilda operationsgruppen går att spåra ifrån Fallskärmsjägarbefälspatrullerna från Fallskärmsjägarskolan (FJS) och Jägarbefälsgrupperna från Livregementets husarer (K 3) i Karlsborg. Särskilda operationsgruppen är ett av få specialförband i världen som är öppen för kvinnor, där Petra Malm blev första kvinna som antogs till det svenska militära specialförbandet.

Utbildning[redigera | redigera wikitext]

SOG rekryterar soldater och officerare från hela Försvarsmakten. Förbandet har årligen en uttagning som genomförs under våren.

De fysiska kraven för SOG mäts dels genom ett standardiserat fystest (FM Baskrav) som är gemensamt för hela Försvarsmakten. Det finns olika nivåer på fystestet och SOG har den högsta nivån (nivå D) tillsammans med Röjdykarna, Kustjägarna, Fallskärmsjägarna, Bordningstroppen och Arméns jägarbataljon.[3][4] Men det tillkommer en stor mängd tester utöver dessa med helt andra krav.

Uttagningen (UT) består av två delar. En period i fält där uthållighet, samarbetsförmåga, fysisk och psykisk styrka samt de soldatmässiga färdigheterna prövas. De som blir godkända efter den första delen går vidare till en period med medicinska och psykiska tester. Här testar de förmågor och egenskaper som kreativitet, omdöme och personlig mognad. Uttagningen i sin helhet är 2-3 veckor lång. De som godkänns på uttagningen erbjuds plats på förbandets grundkurs. Hur många som lyckas hela vägen är okänt, men i regel har uttagningen ett bortfall på 90% av de sökande.

Grundkursen för befattningen specialförbandsoperatör vid SOG är 12 månader som består av tre delar[5]:

 • Grundläggande strid
 • Förmågespecifik utbildning
 • Befattningsutbildning

Efter godkänd grundkurs placeras soldaten som operatör i en patrull vid Särskilda operationsgruppen och får fortsatt specialistutbildning. Patrullerna består av 4 operatörer: Gruppchef, signalist, sjukvårdare och fältarbetare/forcerare, men det finns också andra specialiteter inom förbandet som prickskytt, eldledare/flygkoordinator (JTAC) och experter på ammunitionsröjning (EOD/IEDD)[6].

Funktionerna JTAC, EOD och insatssjuksköterska ryms under befattningen understödsoperatör. Rekryteringen till dessa funktioner är densamma som för specialförbandsoperatörer. Aspirerande understödsoperatörer genomgår samma rekryteringsprocess men med andra krav och till del samma grundkurs innan de avviker för utbildning inom sin specialistfunktion.[7]

Samtliga operatörer har grundläggande utbildning i fallskärmshoppning och dykning[6]. Detta medför att operatörerna har en bredare bas än vanliga soldater, men har också ett eller två specialområden där operatören är exceptionellt skicklig.[2] Förutom den individuella patrullspecialiteten finns också en innästlingspecialitet i t.ex. kvalificerad stridsdykning eller kvalificerad fallskärmshoppning (HALO/HAHO) samt en uppgiftsinriktning i antingen strid (Direct Action) eller underrättelseinhämtning (Special Reconnaisance)[8][9].

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Särskilda operationsgruppen (SOG) utgör tillsammans med Specialförbandsledningen (SFL) Försvarsmaktens specialförband (FM SF). Kärnförbandet inom specialförbandssystemet är SOG. Utöver detta finns stödjande specialoperationsförbandsenheter (FM SOF) som är särskilt uttagna, utbildade och utrustade stödförband till SOG.[10][11]

SOG består av två så kallade insatsenheter (IE). IE1 fokuserar på stridsuppgifter (Direct Action) och IE2 fokuserar på underrättelseinhämtning (Special Reconnaissance). IE2 utgörs framförallt av underrättelseoperatörer, kraven på den befattningen är något lägre än de på specialförbandsoperatörerna. Flera kvinnor har tjänstgjort som underrättelseoperatörer.

En patrull utgör grunden för insatsförbandet. Patrullen består av fyra operatörer; en patrullchef, en signalist, en fältarbetare/forcerare och en sjukvårdare. Tre patruller utgör en tropp som leds av en chef och en ställföreträdande chef. En tropp kan förstärkas med specialister, till exempel prickskyttar, flygkoordinatorer (JTAC), eldledare och experter på spräng- och försåtsladdningar (EOD/IEDD).[6]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Förbandets vanligaste användningsområde är att verka inom multinationella insatser för att lösa de primära uppgifterna strid (Direct Action), underrättelseinhämtning (Special Reconnaissance) och militärt stöd (Military Assistance).[12]

Operatörens huvuduppgifter varierar beroende på vilken del av förbandet operatören tillhör. Vissa delar av förbandet är mer inriktade på stridsuppgifter (Direct Action) och andra delar av förbandet är inriktade mot kvalificerad underrättelseinhämtning (Special Reconnaissance) på ett stort djup så kallad fjärrspaning.[8]

Specialförbandens uppgifter är av militärstrategisk eller operativ betydelse och som inte kan lösas av konventionella förband eller vapensystem. Stridsuppgifterna kan vara att bekämpa mål som har stor betydelse för motståndaren, att frita människor som tagits till fånga eller hålls som gisslan, undsättning (Personnel Recovery), bordning samt att genom strid inhämta tidskritiska underrättelser. Underrättelseinhämtning syftar till att ge information om verksamheter, personer eller annat som har väsentlig betydelse för strategin eller operationen. Specialförband kan också få uppgiften att ge Militärt stöd genom utbildning och råd till andra länders militär eller säkerhetsstyrkor, inom ramen för en multinationell fredsfrämjande insats eller ur ett nationellt perspektiv för att stödja andra förband (t.ex. hemvärnet) med att leda in eld från långräckviddiga vapensystem som flygunderstöd eller artillerield.[12][13]

Förbandet upprätthåller en hög beredskap för att med kort varsel kunna sättas in för insatser inom en radie på 600 mil från Bryssel och verka i öken-, djungel-, subarktiska- eller stadsmiljöer. Förbandets insatser kommer efter förfrågan från FN eller EU, men måste sedan sanktioneras på politisk nivå.[2]

Ny lagstiftning från och med juni 2006 ger Försvarsmakten, och därmed SOG, befogenheter att understödja polisen (Nationella insatsstyrkan) vid inrikes terroristbekämpning.[14] Operatörer vid SOG har även genomgått utbildning för att erhålla polismans befogenhet i syfte att kunna verka inom inrikes terrorbekämpning.

SOG har sedan förbandet bildades varit mycket aktiva utomlands, i synnerhet i Afghanistan där de i första hand fokuserat på militärt stöd och tillsammans med den afghanska polisen gripit högt uppsatta talibanledare. Under förbandets insats i Afghanistan skall några dussin motståndsmän ha dödats av SOG-operatörer.[6]

Då specialförbanden omges av en hög sekretess är många av dess tidigare aktiviteter okända för allmänheten. Det är dock känt att de utöver Afghanistan har varit aktiva i Kongo-Kinshasa, Tchad, Centralafrikanska Republiken och Irak inom ramen för Operation Inherent Resolve där operatörer stöttade kurdiska Peshmerga-förband i Erbil.[15] Sedan 2021 utgör specialförbanden en del av den fransk-ledda antiterror-insatsen Task Force Takuba i Mali. Bidraget består av en helikopterburen snabbinsatsstyrka, med element ur särskilda operationsgruppen samt tre stycken Helikopter 16.[16] Förbandet deltog även under evakueringarna ur Kabul i augusti 2021, där operatörer befann sig på marken på Hamid Karzais internationella flygplats som stöd för utrikesdepartementet och migrationsverkets utsända.[17]

Förbandet har även deltagit i hemliga operationer inom Sverige.[6]

SOG lyder under insatsledningen som ligger direkt under överbefälhavaren[2].

Symboler[redigera | redigera wikitext]

I förbandets heraldiska vapen ville man inte associera till rötterna i fallskärmsjägar-, spanings- och underrättelseförband. Efter en utdragen handläggning i Försvarets traditionsnämnd fastställdes vapnet 2011 med följande blasonering: I svart fält en sexuddig stjärna av silver i övre dexter hörn. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld. Den asymmetriska kompositionen syftar på begreppet "asymmetrisk strid", och svärdet på att förbandet är försvarsmaktsgemensamt.[18] Vapnet ska symbolisera förbandets förmåga att angripa olika problem, att arbeta med effektivitet och precision samt att verka dolt.[19]

Förbandets fälttecken överlämnades den 30 januari 2015 av kung Carl XVI Gustaf.[20] Det baseras på det heraldiska vapnet men har formen av en dragonfana: en svart tvåflikig duk med guldfrans och en sexuddig stjärna i övre hörnet närmast stången.[21]

Utbildningstecknet, som bärs på uniformen av alla operatörer, består av en bevingad fornnordisk huggkniv (sax) med en asymmetriskt placerad sexuddig stjärna.[20] Till uniformen hör även olivgrön basker med broderat baskermärke, det enda inom Försvarsmakten som inte är av metall.[22]

Utrustning och beväpning[redigera | redigera wikitext]

För att lösa sina uppgifter har specialförbanden annan utrustning än övriga Försvarsmakten, specifikt anskaffad för att uppfylla förbandets krav. Särskilt utmärkande för SOG är att operatörerna oftast bär Multicam-uniformer, en bred variation av västar och plattbärare, högt skurna ballistiska hjälmar, andra bildförstärkare samt andra automatkarbiner än övriga Försvarsmakten.[23]

Förbandet nyttjar i huvudsak automatkarbiner från amerikanska LWRCI.[24] Varje operatör är utbildad på två automatkarbiner, en i 5.56 och en i 7.62. Utöver karbiner så nyttjas även andra variationer av de granatgevär och kulsprutor som finns i Försvarsmakten. Operatörerna bär pistoler från Glock, som även är Försvarsmaktens standardpistol.[23]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Handbok Parad 5: Militärmusik (2018), s. 70
 2. ^ [a b c d] ”Under ytan på specialförbanden”. Försvarsmakten. 10 december 2010. Arkiverad från originalet den 21 september 2013. https://web.archive.org/web/20130921200547/http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2010/12/under-ytan-pa-specialforbanden/. Läst 14 december 2010. 
 3. ^ FM FysS 2005-06-21
 4. ^ Månström, Petra (19 maj 2013). ”Har du det som krävs för att bli fallskärmsjägare?”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/tema/traningsliv/trana-som-fallskarmsjagarna-vid-k3-i-karlsborg_8188258.svd. Läst 13 november 2014. 
 5. ^ ”Folder Särskilda operationsgruppen SOG” (PDF). Försvarsmakten. Arkiverad från originalet den 1 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140201192504/http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/2-Var-verksamhet/specialforband/Folder-sarskilda-operationsgruppen-SOG.pdf. 
 6. ^ [a b c d e] Stenberg, Ewa (25 januari 2014). ”Sveriges hemliga krig”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/nyheter/sverige/sveriges-hemliga-krig/. Läst 13 november 2014. 
 7. ^ Försvarsmakten. ”Understödsoperatör”. Försvarsmakten. https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/utbildning/befattningsguiden/understodsoperator/. Läst 28 september 2018. 
 8. ^ [a b] Försvarsmakten (25 november 2013). ”Rekrytering - Jobba inom Försvarsmakten”. Pressmeddelande.
 9. ^ ”Fysiska krav”. Försvarsmakten. Arkiverad från originalet den 12 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110812070348/http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Specialforband/Operator-i-Sarskilda-operationsgruppen-/Fysiska-krav/. 
 10. ^ ”Specialförbandssystemet”. Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/verksamhetsomraden/specialforband/specialforbandssystemet/. Läst 13 november 2014. 
 11. ^ FFS 2010:9, 20 kap. 1 §.
 12. ^ [a b] ”Om specialförbanden”. Försvarsmakten. Arkiverad från originalet den 12 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110812023702/http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Specialforband/Om-speicalforbanden/. Läst 12 februari 2012. 
 13. ^ http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/11/inte-bara-internationellt-sa-forsvarar-specialforbanden-sverige/
 14. ^ Persson, Göran (23 februari 2006). ”Försvarsmaktens stöd till polisen vid terroristbekämpning” (PDF). Regeringen. Arkiverad från originalet den 29 september 2007. https://web.archive.org/web/20070929111512/http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/90/22/08f42579.pdf. Läst 2 april 2008. 
 15. ^ Försvarsmakten. ”Statsministern besökte svenska styrkan i Erbil”. Försvarsmakten. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/10/statsministern-besokte-svenska-styrkan-i-erbil/. Läst 29 augusti 2021. 
 16. ^ Försvarsmakten. ”Mali – Task Force Takuba”. Försvarsmakten. https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/forsvarsmakten-utomlands/pagaende-internationella-insatser/mali-task-force-takuba/. Läst 29 augusti 2021. 
 17. ^ Försvarsmakten. ”Specialförbanden gör evakueringen från Kabul möjlig”. Försvarsmakten. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/08/specialforbanden-gor-evakueringen-fran-kabul-mojlig/. Läst 29 augusti 2021. 
 18. ^ Arkiven sjunger - nedslag i svensk musikhistoria. Riksarkivet. 2011. sid. 312 
 19. ^ ”Nytt heraldiskt vapen”. Försvarsmakten. Arkiverad från originalet den 6 november 2011. https://web.archive.org/web/20111106094333/http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Specialforband/Nyheter/Nytt-heraldiskt-vapen/. Läst 16 oktober 2011. 
 20. ^ [a b] ”Särskilda operationsgruppen fick sitt fälttecken”. www.forsvarsmakten.se. Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/01/sarskilda-operationsgruppen-fick-sitt-falttecken/?section=15699. Läst 25 februari 2015. 
 21. ^ Mat och dryck : smakprov ur arkiven. Riksarkivet. 2013. sid. 345 
 22. ^ ”Tjänstetecken” (PDF). Uniformsbestämmelser 2009. Försvarsmakten. sid. 99. Arkiverad från originalet den 5 december 2011. https://web.archive.org/web/20111205044537/http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/uniformer/8_Tjanstetecken.pdf. Läst 25 februari 2015. 
 23. ^ [a b] Enander, Dag. ”Omedelbart operativa”. Försvarsmakten. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/12/omedelbart-operativa/. Läst 31 mars 2019. 
 24. ^ ”BREAKING: Swedish SOG and Special Police units to get LWRCI Rifles -” (på amerikansk engelska). The Firearm Blog. 29 november 2016. https://www.thefirearmblog.com/blog/2016/11/29/swedish-sog-special-police-units-get-lwrc-rifles/. Läst 31 mars 2019. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]