Antirasism

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Antirasism står för alla människors lika värde.
16.000 demonstrerade i Kärrtorp 2013 på uppmaning av Linje 17, ett nätverk för Stockholms södra förorter.

Antirasism är ett samlingsnamn på motgrupperingar mot rasism. Antirasister vänder sig mot diskriminering grundad på rastillhörighet eller etnicitet.

"I ett rasistiskt samhälle, är det inte nog att inte vara rasist, vi måste vara antirasister"
– Angela Davis

Bengt Westerberg argumenterade 2012 i egenskap av regeringens utredare för att hans definition av antirasistisk norm ofta överensstämmer med de han kallar främlingsfientliga krafter menar är politiskt korrekthet. I utredningen beskrivs politisk korrekthet som "den fria världens senaste inneideologi. Det är en blandning av extrema jämlikhetsdoktriner såsom feminism, antirasism och multikulturalism". Westerberg argumenterar för vikten av att den antirasistiska normen stärks i samhället och menade att politiker har ett stort ansvar för att så sker.[1]

Enligt författaren och historikern Ibram X Kendi är rasister inte bara de som agerar rasistiskt utan även de som ”genom sina handlingar eller icke-handlingar stödjer en rasistisk politik”. En rasistisk politik är, enligt Kendi, en politik som inte aktivt utjämnar skillnaderna mellan svarta och vita. Kendi menar att lika utfall utfall är rättvist, medan en politik som bara eftersträvar lika förutsättningar är orättvis. Således gör han skillnad på rättvisa och jämlikhet. För antirasism är det med andra ord inte tillräckligt att ge människor lika förutsättningar. Antirasism är enligt Kendi att garantera lika utfall. Kendis idéer sammanfaller med kritisk rasteori.[2]

När det kommer till lagstiftningen behöver vi se till att utfallet blir rättvist eftersom vi lever i ett ojämlikt samhälle. Om du stiftar en lag som ger miljardärer och fattiga samma skattelättnader så kommer det att förstärka ojämlikheten. Men om du stiftar lagar som utgår från personer med de största behoven, oavsett bakgrund, så skipar det rättvisa
– Ibram X Kendi

Kendis idéer om att antirasism är att garantera lika utfall liknar i stora stycken de inom modern politisk vänster.[3]

Eric Kaufmann, Londonbaserad professor och forskare med fokus på invandring, etnicitet och populism samt författare till boken "Whiteshift: Immigration, populism and the future of white majorities(2018)" menar att det på senare tid i Sverige skett en glidning i begreppet jämlikhet, bort från lika möjligheter och mot lika utfall. På så sätt har jämlikhet kommit att alltmer utgöra en antites till rasism och sexism.[4]

Ordet innebär inte längre att lika möjligheter ska ges åt alla. Nu betyder det istället att minoriteter ska nå samma resultat som majoritetsbefolkningen och kvinnor samma som män. Allt annat än lika utfall ses som bevis på rasism och sexism – även när noggranna studier misslyckas med att finna bevis för diskriminering.
– Eric Kaufmann

Historia[redigera | redigera wikitext]

Kampen för att avskaffa slaveriet i USA kan kallas antirasistisk i den bemärkelsen att den syftade till att få afrikanska amerikaner likställda med resten av befolkningen.

Motståndet mot apartheid i Sydafrika kan i mer modern mening ses som antirasistiskt då målet var att fullständigt upphäva all sorts diskriminering på grund av ras. Denna sortens antirasism var starkade än den som historiskt endast ville få ett slut på den mest extrema tillämpningen av rasism, nämligen slaveriet.

Under 1900-talet återfinns bland de mest välkända antirasisterna Martin Luther King Jr. som höll det uppmärksammade talet I have a dream...[5] Men även kvinliga antirasister var verksamma under 1900-talet som exempelvis Angela Davis. En välkänd antirasistisk grupp under 1900-talet var Svarta pantrarna.

EU rekommenderar sedan 2000 sina medlemsstater att förbjuda rasistiska organisationer.[6]

Det har rapporterats att det både internationellt och i Sverige existerar en antirasism med inslag av antisemitism.[7]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Nordiska motståndsrörelsen och motdemonstranter i Falun 2017.

Idag säger sig alla svenska riksdagspartier ställa sig bakom idén om alla människors lika värde oavsett etniskt tillhörighet.

Europeiska nätverket mot rasism (ENAR, European Network against Racism) har 2007–2009 publicerat årliga rapporter om rasismen i Sverige producerade av Centrum mot rasism och organisationen Thema som var verksam mellan 2006 och 2009.[8][9][10]

Kända personer[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor och referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Westerberg, Bengt (2012). ”Främlingsfienden inom oss” (pdf). SOU 2012:74. Statens Offentliga Utredningar. sid. 156-157. https://www.regeringen.se/49baff/contentassets/59ee0dc5b7dd4411b66e0c51adcdf75b/framlingsfienden-inom-oss-sou-201274. Läst 26 december 2022. 
  2. ^ ”Kritiken: ”Något en rasist skulle säga””. Svenska Dagbladet. 3 september 2022. https://www.svd.se/a/Pow9nR/kritiken-efter-black-lives-matter-nagot-en-rasist-skulle-saga. Läst 24 december 2022. 
  3. ^ Henrekson, Magnus (2021). ”Ett värdigt liv” (pdf). Axess. sid. 3. https://www.ifn.se/media/thgfcu5a/2021-henrekson-ett-v%C3%A4rdigt-liv.pdf. Läst 24 december 2022. 
  4. ^ Kaufmann, Eric (7 mars 2019). ”När rasistvapnet blir obrukbart”. kvartal.se. Kvartal. https://kvartal.se/artiklar/nar-rasistvapnet-blir-obrukbart/. Läst 26 december 2022. 
  5. ^ Audiofil "I have a Dream"
  6. ^ EU anti-racist legislation (article 13)
  7. ^ Wiberg, Charlotte (17 december 2021). ”Antirasistisk antisemitism. Miller, Kamali och Laukkanen”. Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). https://skma.se/2021/12/charlotte-wiberg-antirasistisk-antisemitism-miller-kamali-och-laukkanen/. Läst 26 maj 2022. 
  8. ^ Racism in Sweden 2006 Arkiverad 20 november 2011 hämtat från the Wayback Machine.. ENAR Shadow Report av Bideke, Junkka & Lappalainen på ENARs webbplats. Thema & Swedish Centre against Racism 2007.
  9. ^ Racism in Sweden 2007 Arkiverad 20 november 2011 hämtat från the Wayback Machine.. ENAR Shadow Report av Bideke & Bideke på ENARs webbplats. Thema & Swedish Centre against Racism 2008.
  10. ^ Racism in Sweden 2008 Arkiverad 20 november 2011 hämtat från the Wayback Machine.. ENAR Shadow Report av Kawesa & Lappalainen på ENARs webbplats. Swedish Centre against Racism 2009.