Nobelcenter

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Platsen för Nobelcenter på Blasieholmen. Byggvolymen är inlagd med grå färg.

Nobelcenter, även Nobel Center, tidigare Nobel Prize Center, är en planerad byggnad för den publika verksamheten kring NobelprisetBlasieholmen i Stockholms innerstad. Den är tänkt ersätta Stockholms konserthus som lokal för prisutdelningsceremoni samt Nobelmuseet i Gamla stan. Den ska även innehålla rum för utställningar, möten och evenemang samt bibliotek, restaurang och butiker.

Den tänkta gestaltningen har föregåtts av en arkitekttävling, i vilken David Chipperfield och Christoph Felgers förslag utsågs som vinnare. Byggstart var ursprungligen tänkt år 2016, med invigning i december 2019,[1][2] men har skjutits upp på grund av överklagande av detaljplanen.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Nobelpalatset[redigera | redigera wikitext]

Per Olof Hallmans stadsplan från 1911. Nobelpalatset syns i rött, mitt i Nobelparken.
Del av 1940 års karta över Stockholm visande Blasieholmen med planerade Nobelcenter. Källa Stadsbyggnadskontoret.
Huvudartikel: Nobelpalatset

I Nobelstiftelsens övergångsstadgar fanns inskrivet att stiftelsen skulle bygga en ”förvaltningslokal jämte högtidssal”.[3] Efter en del diskussion om var en sådan byggnad skulle kunna ligga fick Nobelstiftelsen möjlighet att lägga den på Ladugårdsberget på Östermalm, nuvarande Nobelparken.[4] Arkitekten Ferdinand Boberg fick i uppdrag att utreda hur byggnad för Nobelstiftelsen på platsen skulle kunna se ut. Hans förslag som av pressen kom att kallas Nobelpalatset lades fram hösten 1911. Förslaget mötte hård kritik från arkitekter och visade att Bobergs ställning som Sveriges ledande arkitekt vid denna tid blev allt mer ifrågasatt av en yngre generation. Kritiken riktade särskilt in sig på att byggnaden hade en för internationell karaktär. Förslaget uppskattades också av många som menade att Nobelpriset behövde representeras av en monumental byggnad.[4]

Nobelstiftelsens styrelse ansåg emellertid att kostnaderna för byggnaden blev för höga och beslöt att inte gå vidare med Bobergs ritningar.[5] 1918 beslutade stiftelsen att prisutdelningen skulle kunna äga rum i antingen någon av de planerade byggnaderna Stockholms konserthus eller Stockholms stadshus och därför kunde man tills vidare nöja sig med en mindre lokal. För ändamålet inköptes en fastighet vid Sturegatan.[6] Prisutdelningen och festligheterna kom sedermera att delas mellan Konserthuset respektive Stadshuset.

Nobelcenter[redigera | redigera wikitext]

År 2001 invigdes Nobelmuseet i Börshuset. Planer på en större anläggning som kunde inrymma samtliga verksamheter fanns under 1990-talet utan att konkretiseras.[7]

I december 2011 tecknades en avsiktsförklaring mellan Stockholms stad och Nobelstiftelsen om att gemensamt verka för tillkomsten av ett Nobelcenter vid Nybroviken. Nobelhuset AB, som ägs av stiftelsen, fick i augusti 2012 en markanvisning på Blasieholmen där de enligt nuvarande planer skall uppföra byggnad med bruttoarea på omkring 20.000 m²,[8] men Nobelstiftelsens ambition har senare minskats till en byggnadsyta på 12 400 m² ovan jord.[9]

Den totala kostnaden beräknas till 1,2 miljarder kronor och finansieras privat. Genom donationer på 800 miljoner från familjen Erling Perssons stiftelse och familjen Wallenbergs Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse säkrades projektets grundfinansiering.[10] Stockholms stad har bidragit med tomten, och då centret står färdigt skall verksamheten få 30 miljoner kronor per år i statsbidrag. Byggstarten av Nobelcenter var planerad till 2015, sedan till 2016, men någon gällande detaljplan finns för närvarande (december 2016) inte.

Arkitekttävling och den föreslagna byggnaden[redigera | redigera wikitext]

Principsektion för planerade Nobelcenter.

Utformningen av centret och det offentliga rummet inom tävlingsområdet togs fram genom en internationell arkitekttävling. I ett första steg inbjöds tolv arkitektkontor att deltaga[11], och november 2013 utsågs de tre finalisterna: David Chipperfield Architects, England/Tyskland, Wingårdh arkitektkontor, Sverige och Johan Celsing Arkitektkontor, Sverige[12].

I april 2014 utsågs David Chipperfields och Christoph Felgers förslag Nobelhuset, med mässingsskimrande fasad med vertikala element och glas, till vinnare.[13] Den preliminära bebyggelseplanen omfattar hela det triangulärt formade område mellan Hovslagargatan i norr, Ladugårdslandsviken i öster och söder samt Museiparken i väster.

Byggnaden placeras i den norra delen av planområdet vid en ny entréplats som möter Hovslagargatan. Planförslaget medger en byggnad som är 65 meter lång och 38 meter bred samt 35 meter hög över stadens nollplan (cirka 32 meter över gatuplan). Högst upp i byggnaden placeras ett auditorium, där Nobelpriset eventuellt kommer att delas ut årligen. Om utdelningen kommer att flyttas från nuvarande Konserthuset är dock ännu inte bestämt. Auditoriet har plats för 800 sittande besökare, men kan utökas till minst 1 100 personer vid större evenemang. Totalt omfattar Nobelcenter cirka 17 900 m² BTA.

Marken runt byggnaden kommer att utformas som en sammanhängande yta från Hovslagargatan till Blasieholmens sydöstra udde. Även vattenområdet inryms för att säkerställa att sjötrafiken kan angöra platsen.[14]

Befintliga förhållanden[redigera | redigera wikitext]

Planområdet sett från Nationalmuseum.

Blasieholmsuddens kulturhistoriska värden bedöms som mycket stora där bland annat det statliga byggnadsminnet Nationalmuseum med Museiparken ingår. Blasieholmsudden markerar slutet på stenstadens kvartersstruktur och är början på ett grönt promenadstråk som fortsätter på Skeppsholmen. Inom tävlingsområdet ligger Tullhuset från 1876 och två hamnmagasin som uppfördes 1910[15], vilka är en del av den tidigare, livliga hamnmiljön längs Nybrokajen.

Byggnaderna är grönklassade av Stockholms stadsmuseum och anses vara särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Arkitekttävlingsprogrammet gav dock möjligheten att pröva att ersätta hamnmiljön med Nobelcenter, vilket de tre finalisterna utnyttjade. Staden skall utreda om det är tekniskt möjligt att flytta hamnmagasinen.[16]

Diskussion[redigera | redigera wikitext]

Stoppa Nobelbygget-demonstration utanför Stockholms Stadshus i april 2016.
Jan Malmsjö i Stoppa Nobelbygget-demonstration

Kritiker hävdar att de föreslagna byggnaderna är för dominerande och att utformningen inte är i samklang med övrig arkitektur, samt att Tullhuset och hamnmagasinen/skjulen, som är de enda kvarvarande av sitt slag i Stockholms hamn, måste bevaras.[17][18] Organisationen Stockholms sjögård framhåller att museer och andra kulturbyggnader inte nödvändigtvis måste ligga vid kajer men att båtar måste just det. Skärgårdens trafikantförening har riktat kritik mot att planerna innebär att skärgårdstrafiken och Djurgårdsfärjorna mister sin kaj för de fartyg som för tillfället inte är i trafik och även att reservkajplatser och verkstadslokaler för fartygen försvinner.[19] Arkitekten Peder Wallenberg är mycket kritisk till magnituden på projektet - ledande till att Tullhuset skall rivas - samt hur Nobelstiftelsen tar öronmärkta forskningsmedel från Wallenbergstiftelsen för att finansiera bygget.[20]

Arkitekturskribenten Tomas Lauri har försvarat projektet och menar att en offentlig byggnad av Nobelcenters dignitet inte får styras av en rädsla för förändring utan måste få vara konstnärlig och kontroversiell.[21]

Remissinstanserna Länsstyrelsen, Skönhetsrådet, Kulturförvaltningen och Stadsmuseet i Stockholm kritiserade planerna och i september 2015 lade Stockholms stad och Nobelcenter fram ett reviderat förslag. Det var bland annat något lägre (32 meter) och kortare samt utan det planerade garaget under byggnaden.[22] Efter att en majoritet i kommunfullmäktige i Stockholm (M+S+C) antog detaljplanen för Nobel Center den 25 april 2016 har Statens Fastighetsverk med flera överklagat detaljplanebeslutet.[23] Kung Carl XVI Gustaf har också riktat kritik mot projektet och menade bland annat "...det är ett vällovligt projekt, men det går ju att flytta på byggnaden".[24] Ärendet ligger (slutet av 2017) i Mark- och miljödomstolen.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ TT (15 april 2015). ”Tummen ned för nytt Nobelcenter”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/kultur/tummen-ned-for-nytt-nobelcenter_4486833.svd. Läst 15 april 2015. 
 2. ^ Hart, Åsa. ”Dokument och dialog” (på sv). bygg.stockholm.se. http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Nobel-Center/Dokument/. Läst 8 december 2015. 
 3. ^ ”Grundstadgar för Nobelstiftelsen; gifna Stockholms slott den 29 juni 1900” i Svensk författning-samling Nr. 63 1900 (1900), s. 9. 
 4. ^ [a b] Källstrand, Gustav (2012). Medaljens framsida: Nobelpriset i pressen 1897-1911 (Carlsson), s. 177-188. 
 5. ^ Nobelstiftelsen (1912). Handlingar rörande Nobelstiftelsens byggnadsfråga,. Libris http://libris.kb.se/bib/1634340 
 6. ^ Luttenberger, Franz (1997). Nobelpriset som vetenskaplig resurs: Diskussionen om ett medicinskt Nobelinstitut 1917-1922 (Uppsala: Avdelningen för vetenskapshistoria), s. 7 f. 
 7. ^ Gunnar Lindstedt (7 december 2014). ”Motståndet mot Nobelhuset växer”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/motstandet-mot-nobelhuset-vaxer. Läst 9 december 2015. 
 8. ^ DNR E2012-513-00867
 9. ^ Sverker Lenas: Stockholm ska få en plats för gudar i Dagens Nyheter Kultur 10 april 2014, sidorna 4-5
 10. ^ Nobel Center in Stockholm to become a reality thanks to a donation Pressrelease, Nobelstiftelsen 2013-06-04]
 11. ^ Nobel Center:Architectural Competition Arkiverad 9 oktober 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 12. ^ Nobel Center - Arkitekttävling: Juryns utlåtande, Steg 1 Arkiverad 13 april 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 13. ^ svt.se/ABC Tyskt förslag vann Nobelcentertävlingen, 2014-04-09 Arkiverad 13 april 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 14. ^ Planbeskrivning Detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen, del av Norrmalm 3:43 m.fl. i stadsdelen Norrmalm, Dp 2013-00460, 2015-10-19 rev 2016-02-15.
 15. ^ Bebyggelseregistrets anläggningspresentation
 16. ^ DNR 2013-0046
 17. ^ Nätverket Stockholms skyline
 18. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 18 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140318224549/http://www.mitti.se/kraftiga-protester-mot-planerna-pa-nobelcenter/. Läst 18 mars 2014. 
 19. ^ Skärgårdens trafikantförening: Angående planerat ”Nobel Center” på Blasieholmen i Stockholm, 2013-12-23
 20. ^ SvD: Tänk om – banta Nobelprojektet 2015-03-02
 21. ^ Arkitektur: Varför försvarar ingen Chipperfield? (2015-12-07 Arkiverad 8 december 2015 hämtat från the Wayback Machine.
 22. ^ ”Här är nya Nobel Center - DN.SE” (på sv-se). DN.SE. http://www.dn.se/sthlm/har-ar-nya-nobel-center/. Läst 8 december 2015. 
 23. ^ ”Staten överklagar detaljplanen för Nobel Center” (på sv). byggvarlden.se. http://www.byggvarlden.se/staten-overklagar-detaljplanen-for-nobel-center-100089/nyhet.html. Läst 20 juli 2016. 
 24. ^ ”Kungen: ”Det går ju att flytta på Nobel Center”” (på sv). DN.SE. http://www.dn.se/kultur-noje/kungen-det-gar-ju-att-flytta-pa-nobel-center/. Läst 20 juli 2016. 

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]