Lista över kasus

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är en lista över grammatiska kasus.

Det finns olika typer av kasus:

Kasus Förkortning Användning Exempel Exempel på språk där kasuset förekommer
Abessiv/Karitiv/Privativ ABE/ABESS/PRIV Avsaknad av någonting Utan huset Erzya | Estniska | Finska | Enaresamiska | Komi-syrjänska | Mariska | Skoltsamiska | Quechua
Ablativ ABL Rörelse bort från någonting Bort från huset Albanska | Avestiska | Azerbajdzjanska | Chuvash | Erzya | Estniska | Evenki | Finska | Inuktitut | Latin | Manchuiska | Ossetiska | Sanskrit | Tibetanska | Tlingit | Tsez | Turkiska | Ungerska | Uzbek | Västarmeniska | Yukaghir | Östarmeniska
Absolutiv (1) ABS Patient, upplevare; subjekt för ett intransitivt verb och direkt objekt för ett transitivt verb Han tryckte dörren och den öppnades Baskiska | Tibetanska
Absolutiv (2) ABS Patient, ofrivillig upplevare Han tryckte dörren och den öppnades, han halkade Aktiva språk
Absolutiv (3) ABS Patient; upplevare; instrument Han tryckte dörren med sin hand och den öppnades Inuktitut
Ackusativ (1) ACC Patient Han tryckte dörren och den öppnades Akkadiska | Albanska | Arabiska | Avestiska | Enaresamiska | Georgiska | Latin | Lettiska | Litauiska | Nordsamiska | Polska | Rumänska | Ryska | Sanskrit | Serbiska | Skoltsamiska | Slovakiska | Slovenska | Ukrainska | Västarmeniska | Östarmeniska
Ackusativ (2) ACC Direkt objekt för ett transitivt verb; gjord av, ungefär, för en tid Jag ser henne Inuktitut | Persiska | Turkiska | Serbokroatiska
Addirektiv Riktning mot eller mer sällan "närheten" Lezginska (används numera oftast som instrumentalis)
Adelativ Rörelse från någonstans Lezginska (används också med verbet "kunna" och uttrycker en oavsiktlig händelse)
Adessiv ADE Varpå någonting befinner sig Nära/på/vid huset Estniska | Finska | Lezginska | Litauiska | Liviska | Quechua | Tlingit | Tsez | Ungerska
Adverbialis ADV Vara som någonting Som ett hus Georgiska | Udmurtiska | Östersjöfinska språk | Abkhaz
Agentiv ACT/AG/AGT
Allativ ALL I ungerska och finska: rörelse till (angränsningstest av) något. I finska: rörelse på något. Till huset påtill huset Erzya | Estniska | Finska | Inuktitut | Litauiska | Manchuiska | Tlingit | Tsez | Turkiska | Tuvinska | Ungerska | Uzbekiska
Antessiv ANTE Rumslig relation mellan det föregående eller de tidigare förhållandena Dravidiska språk
Approximativ Komi-syrjänska | Votjakiska | Udmurtiska
Apudessiv[1] Läge intill något Bredvid huset Tsez
Associativ ASS
Aversiv/Evitativ EVIT Substantiv som undviks eller är fruktade Undvik huset Warlpiri | Yidiny
Benefaktiv BEN För, till förmån för, avsedd för För huset Baskiska | Quechua | Telugu
Centriskt kasus CENT
Citerativ/Kvotativ QUOT
Dativ DAT Riktning eller mottagare För/till huset Albanska | Polska | Serbiska | Skotsk gäliska | Slovakiska | Slovenska | Tsez | Turkiska | Ukrainska
Delativ DEL Rörelse från (ytan av) någonting Från (toppen av) huset Finska | Ungerska
Disjunktiv Betonat, endast personliga pronomen Franska
Distantitiv Avlägsen plats Långtifrån huset
Distributiv DISTR Fördelning Per hus Manchuiska | Tjuvasjiska | Ungerska
Distributiv–temporalis Hur ofta någonting händer Dagligen; på söndagar Ungerska
Dubitiv
Egressiv Början på en rörelse eller tid Med början från huset Komi-syrjänska | Votjakiska | Udmurtiska
Ekvativ Jämförelse med någonting Liksom huset Ossetiska | Sumeriska | Tlingit | Tsez
Elativ ELA Rörelse ut ur Ut ur huset Erzya | Estniska | Evenki | Finska | Sydsamiska | Ungerska
Ergativ ERG Agent; föremål för ett transitivt verb Han tryckte dörren och den öppnades Baskiska | Dyirbal | Georgiska | Samoanska | Tibetanska | Tjetjenska | Tlingit | Tsez
Ergativ–genitiv Agent; innehav Han tryckte dörren och den öppnades; hennes hund Klassisk maya | Inuktitut
Essiv ESS Tillfälligt tillstånd av varande Som huset Estniska | Finska | Enaresamiska | Inuktitut | Mittenegyptiska | Nordsamiska | Skoltsamiska | Sydsamiska | Tsez | Ungerska
Essiv–formalis Tillstånd som en kvalitet (en typ av form) Som ett hus Manchuiska | Ungerska
Essiv–modalis Tillstånd som en kvalitet (ett sätt att vara) Som ett hus Ungerska
Exessiv Övergång från ett tillstånd Från att vara ett hus (det vill säga det slutar att vara ett hus) Estniska (sällsynt) | Finska (dialektalt)
Exocentriskt kasus EXO
Expletiv Khanty (ostjakiska)
Final Slutgiltig orsak För ett hus
Formalis Tillstånd som en kvalitet Som ett hus Ungerska
Genitiv GEN Ägande, tillhörighet Husets/Av huset Akkadiska | Albanska | Arabiska | Avestiska | Enaresamiska | Iriska | Latin | Lettiska | Litauiska | Manchuiska | Nordsamiska | Norska | Polska | Rumänska | Ryska | Sanskrit | Skotsk gäliska | Serbiska | Skoltsamiska | Slovakiska | Slovenska | Svenska | Tibetanska | Tsez | Turkiska | Ukrainska | Västarmeniska | Östarmeniska
Identiskt kasus Visar att någonting är identiskt Vara huset Manchuiska
Illativ ILL Rörelse in i In i huset Erzya | Estniska | Finska | Enaresamiska | Litauiska | Nordsamiska | Skoltsamiska | Sydsamiska | Tsez | Ungerska
Inelativ INEL Anger någonting "inifrån" (det vill säga "ut ur") Från huset Lezginska[2]
Inessiv INE Inuti någonting Inne i huset Baskiska | Erzya | Estniska | Litauiska | Finska | Ossetiska | Sydsamiska | Tsez | Ungerska
Initiativ Utgångspunkten för en handling Med början från huset Manchuiska
Instruktiv Innebörd, svarar på frågan hur? Medelst huset Finska
Instrumentalis INS Medel Med huset Avestiska | Bosniska | Evenki | Georgiska | Kroatiska | Lettiska | Litauiska | Manchuiska | Polska | Ryska | Sanskrit | Serbiska | Slovakiska | Slovenska | Tjeckiska | Tsez | Ukrainska | Vitryska | Västarmeniska | Yukaghir | Östarmeniska
Instrumentalis–komitativ Medel, i kompani av någonting Med huset Tlingit | Tjuvasjiska | Ungerska
Intransitiv/Passiv/Patient INTR/NTR Subjekt för ett intransitivt verb eller logiskt komplementet till ett transitivt verb Dörren öppnades Kaukasiska språk
Intrativ Mellan någonting Mellan husen Limbu[3]
Kausativ CAUS Orsak eller anledning Quechua | Telugu | Tokhariska
Kausativ–final I syfte att, på grund av att Tjuvasjiska | Ungerska
Komitativ COM I kompani av något Med huset Dumi | Enaresamiska | Estniska | Finska (sällsynt) | Ingusjiska | Nordsamiska | Skoltsamiska | Sydsamiska | Ossetiska (endast i ironi) | Tibetanska
Komparativ COMP Likhet med någonting Lika med huset Dumi | Mariska | Nivchiska | Permjakiska
Konsekutiv För ett hus Komi-syrjänska
Koordinativ Mått eller referenspunkt Selkupiska
Lativ LAT Föremål för en rörelse Bezhta | Erzya | Finska | Khwarshi | Laziska | Moksha | Selkupiska | Tsez
Lokativ LD/LOC Läge Vid/på/i huset Avestiska | Azerbajdzjanska | Bengali | Bosniska | Enaresamiska | Inuktitut | Kroatiska | Latin (begränsad) | Lettiska | Litauiska | Manchuiska | Nordsamiska | Polska | Quechua | Ryska | Sanskrit | Serbiska | Skoltsamiska | Slovakiska | Slovenska | Sorbiska | Telugu | Tjeckiska | Tjuvasjiska | Tlingit | Turkiska | Ukrainska | Ungerska (endast för vissa traditionella ortnamn) | Uzbekiska | Vitryska | Östarmeniska
Medialis
Modalis CAP/MOD Förmåga, avsikt, nödvändighet, skyldighet, tillstånd, möjlighet et cetera Kayardild[4] | Lardil[4] | Mariska | Tangkiska språk
Multiplikativ Antal Tre gånger Finska[5] | Ungerska[6][7]
Nominativ (1) NOM Agent, upplevare; föremål för ett transitivt eller intransitivt verb Han tryckte dörren och den öppnades Nominativ–ackusativa språk och nominativ–absolutiva språk
Nominativ (2) NOM Agent; frivillig upplevare Han tryckte dörren och den öppnades; hon pausade Aktiva språk
Objektiv (1) Direkt eller indirekt verbobjekt Jag såg henne; Jag gav henne boken Bengali | Tjuvasjiska
Objektiv/Oblik (2) Direkt eller indirekt verb- eller prepositionsobjekt; ett allsidigt kasus för alla situationer förutom nominativ och genitiv Jag såg henne; Jag gav henne boken; med henne Bulgariska | Danska | Engelska | Norska | Svenska
Oblik OBL Ett allsidigt kasus för alla situationer förutom nominativ och vokativ Beträffande huset Anglonorman | Fornfranska | Fornoccitanska | Hindi | Telugu | Tibetanska
Orientativ Orientering mot någonting Vänt mot huset Tjuktjer | Manchuiska
Ornativ Utrustad med någonting Utrustad med ett hus Dumi
Partitiv PART/PTV Del av någonting Tre av husen Enaresamiska | Estniska | Finska | Ryska | Skoltsamiska
Pegativ PEG Agent i en klausul med ett dativargument Han gav boken till honom Tlapanekiska
Perlativ PER Rörelse genom eller längs Genom/längs huset Evenki | Tokhariska A & B | Warlpiri | Yankunytjatjara
Pertingent I kontakt med någonting Vidrör huset Tlingit
Possessiv Ägande (mer begränsat än genitiv) Mitt hus Turkiska
Postdirektiv Någonting mot Lezginska
Postelativ Någonting från Lezginska
Postessiv POSTE Position bakom någonting Aghul | Lezginska
Postpositionalkasus POST
Prepositionalkasus PREP När vissa prepositioner företräder substantivet I/på/om huset Polska | Ryska | Slovakiska | Tjeckiska | Ukrainska | Vitryska (notera: det här kasuset kallas lokál på tjeckiska och slovakiska, miejscownik på polska, місцевий (miscevý) på ukrainska och месны (miesny) på vitryska, dessa namn antyder att detta kasus också täcker lokativ.)
Prolativ PROL Rörelse med hjälp av en yta eller väg Igenom/via huset Erzya | Estniska (sällsynt) | Finska (sällsynt) | Komi-syrjänska (2 prolativkasus) | Tlingit
Prosekutiv Tvärs eller utmed Utmed vägen Grönländska | Nenets | Yaz'va
Proximativ Närbelägen plats Nära huset Gimív
Rektus/Direkt/Direktiv DIR
Respektiv Kort lokativ Hendas *"i ögat" Quenya
Revertiv Bakåt till någonting Mot huset Manchuiska
Semblativ Likhet med någonting Det trädet är som ett hus Wagiman
Separativ Äldre khanty
Sociativ Tillsammans med någonting Med huset Ngasan | Ossetiska | Ungerska
Subdirektiv Orsak, kan betyda "eftersom" eller "av" (då i meningar som "mannen dog av en sjukdom") Lezginska
Subelativ Underifrån, från, från emot, med eller av någonting Lezginska
Subessiv SUBE Under någonting Under/nedanför huset Bezhta | Tsez
Sublativ SUBL Rörelse påtill ytan eller under någonting På(till) huset/under huset Finska (sällsynt) | Tsez | Ungerska
Superdirektiv Påtill, fram till eller i någonting, markerar det språk som används Lezginska
Superelativ Av, efter eller än Lezginska
Superessiv SUPE På ytan På (toppen av) huset Finska (vissa pronomen) | Ossetiska | Permjakiska | Tsez | Ungerska
Superlativ SUP/SUPL Rörelse uppå Uppå huset Permjakiska
Supertermitativ Permjakiska
Temporalis TEMP Tidsangivelse (används endast för tidsuttryck) Exempelvis hétkor "vid sju" eller hét órakor "klockan sju"; éjfélkor "vid midnatt"; karácsonykor "vid jul". Ungerska
Terminativ TERM Gräns i tid och rum Såvitt huset Estniska | Manchuiska | Ungerska | Tjuvasjiska
Transitiv TR/TRANS Komi-syrjänska | Udmurtiska | Yaz'va
Translativ TRANSL Förändring av ett tillstånd till ett annat (Svarva) intill ett hus Erzya | Estniska | Finska | Khanty | Manchuiska | Ungerska
Vialis VIA Igenom eller invid Via huset/igenom huset Inuktitut
Vokativ VOC Adressering av någon, med eller utan en preposition Hej pappa! Fader! Albanska (sällsynt) | Avestiska | Nahuatl | Sanskrit | Skotsk gäliska | Serbiska | Telugu | Ukrainska | Vitryska (sällsynt)
Diagram över de grundläggande kasusen
Interiör Yta Närbelägenhet Tillstånd
Från Elativ Delativ Ablativ Exessiv
På/i Inessiv Superessiv Adessiv Essiv
(In)till Illativ Sublativ Allativ Translativ
Via Perlativ Vialis Prosekutiv Prolativ

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Robert, Stéphane Robert (1999). Language Diversity and Cognitive Representations. sid. 229. http://books.google.com/books?id=nkkXN4NuZ9QC&pg=PP1&dq=apudessive&ie=ISO-8859-1#PPP1 
  2. ^ The case system of Lezgi (engelska)
  3. ^ van Driem, George (1987) (på engelska). A Grammar of Limbu. Mouton de Gruyter. ISBN 3-11-011282-5 
  4. ^ [a b] Language Diversity Endangered, p348, Matthias Brenzinger (2007)
  5. ^ Finnish Grammar – Adverbial cases Arkiverad 16 december 2007 hämtat från the Wayback Machine.
  6. ^ Mentioned in: István Kenesei, Anna Fenyvesi, Robert Michael Vago, Hungarian, page xxviii, 1998 - 472 pages [ Google book search]
  7. ^ Vago, Robert Michael (1980). The sound pattern of Hungarian. Georgetown University Press. sid. 38. ISBN 0-87840-177-6