Lista över Sveriges konsultativa statsråd

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Konsultativt statsråd har under lång tid varit titeln på de statsråd (ledamöter) i Sveriges regering (vars namn innan 1975 var Statsrådet) som inte var departementschefer.

Enligt 1809 års regeringsform i dess ursprungliga lydelse bestod Konungens Statsråd av två statsministrar, en för justitieärendena och en för utrikesärendena, en hovkansler, och sex statsråd (de sistnämnda motsvarande konsultativa statsråd).

Nuvarande lydelse av 7 kap i regeringsformen, vilket har rubriken "regeringsarbetet", likställer i stället alla statsråd utom statsministern (som genom ändring i 1809 års regeringsform infördes 1877 som en helt egen befattning[1]):

1 § För beredning av regeringsärenden skall finnas ett regeringskansli. I detta ingår departement för skilda verksamhetsgrenar. Regeringen fördelar ärendena mellan departementen. Statsministern utser bland statsråden chefer för departementen.

[2]

Konsultativa statsråd[redigera | redigera wikitext]

Statsråd 1809-1840[redigera | redigera wikitext]

Ämbetsmannaregeringar 1840-1905[redigera | redigera wikitext]

Regeringar 1905-1974[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Lundeberg[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Staaff I[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Lindman I[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Staaff II[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Hammarskjöld[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Swartz[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Edén[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Branting I[redigera | redigera wikitext]

Regeringen De Geer d.y. och von Sydow[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Branting II[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Trygger[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Branting III och Sandler[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Ekman I[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Lindman II[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Ekman II och Hamrin[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Hansson I[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Pehrsson-Bramstorp[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Hansson II[redigera | redigera wikitext]

Samlingsregeringen Hansson III[redigera | redigera wikitext]

Regeringarna Hansson IV, Erlander I-II-III, och Palme I[redigera | redigera wikitext]

Statsråd utan departementschefsposter 1975–[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Palme I[redigera | redigera wikitext]

Regeringarna Fälldin I-II-III och Ullsten[redigera | redigera wikitext]

Regeringarna Palme II och Carlsson I-II[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Carl Bildt[redigera | redigera wikitext]

Regeringarna Carlsson III och Persson[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Reinfeldt[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Löfven I och Löfven II[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Regeringsformen 1809 med ändringar 1809-1974”. Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. https://web.archive.org/web/20100831012655/http://www.sns.se/zino.aspx?articleID=839. Läst 15 mars 2021. 
  2. ^ ”Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform”. Sveriges riksdag. https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152. Läst 15 mars 2021.