Lista över Sveriges konsultativa statsråd

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Konsultativa statsråd var fram till 1974 års regeringsform titeln på de statsråd i Sveriges regering som inte var departementschefer.

Enligt 1809 års regeringsform i dess ursprungliga lydelse bestod statsrådet (regeringen) av två statsministrar, en för justitieärendena och en för utrikesärendena, en hovkansler, och sex statsråd (de sistnämnda motsvarande konsultativa statsråd).

Efter departementalreformen den 16 maj 1840 kom sju statsråd, justitie- och utrikesstatsministrarna, att bli föredragande departementschefer. Vidare avskaffades hovkanslersämbetet, och de sex statsråden utan portfölj reducerades till tre konsultativa statsråd, vilka hade juridiskt granskande och rådgivande uppgifter. De granskade till exempel alla propositioner innan de lämnades till riksdagen och de utnyttjades också vid avgörande av förvaltningsärenden när departementscheferna ville ha någon att rådgöra med.

När statsministerämbetet inrättades den 20 mars 1876 blev detta inte en egen post, utan det förenades antingen med departementchefskap eller med en konsultativ statsrådspost. Eftersom statsministern sällan har varit departmentschef samtidigt innebar detta i praktiken att antalet konsultativa statsråd bara var två.

År 1941, under andra världskriget och samlingsregeringen Hansson III, utökades antalet konsultativa statsråd och kunde nu vara 3-6 stycken, varav statsministern normalt var en. Av dessa skulle minst två vara så kallade granskningskonsulter eller "juristkonsulter".

I och med 1974 års regeringsform avskaffades begreppet konsultativt statsråd. Nuvarande lydelse av 7 kap i regeringsformen, vilket har rubriken "regeringsarbetet", likställer i stället alla statsråd utom statsministern:

1 § För beredning av regeringsärenden skall finnas ett regeringskansli. I detta ingår departement för skilda verksamhetsgrenar. Regeringen fördelar ärendena mellan departementen. Statsministern utser bland statsråden chefer för departementen.

Konsultativa statsråd[redigera | redigera wikitext]

Statsråd 1809-1840[redigera | redigera wikitext]

Ämbetsmannaregeringar 1840-1905[redigera | redigera wikitext]

Regeringar 1905-1974[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Lundeberg[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Staaff I[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Lindman I[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Staaff II[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Hammarskjöld[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Swartz[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Edén[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Branting I[redigera | redigera wikitext]

Regeringen De Geer d.y. och von Sydow[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Branting II[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Trygger[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Branting III och Sandler[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Ekman I[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Lindman II[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Ekman II och Hamrin[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Hansson I[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Pehrsson-Bramstorp[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Hansson II[redigera | redigera wikitext]

Samlingsregeringen Hansson III[redigera | redigera wikitext]

Regeringarna Hansson IV, Erlander I-II-III, och Palme I[redigera | redigera wikitext]

Statsråd utan departementschefsposter 1975–[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Palme I[redigera | redigera wikitext]

Regeringarna Fälldin I-II-III och Ullsten[redigera | redigera wikitext]

Regeringarna Palme II och Carlsson I-II[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Carl Bildt[redigera | redigera wikitext]

Regeringarna Carlsson III och Persson[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Reinfeldt[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Löfven I och Löfven II[redigera | redigera wikitext]