E18 (Sverige)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
E18
Europaväg
E18
Europaväg
SWE E18.png
Basfakta
LandSverige
Längd511 km
Geografiska fakta
Börjar iNorska gränsen
Slutar iKapellskär (511 km)

E18 är svensk stamväg som ingår i Europaväg 18. E18 är en viktig väg både nationellt och internationellt då den förbinder Oslo med Stockholm och vidare till hamnen i Kapellskär i Roslagen. Vägen har varierande standard; kring städer och på vissa sträckor på landsbygden är det bitvis motorväg, i övrigt landsväg och motortrafikled.

Sträckning[redigera | redigera wikitext]

Norska gränsen - Årjäng - Karlstad - Karlskoga - Örebro - Arboga - Köping - Västerås - Enköping - Stockholm - Norrtälje - Kapellskär

Anslutande vägar[redigera | redigera wikitext]

E18 möter följande vägar i Sverige:

Tätorter[redigera | redigera wikitext]

E18 passerar genom ett antal tätorter i Sverige. Vägen går genom Töcksfors, Årjäng, Grums, Karlstad, Kristinehamn, Karlskoga, Örebro, Västerås, Enköping, Bålsta, Jakobsberg, Stockholm, Täby och Norrtälje. Oftast är hastighetsgränsen 70 eller 90 km/h genom dem.

Alternativa vägar[redigera | redigera wikitext]

Den finns en genväg som är snabbare och kortare än E18 mellan två platser längs vägen. Det gäller förbi Stockholm, där det finns en genväg genom Sollentuna som är 10 km kortare och utgörs av länsväg 267 och länsväg 265.

Mellan Stockholms innerstad (som inte ligger vid E18) och Arboga kan man åka E20 istället, vilket är cirka 10 km kortare. Mellan Danderyd (vid E18) och Arboga är E18 kortare och snabbare. E18 rekommenderas även för den som ska till platser i norra Stockholm såsom Frihamnen (färjeterminaler), Valhallavägen och Lidingö.

I övrigt E18 är den snabbaste och bästa vägen för att åka mellan två valfria platser längs E18 i Sverige.

Vägstandard och vägmiljö[redigera | redigera wikitext]

E18 är landsväg mellan norska gränsen och Karlstad, undantaget motorvägssträckan förbi Segmon. Från Karlstad till Norrtälje är E18 sedan 2014 helt mötesseparerad. Detta genom en kombination av motorvägar, motortrafikleder samt 2+2/2+1-vägar. Genom Karlstad och till Skattkärr är det motorväg. Från Skattkärr till Väse, samt på ett avsnitt vid Kristinehamn är E18 motortrafikled och genom Karlskoga är det fyrfilig väg med trafikljus. Mellan Lekhyttan (mellan Örebro och Karlskoga) och Norrtälje är det motorväg större delen av sträckan, undantaget är en 2 km kort sträcka i Örebro mellan trafikplats Adolfsberg och trafikplats Berglunda som är motortrafikled samt sträckan Köping-Västjädra. De sträckor som inte är motorväg mellan Örebro och Norrtälje är istället motortrafikleder.

Planer[redigera | redigera wikitext]

Målet på lång sikt är bygga motorväg eller så kallad högklassig fyrfältsväg Segmon-Norrtälje och 2+1-väg i övrigt. Med nuvarande utbyggnadstakt kommer det att ta många år. Samtliga nybyggen ska ha denna standard.[källa behövs] På några håll byggs mitträcke i befintlig väg vilket inte räknas som nybygge. När samtliga sträckor med vanlig landsväg är ombyggda kommer E18 att ha en standard som varierar mycket med längre motorvägar som avlöses av bitar med motortrafikled, vilka kommer att vara kvar i många år (andra byggen prioriteras vanligen).[källa behövs] Motortrafikledsträckorna byggdes före 1990 då det var målstandard längs större delen av vägen.

Trafikverket och regeringen har tidsbestämda planer till år 2021.[1] Följande objekt finns definierade:

Norska gränsen–Karlstad[redigera | redigera wikitext]

Från norska gränsen till öster om Töcksfors är det en 2+1-väg. Denna väg byggdes på 2000-talet och trafikeras av många norska shoppingbesökare. Mellan Töcksfors och Segmon kan det bli på sikt bli mer 2+1-väg men vägen måste breddas eller nybyggas i så fall och det är inte så aktuellt för närvarande. Inget finns i planen till 2021. Sträckan planeras inte byggas ut till motorväg, med tanke på vägens måttliga trafikmängd.

Öster om Segmon är det motorväg som är långsiktigt mål. Än så länge är enbart sträckorna förbi centrala Karlstad och Segmon utbyggda till motorväg. Mellan Björkås väster om Karlstad och in till Karlstad, cirka 8 km, blev E18 ombyggd till vad som nästan ses som en motorväg, byggstart hösten 2015 med trafiköppning juni 2017, men eftersom den vägen saknar parallellväg, vilken bitvis togs bort, skyltas den bara som huvudled och kallas av Trafikverket för "Fyrfältsväg".[2][3] Förutom en sträcka på cirka 2 kilometer som inte blir motorväg men som dock får mitträcke.[4] Den olycksdrabbade vägsträckan förbi Grums och Slottsbron kan bli 1+1-väg först framåt 2040. Trafikverket väljer att prioritera anläggande av busshållplatser framför mittseparering av vägen.[källa behövs]

Karlstad–Örebro[redigera | redigera wikitext]

E18 genom Karlstad.
E18 öster om Kristinehamn.

Genom Karlskoga passerar E18 som fyrfältsstadsväg med ett antal signalreglerade korsningar. Genomfarten rustas successivt upp av trafiksäkerhetsskäl, men den långsiktiga planen är att dra om E18 söder om Karlskoga (men norr om Degerfors) via en bro över Möckeln, den s.k. Möckelnleden. Detta projekt finns dock inte med i infrastrukturplanen för åren fram till 2029.

Sträckan Karlskoga - Lekhyttan byggdes ut till 1+1-väg, 2+1-väg och 2+2-väg 2009 - 2010, detta genom att montera mitträcke på befintlig väg och bredda den på vissa ställen.[5] Mellan Karlstad–Örebro har en hel del byggts 2000-2009 men fortfarande finns mycket kvar att bygga, vilket dock inte sker före 2030. Här ska det på lång sikt bli fyrfilig väg.

Örebro–Enköping[redigera | redigera wikitext]

E18 västerut genom Västerås mellan Kristiansborg (till vänster) och Gideonsberg (till höger).
Breddning av E18 öster om Västerås, 2013.

De senaste åren har flera avsnitt på sträckan byggts om till motorväg. Delen Västjädra-Västerås blev klar hösten 2008 och Sagån-Enköping invigdes den 25 oktober 2010. Sträckan Västerås Östra-Sagån öppnades som motorväg 22 september 2014.[6] I samtliga dessa fall har kommuner förskotterat en stor del av kostnaden.

Den del som ännu inte har motorvägsstandard är Köping-Västjädra (cirka 24 km). Denna vägsträcka är 2+1 motortrafikled, med mitträcke. Här planerar Trafikverket för utbyggnad till motorväg någon gång under planperioden 2018-2029.

Enköping–Kapellskär[redigera | redigera wikitext]

Se även: Enköpingsvägen
E18 vid Ekolsund.
E18 vid Trafikplats Åsen utanför Bålsta, sedd i riktning mot Enköping.
Nya E18 Kymlingelänken svänger av E4:an norrut vid trafikplats Kista.

E18 från Hjulsta till Kista vid E4 i nordvästra Stockholm byggdes ut till stadsmotorväg med öppning den 23 september 2013. Den drogs i delvis samma sträckning som länsväg 279 (Kymlingelänken) mellan Rinkeby och Kista.[7] Sedan 2014 är det numera motorväg hela sträckan Västerås – E4. Sträckan Kista – Järva Krog är gemensam med E4 Uppsalavägen.[8]

Vissa förbättringar av trafikplatser ska göras eller till och med nya trafikplatser byggas på en del håll i Stockholms län där det är trängsel på på- och avfarter, eller det planeras nya köpcentra eller liknande.

Sträckan Rosenkälla - Söderhall (cirka 18 km) är 2+1 motortrafikled och kommer troligen att förbli det i ganska många år, eftersom detta godtas om trafikmängden är acceptabel. Andra sträckor kommer före. Sträckan Norrtälje-Kapellskär är ombyggd till mötesfri 2+1-väg.

Sträcka Längd Målstandard Status
Töcksfors – Valnäs (befintlig sträckning) ca 82 km Två körfält.svg / Ett körfält.svg 2+1 Byggstart tidigast 2030
Förbi Grums/Slottsbron (befintlig sträckning) 7 km Ett körfält.svg 1+1 Byggstart tidigast 2030[9]
Köping – Västjädra (befintlig sträckning) 25 km Sweden road sign E1.svg 21,5 m bred Byggstart tidigast 2022[10]
Rosenkälla – Söderhall (befintlig sträckning) 18 km Sweden road sign E1.svg 2+2 Byggstart tidigast 2030

Vägstandard[redigera | redigera wikitext]

[11]

Delsträcka Avstånd Hastighet Vägstandard
Riksgräns
Norge / Sverige
Töcksfors
Trafikplats Älgesrud
5 km Sweden road sign C31-10.svg 2+1-väg. 30-70 km/h närmast riksgränsen.
Töcksfors
Trafikplats Älgesrud
Segmon
Trafikplats Valnäs
85 km Sweden road sign C31-9.svg Landsväg. 70 km/h genom Töcksfors och genom vissa korsningar.
Segmon
Trafikplats Valnäs
Malöga
Liljedalsmotet
7 km Sweden road sign C31-11.svg Motorväg (2+2) Sweden road sign E1.svg Gemensam med E45.
Malöga
Liljedalsmotet
Vålberg
Trafikplats Björkåsmotet
18 km Sweden road sign C31-10.svg 2+1-väg. Landsväg, 70 km/h, genom Slottsbron / Grums. Gemensam med E45 till cirkulationsplats Grums.
Vålberg
Trafikplats Björkåsmotet
Karlstad
Trafikplats Sörmonmotet
7 km Sweden road sign C31-11.svg Landsväg utformad som en motorväg (2+2)
Karlstad
Trafikplats Bergviksmotet
Karlstad
Trafikplats Universitetsmotet
10 km Sweden road sign C31-9.svg Motorväg (2+2) Sweden road sign E1.svg
Karlstad
Trafikplats Universitetsmotet
Skattkärr
Trafikplats Skattkärrsmotet
4 km Sweden road sign C31-11.svg Motorväg (2+2) Sweden road sign E1.svg
Skattkärr
Trafikplats Skattkärrsmotet
Väse
Trafikplats Väsemotet
12 km Sweden road sign C31-10.svg Motortrafikled (2+1) Sweden road sign E3.svg
Väse
Trafikplats Väsemotet
Kristinehamn
Trafikplats Mariebergsmotet
16 km Sweden road sign C31-10.svg 2+1-väg. 70 km/h genom vissa korsningar.
Kristinehamn
Trafikplats Mariebergsmotet
Kristinehamn
Trafikplats Övre Kvarnmotet
3 km Sweden road sign C31-10.svg Motortrafikled (2+1) Sweden road sign E3.svg
Kristinehamn
Trafikplats Övre Kvarnmotet
Karlskoga
Trafikplats Odlingen
10 km Sweden road sign C31-10.svg 2+1-väg.
Karlskoga
Trafikplats Odlingen
Karlskoga
Trafikplats Immetorp
7 km Sweden road sign C31-6.svg 2+2-väg.
Karlskoga
Trafikplats Immetorp
Lekhyttan
Trafikplats Lekhyttan
16 km Sweden road sign C31-10.svg 2+1-väg.
Lekhyttan
Trafikplats Lekhyttan
Örebro
Trafikplats Adolfsberg
19 km Sweden road sign C31-11.svg Motorväg (2+2) Sweden road sign E1.svg
Örebro
Trafikplats Adolfsberg
Örebro
Trafikplats Norrplan
9 km Sweden road sign C31-9.svg Motorväg (2+2) Sweden road sign E1.svg Gemensam med E20.
Örebro
Trafikplats Norrplan
Köping
Trafikplats Strö
55 km Sweden road sign C31-11.svg Motorväg (2+2) Sweden road sign E1.svg Gemensam med E20 till trafikplats Gräsnäs.
Köping
Trafikplats Strö
Västjädra
Trafikplats Västjädra
25 km Sweden road sign C31-10.svg Motortrafikled (2+1) Sweden road sign E3.svg
Västjädra
Trafikplats Västjädra
Västerås
Trafikplats Västerledsmotet
5 km Sweden road sign C31-11.svg Motorväg (2+2) Sweden road sign E1.svg
Västerås
Trafikplats Västerledsmotet
Västerås
Trafikplats Hällamotet
12 km Sweden road sign C31-10.svg Motorväg (2+2) Sweden road sign E1.svg 80 km/h mellan Vallbymotet och Folkparksmotet.
Västerås
Trafikplats Hällamotet
Östanbro
Trafikplats Östanbro
12 km Sweden road sign C31-11.svg Motorväg (2+2) Sweden road sign E1.svg
Östanbro
Trafikplats Östanbro
Enköping
Trafikplats Enögla
12 km Sweden road sign C31-12.svg Motorväg (2+2) Sweden road sign E1.svg
Enköping
Trafikplats Enögla
Stäket
Trafikplats Stäket
50 km Sweden road sign C31-11.svg Motorväg (2+2) Sweden road sign E1.svg
Stäket
Trafikplats Stäket
Barkarby
Trafikplats Barkarby
7 km Sweden road sign C31-10.svg Motorväg (2+2) Sweden road sign E1.svg
Barkarby
Trafikplats Barkarby
Kista
Trafikplats Kista
8 km Sweden road sign C31-8.svg Motorväg (2+2) Sweden road sign E1.svg
Kista
Trafikplats Kista
Solna
Trafikplats Järva Krog
3 km Sweden road sign C31-8.svg Motorväg (4+4) Sweden road sign E1.svg Gemensam med E4.
Solna
Trafikplats Järva Krog
Bergshamra
Trafikplats Bergshamra
2 km Sweden road sign C31-7.svg 2+2-väg.
Bergshamra
Trafikplats Bergshamra
Danderyd
Trafikplats Danderyds k:a
3 km Sweden road sign C31-8.svg Motorväg (3+3) Sweden road sign E1.svg
Danderyd
Trafikplats Danderyds k:a
Täby
Trafikplats Arninge
8 km Sweden road sign C31-8.svg Motorväg (2+2) Sweden road sign E1.svg
Täby
Trafikplats Arninge
Åkersberga
Trafikplats Rosenkälla
5 km Sweden road sign C31-10.svg Motorväg (2+2) Sweden road sign E1.svg
Åkersberga
Trafikplats Rosenkälla
Kårsta
Trafikplats Söderhall
19 km Sweden road sign C31-10.svg Motortrafikled (2+1) Sweden road sign E3.svg
Kårsta
Trafikplats Söderhall
Norrtälje
Trafikplats Norrtälje
25 km Sweden road sign C31-11.svg Motorväg (2+2) Sweden road sign E1.svg
Norrtälje
Trafikplats Norrtälje
Kapellskär
Hamnen
20 km Sweden road sign C31-8.svg Mötesfri 2+1 väg med vajerräcke. 40-60 km/h genom Kapellskär.

Motorväg[redigera | redigera wikitext]

Motorvägen går tillsammans med E20 rakt igenom Örebro och fortsätter till Arboga där vägarna skiljs åt. E18 fortsätter längs norra Mälardalen medan E20 fortsätter längs södra delen. Motorvägen övergår vid Köping till en motortrafikled (2+1) med vajerräcken för att sedan åter börja vid Västjädra väster om Västerås och fortsätter så till Järva Krog i norra Stockholm. Nya E18:s sträckning via Kymlingelänken öppnades för trafik i september 2013 och delar sträcka med E4:an mellan trafikplats Järva Krog och trafikplats Kista. Invigningen av nya sträckan via Kymlingelänken skedde officiellt 2015. Längs Bergshamraleden, från Järva Krog till Danderyd behåller visserligen E18 bredden av en motorväg men har plankorsningar och trafikljus. Det är en ködrabbad sträcka från E4 och som är en av landets mest trafikerade sträckor. Först vid Danderyd börjar motorvägen igen och fortsätter ut ur Stockholm som motorväg mot Norrtälje med undantag för en sträcka motortrafikled. Efter att motorvägen börjat på nytt upphör motorvägen helt vid Norrtälje och slutar som 2+1 väg mot Kapellskär.

Motorvägssträckor på E18[redigera | redigera wikitext]

E18, Stocksundsbron, norrut.

Trafikplatser och korsningar[redigera | redigera wikitext]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Nummerhistoria[redigera | redigera wikitext]

E18, vägen mellan norska gränsen och Kapellskär hette före 1962 Riksväg 9 från gränsen till Örebro, Riksväg 6 Örebro-Arboga, Riksväg 11 Arboga-Enköping, Riksväg 12 Enköping-Solna och Länsväg 275 Danderyd-Norrtälje. Solna-Danderyd och Norrtälje-Kapellskär hade inget skyltat nummer. Från 1962 hette den E18 från norska gränsen till Solna samt Riksväg 76 Danderyd-Norrtälje. Från slutet av 1970-talet tillkom [källa behövs] sträckan (Stockholm -) Danderyd - Kapellskär till E3, vilken tidigare tillhört Riksväg 76. År 1992 infördes dagens sträckning på E18.[12]

Bygghistoria[redigera | redigera wikitext]

Sträckan Töcksfors-Nysäter går delvis i gammal sträckning men har breddats och rätats efterhand, och vissa planskilda korsningar har byggts kring Årjäng på 1990-talet. Förbi och väster om Töcksfors byggdes ny väg klar 2008 (närmast gränsen några år innan). Vägen Nysäter-Segmon byggdes cirka 1970,[13] och E18 gick via Borgvik innan dess.[14] Motorvägen på 6 km förbi Segmon invigdes 1995, och en förbifart med vanlig landsväg förbi Grums byggdes några år innan. På sträckan Ed-Slottsbron väster om Grums byggdes 3 km mitträcke under hösten 2007, så det blivit 2+1-väg. Motorvägen förbi Karlstad blev färdig 1967.

I september 2008 invigdes sträckan från Kronoparken i östra Karlstad till Skattkärr, i form av 4 km motorväg och 1 km 2+2-motortrafikled. Vägen byggdes med hjälp av förskotterade pengar från Karlstad kommun för att sluta en olycksdrabbad "lucka" mellan en motorvägssnutt och en motortrafikled i Värmland.[15] Motortrafikleden Skattkärr-Väse byggdes under 1970-talet och stod färdig 1977 och motortrafikleden genom norra Kristinehamn byggdes under 1960-talet och stod färdig 1967. Delarna Skattkärr - Väse och Kristinehamn - Karlskoga byggdes om till 2+1 väg i början av 2000-talet. Sträckan Väse-Ölme är en 2+1-väg, blev klar hösten 2007. Den fyrfiliga vägen med plankorsningar genom Karlskoga stod färdig 1969. Motorvägen Lekhyttan - Örebro invigdes den 22 december 2008.[16][17] Det gamla vägavsnittet av E18 på denna sträcka döptes då till Väg 691. Motorvägen genom Örebro tillsammans med E20 (västerledsmotorvägen) invigdes 1973.[18]

Motorvägen Örebro-Arboga invigdes 2000, och Arboga-Köping 1995. Sträckan Västjädra-Västerås, som blev motorväg 2008, var en av landets allra första motortrafikleder när den byggdes på 1960-talet. Fortsättningen västerut i form av motortrafikleden Köping-Västjädra är även den från 1960-talet. Motorvägen genom Västerås invigdes 1976 och Västerås-Sagån är från tidigt 1980-tal (ombyggd till motorväg 2014). Sträckan mellan Sagån och Enköping öppnade 2010 och förbi Enköping 1980. Motorvägen Enköping-Bålsta är från 1992, en ombyggd motortrafikled från 1989, medan motorvägen Bålsta-Bro är från 1976 och Bro-Kungsängen från 1971. Kungsängen-Hjulsta invigdes i samband med högertrafikomläggningen 1967. Nya E18 över Järvafältet öppnade för trafik den 23 september 2013. Motorvägen Danderyd-Ullna invigdes 1957. Motortrafikleden Rosenkälla-Söderhall är från 1982 och motorvägen Söderhall-Norrtälje från 1995 (Sträckan är motorväg eftersom principen var 1995 att det skulle vara motorväg till Norrtälje. 1982 räckte motortrafikled, som dock är av så hög standard att ombyggnad till motorväg inte planeras ännu). Sträckan Norrtälje-Kapellskär var bred landsväg och stod färdig 1979, sedan slutet på 2018 ombyggd till mötesfri 2+1 väg.

Vägen är som framgår byggd etappvis under lång tid, och med olika standardkrav. I princip är allt som byggts efter 1990 motorväg. Finns inte nog med pengar till det byggs inget, det skjuts upp. Under perioden 1960-1990 byggdes oftast motortrafikleder istället och motorväg bara nära städer, där trafikmängden var högre.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Nationell plan för transportsystemet 2010-2021
 2. ^ Trafikverket. ”Om projektet” (på sv). Trafikverket. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Varmland/projekt-i-varmlands-lan/Forbattringar-av-E18-mellan-Bjorkas-och-Skutberget/Om-projektet/. Läst 7 maj 2018. 
 3. ^ Nya E18 öppnad för trafik
 4. ^ E18 Fintatorp-Eriksberg, 1+1-väg
 5. ^ vv.se (2009-11-23) E18, Karlskoga–Lekhyttan Läst 9 januari 2010 [död länk]
 6. ^ ”Trafikpåsläpp den 22 september”. Trafikverket. 23 september 2014. Arkiverad från originalet den 5 april 2015. https://web.archive.org/web/20150405111554/http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastmanland/E18-Vasteras-Sagan/Nyheter/2014/Trafikpaslapp-den-22-september/. Läst 23 september 2014. 
 7. ^ ”E18 Hjulsta–Kista”. Trafikverket. Arkiverad från originalet den 6 april 2015. https://web.archive.org/web/20150406155840/http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/E18-HjulstaKista/. 
 8. ^ ”Hela nya E18 mellan Hjulsta och Kista är nu öppen för trafik”. Trafikverket. 23 september 2013. Arkiverad från originalet den 3 november 2013. https://web.archive.org/web/20131103014354/http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/E18-HjulstaKista/Aktuellt/201309/Hela-nya-E18-mellan-Hjulsta-och-Kista-ar-nu-oppen-for-trafik/. 
 9. ^ ”Åtgärdsvalsstudie E18/E45 Stråket genom Grums”. Trafikverket. https://trafikverket.ineko.se/%C3%A5tg%C3%A4rdsvalsstudie-e18e45-str%C3%A5ket-genom-grums. Läst 16 juli 2019. 
 10. ^ Trafikverket. ”E18, Köping–Västjädra” (på sv). Trafikverket. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastmanland/vi-bygger-och-forbattrar/E18-Koping-Vastjadra/. Läst 16 juli 2019. 
 11. ^ NVDB på webb
 12. ^ ”Europavägar byter namn”. dn.se. http://www.dn.se/arkiv/inrikes/europavagar-byter-namn/. Läst 7 augusti 2017. 
 13. ^ M-kartan 1977
 14. ^ KAK Bilatlas 1966
 15. ^ Vägverkets hemsida Arkiverad 21 november 2007 hämtat från the Wayback Machine.
 16. ^ Na.se (2008-12-22) Glöm det här - nu är det full fart på E 18 Arkiverad 24 december 2012 hämtat från the Wayback Machine. Läst 9 januari 2010
 17. ^ Vv.se (2009-12-22) Nu inviger Vägverket E18 Lekhyttan – Adolfsberg Läst 9 januari 2010
 18. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 oktober 2007. https://web.archive.org/web/20071004221845/http://www.na.se/artikel.asp?intId=679170. Läst 8 september 2006.