Lista över matsvampar

Från Wikipedia
Blek taggsvamp är en lämplig matsvamp enligt nordiska myndigheter och experter.

Denna lista över matsvampar innehåller svamp som rekommenderas som matsvamp av livsmedelsmyndigheter eller expertgrupper, samt eventuellt svamp som ingår som viktig beståndsdel i traditionellt kök.

Det finns ytterligare en stor mängd svamp som anges vara ätlig och god i svampböcker eller andra källor, men kvaliteten på källorna varierar och en del god svamp kan vara mycket lätt att förväxla med giftsvamp. Listan har ingen ambition att lista all ätbar svamp.

Direktiv gällande matsvamp i Norden[redigera | redigera wikitext]

Av runt tiotusen svamparter i Sverige är runt femtusen så kallade storsvampar.[1] Av dessa anses drygt hundra vara bra matsvampar. Ett femtiotal svampar anses av svenska eller finska livsmedelsmyndigheter vara lämpliga att saluföra.

Försäljning av matsvampar var i Finland tidigare reglerad genom förordningen om matsvampar (489/2006). Endast vissa svampar och svampgrupper fick saluföras och endast under visst namn. Utöver svamparna som nedan är angivna som handelssvamp (enligt listan av den 16 april 2007) fick man saluföra odlad matsvamp. Till exempel fick champinjoner saluföras endast om de odlats. Förordningen upphävdes 1 juli 2012. Sedan dess gäller istället den finska livsmedelslagen, enligt vilken livsmedelsföretagare själva ansvarar för att endast sälja säkra livsmedel. Det finska Livsmedelsverket upprätthåller en riktgivande lista på matsvampar som kan rekommenderas.[2]

Svenska livsmedelsverket har också sammanställt en lista över vilka svamparter som är lämplig matsvamp, i betydelsen lämpliga att sälja.

En expertgrupp under Nordiska ministerrådet har behandlat samma fråga och utkom i juli 2012 med en rapport riktad till aktörer som producerar eller tillhandahåller svamp eller svampprodukter. Rapporten innehåller, vid sidan av en allmännare diskussion och annat material, en sammanställning över ätlig svamp som lämpar sig för försäljning. De vanligaste handelssvamparna i Norden har tagits med. I listan finns även svamp som tidigare ansetts ätlig men som nu omklassificerats, samt svamp som är ätlig men som inte lämpar sig för försäljning då den liknar annan svamp som inte är ätlig.[3] Rapporten är också avsedd för livsmedelskontrollen, men är i sig inte ett myndighetsbeslut. Nordiska ministerrådet tog inte ställning till rekommendationerna inför publicerandet.[4]

Svampförsäljning i Norden faller även under de allmänna bestämmelserna om livsmedelssäkerhet i EU.

Rekommenderad matsvamp i Norden[redigera | redigera wikitext]

I listan nedan finns svampar som uttryckligen bedömts som lämpliga av nordiska myndigheter. Det finns ytterligare en mängd matsvampar som kan vara goda och ätliga, men olämpliga till exempel för att de kan förväxlas eller är för ovanliga.

Många av matsvamparna är giftiga eller olämpliga som råa. För en del svampar räcker upphettning, andra måste förvällas eller behandlas på speciella sätt. Hur en viss svamp skall behandlas framgår vanligen ur svampböcker. Svamp tar också lätt åt sig av miljögifter, varför man bör vara noga med var svampen plockas, och förfars lätt.

Många av de svampar som bedömts som lämpliga enligt de nordiska listorna är sådana som inte växer vilda i Norden, åtminstone inte i större mängd, och därför inte finns med i den svenska och finska listan. Den finska listan gäller i första hand vild svamp plockad i Finland.

Svampar i den nordiska "lista 2" anses lämpliga för kommersiellt bruk om de dokumenterats ha blivit identifierade av experter. Svamparna ifråga kan alltså förväxlas med giftig svamp. Dessa är utmärkta med "expert". I vissa fall finns de med också på "lista 1" som odlade, vilket inte skilt noterats här.

Svenskt namn Vetenskapligt namn Lämplig matsvamp
i Sverige[5]
Nordiska
listan[4]
Handelssvamp i Finland 2007[6]
Albatryffel,
"Piemonte-tryffel"
Tuber magnatum nej ja nej
Aspsopp Leccinum rufum ja[5][7] expert[varning 1] ja, se strävsoppar
Björksopp Leccinum scabrum ja[7] expert[varning 1] nej
Blek kantarell Cantharellus pallens ja[5][7] ja nej
Blek taggsvamp Hydnum repandum ja[5][7] ja rödgul taggsvamp får finnas med
Blodchampinjon Agaricus langei nej expert[varning 2] nej
Blodriska Lactarius deterrimus ja[5][7] expert även Lactarius deliciosus
Blomkålssvamp Parassis crispa nej ja nej
Blåmusseron Lepista nuda ja[5][7] expert nej
Brunsopp Boletus badius ja[5][7] expert nej
Citronmussling Pleurotus citrinopileatus nej ja nej
Citronslemskivling Gomphidius glutinosus nej expert nej
Ekmussling, Ekskivling, Shiitake Lentinus edodes ja[5] ja nej
Finluden stensopp Boletus reticulatus ja ja, under namnet stensoppar
Fjällig bläcksvamp Coprinus comatus nej expert nej
Frostvaxing Hygrophorus hypothejus ja[5][7] expert nej
Fårticka Albatrellus ovinus ja[5][7] ja ja
Föränderlig tofsskivling Kuehneromyces mutabilis odlad nej[varning 3] odlad
Goliatmusseron Tricholoma matsutake (Tricholoma nauseosum) nej ja[anm 1] ja (Tricholoma matsutake)
Grynsopp Suillus granulatus ja[5][7] expert nej
Gulkremla Russula claroflava ja[7] expert ja
Halmslidskivling Volvariella volvacea (Volvaria volvacea) nej ja nej
Honungsskivlingar gruppen Armillaria mellea nej nej[varning 4] ja[varning 4]
Hypsizygus spp nej ja nej
Höstmusseron Lepista personata ja[5][7] expert nej
Igelkottaggsvamp, "Pom-Pom" Hericium erinaceus nej ja[anm 1] nej
Judasöra Auricularia auricula-judae nej ja nej
Kantarell Cantharellus cibarius ja[5][7] ja ja
Kantkremla Russula vesca ja[5][7] expert nej
Karljohan, stensopp Boletus edulis ja[5][7] ja ja, under namnet stensoppar, även rödbrun stensopp och finluden stensopp
Kejsarflugsvamp Amanita caesarea nej ja nej
Kinesisk tryffel Tuber indicum (T.r sinense) nej ja nej
Knölchampinjon Agaricus sylvicola nej expert[varning 5][varning 2] nej
Korallticka Grifola frondosa nej ja[anm 1] nej
Koralltaggsvamp Hericium coralloides nej ja[anm 1] nej
Kungschampinjon Agaricus augustus nej expert[varning 5][varning 2] nej
"Kungsmussling" Pleurotus eryngii nej ja nej
Läckerriska Lactarius deliciosus ?[7] expert se blodriska
Lärksopp Suillus grevillei nej expert nej
Mandelkremla Russula integra ja[5][7] expert nej
Mandelriska Lactarius volemus ja[7] indent[anm 1] nej
Namekotofsskivling Pholiota nameko nej ja nej
Ostronmussling, "ostronskivling" Pleurotus ostreatus ja[5] ja nej
Pepparriska Lactarius rufus nej expert[anm 2] ja
Perigordtryffel Tuber melanosporum nej ja nej
Rimskivling, Rynkad tofsskivling Rozites caperatus ja[5][7] expert ja
Rosa ostronmussling Pleurotus djamor nej ja nej
Rund toppmurkla Morchella esculenta nej ja[varning 6] ja, se toppmurkla
Rödbrun stensopp Boletus pinophilus ja[5][7] ja ja, se stensopp
Rödgul taggsvamp Hydnum rufescens ja[5][7] ja ja, se blek taggsvamp
Rödgul trumpetsvamp Craterellus lutescens ja[5][7] ja[varning 7] ja, se trattkantarell
Sammetssopp Boletus subtomentosus ja[5][7] nej
Sandsopp Suillus variegatus ja[5][7] expert nej
Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea ja[5][7] expert[anm 1] nej
Sillkremla Russula xerampelina ja[5][7] expert[anm 3] nej
Skogschampinjon Agaricus sylvaticus nej expert[varning 2] nej
Skogsriska Lactarius trivialis, Lactarius utilis nej expert[anm 1][anm 2] Lactarius trivialis och L. utilis
Skogsöra, geléöron Auricularia polytricha, Auricularia sp. nej ja nej
Skäggriska Lactarius torminosus nej ja[anm 2] ja
Smörsopp Suillus luteus ja[5][7] ja ja
Snöbollschampinjon Agaricus arvensis nej expert[varning 5][varning 2] nej
Sommartryffel, Bourgognetryffel Tuber aestivum nej ja[anm 1] nej
Sotvaxskivling, Sotvaxing Hygrophorus camarophyllus ja[5][7] expert[anm 1] ja
(Stenmurkla)[varning 8] Gyromitra esculenta nej![8] nej ja, med tillbörliga varningar och tillredningsdirektiv
Stensopp Boletus edulis ja[5][7] ja ja, under namnet stensoppar, även rödbrun stensopp och finluden stensopp
Stolt fjällskivling Macrolepiota procera ja[5][7] ja nej
Storkremla Russula paludosa nej expert ja
Streckmusseron Tricholoma portentosum ja[5][7] expert nej
Strävsoppar Leccinum ja[5] ja[varning 1] Tegelröd björksopp, aspsopp och tallsopp
Svart trumpetsvamp Craterellus cornucopioides ja[5][7] ja ja
Tallsopp Leccinum vulpinum expert[5] ja[varning 1] ja, under namnet strävsoppar
Tegelkremla Russula decolorans ja[5][7] expert ja
Tegelröd björksopp, Tegelsopp Leccinum versipelle ja[5][7] expert[varning 1] ja, se strävsoppar
Toppmurkla Morchella elata, Morchella conica ?[7] ja[varning 6] ja, Morchella spp.
Trattkantarell Craterellus tubaeformis ja[5][7] ja[varning 7] ja, rödgul trumpetsvamp får finnas med
Trädgårdschampinjon, inkl. "Portobello" Agaricus bisporus,
syn. brunnescens
odlad ja[varning 2] odlad
Vinkremla Russula vinosa (Russula obscura) ja[5][7] expert ja (Russula vinosa)
Vinterskivling, "Vinternagel-skivling" Flammulina velutipes nej expert nej
Violgubbe Gomphus clavatus nej expert[anm 1] nej
Vårmusseron Calocybe gambosa ja[5][7] expert nej
Vägchampinjon Agaricus bitorquis nej expert[varning 2] nej
Ängschampinjon Agaricus campestris ja[5][7] indent[varning 2] nej
Ängsvaxskivling Hygrocybe pratensis ja[5][7] expert nej

Varningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d e] Bör upphettas tillräckligt, annars giftig
 2. ^ [a b c d e f g h] Svampen innehåller fenylhydrazin-derivat, varför man inte bör äta stora mängder av svampen
 3. ^ Påminner om gifthätting, som är dödligt giftig.
 4. ^ [a b] Mycket svåra att skilja från den giftiga mörkfjällig honungsskivling, förväntas förbjudas i Finland
 5. ^ [a b c] Svampen anrikar kadmium, halterna bör kontrolleras
 6. ^ [a b] Bör tillredas rätt och ätas i måttlig mängd
 7. ^ [a b] Kan producera svagt mutagena ämnen när den skadas ordentligt
 8. ^ Stenmurklan räknas numera som oätlig giftsvamp i Sverige

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d e f g h i j] Rödlistad i en del nordiska länder
 2. ^ [a b c] Behöver tillredas, kokvattnet skall kasseras
 3. ^ Liknande arter finns, men de är också ätliga och ej vanliga i Norden

Lista över tidigare matsvampar[redigera | redigera wikitext]

Detta är en lista över svampar som tidigare ansetts vara goda matsvampar men av olika anledningar inte längre är det.

Svenskt namn Vetenskapligt namn Kommentar
Ametistskivling Laccaria amethystina Innehåller organiskt bunden arsenik som kan vara genotoxiskt och carcinogent.[4]
Fjällig tofsskivling Pholiota squarrosa Kan ge upphov till förgiftning. Giftet i svampen är okänt.[4]
Grå bläcksvamp Coprinopsis atramentaria Innehåller ämnet coprin som kan ge antabuseffekter och möjliga reproduktionsstörningar.[4]
Mörkfjällig honungsskivling Armillaria ostoyae Kan ge upphov till förgiftningar, även efter ordentlig tillredning. Giftet i svampen är okänt.[4]
Riddarmusseron Tricholoma flavovirens Möjlig förgiftningsrisk, skador på muskelvävnad. [9]
Pluggskivling Paxillus involutus Innehåller starka gifter som inte elimineras vid matlagning, och efter upprepad förtäring kan ge dödliga reaktioner.[4]
Pudrad trattskivling Clitocybe nebularis Kan ge upphov till förgiftning hos vissa personer. Giftet i svampen är okänt.[4]
Stenmurkla Gyromitra esculenta Innehåller gyromitrin som kan leda till akut förgiftning trots förvällning och torkning. [10] Finska livsmedelssäkerhetsverket anser dock fortfarande stenmurklan vara ätlig.[11]
Svartriska Lactarius necator Innehåller necatorin som misstänks vara gentoxiskt. [4]
Vit tuvskivling Clitocybe connata Innehåller ämnen som misstänks vara genotoxiska och carcinogena. [4]
Öronmussling Pleurocybella porrigens Innehåller pleurocybellaziridin som förorsakat ett flertal förgiftningar med dödlig utgång.[4]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Svampar - nödvändiga och spännande”. SLU Artdatabanken. 22 mars 2021. https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/arter/organismgrupper/svampar/. Läst 18 augusti 2021. 
 2. ^ ”Matsvampar som kan rekommenderas”. Livsmedelsverket (Finland). 18 juni 2021. https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/information-om-livsmedel/livsmedelskategorier/matsvampar/matsvampar-som-kan-rekommenderas/. Läst 18 augusti 2021. 
 3. ^ ”Handelssvamp”. Norden.org. 11 juli 2012. Arkiverad från originalet den 19 april 2014. https://web.archive.org/web/20140419015756/http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2012-540#. Läst 12 september 2012. 
 4. ^ [a b c d e f g h i j k] ”Nordiska ministerrådet 2012: Handelssvamp”. Arkiverad från originalet den 22 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140222003747/http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2012-540/at_download/publicationfile. Läst 13 september 2012. 
 5. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an] Svenska livsmedelsverket: Lämpliga matsvampar Arkiverad 27 maj 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 6. ^ Livsmedelssäkerhetsverkets förteckning över handelssvampar
 7. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an] Svampar och svampgifter, Livsmedelsverkets förteckning över svamparter som bedömts som lämpliga matsvampar Arkiverad 27 augusti 2007 hämtat från the Wayback Machine.
 8. ^ Svenska livsmedelsverket: Stenmurklan - olämplig att äta
 9. ^ Riddarmusseronen kan vara giftig, från Livsmedelsverket Arkiverad 7 oktober 2007 hämtat från the Wayback Machine.
 10. ^ Svenska livsmedelsverket: Stenmurklan - olämplig att äta Arkiverad 6 oktober 2007 hämtat från the Wayback Machine. (2010)
 11. ^ Livsmedelssäkerhetsverket Evira: Gyromitrin i stenmurklor Arkiverad 4 maj 2011 hämtat från the Wayback Machine. (2010)

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]