Särskilda operationsgruppen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Särskilda operationsgruppen
(SOG)
Försvarsmaktens specialförband.svg
Datum 2011-
Land Sverige Sverige
Lojalitet Försvarsmakten
Typ Specialförband
Roll Strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd
Storlek Hemligt
Föregångare SSG och SIG
Del av Försvarsmaktens insatsledning
Högkvarter Karlsborgs garnison
Förläggningsort Karlsborg
Motto "Framåt i natten"
Befälhavare
Nuvarande befälhavare Hemligt
Nuvarande stf befälhavare Hemligt
Nuvarande stabschef Hemligt

Särskilda operationsgruppen (SOG), är en del av Försvarsmaktens specialförband (FM SF) och har verkat sedan år 2011. Förbandet är förlagd inom Karlsborgs garnison i Karlsborg i Västergötland.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Särskilda operationsgruppen bildades 2011 genom en sammanslagning av specialförbanden, Särskilda skyddsgruppen (SSG) och Särskilda inhämtningsgruppen (SIG)[1]. Embryot till Särskilda operationsgruppen går att spåra ifrån Jägarbefälsgrupperna från Livregementets husarer (K 3) och Fallskärmsjägarbefälspatrullerna från Fallskärmsjägarskolan (FJS) i Karlsborg.

Utbildning[redigera | redigera wikitext]

SOG rekryterar soldater och officerare från hela försvarsmakten. De håller årligen en uttagning och utbildar årligen operatörer.

Fysiska kraven för SOG mäts dels genom ett standardiserat fystest (FM Baskrav) som är gemensamt för hela Försvarsmakten. Det finns olika nivåer på fystestet och SOG har den högsta nivån (nivå D) tillsammans med Kustjägarna och Fallskärmsjägarna.[2][3]

Uttagningen består av två delar. En vecka i fält där uthållighet, samarbetsförmåga, fysisk och psykiska styrka samt de soldatmässiga färdigheterna prövas. De som blir godkända efter den första delen går vidare till en vecka med medicinska och psykiska tester. Här testar de förmågor och egenskaper som kreativitet, omdöme och personlig mognad. Blir man godkänd här så får man möjligheten att genomföra grundkursen. Hur många som lyckas hela vägen är okänt, men i regel så återstår sällan mer än 20% av de sökande efter uttagningen.

Grundkursen vid SOG är 12 månader som består av tre delar[4]:

 • Olika typer av strid (SIB, markstrid och fritagning bl.a.)
 • Förmågespecifik utbildning
 • Befattningsutbildning

Efter godkänd grundkurs placeras soldaten som operatör i ett team vid Särskilda operationsgruppen och får fortsatt specialiseringsutbildning. Operatören har en egen specialitet inom sitt team som sjukvårdare, fältarbetare eller signalist, men det finns också andra specialiteter inom förbandet som prickskytt, flygkoordinator, eldledare och expert på spräng- och försåtsmineringar[5]. Dessutom får samtliga operatörer en grundläggande utbildning i fallskärmshoppning och dykning[5]. Detta medför att operatörerna har en bredare bas än vanliga soldater, men har också ett eller två specialområden där man är exceptionellt skicklig.[1] Förutom den inviduella patrullspecialiteten finns också en innästlingspecialitet i t.ex. kvalificerad dykning eller kvalificerad fallskärmshoppning (HALO/HAHO) samt en uppgiftsinriktning i strid (Direct Action) eller underrättelseinhämtning (Special Reconnaisance)[6][7]. SOG rekryterar yrkesofficerare, reservofficerare och soldater med behörighet att söka specialistofficersutbildning från hela Försvarsmakten. SOG lyder under insatsledningen som ligger direkt under överbefälhavaren[1].

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Särskilda operationsgruppen (SOG) utgör tillsammans med Specialförbandsledningen (SFL) Försvarsmaktens specialförband (FM SF). Kärnförbandet inom specialförbandssystemet är SOG. Utöver detta finns stödjande specialoperationsförbandsenheter (FM SOF) som är särskilt uttagna, utbildade och utrustade enheter.[8][9]

SOG består av två så kallade insatsenheter (IE). IE1 fokuserar på stridsuppgifter (Direct Action) och IE2 fokuserar på underrättelseinhämtning (Special Reconnaisance). Kraven till IE2 är något lägre än de till IE1, inom IE2 finns det också kvinnliga underrättelseoperatörer.

SOG-operatörer under en operation i Afghanistan.

Ett "team" utgör grunden för insatsförbandet. Ett team består av fyra operatörer; en teamchef, en signalist, en fältarbetare ("sprängexpert") och en sjukvårdare. Tre team utgör en tropp som leds av en chef och en ställföreträdande chef. En tropp kan förstärkas med specialister, till exempel prickskyttar, flygkoordinator, eldledare och experter på spräng- och försåts­laddningar.[5]

SOG-operatörer övar bordning.
Särskilda operationsgruppen (SOG)
Särskilda operationsgruppen (SOG) med modifierade H&K G36C

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Det som övriga försvarsmakten normalt ser av specialförbanden är personskyddsinsatser i form av livvakt åt ÖB och högre chefer inom Försvarsmakten när de besöker ett insatsområde.[1] Dess mest frekventa användningsområde är dock att verka inom multinationella insatser för att lösa de primära uppgifterna strid (Direct Action), underrättelseinhämtning (Special Reconnaisance) och militärt stöd (Military Assistance).[10]

Operatörens huvuduppgifter varierar beroende på vilken del av förbandet operatören tillhör. Vissa delar av förbandet är mer inriktade på stridsuppgifter (Direct Action) och andra delar av förbandet är inriktade mot kvalificerad underrättelseinhämtning (Special Reconnaisance).[6]

För att lösa sina uppgifter har specialförbanden annan utrustning än övriga försvarsmakten, specifikt anpassad för dem.

Specialförbandens uppgifter är av militärstrategisk eller operativ betydelse och som inte kan lösas av konventionella förband eller vapensystem. Stridsuppgifterna kan vara att bekämpa mål som har stor betydelse för motståndaren, att frita människor som tagits till fånga eller hålls som gisslan, undsättning (Personnel Recovery) samt att genom strid inhämta tidskritiska underrättelser. Underrättelseinhämtning syftar till att ge information om verksamheter, personer eller annat som har väsentlig betydelse för strategin eller operationen. Specialförband kan också få uppgiften att ge Militärt stöd genom utbildning och råd till andra länders militär eller säkerhetsstyrkor, till exempel inom ramen för en multinationell fredsfrämjande insats.[10]

Förbandet upprätthåller en hög beredskap för att med kort varsel kunna sättas in för insatser inom en radie på 600 mil från Bryssel och verka i öken-, djungel-, subarktiska- eller stadsmiljöer. Förbandets insatser kommer efter förfrågan från FN eller EU, men måste sedan sanktioneras på politisk nivå.[1]

Ny lagstiftning från och med juni 2006 ger Försvarsmakten, och därmed SOG, befogenheter att understödja polisen (Nationella insatsstyrkan) vid inrikes terroristbekämpning.[11]

SOG har sedan förbandet bildades varit mycket aktiva utomlands, i synnerhet i Afghanistan där de i första hand fokuserat på militärt stöd och tillsammans med den afghanska polisen gripit högt uppsatta talibanledare. Under de senaste åren har några dussin motståndsmän dödats av SOG-operatörer.[5]

Då specialförbanden omges av en hög sekretess så är många av dess tidigare aktiviteter okända för allmänheten. Det är dock känt att de tidigare har varit aktiva i Kongo, Tchad och Centralafrikanska Republiken samt i hemliga operationer i Sverige och utomlands.[5]

Heraldiskt vapen[redigera | redigera wikitext]

SOG:s vapen heraldiska vapen antogs 2011 med följande blasonering: I svart fält en sexuddig stjärna av silver i övre dexter hörn.[12] Det är framtaget av Försvarets traditionsnämnd och ska symbolisera förbandets förmåga att angripa olika problem, att arbeta med effektivitet och precision samt att verka dolt.[13]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d e] Försvarsmakten (10 december 2010). ”Under ytan på specialförbanden”. Pressmeddelande. Läst 14 december 2010.
 2. ^ FM FysS 2005-06-21
 3. ^ http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/tema/traningsliv/trana-som-fallskarmsjagarna-vid-k3-i-karlsborg_8188258.svd
 4. ^ http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/2-Var-verksamhet/specialforband/Folder-sarskilda-operationsgruppen-SOG.pdf
 5. ^ [a b c d e] http://www.dn.se/nyheter/sverige/sveriges-hemliga-krig/
 6. ^ [a b] Försvarsmakten (25 november 2013). ”Rekrytering - Jobba inom Försvarsmakten”. Pressmeddelande.
 7. ^ http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Specialforband/Operator-i-Sarskilda-operationsgruppen-/Fysiska-krav/
 8. ^ http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/verksamhetsomraden/specialforband/specialforbandssystemet/
 9. ^ FFS 2010:9, 20 kap. 1 §.
 10. ^ [a b] ”Om specialförbanden”. forsvarsmakten.se. Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Specialforband/Om-speicalforbanden/. Läst 12 februari 2012. 
 11. ^ Persson, Göran (23 februari 2006). ”Försvarsmaktens stöd till polisen vid terroristbekämpning” (PDF). Regeringen. http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/90/22/08f42579.pdf. Läst 2 april 2008. 
 12. ^ ”Nya heraldiska vapen 2010”. Riksarkivet. http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=21784&refid=1264. Läst 16 oktober 2011. 
 13. ^ ”Nytt heraldiskt vapen”. Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Specialforband/Nyheter/Nytt-heraldiskt-vapen/. Läst 16 oktober 2011. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]