Lista över antal dödade under andra världskriget

Från Wikipedia

Omkring 55 till 60 miljoner människor dog under det andra världskriget, dessa var inte enbart soldater utan även många civila. En stor andel förföljdes på grund av sina politiska åsikter, religiösa övertygelse eller sin etnicitet (judar, romer, sinti och jeni, Jehovas vittnen, homosexuella, "asociala", vapenvägrare och religiösa ledare), som dog i förödelsen och i nazisternas koncentrationsläger. Även i Sovjetunionen dödades miljontals människor under det andra världskriget. Många civila dog i bombningarna av de stora städerna (Köln, Hamburg, Warszawa, Dresden, London), belägringen av Leningrad, uthungringen av Charkiv, sänkningen av flyktingfartyg (Gustloff, Goya, Steuben), vinterkylan, strafflägren i Sovjetunionen och tvångsutdrivningen av folk efter kriget.

Dödstal[redigera | redigera wikitext]

F. W. Putzger: Historischer Weltatlas, Velhagen & Klasing, 2006[redigera | redigera wikitext]

Siffrorna inkluderar stupade, mördade, dödade och saknade människor i andra världskriget. Därtill refererar siffrorna till de länder, varifrån soldaterna, de civila, judarna och folktyskarna kom ifrån. Antalen är givna i jämna 10 000-tal.

Land Soldater Civila
(Luft- och partisankrig)
Judar Folktyskar
(fram tills 1949)
Belgien 10 000 50 000 30 000 0
Bulgarien 10 000 0 10 000 0
Danzig 20 000 80 000 0 0
Tyskland 3 200 000 2 100 000 170 000 0
Estland 0 140 000 0 0
Finland 90 000 0 0 0
Frankrike 250 000 270 000 80 000 0
Grekland 20 000 80 000 60 000 0
Storbritannien och Nordirland 678 000 60 000 0 0
Italien 330 000 70 000 10 000 0
Jugoslavien 300 000 1 300 000 60 000 180 000
Lettland 0 120 000 80 000 10 000
Litauen 0 170 000 130 000 0
Nederländerna 10 000 100 000 100 000 0
Norge 3000 5800 700 0
Österrike 230 000 40 000 60 000 0
Polen 100 000 2 500 000 3 000 000 300 000
Rumänien 200 000 40 000 220 000 140 000
Sovjetunionen 13 600 000 6 000 000 1 000 000 300 000
Tjeckoslovakien 25 000 70 000 240 000 450 000
Ungern 350 000 450 000 460 000 90 000
USA (i Europa) 170 000 0 0 0
Sammanlagt (Europa) 19 020 000 13 270 000 5 450 000 1 470 000
Australien 30 000 0 0 0
Brittiska Indien 40 000 0 0 0
Kina 3 500 000 10 000 000 0 0
Japan 1 700 000 360 000 0 0
Nya Zeeland (i stillahavsområdet) 10 000 0 0 0
USA (i stillahavsområdet) 50 000 0 0 0
Sammanlagt (Asien) 5 330 000 10 360 000 0 0
Sammanlagt 24 350 000 23 630 000 5 450 000 1 470 000

W. van Mourik: Bilanz des Krieges, Lekturama-Rotterdam, 1978[redigera | redigera wikitext]

Siffrorna inkluderar stupade och saknade soldater och/eller civila som stupade i strid. Siffrorna refererar dessutom till det land varifrån soldaterna och civilisterna härstammade.

Land Soldater
Australien 30 000
Belgien 10 000
Bulgarien 10 000
Republiken Kina 3 500 000
Tyskland 3 250 000
Finland 90 000
Frankrike (exklusive kolonierna) 250 000
Grekland 20 000
Storbritannien och Nordirland 370 000
Italien 330 000
Japan 1 700 000
Jugoslavien 300 000
Nya Zeeland 10 000
Nederländerna 23 000
Norge 10 000
Österrike 230 000
Polen 120 000
Rumänien 200 000
Sovjetunionen 13 600 000
Tjeckoslovakien 20 000
Ungern 120 000
USA 220 000
Sammanlagt 24 413 000
Land Civila
Belgien 50 000
Republiken Kina 10 000 000
Tyskland 3 640 000
Estland 140 000
Frankrike (exklusive kolonierna) 270 000
Grekland 80 000
Storbritannien och Nordirland 60 000
Italien 70 000
Japan 360 000
Jugoslavien 1 300 000
Lettland 120 000
Litauen 170 000
Nederländerna 112 000
Österrike 40 000
Polen 2 500 000
Rumänien 40 000
Sovjetunionen 6 000 000
Tjeckoslovakien 70 000
Ungern 80 000
Sammanlagt 25 102 000

Enligt engelskspråkiga Wikipedia[redigera | redigera wikitext]

Land stupade soldater från axelmakterna
Bulgarien (fram till 1944) 9 000
Tyskland 5 300 000 (1)
Finland (fram till 1944) 81 000
Italien (fram till 1943) 60 000
Japan 1 500 000
Rumänien (fram till 1944) 290 000
Thailand 5 600
Ungern 350 000
Vichyregimen 2 653
Sammanlagt 7 246 800
(1) Österrikare, sudettyskar, folktyskar från östra Europa, andra tvångsrekryterade och frivilliga inklusive utlänningar såväl som döda i krigsfångläger.
Land stupade allierade soldater
Abessinien 5 000
Albanien 28 000
Australien 40 400
Belgien 12 100
Brasilien 1 000
Bulgarien (efter 1944) 1 000
Republiken Kina 3 000 000
Danmark 1 300
Finland (efter 1944) 1 000
Frankrike (exklusive kolonierna) 212 000
Grekland 20 000
Storbritannien och Nordirland 382 600
Indien 87 000
Italien (efter 1943) 17 500
Jugoslavien 446 000
Kanada 45 300
Luxemburg 4 000
Mongoliet 3000
Nederländerna 3 900
Nya Zeeland 11 900
Norge 3 000
Filippinerna 5 000
Polen 400 000
Rumänien (efter 1944) 5 000
Sovjetunionen 10 700 000
Sydafrika 11 900
Tjeckoslovakien 25 000
USA 416 800
Sammanlagt 24 456 700
Land döda civila
Abessinien 5 000
Albanien 11 000
Australien 100
Belgien 52 000
Bulgarien 10 000
Kina 100 000
Danmark 1 800
Tyskland 1 840 000
Finland 2 000
Frankrike (exklusive kolonierna) 267 000
Grekland 209 000
Storbritannien och Nordirland 67 800
Indien 1 500 000
Italien 145 100
Jugoslavien 514 000
Japan 600 000
Nederländerna 92 000
Norge 5 800
Österrike 45 000
Filippinerna 90 000
Polen 2 200 000
Rumänien 56 000
Sovjetunionen 11 500 000
Thailand 310
Tjeckoslovakien 63 000
Ungern 80 000
USA 11 200
Sammanlagt 32 327 100

Förluster i arméerna[redigera | redigera wikitext]

Land Försvarsgren Antal som tjänstgjorde Dödade Sårade Tillfångatagna Dödade per 1 000 tjänstgörande Procent dödade
Tyskland Armén 13 600 000 4 202 000* 309 30,9%
Luftwaffe 2 500 000 433 000 173 17,3%
Flottan 1 200 000 138 000 115 11,5%
SS 900 000 314 000 349 34,9%
Volkssturm och Gestapo 500 000 231 000 462 46,2%
Totalt 18 700 000 5 370 000 6 035 000 11 100 000 * 287 28,7%
Japan Armén 6 300 000 1 526 000 85 600 30 000 242 24,2%
Flottan 2 100 000 414 900 8 900 10 000 198 19,8%
Flygvapnet 1 000 000 325 700 12 800 2 000 326 32,6%
Totalt 9 400 000 2 265 000 106 500 42 000 240 24,0%
Sovjetunionen Alla grenar inom försvaret 34 476 700 8 668 400 15 685 593 5 059 000 251 25,1%
Frankrike Alla grenar inom försvaret 256 211 2 129 000
Brittiska samväldet Alla grenar inom försvaret 11 115 000 580 000 475 000 318 000 52 5,2%
USA Armén 11 260 000 318 274 565 861 28 2,8%
Flygvapnet 3 400 000 54 700 17 900 16 1,6%
Flottan 4 183 446 62 614 37 778 15 1,5%
Totalt 18 886 000 434 000 622 000 23 2,3%
  • cirka 1 miljon av de tyska döda dog i krigsfångenskap, siffrorna infattar också österrikare, tvångsrekryterade och frivilliga.

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

  • F. W. Putzger: Historischer Weltatlas, Velhagen & Klasing, Bielefeld Berlin Hannover, 1969
  • W. van Mourik: Bilanz des Krieges, Lekturama-Rotterdam, 1978
  • Boris C. Urlanis: Bilanz der Kriege. Die Menschenverluste Europas vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1965
  • Micheal Clodfelter: Warfare and armed conflicts: a statistical reference to casualties and other figures, 1500-2000, McFarland, Jefferson, N.C., 2002 (2nd ed.) ISBN 0-7864-1204-6
  • Rüdiger Overmans: Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg, Oldenbourg, München, 2004 (3. Aufl.) ISBN 3-486-56531-1

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]