Hoppa till innehållet

Klimat- och näringslivsdepartementet

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Industridepartementet)
Klimat- och näringslivsdepartementet
UnderordnadRegeringskansliet
Ansvarigt statsrådEbba Busch
OrganisationstypDepartement
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-3831
Inrättad1 januari 2023 (Klimat- och näringslivsdepartentet)
1 januari 1969 (Näringsdepartementet)
InstruktionSFS 1996:1515 (lagen.nu)
Webbplatswww.regeringen.se
MinisterEbba Busch

Klimat- och näringslivsdepartementet (KN)[1], innan 1 januari 2023 Näringsdepartementet, är en del av det svenska regeringskansliet och där frågor om klimat- och miljöpolitik, energi, näringslivsutveckling, tillväxt och turism handläggs. Departementschef är närings- och energiminister Ebba Busch.[2] [3] Departementet har cirka 300 anställda varav cirka 25 är politiskt tillsatta tjänstemän.

Det bildades den 1 januari 1969 som Industridepartementet och har sedan dess genomlevt ett antal ombildningar. Klimat- och näringslivsdepartementet huserar på Herkulesgatan 17 i Stockholm. Tidigare har dess säte bland annat varit på Jakobsgatan och i Centralposthuset i Stockholm.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Vägen till ett näringsdepartement[redigera | redigera wikitext]

1840 krävde borgarståndet inom ståndsriksdagen inrättandet av ett handels- och industridepartement. Lantmannapartiet, som kom in i riksdagen 1867, krävde i sitt partiprogram en minister för jordbruk, handel och allmänna arbeten. I ett kungligt förslag som under våren 1868 inkommer till riksdagen föreslås inrättandet av ett statsdepartement för jordbruket och de övriga näringarna samt för allmänna arbeten och vissa delar av kommunikationsanstalterna. I statsverkspropositionen 1874 ansågs det nödvändigt med ett statsdepartement för näringarna eftersom det var det "första och oeftergifvliga villkoret för indragande av Kommerskollegium". Kravet på ett näringsdepartement stöddes av civilminister Per Axel Bergström.

En statlig kommitté föreslog 1884 indragandet av Kommerskollegium för att möjliggöra inrättandet av ett näringsdepartement. Civilminister Edvard von Krusenstjerna föreslår inte bara inrättandet av ett statsdepartement för jordbruk, industri och handel. Han föreslår även att det skall arbeta med skiften, avvittring, de allmänna kartverken, stuteriväsendet samt för frågor som från SCB underställdes Kunglig Majestät, samt möjligen även domän och skogsärenden. Under 1885 års riksdag framlades ett förslag av Kunglig Majestät som föreslår inrättandet av ett statsdepartement för jordbruk, industri och handel och samtidigt indragandet av en juristkonsult (konsultativt statsråd). Ett förslag till organisation för det föreslagna näringsdepartementet framlades, där det nya statsdepartementet organiseras i tre byråer:

  • handels- och industribyrå
  • jordbruksbyrå
  • byrå för övriga ärenden

Det planerade statsdepartementet för näringarna föll på Första kammarens motstånd 1888. Lantbruksstyrelsens inrättande (1889) och den senare reorganisationen av Kommerskollegium (1891) försvagade kraven på ett samlat statsdepartement för näringarna. En motion av liberale riksdagsmannen greve Carl Carlsson Bonde krävde i en motion 1869 ett statsdepartement för lantbruk, industri och handel. P.E. Lithander krävede i en motion 1898 att ett statsdepartement för samtliga näringar skall inrättas. I en annan motion kort därefter kräver A. M. Bergenmark i Andra kammaren inrättandet av ett statsdepartement för jordbruk, industri och handel. Första kammaren motsatte sig 1899 inrättandet av ett jordbruksdepartement och vill ha samtliga näringar samlade under ett gemensamt statsdepartement. Jordbruksdepartementet inrättas 1900 vilket försvagar kraven på inrättandet på ett gemensamt näringsdepartement.

1920 inrättades Handelsdepartementet i kontrast till idéerna om ett gemensamt näringsdepartement. Kommunikationsdepartementet inrättades med den siste chefen för det första Civildepartementet som chef för det nya statsdepartementet för kommunikationsanstalterna. Under sommaren 1962 gick det rykten om att AMS-chefen Bertil Olsson skall bli chef för ett industri- och sysselsättningsdepartement. Ryktena infriades dock aldrig.

Efter valförlusten för Socialdemokraterna i kommunalvalet 1966 började man förbereda en departementsreform där den ekonomiska politiken skulle få ett eget statsdepartement. Handelsdepartementet fick bland annat släppa ifrån sig ansvaret för de statliga bolagen. Denna nya ekonomiavdelning placerades under Finansdepartementets jurisdiktion. Statssekreteraren Krister Wickman från Finansdepartementet, som var en av Gunnar Strängs "pojkar", fick uppdraget att leda den nya ekonomiavdelningen. Wickman blev "ekonomiminister" i början av 1967. Hösten 1968 lade justitieminister Herman Kling fram en proposition om inrättandet av ett ekonomiskt näringslivsdepartement. Riksdagen godkände propositionen och gav det nya departementet namnet "Industridepartementet". Den 1 januari 1969 började det nya Industridepartementet sitt arbete, med Krister Wickman som chef.

Industridepartementet 1969–1991[redigera | redigera wikitext]

Det nya Arbetsmarknadsdepartementet börjar den 1 januari 1974 sitt arbete med Ingemund Bengtsson som chef. 1976 släpper den borgerliga regeringen Fälldin I regionalpolitiken från Arbetsmarknadsdepartementet till Industridepartementets domvärjo. Med Handelsdepartementets nedläggning den 31 december 1982 efter Olof Palmes återkomst som regeringschef tog Industridepartementet över ärenden och ämbetsverk från det nedlagda departementet, bland annat Patent- och registreringsverket. Dock inte utrikeshandelsfrågorna, som i stället fördes över till Utrikesdepartementet. Den nya departementsindelningen började gälla den 1 januari 1983.

Med Miljödepartementets inrättande den 1 januari 1987 försvann energifrågorna från Industridepartementet. 1988 lades regionalpolitiken tillbaka under Arbetsmarknadsdepartementets kontroll. Energifrågorna återgick 1990 till att sortera under Industridepartementet. Industridepartementet återtog samma år också regionalpolitiken från Arbetsmarknadsdepartementet. Med den borgerliga valsegern nästföljande år byter Industridepartementet namn till Näringsdepartementet (I) den 22 oktober. Den siste industriministern Per Westerberg blir Sveriges förste näringsminister.

Näringsdepartementet I 1991–1996[redigera | redigera wikitext]

Den 1 december 1991 trädde omorganiseringen av Näringsdepartementet i kraft. Detta betyder att regionalpolitiken flyttade över till Arbetsmarknadsdepartementet. I gengäld övertog Näringsdepartementet frågor gällande biobränslen från Jordbruksdepartementet. Från Civildepartementet (III) övertog Näringsdepartementet frågor gällande näringsfrihet samt ärenden rörande pris och konkurrenspolitiken. Det fanns också planer på att lägga ner Jordbruksdepartementet och flytta över det till Näringsdepartementet men detta stupade på Centerpartiets motstånd.

Skogsärendena övergick 1995 från att ligga under Jordbruksdepartementet, till att hamna under Näringsdepartementets domvärjo.

Närings- och handelsdepartementet 1996–1998[redigera | redigera wikitext]

Med Göran Perssons tillträde som regeringschef våren 1996 bytte departementet namn till Närings- och handelsdepartementet där även utrikeshandeln handlades av ett konsultativs statsråd med titeln handelsminister (1996–1997 Björn von Sydow och 1997–1998 Leif Pagrotsky). Göran Persson hade även planer på att även lägga jordbruket under departementet men han lade dessa planer åt sidan för att inte irritera Centerpartiet.

Näringsdepartementet II 1999–2014[redigera | redigera wikitext]

Näringsdepartementets hus vid JakobsgatanNorrmalm i Stockholm. Tidigare säte för Näringsdepartementet

Under sommaren 1998 gav statsministern den f.d generaldirektören för Kriminalvårdsstyrelsen Ulf Larsson i uppdrag till att dra upp riktlinjerna till ett gemensamt departement för frågor rörande näringsliv, arbetsmarknad, jämställdhet samt region- och infrastrukturpolitik. Efter höstens riksdagsval meddelar Göran Persson sin regeringsbildning där Kommunikationsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Närings- och handelsdepartementet samt delar av Inrikesdepartementet skall läggas ner och ersättas av ett gemensamt näringsdepartement. Den 1 januari 1999 började det nya Näringsdepartementet (II) sitt arbete med Björn Rosengren som chef för det nya "superdepartementet".

Efter den borgerliga valsegern 2006 flyttades arbetsmarknadsfrågorna till det nya Arbetsmarknadsdepartementet som börjar arbeta den 1 januari 2007. Skogsärendena flyttades samtidigt tillbaka till Jordbruksdepartementet.

Näringsdepartementet III 2015–2022[redigera | redigera wikitext]

Centralposthuset i Stockholm. Tidigare säte för Näringsdepartementet.

Efter valet 2014 bildade Stefan Löfven en ny regering. I samband med regeringsförklaringen angavs att Landsbygdsdepartementet skulle upphöra. Den 19 december 2014 fattade regeringen beslut om en ändring av instruktionen för Regeringskansliet (SFS 2014:1460) där det av bilagan framgick att dåvarande Landsbygdsdepartementet samt delar av Finansdepartementet samt Socialdepartementet skulle uppgå i det existerande Näringsdepartementet från och med den 1 januari 2015. Det utökade Näringsdepartementet kom därmed att från och med januari 2015 ha fyra statsråd: Mikael Damberg (departementschef och Närings- och innovationsminister) samt Sven-Erik Bucht, Anna Johansson och Mehmet Kaplan. De sistnämnda tre statsråden fick så kallade § 5-förordnanden i departementet.

Klimat- och näringslivsdepartementet 2022–[redigera | redigera wikitext]

Efter valet 2022 bildade Ulf Kristersson ny regering. I samband med detta bytte departementet namn till Klimat- och näringslivsdepartementet och till statsråd och departementschef utsågs Ebba Busch (energi- och näringsminister). Ebba Busch ansvarar för energifrågor och näringlivsfrågor. På departementet utsågs även Romina Pourmokhtari (klimat- och miljöminister) till statsråd och hon ansvarar för klimatfrågor samt miljöfrågor.

Statsråd[redigera | redigera wikitext]

Industriminister 1969–1991[redigera | redigera wikitext]

Se Sveriges näringsminister

Näringsminister från 1991[redigera | redigera wikitext]

Se Sveriges näringsminister

Övriga statsråd på Industri- och Näringsdepartementet[redigera | redigera wikitext]

Namn Titel Ämbetsperiod Politisk tillhörighet Departement
  Olof Johansson Energiminister 19761978 Centerpartiet Industridepartementet
  Roine Carlsson Biträdande industriminister 19821985 Socialdemokraterna
  Birgitta Dahl Energiminister 19821987
  Jörgen Andersson Bostadsminister 19941996 Näringsdepartementet
  Björn von Sydow Handelsminister 19961997 Närings- och handelsdepartementet
  Leif Pagrotsky 19971998
  Mona Sahlin Arbetsmarknadsminister, biträdande näringsminister 19982002 Näringsdepartementet
  Ulrica Messing Infrastrukturminister 20002006
  Hans Karlsson Arbetslivsminister 20026 oktober 2006
  Sven-Otto Littorin Arbetsmarknadsminister 6 oktober 200631 december 2006 Moderaterna
  Åsa Torstensson Infrastrukturminister 6 oktober 20065 oktober 2010 Centerpartiet
  Anna-Karin Hatt IT- och regionminister 5 oktober 201029 september 2011
IT- och energiminister 29 september 20113 oktober 2014
  Catharina Elmsäter-Svärd Infrastrukturminister 5 oktober 20103 oktober 2014 Moderaterna
  Mehmet Kaplan Bostads- och stadsutvecklingsminister 3 oktober 201418 april 2016 Miljöpartiet
  Anna Johansson Infrastrukturminister 3 oktober 201427 juli 2017 Socialdemokraterna
  Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister 1 januari 201521 januari 2019
  Peter Eriksson Bostads- och digitaliseringsminister 25 maj 201621 januari 2019 Miljöpartiet
  Tomas Eneroth Infrastrukturminister 27 juli 201721 januari 2019 Socialdemokraterna
  Jennie Nilsson Landsbygdsminister 21 januari 201930 juni 2021
  Anna-Caren Sätherberg Landsbygdsminister 30 november 202118 oktober 2022
  Romina Pourmokhtari Klimat- och miljöminister 18 oktober 2022 Liberalerna Klimat- och näringslivsdepartementet

Statssekreterare[redigera | redigera wikitext]

Statssekreterare hos näringsministern sedan 2014[redigera | redigera wikitext]

Övriga statssekreterare på Näringsdepartementet sedan 2014[redigera | redigera wikitext]

Myndigheter underställda Näringsdepartementet[redigera | redigera wikitext]

Aktiebolag underställda departementet[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]