Infrastrukturprojekt i Stockholms län 2018–2029

Från Wikipedia

Infrastrukturprojekt i Stockholms län 2018–2029 är de projekt för infrastrukturen i Stockholms län som anges i Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 och som fastställdes av regeringen i maj 2018 samt Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018–2029 som fastställdes av Länsstyrelsen i Stockholms län under september 2018.[1][2] Flera projekt som ingår i den nationella planen genomförs eller planeras att genomföras i Stockholms län, många helt finansierade av statliga medel. Utöver de medel som tilldelats länet i den nationella planen finns en fördelning av totalt 8 490 miljoner kronor till länsplanen för Stockholm under perioden 2018–2029.[2] Resurserna i länsplanen är statens finansiella medel till investeringar i länsvägar och statlig medfinansiering till Region Stockholm för investeringar i kollektivtrafiksystemet. Dessutom ingår statlig medfinansiering till kommunerna för investeringar i gång- och cykelåtgärder samt miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder.[2] Planeringen av transportsystemet är delvis fastlagd sedan tidigare genom att finansiella medel är låsta i projekt från avtal som Stockholmsöverenskommelsen som undertecknades 2014.[3] Dessutom pågick Sverigeförhandlingen fram till 2017 med avtal om statliga investeringar i infrastruktur med kommunala motprestationer i bostadsbebyggelse.[4] De redovisade kostnaderna för projekten nedan är i 2017 års prisnivå om inget annat anges.[2] Angivna årtal för påbörjad byggnation utgår från årtal i nationell plan, länsplan samt överenskommelser i avtal om inget annat anges.

Vägprojekt[redigera | redigera wikitext]

Förbifart Stockholm vid Kungens kurva i maj 2020.
Projekt Nationell plan 2018–2029 Länsplan 2018–2029 Kostnad under planperioden
i miljoner kronor
Påbörjad byggnation
Förbifart Stockholm Ja Nej 26 498 2014
Södertörnsleden Ja Nej 4 564 2021–2023 (planerad)[5]
E4E20 Essingeleden-Södra Länken Ja Nej 241 2018–2020 (planerad)[5]
E4–E18 HjulstaJakobsberg Ja Nej 599 2024–2029 (planerad)[5]
E18 Kollektivtrafikkörfält Danderyds kyrkaArninge Ja Nej 291 2018–2020 (planerad)[5]
Ny Skurubro Ja Ja 1 164 2019[6]
E4–E20 Kapacitetsförstärkning Södertäljebron Ja Nej 410 2024–2029 (planerad)[5]
E4–E20 Kapacitetsförstärkning Hallunda–Vårby Ja Nej 710 2024–2029 (planerad)[5]
E4–E18 Kapacitetsförstärkning Hjulsta–Jakobsberg Ja Nej 599 2024–2029 (planerad)[5]
Riksväg 77 Nej Ja 784 2020 (planerad)[2]
Länsväg 261 Nej Ja 974 2019[7]
Länsväg 267 Nej Ja 222 2016. Färdigställd 2019.[8]

Spårprojekt[redigera | redigera wikitext]

Nyinvigda Vega station i april 2019.
Projekt Nationell plan 2018–2029 Länsplan 2018–2029 Stockholms-
överenskommelsen
Sverige-
förhandlingen
Kostnad under planperioden
i miljoner kronor
Påbörjad byggnation
Tunnelbana (Blå linjen) Kungsträdgården-Nacka Forum Nej Ja Ja Nej 13 465 2020 (planerad)[9]
Tunnelbana (Blå linjen) Akalla-Barkarby Nej Ja Ja Nej 3 376 2019[10]
Tunnelbana (Ny gren på Gröna linjen) Odenplan-Arenastaden Nej Ja Ja Nej 4 237 2019[11]
Tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan
(Fridhemsplan - Älvsjö samt Fridhemsplan - Skärholmen)
Ja Ja Nej Ja 7 450 2029 (planerad)[2]
Södertälje C, bangårdsombyggnad Ja Ja Nej Nej 124 2018. Färdigställd 2018.
Vega pendelstation (Nynäsbanan) Nej Ja Nej Nej 89 2016. Färdigställd 2019.
Fyrspår Tomteboda-Barkarby (Mälarbanan) Ja Ja Nej Nej 10 938 2016
Anpassning järnväg - KarlbergStockholms centralstation Ja Nej Nej Nej 758 2018–2020 (planerad)[5]
Roslagsbanan, förlängning till T-Centralen Ja Ja Nej Ja 1 143 2024–2029 (planerad)[5]
Dubbelspår Roslagsbanan,
etapp 1 och 2 + Kommunala följdinvesteringar
Ja Ja Nej Nej 405+483 2013
Tvärbana ost/Saltsjöbanan Ja Ja Nej Nej 1 305 2013
Tvärbana norr Kistagrenen Nej Ja Nej Nej 2 504 2018
Spårväg syd Ja Ja Nej Ja 2 142 2024–2029 (planerad)[5]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 – Sammanställning och läshänvisning”. Trafikverket. maj 2018. https://www.trafikverket.se/contentassets/0e77669ba6f348f6bbf790a15682e94f/nationell_plan_for_transportsystemet2018-2029_sammanstallning.pdf. Läst 28 maj 2020. 
 2. ^ [a b c d e f] . "Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018–2029". Länsstyrelsen Stockholm. 978-91-7281-831-6 Läst 3 september 2019.
 3. ^ ”Stockholmsöverenskommelsen”. Trafikverket. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/finansiering/storstadsavtalen/stockholmsoverenskommelsen/. Läst 3 september 2019. 
 4. ^ SOU 2017:107 Slutrapport från Sverigeförhandlingen – Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge. Statens offentliga utredningar. Stockholm: Näringsdepartementet. 2017. ISBN 978-91-38-24730-3. https://www.regeringen.se/4afeba/contentassets/1299d9b5e4d24843ad132316569d036c/sou-2017_107_webb_total.pdf. Läst 14 augusti 2020. 
 5. ^ [a b c d e f g h i j] ”Bilaga 1, Nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastruktur 2018-2029”. Trafikverket. https://www.trafikverket.se/contentassets/0e77669ba6f348f6bbf790a15682e94f/bilaga-1-nationell-transportplan-2018-2029-2018-05-31-detaljer.pdf. Läst 13 augusti 2020. 
 6. ^ Sehlin, Ann (5 december 2019). ”Efter 20 års väntan – byggstart för nya Skurubron”. Sveriges Television. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/byggstart-for-nya-skurubron. Läst 14 augusti 2020. 
 7. ^ ”Frågor och svar om Ekerövägen”. Trafikverket. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Forbifart-stockholm/Vagstrackning/ekero/Vag-261-Ekerovagen-/fragor-och-svar-om-ekerovagen/. Läst 14 augusti 2020. 
 8. ^ Stark, Tomas (21 november 2019). ”Rotebroleden klar till slut: ”Vi ska bara knyta ihop säcken””. Mitt i. Arkiverad från originalet den 21 november 2019. https://web.archive.org/web/20191121164656/https://mitti.se/nyheter/rotebroleden-knyta-sacken/. Läst 21 november 2019. 
 9. ^ ”Tidplan för Blå linje till Nacka”. Region Stockholm. Arkiverad från originalet den 4 augusti 2020. https://web.archive.org/web/20200804192029/https://www.nyatunnelbanan.sll.se/sv/tidplan-nacka. Läst 14 augusti 2020. 
 10. ^ ”Tidplan för Blå linje till Barkarby”. Region Stockholm. Arkiverad från originalet den 11 augusti 2020. https://web.archive.org/web/20200811030923/https://www.nyatunnelbanan.sll.se/sv/barkarby-tidplan. Läst 14 augusti 2020. 
 11. ^ ”Tidplan för Gul linje till Arenastaden”. Region Stockholm. Arkiverad från originalet den 3 augusti 2020. https://web.archive.org/web/20200803145347/https://www.nyatunnelbanan.sll.se/sv/arenastaden-tidplan. Läst 14 augusti 2020.