Blysulfat

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Blysulfat
Blysulfat
Systematiskt namn Bly(II)sulfat
Kemisk formel PbSO4
Molmassa 303,26 g/mol
Utseende vita kristaller
CAS-nummer 7446-14-2
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2]
Egenskaper
Densitet 6,29 g/cm³
Löslighet (vatten) 0,0425 g/l (25 °C)
Smältpunkt 1170 °C
Faror
Huvudfara
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
3
0
LD50 300 mg/kg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Blysulfat (PbSO4) är ett salt som bland annat bildas på elektroderna i bly-syra batterier när batteriet urladdas. I naturen förekommer det i form av mineralet anglesit.

Blysulfat är endast obetydligt lösligt i vatten. Om en vattenlösning med blynitrat (Pb[NO3]2) blandas med svavelsyra (H2SO4) bildas blysulfat och salpetersyra i följande reaktion: