Krigsexpeditionen

Från Wikipedia

Krigsexpeditionen var 1713-1840 den expedition i Kunglig Majestäts kansli, som handhade ärenden rörande krigsmakten till lands och sjöss.

Enklare förvaltningsärenden kom dock från 1790-talet att handhas av generaladjutanterna för armén respektive flottan. I samband med departementalreformen 1840 fördelades expeditionens funktioner mellan lantförsvarsdepartementet och sjöförsvarsdepartementet.

Chef för krigsexpeditionen hade 1713-1719 titeln ombudsråd, och därefter expeditionens statssekreterare.

Statssekreterare fr.o.m. statskuppen 1809[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord Krigsexpeditionen)