Antroposofisk medicin

Från Wikipedia
Grundaren av den antroposofiska medicinen, Ita Wegman 1899 i Berlin
En del av en serie om
Allmänt

Antroposofi · Rudolf Steiner
Antroposofiska Sällskapet
Goetheanum

Antroposofiska verksamheter

Waldorfpedagogik
Biodynamiskt jordbruk
Antroposofisk medicin
Läkepedagogik · Eurytmi

Samhällsmodell

Social tregrening

Den antroposofiska medicinen är en komplementär vårdinriktning som säger sig se på en individuell helhetssyn på patienten som människa. Den antroposofiska medicinen grundades i början av 1920-talet av läkaren Ita Wegman samt andra läkare i samarbete med antroposofins grundare Rudolf Steiner. Antroposofisk medicin saknar evidens och är pseudovetenskap.[1][2]

Komplementärmedicin[redigera | redigera wikitext]

Kännetecknade för den antroposofiska medicinen är att man kombinerar skolmedicinska behandlingar med bland annat konstnärliga terapier, samtal och naturliga preparat.[3][4] Den antroposofiska medicinen säger sig betona det individuella hos patienten och betydelsen av att stödja patientens egen förmåga till läkning och bättre hälsa (självreguleringsförmåga)[5] trots avsaknad av medicinsk evidens för detta.[6]

Homeopatiska preparat används inom den antroposofiska medicinen trots avsaknad av medicinsk evidens.

Antroposofisk orienterad medicin är en vårdinriktning som ingår i flera länders offentliga sjukvård, bland annat i Tyskland, Schweiz, Österrike, Holland, Italien, Brasilien och USA. I Europa finns cirka 15 000 legitimerade läkare med antroposofisk vidareutbildning.[7] I Sverige företräddes den antroposofiska vårdinriktningen främst av Vidarkliniken i Ytterjärna som avvecklades 2019.[8]

Antroposofiska behandlingsmetoder är kända bland annat på grund av användningen av mistelpreparat utan påvisad evidens,[9] exempelvis Iscador, vid kompletterande rehabilitering för cancerpatienter.

Efter att tidigare ha gett tidsbegränsade försäljningstillstånd för Iscador och flera andra preparat inom den antroposofiska medicinen beslöt läkemedelsverket i december 2013 att ge tillstånd för användning av Iscador i individualiserad palliativ cancervård som adjuvans till gängse terapi.[10]

Vissa antroposofiska läkemedel har tidigare omfattats av dispens, men efter ett beslut av regeringen ska dessa läkemedel kunna bevisa effektivitet och säkerhet motsvarande andra läkemedel som inte är omfattade av denna dispens enligt Läkemedelslagen.[11]

Antroposofiska läkemedel har kritiserats starkt av bland annat, Kungliga Vetenskapsakademien, Svenska Läkaresällskapet, Karolinska institutet och Läkarförbundet.[12][13][14][15]

Vaccinationer mot barnsjukdomar[redigera | redigera wikitext]

Antroposofisk medicin är också känd för sin skepsis kring generella vaccinationer mot barnsjukdomar som mässling, påssjuka och röda hund.[16] Enligt antroposofisk medicin är sjukdomar naturliga kriser i barns utveckling med möjlighet att påverka dem positivt på kort och lång sikt.[17]

Enligt Smittskyddsinstitutet saknas det stöd i den vetenskapliga litteraturen för uppfattningen att barn som genomgår de nämnda barnsjukdomarna stärks fysiskt och psykiskt av att genomgå dem och att inte vaccinera barn i enlighet med rekommenderade vaccinationsprogram har därför beskrivits som oansvarigt.[18]

Epidemier i Södertälje[redigera | redigera wikitext]

År 2012 bröt den största epidemin i röda hund i Sverige på 23 år ut i Järna utanför Södertälje. Detta kopplas ihop med antroposofernas kulturcentrum i Järna.[19] Denna koppling görs eftersom det bland antroposofiskt inspirerade föräldrar finns en utbredd skepsis till generell vaccinering, särskilt för mycket små barn[20].

Vidarklinikens uttalade policy är att följa Smittskyddsinstitutets rekommendationer om att ge information om, samt erbjuda vaccination[21]. Antroposofiska läkare har alltid ifrågasatt en generell vaccinering av alla barn och informerar föräldrar om vad de anser är fördelar och nackdelar för att sedan låta dem ta sitt eget beslut.[22] De som löper störst risk att få allvarliga komplikationer av röda hund är gravida kvinnor vars foster kan få allvarliga skador.[19][23]

Även mässlingen är betydligt vanligare i trakten av Järna än i resten av Sverige. Den senaste mässlingepidemin i Sverige ägde rum där på 1990-talet, och även 2012 uppträdde ett antal mässlingfall där, något som kopplas till det antroposofiska motståndet mot vaccinering.[24]

År 1977 insjuknade en tvååring i Järna i polio. Det visade sig vid detta utbrott att totalt 27 personer var smittbärare, men de övriga uppvisade inga symptom.[25].

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Dugan, Dan. Michael Shermer. red. Anthroposophy and Anthroposophical Medicine. ABC-CLIO. Sid. 31–32. ISBN 978-1-57607-653-8. http://books.google.com/books?id=Gr4snwg7iaEC&pg=PA31. 
 2. ^ Slutstriden om den alternativa medicinen. DN. Amina Manzoor, 2016-06-07. Läst 12 augusti 2016.
 3. ^ ”SvD om Vidarkliniken i Järna”. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vidarkliniken-vi-har-alltid-ko-har_4230403.svd. Läst 30 januari 2015. 
 4. ^ ”SvD om framtiden för den antroposofiska medicinen”. http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/kropp-och-halsa/framtiden-osaker-for-den-antroposofiska-medicinen_2170167.svd. Läst 30 januari 2015. 
 5. ^ ”Om Vidarkliniken”. Arkiverad från originalet den 2 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150202164210/http://www.vidarkliniken.se/om/om-vidarkliniken/vaar-vision/. Läst 2 februari 2015. 
 6. ^ ”High prevalence but limited evidence in complementary and alternative medicine: guidelines for future research”. https://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6882-14-46. Läst 20 augusti 2016. 
 7. ^ ”Opposite Drug Prescription and Cost Trajectories following Integrative and Conventional Care for Pain – A Case-Control Study”. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0096717. Läst 2 februari 2015. 
 8. ^ Cederberg, Jesper. ”Nu stängs Vidarklinikens sjukhus”. lakartidningen.se. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/03/Nu-stangs-Vidarklinikens-sjukhus/. Läst 15 februari 2020. 
 9. ^ http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/mistletoe-pdq#section/all
 10. ^ ”Iscador (extrakt av Viscum album L. [ mistel)”]. Läkemedelsverket. 2014. Arkiverad från originalet den 2 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140202200834/http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Monografier-varderingar/Vaxtbaserade-lakemedel1/Listning/Iscador-extrakt-av-Viscum-album-L--mistel-/. Läst 28 januari 2014. 
 11. ^ ”Femårig omställningsperiod för antroposofiska medel”. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/femarig-omstallningsperiod-for-antroposofiska-medel/. Läst 20 augusti 2016. 
 12. ^ ”Yttrande om Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel”. Arkiverad från originalet den 5 maj 2016. https://web.archive.org/web/20160505111254/http://www.kva.se/globalassets/vetenskap_samhallet/remisser/2015/yttrande_homeopati_20150511.pdf. Läst 20 augusti 2016. 
 13. ^ ”Angående Remiss från Socialdepartementet: Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel”. Arkiverad från originalet den 28 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160828125101/http://www.sls.se/PageFiles/703/150518Remissvar%20Homeopatiska%20l%C3%A4kemedel.pdf. Läst 20 augusti 2016. 
 14. ^ ”Remiss: Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdraget avseende homeopatiska läkemedel”. https://www.slf.se/Vi-tycker/Remisser/Remissvar/Homeopatiska-lakemedel/. Läst 20 augusti 2016. 
 15. ^ ”Yttrande: Läkemedelsverkets redovisning om homeopatiska läkemedel”. Arkiverad från originalet den 21 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160821132617/http://ki.se/sites/default/files/yttrande_dnr_1-115_2015.pdf. Läst 20 augusti 2016. 
 16. ^ Jackie Swartz, Är vaccination mot vissa barnsjukdomar nödvändig? Antroposofiska Sällskapet, Järna 1998
 17. ^ Jackie Swartz, Är massvaccination mot mässling nödvändig?, Medikament nr 5, 2000, s. 14-19.
 18. ^ Patrick Olin, "Okunskap bakom kritiken av det svenska vaccinationsprogrammet", Medikament nr 1, 2001, s. 18-23.
 19. ^ [a b] ”Största röda hund-epidemin på 23 år”. Största röda hund-epidemin på 23 år. SR. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5522942. Läst 6 juni 2013. 
 20. ^ ”Vaccin ingen enkel lösning”. Vaccin ingen enkel lösning. SvD. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vaccin-ingen-enkel-losning_3476521.svd. Läst 6 juni 2013. 
 21. ^ ”Vidarklinikens policy om vaccinering”. Arkiverad från originalet den 3 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150203125228/http://www.vidarkliniken.se/nyheter/artiklar/2012/03/fel-igen-om-vidarkliniken-och-maesslingvaccination/. Läst 3 februari 2015. 
 22. ^ Swartz, Jackie. ”Är massvaccination mot barnsjukdomar nödvändig?”. Är massvaccination mot barnsjukdomar nödvändig?. antroposofi.org. Arkiverad från originalet den 13 januari 2009. https://web.archive.org/web/20090113201936/http://antroposofi.org/vaccination.htm. Läst 6 juni 2013. 
 23. ^ ”Antalet fall av röda hund i Järnaområdet fortsätter stiga”. Antalet fall av röda hund i Järnaområdet fortsätter stiga. Smittskyddsinstitutet. Arkiverad från originalet den 13 maj 2013. https://web.archive.org/web/20130513125814/http://smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2012/ytterligare-fall-av-roda-hund-i-jarna-omradet/. Läst 6 juni 2013. 
 24. ^ fall av mässling i Järna SvD 2012-02-17
 25. ^ Karl-Axel Broholm (2003). ”Polio igår”. Smittskydd Skåne (Malmö: Smittskydd Skåne) (4): sid. 2. Arkiverad från originalet den 23 juni 2015. https://web.archive.org/web/20150623165322/https://www.skane.se/Upload/Webbplatser/Smittskydd/Dokument/Tidningen/2003dec.pdf. Läst 23 juni 2015.  Arkiverad 23 juni 2015 hämtat från the Wayback Machine.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]