Motståndsrörelser i Nazityskland

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Monument över motståndsgruppen Vita rosen utanför Ludwig-Maximilian-universitet i München.

Motståndsrörelser i Nazityskland, Widerstand gegen das NS-Regime, var de olika rörelser i Tyskland som gjorde motstånd mot Adolf Hitlers regim 1933–1945.

Flera av motståndarna sattes i koncentrationsläger eller avrättades. Många blev ihjälskjutna eller offentligt hängda.

Utanför Tysklands riksdagshus i Berlin finns ett monument över de riksdagsmän som deltog i motståndet mot Hitler och nazidiktaturen.

Motståndsgrupperna i tredje riket[redigera | redigera wikitext]

Motståndet i tredje riket kan delas in i följande grupper:

Motståndet inom arbetarrörelsen[redigera | redigera wikitext]

Kommunisterna[redigera | redigera wikitext]

Kommunisterna (KPD) var den organisation som var bäst förberedd för att fortsätta oppositionen efter maktövertagandet. Men trots sina 360 000 medlemmar och sex miljoner människor som hade röstat på dem, fick de ge vika efter nazisternas brutala förföljelser. Kommunisterna hade de största förlusterna bland alla oppositionella grupperna mellan 1933 och 1945.[1]

Socialdemokraterna[redigera | redigera wikitext]

Socialdemokraterna (SPD) utgjorde den största delen av arbetarrörelsen och SPD var fast beslutet att fortsätta kampen med legala medel, vilket kritiserades av många medlemmar. När facket förbjöds förstördes en viktig pelare för socialdemokraterna. I maj 1933 beslagtogs partiets finansiella tillgångar och i juni 1933 förbjöds alla partier förutom NSDAP. Samtidigt bildade SPD en ny central i Prag. En del socialdemokrater fortsatte sin "stilla protest" genom t.ex. att lyssna på utländska radiokanaler.[1]

Socialistiska grupper[redigera | redigera wikitext]

Förutom KPD och SPD bildades nya grupper som SAPD och ISK. Men även dessa grupper slogs i spillror ganska snabbt.[1]

Motståndet inom kyrkan[redigera | redigera wikitext]

Bland protestanter fanns det redan tidigt en övertygelse om att auktoriteter måste accepteras. Däremot var katolikerna (inte minst genom erfarenheter som t.ex. Bismarcks kamp mot katolikerna på 1800-talet) mer kritiska mot Hitler. Bland annat genom Hitlers löften om att skona katolikerna och NSDAP:s radikalism stödde dock katolikerna Hitler så småningom. Motståndet mot Hitler begränsades till enskilda kristna som fortfarande inte ville ha någonting med nazisterna att göra. Den "Bekännande Kyrkan" (Bekennende Kirche) blev den största gruppen där kritiska protestanter samlades. I kärnan menade man att gud stod över den totalitära staten. Däremot utgjorde gruppen inte ett politiskt motiverat motstånd, utan i första hand var avsikten att bibehålla sitt oberoende gentemot nazisterna. Dock fanns det politiskt motiverade aktioner hos enskilda medlemmar.[2]

Bland katolikerna fanns det heller ingen enhetlig opposition. Ett brev författades av påven ("Mit brennender Sorge") där en del missförhållanden kritiserades men de allra flesta katoliker var inte beredda att opponera mot Hitler. Inte heller var kyrkan i sin helhet beredd att protestera.[2]

Bland de kristna var det Jehovas Vittnen som gjorde starkast motstånd mot Hitlerregimen. De vägrade att hälsa med "Heil Hitler" och vägrade att tjänstgöra i armén. Även flygblad spreds bland befolkningen. 10 000 arresterades och 1200 mördades.[2]

De traditionella eliternas motstånd[redigera | redigera wikitext]

Kreisaukretsen[redigera | redigera wikitext]

Helmuth James Graf von Moltke och Peter Graf Yorck von Wartenberg var Kreisaukretsens ledande personer. Medlemmarna kom från olika ideologiska, politiska och sociala sammanhang. I tre större möten diskuterades hur staten efter Hitler borde se ut. Viktiga nyckelkrav var återställa rättsstaten, rätten till arbete och egendom, medbestämmande i företagen, förstatligande av nyckelindustrier, osv. Kreisaukretsen ansåg inte att det var deras uppgift att döda Hitler eller omstörta staten, utan de utarbetade reformplanerna som skulle träda i kraft när t.ex. militära befälhavare skulle genomföra en statskupp. Därför upprätthöll gruppen kontakter till den militära oppositionen. Gestapo arresterade Moltke i januari 1944. Efter det misslyckande attentatet den 20 juli arresterades många av Kreisaumedlemmarna. Moltke och många andra avrättades strax före krigets slut.[3]

Goerdelerkretsen[redigera | redigera wikitext]

Carl Goerdeler var nationalkonservativ politiker i Weimarrepubliken. Därför behövde han inte ge upp sitt ämbete som borgmästare i Leipzig när nationalsocialisterna tog makten. Det var främst nationalsocialisternas antisemitism och deras ansvarslösa ekonomiska politik (finansiering av upprustningen genom lån) som drev honom i opposition till regimen. Samtidigt stämde han överens med vissa av NS-regimens utrikespolitiska mål, t.ex. att upphäva Versaillesfördraget eller att återställa tyska rikets gränser från 1914. Han hittade likasinnade i bl a generalstabschefen Ludwig Beck och tyska ambassadören i Rom Ulrich von Hassell. Gruppen var överens om att Hitler betydde krig som skulle sluta i ett fiasko för Tyskland. Goerdeler blev så småningom mittpunkten för en stark opposition mot Hitler som små småningom även inkluderade fackföreningsledare och socialdemokrater. Goerdelerkretsen lutade klart mer åt det auktoritära än det demokratiska hållet. Riksdagen skulle väljas indirekt och det skulle finnas en slags ståndsriksdag. Det fanns även tankar på att återinstallera monarkin. Goerdelerkretsen lyckades dock inte att vinna viktiga militära nyckelbefälhavare, utan det var främst befälhavare inom reservarmén (t.ex. Stauffenberg) som försökte att genomföra attentatet den 20 juli 1944. Goerdeler angavs så småningom och avrättades 1945.[3]

Det militära motståndet (Stauffenberggruppen)[redigera | redigera wikitext]

Efter De långa knivarnas natt (Röhmkuppen) 1934 protesterade enskilda militära befälhavare mot den nationalsocialistiska politiken. Motståndet växte dock runt årsskiftet 1937/38 när Hitlers aggressiva utrikespolitik blev allt mer uppenbar. Men genom en intrig av SS tvingades arméns befälhavare bort och armén underställdes Hitler direkt. En viktig oppositionell inom armén var generalöversten Ludwig Beck som försökte att påverka Hitler genom flera PM. När detta misslyckades avgick han självmant. Beck samlade ett antal officerare som tillsammans med Goerdelerkretsen planerade en kupp under intrycket av Sudetkrisen 1938. Men när Frankrike och Storbritannien gick med på alla krav som Hitler ställde utvecklades krisen till det krig man hade befarat. I och med det tyckte man att en kupp mot Hitler inte längre var aktuell. I fortsättningen gick fler och fler oppositionella med på nationalsocialismens sida eftersom Tysklands skördade stora militära framgångar 1940-42. Även överfallet mot Sovjetunionen ansågs av många militära vara ett nödvändigt "korståg" mot bolsjevikerna. Efter nederlaget i Stalingrad upprättade den militära oppositionen kontakter till Goerdelerkretsen och Kreisaukretsen. Mordet på judar och civila i Ryssland var en viktig faktor som drev enskilda arméanhöriga som Claus Schenk Graf von Stauffenberg i opposition till Hitler. Fram till sommaren 1944 planerades och genomfördes flera attentatsförsök som allihopa misslyckades. Attentatet där Stauffenberg spelade en nyckelroll planerades flera gånger men genomfördes så småningom den 20 juli 1944. Stauffenberg flög till lägesrapporten i Wolfsschanze (varglyan), placerade en bomb nära Hitler och flög slutligen tillbaka till Berlin för att leda "Operation Walküre". Walküre var ursprungligen en plan som skulle användas för att slå ned uppror som riktades mot Hitlers regim. Stauffenberggruppen hade dock lyckats att ändra planen så att den användes för att stödja attentatet. Konkret innebar planen att reservarmén hjälpte Stauffenberg utan att de visste om det. Men faktumet att Hitler överlevde och att viktiga befälhavare vägrade att hjälpa Stauffenberg bidrog till att kuppen misslyckades. Stauffenberg och andra avrättades samma kväll, hundratals andra åtalades av Volksgerichtshof (folkdomstolen) och avrättades.[4]

Ungdoms- och studentoppositionen[redigera | redigera wikitext]

Ungdomsprotest[redigera | redigera wikitext]

Efter 1933 bildade nazisterna Hitlerjugend (HJ) för killar och Bund Deutscher Mädel (BDM) för tjejer. Dessa organisationer var de enda ungdomsförbund som var tillåtna. Genom polisen kunde staten tvinga att vara med i organisationernas aktiviteter. Gestapos anteckningar belägger att det fanns ett motstånd mot detta tvång. Exempelvis försökte socialdemokratiska ungdomar att fortsätta genom nybildning av fritidsorienterade organisationer. Ett annat exempel är katoliker som åkte till Petersplats i Rom för att demonstrera sin opposition mot nationalsocialismen. Icke-konfessionellt eller -politiskt motiverat motstånd skedde också, t.ex. "Swing-Jugend" som föredrog Jazz- och Swingmusik och som överlag föredrog anglosaxisk kultur. Många ungdomar i "Swing-Jugend" hamnade i koncentrationslägren.[5]

Studentopposition[redigera | redigera wikitext]

Den mest kända gruppen bland studenterna var "Vita rosen" som var en löst organiserad vänskapskrets av oppositionella studenter i München. Gruppens aktiviteter bestod huvudsakligen i att sprida flygblad. De första fyra flygbladen dök upp sommaren 1942. Flygbladens innehåll präglades av kristna värderingar och de uppropade till passivt motstånd mot Hitlerregimen. De sista två flygbladen i början av 1943 nämnde de nazistiska brotten och uppmanade att aktivt bekämpa NS-staten. Hans och Sophie Scholl greps av en vaktmästare på universitetet när de fördelade det sjätte flygbladet. Hans och Sophie Scholl samt Christoph Probst dömdes till döden och avrättades. I en andra process mot ytterligare fjorton medlemmar dömdes Willi Graf, Kurt Huber och Alexander Schmorell till döden. I Hamburg bestod gruppen ända fram till 1945 innan de åtalades och dömdes till döden av Volksgerichtshof.[5]

Gruppen "Herbert Baum"[redigera | redigera wikitext]

Gruppen från Berlin samlade ca hundra medlemmar kring vännerna Herbert Baum och Martin Kaufmann och deras hustruar. Medlemmarna hade judisk bakgrund och tillhörde arbetarklassen och stod därmed nära socialdemokraterna och kommunisterna. I huvudsak spred gruppen flygblad som delvis riktades mot särskilda yrkesgrupper. Gruppen förblev isolerad på grund av sin judiska koppling. Höjdpunkten var ett brandanslag mot den rasistiska utställningen "Das Sowjetparadies". Anslaget skedde samtidigt som den kommunistiska gruppen "Rote Kapelle" spred flygblad mot utställningen. Gestapo kom snabbt gruppen på spåret och tjugo medlemmar dömdes till döden. Herbert Baum begick förmodligen självmord.[6]

Opposition i vardagen/motstånd av enskilda[redigera | redigera wikitext]

Georg Elser[redigera | redigera wikitext]

Georg Elser föddes 1903 i Sydvästtyskland och jobbade så småningom som snickare. Elser var ointresserad av politik men röstade regelbundet på KPD. Dock hade han inga djupare kunskaper om KPD:s mål. Enligt Gestapos protokoll iakttog Elser ett växande missnöje bland arbetarna och han var sedan hösten 1938 ("Sudetkrisen") övertygad om att ett krig var oundvikligt om Hitler satt kvar vid makten. Därför planerade han att ta livet av Hitler. Elser visste att Hitler kom till Bürgerbräukeller i München varje år den 8 november för att påminna om den misslyckade "Ölkällarkuppen" som hade ägt rum 1923. Därför byggde Elser en bomb som han placerade i pelaren bakom podiet där Hitler skulle tala. Bomben detonerade som planerat men av en ren tillfällighet hade Hitler lämnat församlingen tidigare. Vädret hade försämrats och därför tog Hitler tåget istället för planet tillbaka till Berlin. Bomben dödade åtta personer och skadade 60 personer. Elser greps när han försökte fly till Schweiz och mördades i Dachau den 9 april 1945.[7]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c] Benz, Wolfgang (30 april 2003). ”Opposition und Widerstand der Arbeiterbewegung” (på tyska). Arkiverad från originalet den 14 september 2016. https://web.archive.org/web/20160914032933/http://www.bpb.de/izpb/10376/opposition-und-widerstand-der-arbeiterbewegung?p=all. Läst 20 juli 2016. 
  2. ^ [a b c] Benz, Wolfgang (30 april 2003). ”Kirchen - Selbstbehauptung und Opposition” (på tyska). Arkiverad från originalet den 14 september 2016. https://web.archive.org/web/20160914135925/http://www.bpb.de/izpb/10378/kirchen-selbstbehauptung-und-opposition?p=all. Läst 20 juli 2016. 
  3. ^ [a b] Benz, Wolfgang (30 april 2003). ”Widerstand traditioneller Eliten” (på tyska). www.bpb.de. Arkiverad från originalet den 14 september 2016. https://web.archive.org/web/20160914032718/http://www.bpb.de/izpb/10385/widerstand-traditioneller-eliten?p=all. Läst 1 augusti 2016. 
  4. ^ Benz, Wolfgang (30 april 2003). ”Der militärische Widerstand” (på tyska). www.bpb.de. Arkiverad från originalet den 8 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160308004722/http://www.bpb.de/izpb/10390/der-militaerische-widerstand?p=all. Läst 1 augusti 2016. 
  5. ^ [a b] Benz, Wolfgang (30 april 2003). ”Jugend- und Studentenopposition” (på tyska). Arkiverad från originalet den 14 september 2016. https://web.archive.org/web/20160914035459/http://www.bpb.de/izpb/10397/jugend-und-studentenopposition?p=all. Läst 20 juli 2016. 
  6. ^ Benz, Wolfgang (30 april 2003). ”Jugend- und Studentenopposition” (på tyska). Arkiverad från originalet den 14 september 2016. https://web.archive.org/web/20160914035459/http://www.bpb.de/izpb/10397/jugend-und-studentenopposition?p=all. Läst 20 juli 2016. 
  7. ^ Benz, Wolfgang (30 april 2003). ”Widersetzlichkeit und Widerstand von einzelnen: Drei Beispiele | bpb” (på tyska). Arkiverad från originalet den 14 september 2016. https://web.archive.org/web/20160914135549/http://www.bpb.de/izpb/10383/widersetzlichkeit-und-widerstand-von-einzelnen-drei-beispiele?p=all. Läst 20 juli 2016.