Agnosticism

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Religion
Världreligionerna symboler

Agnosticism, (grekiska α-γνωστικισμός, a, som betyder "utan", och gnosticism eller gnosis, "kunskap, vetande"). Agnosticismen brukar numera ofta användas som beteckning för uppfattningen att det inte går att veta om det finns någon gud eller att få någon kunskap om densamma. I Thomas Huxleys ursprungliga definition betydde det dock att man förnekade kunskap om tillvarons yttersta grunder.[1]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Ordet agnosticism myntades ursprungligen av Thomas Henry Huxley kring 1868 men anses vanligen ha börjat användas av andra år 1889 då Huxley publicerade en enorm artikel med samma namn.[2] Därför anger en del uppslagsverk 1888 som året då ordet myntades.

Huxleys ursprungliga definition skiljer sig från den som står i inledningen av denna artikel. Vad Huxley avsåg med sin definition var att man inte kunde uttala sig om det ovetbara eller tillvarons yttersta grunder. Han kom senare att ta avstånd från begreppet "det ovetbara", och menade att vad andra vet eller inte vet också är något som låg utanför hans egen horisont:

Robert G. Ingersoll (foto taget någon gång mellan 1865 och 1880) var en amerikansk politisk ledare och talare som förespråkade och försvarade agnosticism.
The extent of the region of the uncertain, the number of problems the investigation of which ends in a verdict of not proven, will vary according to the knowledge and the intellectual habits of the individual agnostic. I do not very much care to speak of anything as 'unknowable' [I confess that long ago, I once or twice made this mistake; even to the waste of a capital 'U'.] What I am sure about is that there are many topics about which I know nothing; and which, so far as I can see, are out of reach of my faculties. But whether these things are knowable by anyone else is exactly one of those matters which are beyond my knowledge, though I may have a tolerably strong opinion as to the probablilities of the case.
— Ur Agnosticism and Christianity

Översättning: Den okända regionens utsträckning, antalet problem vars undersökning slutar i domen icke bevisad, varierar i enlighet med kunskapen och de intellektuella förmågorna hos den enskilde agnostikern. Jag tycker inte mycket om att omtala någonting som 'ovetbart' [Jag medger att jag för länge sedan en eller ett par gånger begick detta misstag; och till och med kostade på det ett stort 'O'.] Vad jag är säker på är att det finns många ämnen som jag inte vet någonting om; och som, så vitt jag kan se, ligger utanför min förmåga. Men huruvida dessa saker är vetbara för någon annan är precis en av dessa frågor som ligger bortom min kunskap, även om jag kan ha en tämligen stark åsikt vad gäller fallets sannolikhet.

Betydelser[redigera | redigera wikitext]

Det finns många betydelser av ordet agnosticism. Populärt menar man oftast att man inte är säker på om det finns en gud eller inte, eller att man inte har tagit ställning.[källa behövs] Andra menar att man inte tror på gud men att man inte är säker.[källa behövs] Andra avser ett förhållningssätt som ligger nära positivismen, i det att man inte antar något som inte kan bevisas.[källa behövs] Ett alternativt agnostiskt förhållningssätt ligger nära skepticismen, att tvivla på allt utom det absolut säkra, om man ens tror att någonting är säkert - "Det enda jag med säkerhet vet är att jag ingenting med säkerhet vet".[källa behövs]

Somliga agnostiker kallar sig både agnostiker och ateister. De tror inte att gud finns men de kan inte bevisa att det inte finns några gudar. Många troende menar att man inte kan vara ateist och agnostiker samtidigt, eftersom de menar att ateism innebär att man kan bevisa att det inte finns någon gud.[källa behövs] Detta är dock felaktigt då ordet ateism endast innebär avsaknad av eller avståndstagande från tro på någon gud, gudar och högre makter. Inom religionssociologin pratar man även om agnostisk teism, det vill säga en gudstro som säger att gud är så stor att denne ligger utanför det mänskliga förståndet, eller att gud lever i en övernaturlig värld som vi inte kan förstå.[källa behövs]Nationalencyklopedins Ordbok (NEO) definierar agnosticism som en "filosofisk riktning som förnekar att kunskap om tillvarons yttersta grunder är möjlig".

Se även[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Agnosticism and Christianity (1889)”. Aleph0.clarku.ed. http://aleph0.clarku.edu/huxley/CE5/Agn-X.html. 
  2. ^ AGNOSTICISM, i Collected essays: volume v, Thomas H. Huxley 1902 (via projekt Gutenberg)
Socrates blue version2.png
Filosofiportalen – portalen för filosofi på svenskspråkiga Wikipedia.