Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum
(FMUndSäkC)
Vapen för Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnFörsvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum
Datum1998–
LandSverige
FörsvarsgrenFörsvarsmaktsgemensam
TypCentrum
RollUtbildning, utveckling och samordning inom underrättelse- och säkerhetstjänst
Del avStridskraften ledning- och underrättelse (LEDUND) [a]
Ingående delarTolkskolan, Utbildningsenheten, Funktionsenheten, Stabsenheten
HögkvarterUppsala garnison
FörläggningsortUppsala, Halmstad
Valspråk"Expertis för operativ effekt"
Marsch"Marsch till Lifregementets dragoner" (Prins Gustaf) [b]
Årsdagar4 maj
Befälhavare
FörbandschefÖverstelöjtnant Daniel Perry
Ställföreträdande förbandschefÖverstelöjtnant Anders Händelsten
StabschefÖverstelöjtnant Anders Händelsten
SkolförvaltareRegementsförvaltare Mats Ördén
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga (1998-2017)

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) är ett utbildningscentrum inom Försvarsmakten som verkat sedan 1998. Förbandsledningen är förlagd i Uppsala garnison i Uppsala.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Inför försvarsbeslutet 1996 uttryckte Regeringen en vilja att samordna ett antal funktioner som fanns inom de tre försvarsgrenarna till försvarsmaktsgemensamma. Besparingar och rationalitet var en viktig orsak till samordning och sammanslagningar, men den övergripande idén var att skapa en Försvarsmakt i syfte att genomföra samlade insatser med alla tillgängliga resurser. Försvarsmaktens utredning och senare förslag blev att FMUSC skulle upprättas i Uppsala. Tre andra lokaliseringar för centrumet utreddes: Enköping, Karlsborg och Berga.

Riksdagen fattade beslut om centrumets upprättande genom försvarsbeslutet 1996 där man också ändrade förkortningen av förbandet till FMUndSäkC. Centrumet bildades den 1 januari 1998 genom att Arméns underrättelseskola (A UndS) i Karlsborg och Flygvapnets underrättelseskola (FV UndS) avvecklades som självständiga enheter den 31 december 1997, och tillsammans med Tolkskolan (TolkS) i Uppsala, uppgick i det nya förbandet med förläggning i Uppsala.[2]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

FMUndSäkC är ett centrum inom svenska Försvarsmakten med ansvar för utbildning, utveckling och samordning inom språk, underrättelse- och säkerhetstjänst, samt säkerhetsförbandstjänst. Förbandets ledning och huvudsakliga utbildnings- och utvecklingsverksamhet är förlagd till Uppsala garnison, med en säkerhetsförbandsavdelning förlagd till Halmstads garnison. I Uppsala grundutbildas yrkesofficerare inom språk och underrättelsetjänst, samt genomförs yrkes- och befattningsutbildningar inom säk, und, språk samt kulturell förståelse. Säkerhetsförbandsavdelningen i Halmstad utbildar yrkesofficerare i säkerhetsförbandstjänst. Ett fokus är "hunden som sensor". Man genomför även yrkes- och befattningskurser i bland annat Transportskydd och för Insatsberedda skyddsstyrkor.

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrums ledning, stabsenhet, utbildningsenhet och funktionsenhet är förlagd i Uppsala garnison. Centrumet har i form av säkerhetsförbandsavdelningen ett detachement vid Halmstads garnison i Halmstad.

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

När centrumet bildades den 1 januari 1998 övertogs den tretungade svenska fana som Arméns Underrättelseskola (A UndS) hade nyttjat, som det nyuppsatta förbandets förbandsfana (formellt kallade "fälttecken"). Den 8 december 2016 spikades på Armémuseum en ny fana för centrumet.[3] Den 4 maj 2017 överlämnade överbefälhavare Micael Bydén i HM Konungens ställe den nya fanan till Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum inne på Uppsala garnison. Fanan mottogs av förbandets dåvarande chef överste Mats Johansson.[4][5] Nya fanan blev blå med gula detaljer. Den blå färgen tilldelas numer i regel funktionsförband, men har på senare tid också blivit något av en standardfärg för fanor inom FM. Svärdet i det heraldiska vapnet symboliserar Försvarsmakten; lagerkransen står för utbildning, och facklan är symbolen för underrättelsetjänsten, "Facklan lyser upp varje dunkel vrå".[6] Efter beslut 2018 nyttjas den 4 maj som förbandets högtidsdag.

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum för traditionerna vidare för Arméns underrättelseskola (A UndS) och Flygvapnets underrättelseskola (FV UndS), medan Försvarsmaktens Tolkskola (TolkS) för traditionerna vidare för Arméns tolkskola.[7] Förbandsmarschen, "Marsch till Lifregementets dragoner" (Prins Gustaf), övertogs från Arméns underrättelseskola. Marschen komponerades 1843 av Prins Gustaf av Sverige och NorgeHaga slott, då han bara var 16 år.[1]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

 • 1998–2004: Överste Jan-Inge Svensson
 • 2004–2006: Kommendör Michael Gustafsson
 • 2006–2007: Överstelöjtnant Olle Nilsson
 • 2007–2010: Överste Håkan Hedström
 • 2011–2015: Överste Anders Stenström [c]
 • 2015–2018: Överste Mats Johansson [d]
 • 2018–2021: Överste Magnus Magnusson [e]
 • 2021–2023: Överste Håkan Sköld
 • 2024–20xx: Överstelöjtnant Daniel Perry

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn[redigera | redigera wikitext]

 • Försvarets underrättelse- och säkerhetscentrum - 1998-01-01 - 2000-06-30
 • Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum - sedan 2000-07-01

Beteckningar[redigera | redigera wikitext]

 • FMUndSäkC - sedan 1998-01-01

Förläggningsorter, detachement och baser[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Åren 1998–2000 var centrumet underställt chefen Mellersta militärområdet, sedan 2000 Högkvarteret
 2. ^ Förbandsmarschen antogs och övertogs 1998 från Arméns underrättelseskola, fastställdes den 7 juni 2000.[1]
 3. ^ Anders Stenström tillträdde som chef 2011, den 1 januari 2015 förlängdes förordnandet längst till den 30 juni 2015.[8] Den 25 maj 2015 förlängdes förordnandet igen till längst den 31 december 2015.[9]
 4. ^ Mats Johansson tillträdde som chef den 1 december 2015, med ett förordnande längst till den 30 september 2019.[10]
 5. ^ Magnus Magnusson tillträdde som chef den 1 september 2018, med ett förordnande längst till den 31 augusti 2021.[11]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Sandberg (2007), s. 36
 2. ^ Statensarkiv.se Rapport efter arkivinspektion vid FMUndSäkC Läst 5 september 2009
 3. ^ ”UndSäkC nya fana spikades på Armémuseum”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 20 november 2018. https://web.archive.org/web/20181120163846/https://www.sfhm.se/contentassets/cf7c9aff3dcf416a9e34713b7a885db7/traditionsnamnden_fanspikning_underrattelse_och_sakerhetscentrum_2016.pdf. Läst 10 maj 2017. 
 4. ^ ”Överbefalhavaren”. instagram.com. https://www.instagram.com/p/BTqrotfB5w7/?taken-by=overbefalhavaren. Läst 6 maj 2017. 
 5. ^ ”ÖB: Inga planer på fast flyg på Ärna”. unt.se. Arkiverad från originalet den 6 maj 2017. https://web.archive.org/web/20170506121244/http://www.unt.se/nyheter/uppsala/ob-inga-planer-pa-fast-flyg-pa-arna-4641134.aspx. Läst 10 maj 2017. 
 6. ^ Försvarsmakten. ”FMUndSäkC”. Försvarsmakten. https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/forsvarsmaktens-underrattelse-och-sakerhetscentrum-fmundsakc/. Läst 24 maj 2023. 
 7. ^ ”Försvarets traditioner i framtiden”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 12 april 2017. https://web.archive.org/web/20170412061852/http://www.sfhm.se/contentassets/813daef056f04ee79a6cdca825daecdb/traditionsnamnden_forsvarets-traditioner-med-oversiktlig-historik-fran-1500-talet-reviderad-2016-05-24.pdf. Läst 10 maj 2017. 
 8. ^ ”Försvarets forum nr 3/2014, s. 5”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2014/forsvarets-forum-nr3-14.pdf. Läst 26 november 2017. 
 9. ^ ”Försvarets forum nr 3/2015, s. 9”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2015/forsvarets-forum-3-2015.pdf. Läst 26 november 2017. 
 10. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 6/2015”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2015/forum-nr6-2015.pdf. Läst 5 maj 2016. 
 11. ^ ”Försvarets forum nr 5 2018” (PDF). Försvarets forum. Försvarsmakten. 2018. sid. 8. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2018/forum_1805_lowres.pdf. Läst 18 november 2018. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]