Livets Ord

Livets Ord
Kyrka
Livets Ord i Uppsala 2014
Livets Ord i Uppsala 2014
Län Uppsala län
Trossamfund Trosrörelsen
Församling Livets Ord
Plats Sverige Axel Johanssons gata 3, Uppsala, Sverige
Invigd 1987
Webbplats: www.livetsord.se

Livets Ord är en svensk evangelisk-karismatisk frikyrkoförsamling baserad i Uppsala, grundad 1983 av Ulf Ekman och hans hustru Birgitta Ekman. Rörelsen leddes av grundaren Ulf Ekman från starten 1983 och fram till 2013, där han en tid senare (mars 2014) offentliggjorde att han och hans fru Birgitta Ekman valt att lämna Livets Ord för att konvertera till katolska kyrkan.[1] Joakim Lundqvist tog över rollen som förstepastor 2013 och var det fram till augusti 2021 då han övergick till att arbeta som resande predikant för Livets Ords räkning[2]. Jan Blom är sedan januari 2022 ny förstepastor för Livets ord.[3]

Församlingen, vars verksamhet är organiserad i form av en stiftelse, är med sina omkring 3 300 medlemmar (2012)[4] den mest tongivande aktören i samarbetsorganisationen Trosrörelsen i Sverige och den näst största frikyrkoförsamlingen i Sverige[5]. Dotterförsamlingar finns i Jönköping (2000) och Göteborg (2001). Word of Life Centres, som den engelska beteckningen lyder, finns dessutom representerad med 900 församlingar (2023) i flera andra länder.[6]

Teologi[redigera | redigera wikitext]

Joakim Lundqvist, förstepastor 2013-2021

Trosrörelsen är en kyrkoriktning av fristående församlingar som kännetecknas av karismatism, det vill säga betoning av den heliga Andens uppfyllelse, tungotal, profeterande och helande. Dessutom karaktäriseras rörelsen av bejakande av apostoliskt ledarskap, lovsång, evangelikal eller bibeltrogen (konservativ) bibelsyn, en baptistisk dopsyn samt betoning av personlig omvändelse och tro på Jesus. Man menar att alla människor kan sätta sin tro till Jesu ställföreträdande död och uppståndelse och att frälsningen då blir verklig och upplevd. Trosrörelsen tror även på under och helande och att den troende kan lägga händerna på de sjuka i Jesu namn och se dem bli friska, och att ta emot i tro de löften som finns i Bibeln.[7]

Enligt Nationalencyklopedin företräder Livets Ord framgångsteologin — det vill säga betoning av välsignelse, välgång och välmående[7] — ett begrepp som samfundet dock inte använder.[8] Även om det hävdats att trosrörelsen betraktar sjukdom och död som en konsekvens av individens synd eller brist på tro, menar Ulf Ekman att detta är ett missförstånd. Det handlar istället om Adams syndafall som den djupaste orsaken till att sjukdom och död kommit in i världen.[9]

Rörelsen har förknippats med men tar i dag avstånd från JDS-läran, det vill säga läran att Jesus dog andligen på korset.[10].

Historik[redigera | redigera wikitext]

Ulf Ekman, församlingens grundare och förstepastor 1983–2013
 • 1983: Församlingen Livets Ord grundades den 24 maj 1983 av makarna Ulf Ekman och Birgitta Ekman och hade vid bildandet ett tjugotal medlemmar. Den 8 september samma år startade man bibelskolan Livets Ords Bibelcenter med omkring 200 elever.[11][4]
 • 1985: Livets Ord startade en grundskolaLivets Ords Kristna Skola (LOKS) – som 1987 godkändes av Skolöverstyrelsen.[11][12]
 • 1987: Livets Ords nya huvudbyggnad på Axel Johanssons gata i Uppsala invigdes. Byggnaden har kostat 40 miljoner kr att uppföra.[11]
 • 1988: De första missionärerna skickades ut till Östeuropa och staterna inom det forna Sovjetunionen.[11]
 • 1989: Tidningen Magazinet började ges ut. (Utgivningen upphörde 2001.)[11]
 • 1990: Livets Ords Kristna Gymnasium (LOKG) startade.[12]
 • 1993: Livets Ord grundade organisationen Operation Jabotinsky för att bistå judar från tidigare Sovjetunionen att emigrera till Israel.[13]
 • 1994: Livets Ords University – sedermera Livets Ords Teologiska Seminarium – startade med tjugo elever. Seminariet fungerade som filial till Oral Roberts University i Tulsa, USA.[12]
 • 1995: Man inledde TV-sändningar från Livets Ord i Uppsala över Europa.[11]
 • 1998: Livets Ord registrerades i Ryssland som en pingstunion. Samma år startade Birgitta Ekman barnfonden IndianChildren som en del av Livets Ords verksamhet i Indien.[11][12]
 • 2001: Livets-Ord-församlingen i Göteborg bildades.[11][14] Tidningen Världen i dag började ges ut tre dagar i veckan.[11]
 • 2013: Under gudstjänsten på Livets Ord den 3 mars 2013 berättade församlingens grundare och pastor sedan 30 år Ulf Ekman att han går i pension i maj och efterträds som förstepastor av Joakim Lundqvist.[15]
 • 2015 I samband med den stora flyktingvågen hösten 2015 startar Livets Ord språkcafé för nyanlända och en bibelskola för tidigare muslimer.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Stiftelsen Livets ord har till syfte att bedriva kristen bibelundervisningsverksamhet.[16] I Livets Ords verksamhet i Uppsala ingår svenska och internationella pastors- och ledarskapsutbildningar, bibelskola, seminarier och tidskrifter som influerar ett stort antal karismatiskt inriktade kristna, även inom andra samfund än Trosrörelsen i Sverige. Vidare innefattar verksamheten TV-sändningar, missionsarbete och humanitärt bistånd.

Missionsverksamhet[redigera | redigera wikitext]

Församlingen driver en omfattande mission med inriktning på Ryska federationen och andra östeuropeiska länder samt Centralasien: Ryssland, Ukraina, Armenien, Azerbajdzjan, Tadzjikistan, Afghanistan och några ej namngivna centralasiatiska stater. Missionsverksamheten har vidgats till att också omfatta Mellanöstern, Indien,[14] Brasilien, Kina och Vietnam.[12] Livets Ord har också kontor i Norge.[17][18] Verksamhetsåret 2010–2011 omfattade Livets Ord nio regionala centra runt om i världen, de största i Ryssland, Ukraina och Armenien; enligt verksamhetsrapporten hade Livets Ord då lagt ner över 500 miljoner genom åren på internationell missionering.[12] Engagemanget för Israel är uttalat starkt.[12]

Förlagsverksamheten (Livets Ords Förlag) omfattar utgivning av böcker och inspelningar i olika format.[14] Förlaget ger även ut den teologiska tidskriften Keryx samt gratistidningen MissionsMagazinet.[12] Livets Ords TV-avdelning sprider församlingens budskap internationellt via tv, cd, dvd och sociala medier.[12]

Livets Ord anordnar flera gånger per år större konferenser, bland dem den TV-sända Europakonferensen med omkring 10 000–12 000 deltagare från hela världen.[12]

Församlingsverksamhet[redigera | redigera wikitext]

Utöver firandet av gudstjänster och arrangerande av bönegrupper driver Livets Ord i Uppsala under ledning av förstepastorn Joakim Lundqvist, Jan Blom och övriga assisterande pastorer[12] en omfattande barn- och ungdomsverksamhet.[12] Församlingen driver lokalt en social verksamhet till stöd för hemlösa genom soppkök och veckovisa utdelningar av mat och kläder.[12] Som en del av det sociala engagemanget ingår i församlingens verksamhet att hjälpa personer med sjukdom eller svår bakgrund att komma tillbaka till arbetslivet genom att i församlingens regi tillhandahålla hushållsnära tjänster.[19]

Utbildningsverksamhet[redigera | redigera wikitext]

Livets Ord är som stiftelse huvudman för följande utbildningar:

 • Ansgarsskolorna (tidigare Livets Ords Kristna Skolor (LOKS)), samlingsnamn för flera fristående skolverksamheter inom förskola, grundskola, särskola och gymnasium.
 • Majgården (förskola)
 • Ekbacken (förskola)
 • Löfteslandet (förskola)
 • Källskolan (grundskola F-3)
 • Trädgårdsskolan (grundskola 4-6)
 • Kyrkskolan (grundskola 7-9)
 • Fridhemsskolan (grundskola F-6)
 • Emanuelskolan (grundsärskola 1-9)
 • Ansgargymnasiet. Studierna inbegriper på alla linjer en 100 poängs-kurs i religionsspecialisering där specialiseringen innebär en fördjupad undervisning om kristendomen[20].
 • Emanuelgymnasiet (särgymnasium)
 • Livets Ords Bibelcenter (i Sverige 132 elever från 22 länder och 63 elever från sexton länder läsåret 2010–2011)[12] Liknande bibelskolor, avknoppningar av Livets Ords Bibelcenter, finns i bland annat Moskva (Ryska federationen), Brno (Tjeckien) och Tirana (Albanien).[14]
 • Livets ord university, senare Livets ords teologiska seminarium (Livets ord theological seminary) (LOTS) (590 studenter läsåret 2010–2011)[12] som lades ner år 2014. Skandinavisk teologisk högskola grundades 2014 av tidigare anställda på LOTS men drivs fristående från Livets Ord.

Ekumenik[redigera | redigera wikitext]

Motsättningarna mellan Livets Ord och övriga samfund i Sverige var omfattande under 1980- och 1990-talen,[14] men alltsedan 2000-talet har flera ekumeniska relationer upprättats.[21] Sedan 2006 är stiftelsen Livets Ord medlem av Uppsala Kristna Råd.[22]

Kritik[redigera | redigera wikitext]

Enligt Nationalencyklopedin på nätet, som enligt den tryckta utgåvan baserar sina uppgifter på missionspastorn Fred Nilssons bok Parakyrkligt (1988), har Livets Ord ”kritiserats för extrema evangelisationsformer (i den tryckta utgåvan av uppslagsverket används här i stället uttrycket ”amerikaniserade evangelisationsformer”), auktoritär styrning och obarmhärtig syn på sjukdom och fattigdom”.[14][23] Enligt en annan studie från rörelsens tidiga år, tryckt 1991 och baserad på intervjuer med 43 före detta elever vid Livets Ords Bibelskola, skulle flera av dem ha uppvisat psykiska symtom efter att ha slutat skolan.[24] Urvalet och slutsatserna kritiserades av Robert Ekh i en replik i samma tidskrift.[25]

Två före detta medlemmar har i bokform (1988 respektive 2010) gett sin personliga, negativa bild av rörelsen.[26][27] Kritiken gäller bland annat den auktoritära toppstyrningen och den tankekontroll som man anser att detta medför genom att ifrågasättande samtal inte tillåts,[28] samt en teologisk lära som gör så personen lägger all skuld på sig själv.[26][27]

I samband med att grundarna, paret Ulf och Birgitta Ekman, offentliggjorde att de valt att lämna Livets Ord för att upptas i katolska kyrkan 2014 bad Ulf om ursäkt för lidande som förorsakats av rörelsen,[1] och tidningen Dagen skrev: "[H]ursomhelst går deras tidigare starke ledare i väg åt ett annat håll, i en riktning som han tidigare varnat för. Det är högst troligt att det kommer leda till såväl huvudbry som kris för somliga och det blir en rejäl utmaning för Lundqvist och övriga ledningen att hantera."[29]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Ulf Ekman Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik DN Debatt 2014-03-09
 2. ^ ”Därför kliver Joakim Lundqvist av som Livets ord-ledare”. Dagen. https://www.dagen.se/nyheter/2021/09/06/darfor-kliver-joakim-lundqvist-av-som-livets-ord-ledare/. Läst 6 oktober 2021. 
 3. ^ Johannes Ottestig (17 december 2021). ”Nye huvudpastorn för Livets ord: Känns väldigt stort - Jan Blom utsedd till ny huvudpastor på Livets ord”. Tidningen Dagen. https://www.dagen.se/nyheter/2021/12/17/nye-huvudpastorn-for-livets-ord-kanns-valdigt-stort/. 
 4. ^ [a b] ”Livets Ords historia”. Livets Ord. Arkiverad från originalet den 31 maj 2012. https://www.webcitation.org/6855rNPLC?url=http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=160. Läst 27 maj 2012. 
 5. ^ De tio största församlingarna, Tidningen Dagen 2015-04-10
 6. ^ ”Word of Life's local church in Uppsala, Sweden” (på engelska). Ulf Ekman Ministries. Arkiverad från originalet den 31 maj 2012. https://www.webcitation.org/685AMA4zf?url=http://www.ulfekman.org/default.aspx?idStructure=8768. Läst 27 maj 2012. 
 7. ^ [a b] Gustafsson, Karolina (PDF). Synen på sjukdomar och helande i debatten om trosförkunnelsen. Ett studium av litteratur skriven i anknytning till debatten om trosförkunnelsen i Sverige på 80- och 90-talet (15-poängsuppsats vårterminen 2010). Örebro: Örebro Missionsskola / Örebro Teologiska Högskola. http://www.orebromissionsskola.se/bilder/nya_uppsatser/Karolina%20Gustavsson%20Synen%20p%C3%A5%20sjukdomar.pdf. Läst 31 maj 2012  Arkiverad 19 december 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 8. ^ ”Livets Ord företräder framgångsteologin; anhängare och sympatisörer talar hellre om ’trosförkunnelse’ och räknar sig till den s.k. trosrörelsen.” Margareta Skog (artikelförfattare). ”Livets Ord (artikel) (Nationalencyklopedin)”. Malmö: Nationalencyklopedin. Arkiverad från originalet den 31 maj 2012. https://www.webcitation.org/6859J3rqd?url=http://www.ne.se/article/article.jsp?i_art_id=243217. Läst 27 maj 2012. 
 9. ^ Carl-Henric Jaktlund (27 maj 2008). ”Dokument Livets Ord Del 2 – Teologin”. Dagen. Arkiverad från originalet den 31 maj 2012. https://www.webcitation.org/6855fmGl5?url=http://www.dagen.se/nyheter/dokument-livets-ord-del-2-teologin_1/. Läst 27 maj 2012. 
 10. ^ Carl-Henric Jaktlund (27 maj 2008). ”Dokument Livets Ord Del 2 – Teologin”. Dagen. Arkiverad från originalet den 31 maj 2012. https://www.webcitation.org/6855fmGl5?url=http://www.dagen.se/nyheter/dokument-livets-ord-del-2-teologin_1/. Läst 27 maj 2012. 
 11. ^ [a b c d e f g h i] ”Livets Ord – en församling som har kritiserats och hyllats i 18 år”. Dagen. Arkiverad från originalet den 31 maj 2012. https://www.webcitation.org/685APdaXV?url=http://www.dagen.se/nyheter/livets-ord-8211-en-forsamling-som-har-kritiserats-och-hyllats-i-18-ar/. Läst 27 maj 2012. 
 12. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o] Årsredovisning 2010/2011 : Livets Ord. Uppsala: Livets Ord. 2011. https://issuu.com/missionsmagazinet/docs/f_rsamling__rsredovisning11_korr4_webb. Läst 27 maj 2012 
 13. ^ ”Operation Jabotinsky”. Livets Ord. Arkiverad från originalet den 31 maj 2012. https://www.webcitation.org/6859yJ0PV?url=http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=530. Läst 27 maj 2012. 
 14. ^ [a b c d e f] Margareta Skog (artikelförfattare). ”Livets Ord (artikel) (Nationalencyklopedin)”. Malmö: Nationalencyklopedin. Arkiverad från originalet den 31 maj 2012. https://www.webcitation.org/6859J3rqd?url=http://www.ne.se/article/article.jsp?i_art_id=243217. Läst 27 maj 2012. 
 15. ^ ”Pastor Ulf Ekman avslutar sin tjänst som förstepastor för församlingen Livets Ord, och efterträds av Joakim Lundqvist.”. Livets Ord. Arkiverad från originalet den 22 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140222051113/http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=15734. Läst 4 mars 2013. 
 16. ^ ”Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas”. Länsstyrelserna. Arkiverad från originalet den 18 april 2013. http://archive.is/2013.04.18-091308/http://www.stiftelser.lst.se/StiftWeb/FoundationDetails.aspx?id=1003276. Läst 27 maj 2012.  – Eftersom Livets Ord är organiserad som en näringsdrivande stiftelse har man inga medlemmar i juridisk mening, till skillnad från registrerade trossamfund och ideella föreningar.
 17. ^ ”Livets ord startar församling i Norge”. Dagen. 02. Arkiverad från originalet den 31 maj 2012. https://www.webcitation.org/685A1gymR?url=http://www.dagen.se/nyheter/livets-ord-startar-forsamling-i-norge/. Läst 27 maj 2012. 
 18. ^ ””Livets Ord inget trossamfund””. Dagen. 03. Arkiverad från originalet den 1 juni 2012. https://www.webcitation.org/685CLqI0W?url=http://www.dagen.se/nyheter/-livets-ord-inget-trossamfund-/. Läst 27 maj 2012. 
 19. ^ ”Handkraft – hushållsnära tjänster – en hjälp i din vardag!”. Livets Ord. Arkiverad från originalet den 31 maj 2012. https://www.webcitation.org/685B4U0ym?url=http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=9727. Läst 28 maj 2012. 
 20. ^ LOKG:s hemsida Arkiverad 12 november 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 21. ^ Carl-Henric Jaktlund (5 juni 2008). ”Dokument Livets Ord, del 7: Ekumeniken”. Dagen. Arkiverad från originalet den 31 maj 2012. https://www.webcitation.org/6855pdT02?url=http://www.dagen.se/nyheter/dokument-livets-ord-del-7-ekumeniken/. Läst 27 maj 2012. 
 22. ^ ”Fakta om Livets Ord”. Faktabasen. 20 april 2010. Arkiverad från originalet den 31 maj 2012. https://www.webcitation.org/685BIrQu0?url=http://faktabasen.se/fakta-om-livets-ord/. Läst 30 maj 2012. 
 23. ^ Engström Christer, Marklund Kari, red (1993). Nationalencyklopedin: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd. Bd 12, [Käg-Malax]. Höganäs: Bra böcker. Libris 8211196 , sid. 382.
 24. ^ Swartling, P. G. & Swartling, Gudrun (1991). ”Vanligt med psykiska besvär hos f d medlemmar av Livets ord : Psychological problems are common among ex-members of Livets ord” (på svenska). Läkartidningen: organ för Sveriges läkarförbund (Stockholm: Sveriges läkarförbund) 1991:88: sid. 2211–2214. ISSN 0023-720.  I sexton fullbordade självmordsfall bland före detta bibelskoleelever ansåg deras anhöriga att självmorden ytterst förorsakats av Livets Ord, detta enligt författarna, som är engagerade i att hjälpa avhoppare från minoritetssamfund vilka lider av vad man benämner ”sektsjuka” Arkiverad 15 augusti 2012 hämtat från the Wayback Machine.. Per G. Swartling (dåvarande distriktsläkare) och hustrun Gudrun Swartling (arbetsterapeut) är för övrigt föräldrar till Livets Ord-avhopparen Torbjörn Swartling (nedan).
 25. ^ Ekh, Robert (1991). ”Försvar från Livets ord: Urval av »avhoppare» och intervjuer präglas av partiskhet” (på svenska). Läkartidningen: organ för Sveriges läkarförbund (Stockholm: Sveriges läkarförbund) 1991:88: sid. 2244–2245. ISSN 0023-720. 
 26. ^ [a b] Swartling, Torbjörn (1988). Trosrörelsen: en personlig erfarenhet. RI-rapport, 99-0851765-1 ; 2. Uppsala: MEF. Libris 828604 .
 27. ^ [a b] Kornhall, Per (2010). Livets ord: kontroll och manipulation i Jesu namn. Stockholm: Leopard. Libris 11656898. ISBN 978-91-7343-260-3 . (Kornhall är styrelseledamot i det icke-teistiska förbundet Humanisterna, och f.d. biologilärare på Livets Ords gymnasieskola, och han kom i konflikt med ledningen om hur evolution och kreationism skulle presenteras.) Livets Ord har tillbakavisat Kornhalls kritik i en intervju i Dagen 2010: (Carl-Henric Jaktlund (05). ”Livets ord tillbakavisar kritiken: ”Han har hittat på””. Dagen. Arkiverad från originalet den 31 maj 2012. https://www.webcitation.org/685BNt6DK?url=http://www.dagen.se/nyheter/livets-ord-tillbakavisar-kritiken-han-har-hittat-pa-/. Läst 27 maj 2012. 
 28. ^ Carl-Henric Jaktlund (4 juni 2008). ”Dokument Livets Ord, del 6: Makten”. Dagen. Arkiverad från originalet den 31 maj 2012. https://www.webcitation.org/6855nTgMK?url=http://www.dagen.se/nyheter/dokument-livets-ord-del-6-makten/. Läst 27 maj 2012. .
 29. ^ ”Rimligt att Ekmans konvertering väcker reaktioner”. Dagen. Arkiverad från originalet den 9 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140309185021/http://www.dagen.se/opinion/ledare/rimligt-att-ekmans-konvertering-vacker-reaktioner/. Läst 9 mars 2014. 

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]