Hoppa till innehållet

Colour Index

Från Wikipedia
För färgindex inom astronomi, se Färgindex.

Colour Index (C.I.) är en internationell databas över färgämnen och pigment, första gången publicerad 1924. Idag ses den som ett standardverk och uppgavs 2016 lista drygt 34 000 färgämnen och pigment, under drygt 11 000 så kallade Colour Index Generic Names (CIGN).[1] Databasen underhålls av Society of Dyers and Colourists (SDC) och American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC).

I Colour Index ges en unik beteckning till färgämnen och pigment. Tillverkare av dessa ämnen meddelar vad som ingår i produkten och de resulterande egenskaperna avseende kulör och andra tekniska data. Därvid är att lägga märke till, att en och samma kemiska förening kan ge olika resultat avseende kulör i olika tillverkningar, beroende på speciella tillsatser, varierande grad av föroreningar, tillverkningsmetod med mera. Det är också så att olika sammansättning och olika tillverkningsmetoder för två olika produkter kan ge samma färgresultat. Syftet med färgkoderna är att göra varje färgprodukt entydigt identifierbar, oberoende av det namn eller form som produkten saluförs under.

C.I. Generic Name (CIGN)[redigera | redigera wikitext]

Ett Colour Index Generic Name tilldelas ett ämne dels utifrån en klassificering, såsom "Acid" för syrafärgämnen eller "Pigment", dels utifrån en grov indelning efter kulör, till exempel "Yellow" eller "Blue", och till detta läggs ett löpnummer i kronologisk ordning, så att ett senare registrerat ämne i gruppen har ett högre nummer.[2] På så vis har färgämnet fluorescein beteckningen "Acid Yellow 73" (AY73), och pigmentet berlinerblått "Pigment Blue 27" (PB27).

Ämnena får här namn efter hur de används, vilket gör att vissa har mer än ett CIGN. Så har Patentblått V, vilket används både i livsmedel och syrafärg, beteckningarna "Food Blue 5" och "Acid Blue 3".

Ett och samma ämne kan få olika kolonnummer adderade till sitt namn, till exempel beroende på skillnader i kristallstruktur. Ftaloblått med namnet "Pigment Blue 15:1" har en kristallstruktur som ger en blå kulör med rödaktig dragning, medan "Pigment Blue 15:3" anger ftaloblått i en form som istället ger en grönaktigt blå nyans.[3]

C.I. Constitution Number (CICN)[redigera | redigera wikitext]

Varje färgämne och pigment som ingår här får ett nummer, Colour Index Constitution Number (CICN), relaterat till dess kemiska struktur.[4] Till exempel får ämnen i gruppen "oorganiska pigment" ett nummer inom spannet 77000–77999. Det oorganiska pigmentet berlinerblått har nummer "77510".

Mindre variationer av ett ämne kan listas med endast tillägg av ett kolon och löpnummer. Exempelvis är ftaloblått (kopparftalocyanin) C.I. Pigment Blue 15 (C.I. 71460), medan motsvarande komplex med kobolt i stället för koppar är C.I. Pigment Blue 75 (C.I. 71460:1).[3]

Sedan 1997 får nya ämnen sexsiffriga nummer.[4]

En del av CICN-grupperna i tabellen nedan har ytterligare undergrupper.[5]

Struktur/grupp Nummerområde Kategori
Nitroso 10000–10299
Nitro 10300–10999 Kategori:Nitroföreningar
Monoazo 11000–19999 Kategori:Azofärgämnen
Disazo 20000–29999
Triazo 30000–34999
Tetrakisazo 35000–35999
Polyazo 36000–36999
Azo 37000–39999
Stilben 40000–40799
Karoten 40800–40999 Kategori:Karotenoider
Difenylmetan 41000–41999
Diaminotrifenylmetan 42000–42499 Kategori:Triarylmetanfärgämnen
Triaminotrifenylmetan 42500–43499
Aminohydroxitrifenylmetan 43500–43799
Hydroxitrifenylmetan 43800–43999
Difenylnaftylmetan 44000–44499
Diverse triarylmetaner 44500–44999
Fluorener 45000–45299 Kategori:Xantenfärgämnen
Rodoler 45300–45349
Fluoroner 45350–45549
Diverse xantener 45550–45999
Akridin 46000–46999 Kategori:Akridiner
Kinolin 47000–47999 Kategori:Kinoliner
Metin 48000–48999
Tiazol 49000–49399 Kategori:Tiazoler
Indamin 49400–49699
Indofenol 49700–49999
Azin 50000–50499 Kategori:Aziner
Azaheterocykel 50500–50999
Oxazin 51000–51499 Kategori:Oxaziner
Bensoxazol 51500–51999
Tiazin 52000–52999 Kategori:Tiazinfärgämnen
Svavel 53000–54999 Kategori:Svavelföreningar
Lakton 55000–55999 Kategori:Laktoner
Aminoketon 56000–56999
Hydroxiketon 57000–57999
Antrakinon 58000–72999 Kategori:Antrakinonfärgämnen
Indigoid 73000–73899 Kategori:Indoliner
Kinakridon 73900–73999 Kategori:Akridiner
Ftalocyanin 74000–74999 Kategori:Ftalocyaniner
Naturliga färgämnen 75000–75999
Oxidationsbaser 76000–76999
Oorganiska pigment 77000–77999

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Trivialnamn C.I. Generic Name C.I. Constitution
Number
Färgexempel
Anilin [6] Oxidation Base 1 76000    (Färglöst grundtillstånd)   
Berlinerblått [7] Pigment Blue 27 77510
Bismarckbrunt Y [8] Basic Brown 1 21000
Fluorescein [9] Acid Yellow 73 45350
Gips [7] Pigment White 25 77231
Indigo [7] Pigment Blue 66 73000  
Kinakridon [7] Pigment Violet 19 73900 / 46500
Patentblått V, E 131[10][11] Acid Blue 3 / Food Blue 5 42051

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Colour Index Leaflet Society of Dyers and Colourists. Läst 18 mars 2016. Arkiverad 23 december 2017.
 2. ^ Definition of a Colour Index Generic Name Arkiverad 12 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. Society of Dyers and Colourists & AATCC. Läst 18 mars 2016.
 3. ^ [a b] Introduction to the Colour Index Arkiverad 15 april 2016 hämtat från the Wayback Machine. Society of Dyers and Colourists & AATCC. Läst 31 mars 2016.
 4. ^ [a b] Chemical Constitutions in the Colour Index Arkiverad 27 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. Society of Dyers and Colourists & AATCC. Läst 18 mars 2016.
 5. ^ CICN Groups & Sub-groups Arkiverad 15 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. Society of Dyers and Colourists & AATCC. Läst 21 mars 2016.
 6. ^ Aniline Arkiverad 26 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. PubChem Compound Database. Läst 19 mars 2016.
 7. ^ [a b c d] Color of Art Pigment Database artiscreation.com, David Myers. Läst 18 mars 2016.
 8. ^ Bismarck Brown Y Arkiverad 26 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. PubChem Compound Database. Läst 19 mars 2016.
 9. ^ Acid Yellow 73 Arkiverad 9 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. dye|World Dye Variety. Läst 19 mars 2016.
 10. ^ Acid Blue 3 Arkiverad 12 april 2015 hämtat från the Wayback Machine. dye|World Dye Variety. Läst 19 mars 2016.
 11. ^ Food Blue 5 Arkiverad 10 oktober 2012 hämtat från the Wayback Machine. dye|World Dye Variety. Läst 19 mars 2016.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]