Prostitution

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Prostitution i Storbritannien)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Prostitution
Toulouse-Lautrec Prostitutes DMA.jpg
Amsterdam red light district 24-7-2003.JPG
Övre bilden: Femmes de maison av Henri de Toulouse-Lautrec.
Nedre bilden: De Wallen, prostitutionsstråket i Amsterdam.

Prostitution (av latin pro-stituere, 'utbjuda till otukt'[1]) innebär att en eller flera personer utför sexuella handlingar och är fysiskt intim(a) med en eller flera andra mot betalning. Ersättningen tillfaller utföraren, eller en hallick som då gör sig skyldig till koppleri. Prostituerade kan antingen ses som offer för kommersiell sexuell exploatering eller som helt frivilliga sexarbetare som har sex med människor mot betalning. Det är vanligt att prostituerade får utstå våld eller hot om våld.[2]

De som menar att all prostitution är ett övergrepp, pekar på att pengarna är förutsättningen för att samtycka till att erbjuda den sexuella tjänsten.[3] Då menar man att sex aldrig kan erbjudas som en tjänst, eftersom samtycke mot ersättning är en gemensam grund för all sorts försäljning av tjänster. Det är vanligt med kritik av prostitution, eftersom branschen ofta visar fram ojämlika könsroller och otillfredsställande arbetsvillkor.[4]

Prostitution förmedlas idag främst över Internet, på bordeller och på olika massagekliniker. Den traditionella gatuprostitutionen har i västvärlden i många fall ersatts av prostitution via olika typer av eskorttjänster, där marknadsföringen av tjänsten ofta görs via Internet.[5] Andra typer av sexarbete är webbkameramodellande (virtuell prostitution,[6] utan fysisk kontakt), striptease (erotisk dans och posering) och skådespelande inom produktion av pornografi (fysisk kontakt men inte med slutkunden). I Nederländerna är funktionshindrades utgifter för köp av sexuella tjänster ofta ersättningsberättigande.[7]

Köpare av tjänster från prostituerade kallas i svensk slang torsk och formellt i myndighetstexter sexköpare. I branschen används orden kund, dejt eller klient. För prostituerade män används benämningen gigolo (eller sexarbetare). Den som organiserar eller underlättar prostitutionen benämns hallick (vardagligt) eller kopplare. Verksamheten benämns i lagtexten koppleri (Brottsbalken 6 kap. 12 §).[8]

I grövre tilltal benämns en kvinna som tar betalt för sex som "hora". Om den som förmedlar mellan kunder och köpare är en kvinna så benämns hon ofta "bordellmamma". Ordet hora, ursprungligen "kvinna som begår hor" (se även horkarl, "man som begår hor"), är en avledning av hor.[9] Det härstammar från fornnordiskans hóra, som i sin tur härstammar från indoeuropeiskans kā-, som betyder åtrå. Ur kā- härstammar även ord som kärlek och sanskrits Kama Sutra.[10][11][12]

Utbytet av sexuella tjänster mot betalning har haft många fler benämningar genom historien. Däribland "skörlevnad", "otukt", "skökoskap", "sexslaveri" och "sexarbete". Det var först i mitten av 1800-talet ordet "prostituerad" började användas av myndigheter och läkarkår för att beteckna kvinnor som sålde sex. Innan det användes ord som "sedeslösa" eller "liderliga kvinnor.[13]

De prostituerades situation[redigera | redigera wikitext]

Det är svårt att generalisera om de prostituerades situation, då den information man har grundar sig på de prostituerade som kommer i kontakt med myndigheter. Därför vet man mer om gatuprostituerade än prostituerade som arbetar inomhus på bordelliknande inrättningar, via eskortfirmor eller som självständiga eskorter.[14] Situationen kan också skilja sig kraftigt mellan olika länder och över tid.

Enligt en internationell studie är prostitution på många vis traumatiserande för de prostituerade.[2] I studien har 854 personer från nio länder intervjuats och av dessa hade 71 procent blivit utsatta för misshandel i samband med prostitution, 64 procent hade blivit hotade med vapen, 63 procent hade blivit våldtagna. 68 procent uppvisade kriterier för könssjukdomar. 89 procent av de prostituerade ville lämna prostitution men saknade alternativ försörjningsmöjlighet. 75 procent uppgav att de skulle behöva ett hem eller en säker plats, 76 procent sade sig behöva yrkesutbildning. Värt att notera är att studien är utförd på olika hjälpcentra för prostituerade kvinnor, vilket därför kan ge en missvisande bild.

I en stor studie[5] 2011, utförd av det danska nationella centrumet för välfärdsforskning och som totalt inkluderade 3200 individer inom olika former av prostitution uppgav, i en enkät med 110 svar från eskorter, 67 procent av kvinnorna och 53 procent av männen att de sålde sex som en del av sin egen sexualitet. Av eskorterna uppgav 78 procent av kvinnorna respektive 88 procent av männen att det fanns ett ekonomiskt incitament. Medan ingen av kvinnorna som arbetade på bordell sålde sex för att försörja ett missbruk, så uppgav 53 procent av dem som arbetade på gatan att de försörjde ett missbruk. 1 procent av 3200 personer arbetade på gatan, gatuprostitutionen (den mest utsatta gruppen av prostituerade) var alltså inte representerad.

18 procent uppgav att de hade blivit utsatta för våld från kundernas sida under det senaste året, siffrorna varierade dock mellan de olika arbetssätten. 33 procent av de kvinnliga eskorterna och 25 procent av de manliga eskorterna hade upplevt våld, motsvarande siffra för dem med gatan som bas var 41 procent, och av dem som arbetade på klinik (bordell) så hade "endast" 3 procent upplevt våld. Motsvarande siffror för försök att göra sådant som kvinnorna inte gick med på är ca 20 procent totalt, 11 och 12 procent för manliga respektive kvinnliga eskorter, 17 procent för de bordellprostituerade och 57 procent för gatuprostituerade.

I samma studie uppvisade 19 procent av de kvinnliga och 10 procent av de manliga eskorterna tecken på stressreaktioner. Uppdelat på arbetsplats uppvisade 11 procent av bordellarbetare och 75 procent av de gatuprostituerade tecken på stressreaktioner. En tredjedel av de arbetande var över 40 år gamla, en låg andel på 5-6 procent var mellan 18 och 20 år och den stora majoriteten var mellan 25 och 40 år, vilket stämmer väl med de siffror som står att läsa i Svenska "Kännedom om prostitution" från 2004. Även i den rapporteringen observerar man en grupp kvinnor i övre medelåldern som säljer sex i vad de själva hävdar är för ett socialt syfte. 44 procent av de tillfrågade har tankar på att sluta sälja sex inom ett år och ser det alltså mer som en tillfällig sysselsättning snarare än en långsiktig karriär.

Undersökningen Sex i Sverige, 1996, visade att 0,5 procent av alla män någon gång sålt sex, samt 0,3 procent av kvinnorna. Flertalet studier[15][16][17][18] visar på liknande resultat.

I en rapport från Ungdomsstyrelsen 2012[19], som sammanfattar flertalet av senare års undersökningar, hade 2,1 procent av pojkarna och 0,8 procent av flickor mellan 16 och 25 års ålder fått någon form av ersättning för någon form av sexuell handling. Undersökningen inkluderade ett brett spektrum av handlingar, så som att till exempel visa upp sin penis med webbkamera eller sova över hos en kompis och ha sex i utbyte mot alkohol. Hela 78 procent av dessa hade någon gång utsatts för sexuella övergrepp, vilket motsvarar 6,9 procent av dem som tagit emot ersättning för sex jämfört med 0,4 procent av de som inte gjort det. En liknande "riskfaktor" verkar finnas i att inte vara heterosexuell, då samma rapport visar att 6,0 procent av de med icke-heterosexuell läggning har fått ersättning för sex, jämfört med heterosexuella där bara 1,0 procent har fått det. Huruvida de höga siffrorna beror på en ökad behov av utforskarlusta, eller ett ökat risktagande, kring gränser bör vara upp till individernas egen upplevelse.

Bakkens studie i Oslo 1998 visade däremot inga socioekonomiska skillnader mellan ungdomar som sålt eller inte sålt sex, således tycks enligt denna studie även societetens barn prostituera sig.

Samhällets syn på prostitution[redigera | redigera wikitext]

Prostitutionslagstiftning i världen
  Prostitution laglig och reglerad
  Prostitution laglig men oreglerad, koppleri olagligt
  Prostitution inte straffbart, sexköp straffbart
  Prostitution straffbart

Utvecklingen i världen i synen på prostitutionsverksamhet kan delas in efter i vilken mån alla prostitutionens aktörer hanteras legalt:

Länder som accepterar prostitution som näringsverksamhet[redigera | redigera wikitext]

I en del länder accepteras verksamheten som näringsverksamhet och lagstiftningen inriktas på att skapa förutsättningar för rättvisa och goda arbetsvillkor för de som tillhandahåller tjänsterna på marknaden. År 2010 beslöt Kanadas högsta domstol att lagar mot sexarbete och bordeller strider mot de mänskliga rättigheterna genom att göra sexarbetarnas liv mer osäkra. Trots detta införde politiker där en lag liknande den svenska sexköpslagen.

Olika aktörer har försökt att göra verksamheten mer företagslik, genom att bokföring utförs och redovisning till skatte- och pensionsmyndigheter sker på samma vis som för andra företagare. Exempel på länder med denna inställning är Nya Zeeland (enda landet i världen med fullständig avkriminalisering för medborgare) vissa delar av Australien, Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Taiwan och Nevada i USA (samtliga med reglering).

Länder där prostitution motarbetas[redigera | redigera wikitext]

I många andra länder motarbetas prostitution, då man anser att prostitution inte kan vara ett fritt val eller att prostitutionen bygger på en nedsättande människosyn, alternativt att prostitution är omoraliskt och ovärdigt. Det är då i allmänhet förbjudet att sälja sex samt organisera prostitution, inklusive att för sexsäljare själva att samarbeta och organisera sig (koppleri), eller tillhandahålla eller hyra ut en lokal för ändamålet. Det sistnämnda inkluderar en sexsäljares egen bostad och innebär vräkning om hennes verksamhet kommer hyresvärden till känna. Det är också vanligt att använda slaveri (ofta benämnt som trafficking) inom sexhandel som argument mot den frivilliga delen av sexhandeln.

I Sverige är det förbjudet att köpa sexuella tjänster. Ett av huvudargumenten är att "stoppa efterfrågan" på sexuella tjänster, såväl frivilliga (en form som ses med marginell eller total skepsis i den politiska debatten) som ofrivilliga och på så vis rama in båda inom samma lagstiftning. I många av USA:s stater är delaktighet i prostitution förbjudet för såväl säljare och köpare. I många länder är det förvisso olagligt, men pågår alltjämt, exempelvis i Thailand.

I Sverige förväntas sexarbetare betala skatt på sin verksamhet och skulle därmed även ha rätt till exempelvis sjuk- och föräldrapenning samt pensionspoäng, men skatteverket beviljar inte F-skattesedel till någon som uppger sig sälja sex.[20] En utlänning som arbetar i Sverige omfattas också av EU-regler. Det innebär att sexarbetare borde ha rätt att arbeta i Sverige i 3 månader utan att bli utvisad. Men eftersom inte sexarbete ses som ett riktigt arbete utvisas personer, även de som har rätt att befinna sig i Sverige av skälet att de inte försörjt sig på ett ärligt sätt.[21] I Sverige är det inte tillåtet av socialtjänst och domstol att omhänderta eller frånta vårdnaden från föräldrar som säljer sex,[22] men det görs ändå.[23]

Lagstiftning kring prostitution inom EU[redigera | redigera wikitext]

I ett antal länder är koppleri förbjudet.[24][25]

Land Sexförsäljning Sexköp Koppleri Skatt/pension
Belgien Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet Ingen uppgift
Danmark Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet Beskattas som all annan inkomst
Estland Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet[26] Ingen uppgift
Finland Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet Ingen uppgift
Frankrike Tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet Ingen uppgift
Grekland Går att få tillstånd. Hälsokontroller krävs. Tillåtet Ingen uppgift Ingen uppgift
Irland Tillåtet på icke-offentliga platser Ej tillåtet Ej tillåtet[27] Ingen uppgift
Italien Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet[28] Ingen uppgift
Lettland Tillåtet, månatliga hälsokontroller krävs Tillåtet Ej tillåtet[29] Ingen uppgift
Luxemburg Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet Har rätt att ansluta sig till socialförsäkringssystemet.
Nederländerna Tillåtet Tillåtet Ja, under licens Prostituerade är skyldiga att betala skatt och har rätt till socialförsäkring. Inkomsterna är pensionsgrundande. Hälsokontroll ej längre obligatorisk.
Polen Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet Ingen uppgift
Portugal Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet[30] Ingen uppgift
Spanien Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet[31] Ingen uppgift
Storbritannien Tillåtet Tillåtet, men man får inte fråga efter tjänsterna öppet. Ej tillåtet Ingen uppgift
Sverige Tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet Möjlighet att få F-skattesedel för den lagliga verksamheten att sälja sexuella tjänster. Skatteplikt (preliminära skatter och sociala avgifter) föreligger då för inkomsterna och därmed rätt till socialförsäkring och pension. (A-skatt kan ej beviljas då "anställning" för prostitution förutsätter brott mot kopplerilagen).
Tyskland Tillåtet Tillåtet Ja, under licens Prostituerade är skyldiga att betala skatt och har rätt till socialförsäkring.
Ungern[32] Tillåtet Tillåtet Ja Prostituerade är skyldiga att betala skatt och har rätt till socialförsäkring.
Österrike Tillåtet Tillåtet Ja Tillträde till socialförsäkringssystemet

Historia[redigera | redigera wikitext]

Antiken[redigera | redigera wikitext]

Historiskt sett har prostitution av många betraktats som nödvändig för att tillfredsställa mäns sexuella behov. Denna syn sammanhänger med uppfattningen om att män har rätt att få sitt sexuella behov tillfredsställt, medan kvinnor inte har ansetts ha någon sådan rätt. I kulturer där sex endast varit accepterat inom äktenskapet för en kvinna, medan både gifta och ogifta män ansågs ha rätt att få utlopp för sina sexuella behov, har prostitution av kvinnor blivit en konsekvens.

En av de tidigaste bevarade lagarna om prostitution är från cirka 1780 f.Kr., då kung Hammurabi av Babylon lät sätta upp lagar kring sexarbetare och deras barns rättigheter. Synen på prostitution har därefter varierat utifrån land, kultur och tidsepok.

I antikens klassiska Aten utnyttjades både manliga och kvinnliga slavar sexuellt, medan prostituerade på bordell oftast var slavar som anlitades av resenärer eller av män som inte ägde slavar. Det fanns dock en liten klass av kurtisaner, kallade hetärer, som blev rika på sitt yrke.[33] Även i Romarriket tycks de prostituerade ofta ha bestått av slavar. [33]

Medeltid och nymodern tid[redigera | redigera wikitext]

Kristendomen hade en fördömande linje mot prostitution, men det handlade då främst om ett fördömande av utomäktenskaplig sexualitet som sådan än av faktisk prostitution, och prostituerade och deras kunder bestraffades ofta för utomäktenskapligt sex snarare än för prostitution som sådan. Denna syn dröjde länge kvar i Europa, och gjorde att många länder fram till 1800-talet ofta saknade en klar och tydlig lagstiftning kring prostitution, då denna ofta jämställdes med utomäktenskaplig sexualitet i allmänhet. Prostitutionen som sådan accepterades ändå generellt av myndigheterna i det medeltida Europa, eftersom det uppfattades som ett sätt att hindra män från att våldta icke prostituerade kvinnor och barn, och på vissa håll - främst Tyskland - fanns särskilda bordellkvarter där bordellerna accepterades och beskattades.[34]

Synen på prostitution började förändras under 1500-talet: dels av religiösa skäl, genom inflytande av reformationens fokus på bibelns ord och motreformationens behov av att strama upp efterföljandet av religionens bud även inom katolicismen; och dels på spridningen av syfilis, en epidemi vars skuld man lade på badhusen och de prostituerade, vilket fick till följd att de lagliga bordellerna stängdes.[34]

Under 1500- och 1600-talen präglades attityden av en acceptans av prostitutionens existens, men en uppmaning till de prostituerade att ångra sina synder och skaffa sig en annan sysselsättning, och förföljelse av hallickar och andra som profiterade på de prostituerade, snarare än de prostituerade själva.[35]

1800-talet och reglementerad prostitution[redigera | redigera wikitext]

Under 1800-talet fanns det en allmän syn på prostitution i västvärlden som ett "nödvändigt ont", som byggde på den sexuella dubbelmoralen kring mäns och kvinnors sexualitet. Kvinnor ansågs ha mycket svag eller ingen sexualdrift, och det var inte accepterat för kvinnor att ha sexuellt umgänge utanför äktenskapet. Män ansågs däremot ha en hög sexualdrift, och det ansågs oundvikligt att män alltid skulle söka utlopp för sina sexuella behov, oavsett om de var gifta eller ogifta. Läkarvetenskapen ansåg till och med att sex var ett medicinskt behov för män, och friska män bedömdes behöva uppsöka prostituerade för att behålla hälsan.[13] Den skilda synen på mäns och kvinnors sexualitet gjorde att prostituerade kvinnor ansågs nödvändiga för att skydda icke prostituerade kvinnor från att bli våldtagna av män, eftersom det ändå inte gick att hindra män från samlag.[36]

Under 1800-talet var prostitution ofta formellt förbjudet men i praktiken accepterad i de flesta västländer, och en följd av detta var den så kallade reglementerade prostitutionen, där prostituerade kvinnor registrerades och regelbundet utsattes för tvångsundersökningar för sexuella sjukdomar.[36] Den reglementerade prostitutionen infördes i flertalet västländer under 1800-talet, men möttes med motstånd av den framväxande kvinnorörelsen, vilket ledde till dess avskaffande under 1900-talet.[36]

Tidslinje[redigera | redigera wikitext]

Nedan följer en översikt i tabellform som belyser prostitutionens ställning i olika stater, sett ur ett historiskt perspektiv:[37]

500 f.Kr. Aten Regeringen sponsrar bordeller med slavarbetare för att alla män ska ha råd att köpa sex. Ett sexmöte kostade en vanlig arbetares dagslön. Samtidigt förekom även fria, bildade och tränade kurtisaner (hetärer) för förmögna kunder.
438 Bysans Kejsar Theodosius II fråntog föräldrar deras rätt att tvinga sina barn och slavar att sälja sex mot sin vilja.
534 Bysans Kejsar Justinianus I och hans fru och tillika före detta sexarbetare kejsarinnan Theodora förbjuder profitering på sexarbetare, hallickar och bordeller.
600 Västgotiska riket (Spanien) Kung Reccared förbjuder sex mot ersättning. Straffet var 300 piskrapp och utvisning.
960 Kina Reglering: bordeller anmodas hänga röda lyktor vid dörrarna (världens första red lightdistrikt).
1158 Rom Sexarbetare som blev påkomna tillsammans med soldater straffades med att få sina näsor avskurna.
1161 England Reglering av sexarbete och bordeller genom att ett särskilt bordellkvarter upprättas i staden London: detta sprids sedan till vissa andra engelska städer. Det var det medeltida Europas första lag om sexarbete.
1200 Tyskland Från omkring denna tidpunkt inrättade myndigheterna i många städer i Tysk-romerska riket bordellkvarter där sexarbetare fritt kunde bedriva verksamhet och betala skatt. Detta system blev vanligt i stora delar av Europa under medeltiden, och styrdes av städernas lokala myndigheter och inte av ländernas lagar.
1254 Frankrike Kung Ludvig IX beslagtar sexarbetares ägodelar och till och med kläder i ett försök att avskaffa sexarbete: försöket misslyckas, och det beslutas därefter att sexarbete ska tolereras om det hålls utanför stadsmurarna.
1436 Sverige I Stockholms första stadsprivilegier stadgas att “horkonor eller andra, the i ondo lifverne liggia eller lighat hafva” inte tillåts klä sig i scharlakan, gråskinn eller annat dyrbart skinn, eller pryda kläderna med guld eller silver.[38]
1490 Europa Ett hundraårigt utbrott av syfilis gjorde att sexarbetare utpekades som syndabockar och att de lagliga bordellerna började stängas runtomkring Europa.
1496 Norden Kung Hans utfärdade en förordning om att skökor måste bära en huvudbonad som skulle vara till hälften svart och till hälften röd.[38]
1500 Italien En klass av bildade elitkurtisaner uppkom i renässansens Italien, med Imperia La Divina som berömd förebild.
1524 Danmark Ärkebiskop Aage Jepsen Sparre föreskrev att “allmänna kvinnor” inte måtte bo inom 50 famnar från det nyinrättade hospitalet i Åhus.
1530 Tyskland Den tysk-romerska kejsaren stänger de lagliga bordellerna i Tysk-romerska riket (Tyskland, Nederländerna, Österrike och Schweiz). En mindre tolerant attityd mot bordeller på grund av både syfilisepidemin och den större religiositet som uppkom både hos protestanter och katoliker under reformation och motreformation.
1546 England Bordellerna stängs med hänvisning till syfilisspridningen.
1546 Sverige Gustav Vasa påbjöd att det inte skulle anses en borgerlig näring att driva horhus.[38]
1560 Frankrike Bordellförbud.
1586 Kyrkostaten Påven Sixtus V inför dödsstraff för prostitution.
1617 Japan Reglerad prostitution införs i Japan i form av isolerade bordellkvarter, av vilka Yoshiwara i utkanten av Tokyo blir Japans första red light-distrikt.
1747 Österrike Kejsarinnan Maria Teresia av Österrike upprättar den så kallade Kyskhetskommissionen mot utomäktenskaplig sexualitet, där sexarbetare kan fängslas i kloster eller utvisas. Den upplöses efter en kort tid, men dess verksamhet upprätthålls till viss del genom polisspioner.
1804 Frankrike Reglementerad prostitution införs, vilket innebär registrering, polisövervakade bordeller och regelbundna tvångsundersökningar av sexarbetare. Denna modell kom att bli en förebild för resten av Europa, och infördes i många andra länder.
1810 Nederländerna Reglementerad prostitution efter fransk modell införs.
1843 Ryssland Reglementerad prostitution efter fransk modell införs.
1860 Italien Reglementerad prostitution efter fransk modell införs.
1864 Storbritannien Reglementerad prostitution, med gynekologiska tvångsundersökningar av sexarbetare och tvångsvård av dem som upptäcktes vara sjuka, införs genom Contagious Diseases Acts.
1870 St Louis Lokal legalisering.
1886 Storbritannien Systemet med reglementerad prostitution avskaffas efter påtryckningar från kvinnorörelsens Ladies National Association for the Repeal of the Contagious Diseases Acts under Josephine Butler.
1897 New Orleans Skapandet av red light-distriktet Storyville, ett av de mest kända exemplen på lokal legalisering i USA.
1902 New York Kommittén föreslog att sätta in sociala resurser för att förhindra att människor väljer sexarbete, exempelvis att höja kvinnors löner.
1905 USA Amerikanska organisationen för sedlighet och renlighet skapades för att arbeta för moral och mot venerologiska sjukdomar.
1908 Japan All icke registrerad prostitution förbjuds.
1909 USA Högsta domstolen beslutade att utvisa en immigrant som sålt sex efter ankomst till USA.
1910 USA Var 50:e kvinna var sexarbetare. Stor debatt om ”Vit slavhandel” resulterar i Mann Act som förbjuder sextrafficking och därefter ofta används för att bekämpa sexarbete.
1911 Nederländerna Reglementerad prostitution avskaffas. Sexarbete är fortsatt lagligt.
1917 Ryssland Reglementerad prostitution avskaffas och sexarbete avkriminaliseras. Sexarbetare erbjuds behandling och omskolning.
1927 Tyskland Avkriminalisering.
1933 Tyskland Nazisterna återgick till kriminalisering av sexarbete.
1939 Tyskland Återinförde reglering.
1946 Frankrike Reglementerad prostitution, bordeller och hallickverksamhet förbjuds, men sexarbete är fortsatt lagligt.
1956 Japan Förbud mot sexarbete. Det 300 år gamla Yoshiwara red light-district stängs.
1958 Italien Reglementerad prostitution, bordeller och hallickverksamhet avskaffas. Sexarbete är fortsatt lagligt.
1959 England Legalisering, men förbud mot hallickverksamhet.
1971 Nevada Bordeller legaliseras och regleras.
1973 USA COYOTE, USA:s första sammanslutning för sexarbetares rättigheter, bildas.
1985 Nederländerna Världens första internationella kongress för sexarbetare.
1995 Spanien, Polen, Slovakien, Ungern, Tjeckien Avkriminalisering
1999 Sverige Sexköp förbjuds (dock ej försäljning).
2000 Nederländerna Legalisering av bordeller.
2002 Tyskland Arbetsrättsliga rättigheter för sexarbete.
2003 Nya Zeeland Avkriminalisering av prostitution och reglerade bordellverksamheter (bordellägare får exempelvis inte förekomma i brottsregistret).
2009 Norge Förbud mot köp av sexuella tjänster.
2009 Taiwan Legalisering.
2010 Kanada Kanadas högsta domstol kom fram till att lagarna mot sexarbetare och bordeller strider mot landets grundlagar genom att göra sexarbetarnas liv otryggare.

Prostitution i olika länder[redigera | redigera wikitext]

2012 publicerades en rapport av den franska Fondation Scelles, där man beräknade att 40–42 miljoner människor då ägnade sig åt prostitution av något slag. 80 procent av dessa var kvinnor eller flickor, och tre fjärdedelar var mellan 13 och 25 år. 90 procent hade en hallick eller motsvarande. Andelen prostituerade i Västeuropa var 1–2 miljoner, till största delen migranter och med kopplingar till trafficking.[39]

Belgien[redigera | redigera wikitext]

Under medeltiden accepterades prostitution som skamligt men nödvändigt för att förhindra våldtäkt på icke prostituerade kvinnor, och varje stads myndigheter beskattade och reglerade prostitutionen, som ofta förvisades till vissa reserverade delar av staden.

Den reglementerade prostitutionen, med registrering och regelbundna tvångsundersökningar av prostituerade efter fransk modell, infördes av fransmännen under Napoleons ockupation (1794-1815). Detta system kvarstod även sedan Belgien blivit självständigt 1830 och gällde fram till 1946.

Sexhandeln i Bryssel blev ökänd genom en stor skandal 1880 känd som den vita slavhandelsaffären, där över fyrtio utländska flickor hade lockats till bordeller genom vit slavhandel, efter vilket både polismästaren och borgmästaren tvingades avgå. [40]

Den reglementerade prostitutionen förbjöds 1946.

Prostitution och bordellverksamhet är lagligt, men hallickverksamhet olaglig.

Danmark[redigera | redigera wikitext]

Dansk rätt från 1683 förbjöd utomäktenskaplig sexualitet, vilket inkluderade prostitution, med fängelse för män och piskstraff för kvinnor.

Från 1815 infördes systemet med reglementerade prostitution i Köpenhamn av stadens myndigheter, där kvinnor som greps för prostitution tvingades registrera sig på en polisövervakad bordell och underkasta sig regelbundna tvångsundersökningar för sexuellt överförbara sjukdomar.[41] Denna verksamhet var först inofficiell eftersom prostitution var formellt förbjuden, men formellt reglerad 1863, och infördes i lagen 1874. Kvinnorörelsen protesterade mot den reglementerade prostitutionen, vilket ledde till att bordellverksamhet förbjöds 1901, och den reglementerade prostitutionen 1906.[41]

Prostitution avkriminaliserades i Danmark 1999. I Danmark rapporteras kvinnliga sexarbetare må dåligt av sexhandeln, och landet arbetar på att få en lag liknande den svenska.[42]

Studien Prostitution i Danmark, som är den största som har gjorts i modern tid i Skandinavien,[5] visar att 85–98 procent av de som själva säljer sex är emot en lag mot sexköp. 52 procent svarar att det kommer att bli svårare att anmäla våld och 93 procent tror inte att människohandeln kommer att minska.

Egypten[redigera | redigera wikitext]

Lite är känt om prostitution i det forntida Egypten. Under romersk tid reglerades och beskattades prostitution på samma sätt som i romerska riket.

Den arabiska erövringen och islamiseringen av Egypten avskaffade inte sexhandeln, som tolererades och beskattades. I Osmanska Egypten reglerades och beskattades sexhandeln i registrerade bordeller, liksom i övriga Osmanska riket.

1834 förbjöds prostitution i norra Egypten och alla kvinnliga sexarbetare och professionella dansare förvisades till södra Egypten; 1837 utsträcktes dock förbudet även dit. Hallickar förbjöds 1867. Sexhandeln förekom dock ändå. Slavhandel med sexslavar till privata harem berördes inte av lagar mot prostitution, eftersom handel med slavkonkubiner till privata harem inte betraktades som prostitution. När slaveriet på papperet upphävdes i Egypten 1877-1884, blev det också vanligt bland både manliga och kvinnliga före detta slavar att sälja sex.

När Egypten blev ett brittiskt protektorat blev dock brittiska myndigheter oroade över den spridningen av sexuella sjukdomar bland deras trupper, och 1885 infördes reglementerad prostitution i Egypten. 1932 upphävdes den reglementerade prostitutionen, och inga licenser delades därefter ut. 1937 förbjöds återigen hallickverksamhet. 1949 års lag förbjöd slutligen uttryckligen alla former av sexarbete.

Prostitution är förbjudet i Egypten.

Frankrike[redigera | redigera wikitext]

I Frankrike påbjöd Karl den store på 800-talet att prostituerade skulle bli piskade och få håret rakat och, vid upprepat brott, säljas som slavar. Under medeltiden var de prostituerade en fråga för lokala länsherrar och städers lokala styrelser att hantera, och ofta begränsades de till att de prostituerade fick hålla sig till vissa kvarter och följa vissa regler men annars i praktiken tolererades. Lokala styresmän kunde tillämpa lagarna olika strikt.

Kung Ludvig IX av Frankrike gjorde 1254 ett misslyckat försök att förbjuda prostitution. Han tvingades uppge försöket, och istället infördes en princip om att bordeller och de prostituerades verksamhet skulle tolereras om de höll sig utanför stadsmurarna, en princip som sedan följdes till franska revolutionen. Prostitution var till namnet förbjudet men av praxis tolererat om de prostituerade höll sig till reglerna, och de prostituerade samarbetade ofta med polisen och agerade som deras spioner i den undre världen.

Kejsar Napoleon I införde 1804 en lag som kom att bli förebilden för reglementerad prostitution i hela västvärlden. Prostitution avkriminaliserades om den utövades under kontrollerade former, så som på en av staten godkänd bordell (kallad "maisons de tolérance"), och de prostituerade (definierade som kvinnor som upprepade gånger blivit arresterade för prostitution) underkastades registrering och regelbundna tvångsundersökningar för sexuellt överförbara sjukdomar. [43] Den franska modellen fick efterföljare i flera länder.

Parallellt uppkom under 1600-talet en minoritet av kurtisaner, en slags finare prostituerade som beskyddades av rika män och kunde hålla sig utanför det övriga prostitutionssystemets regler och sköta sina egna affärer. De tillhörde den sällsynta minoritet prostituerade som kunde bli rika på sitt yrke. Den mest omtalade kurtisanepoken i Frankrike var det andra kejsardömet, då så kallade demimonder som Cora Pearl och La Païva blev berömda.

Den reglementerade prostitutionen avskaffades efter en kampanj av Marthe Richard 1946: det innebar att registreringen, bordellerna, tvångsundersökningarna och hallickverksamheten förbjöds, men prostitution som sådan var fortsatt laglig. Straffet för hallickverksamhet skärptes 1994.

Prostitution är lagligt i Frankrike. Att köpa sexuella tjänster förbjöds 2016.

Indien[redigera | redigera wikitext]

Prostitution har i olika former förekommit i Indien sedan antiken, och många olika kategorier av prostituerade och kurtisaner finns omnämnda under historiens gång.

Under det muslimska Mogulrikets tid, när en strikt könssegregering rådde i den indiska överklassen där kvinnor förpassades till harem, blev en klass av kurtisaner kallade tawaif berömda, liksom en typ av dansflickor som kallades nautch, och som också kunde sälja sexuella tjänster.

År 1864 införde de brittiska kolonialmyndigheterna reglementerad prostitution i Brittiska Indien genom lagen Cantonment Act of 1864. [44] De brittiska myndigheterna rekryterade döttrar från fattiga familjer till militärbordeller reserverade för britter för att skydda brittiska soldater mot sexuella sjukdomar. Bordellkvarter växte upp under denna tid, bland annat det stora bordelldistriktet i Mumbai.

Prostitution är lagligt i Indien. Hallickverksamhet, bordeller och barnprostitution är förbjudet. I praktiken tillämpas inte lagen om förbud av bordeller, och det finns stora bordelldistrikt i vissa städer.

Italien[redigera | redigera wikitext]

Under medeltiden accepterades prostitution som skamligt men nödvändigt för att förhindra våldtäkt på icke prostituerade kvinnor, och varje stads myndigheter beskattade och reglerade prostitutionen, som ofta förvisades till vissa reserverade delar av staden. Under renässansen uppkom en berömd kategori av kurtisaner i särskilt Rom och republiken Venedig.

Den reglementerade prostitutionen, Regolamentazione, med lagliga bordeller och regelbundna tvångsundersökningar av registrerade prostituerade, infördes i Italien efter fransk modell vid tidpunkten för Italiens enande år 1860.[45] Det fanns anvisningar om var bordellerna fick ligga, och de tvingades alltid ha fördragna fönsterluckor. De anställda underkastades regelbundna tvångsundersökningar på särskilda sjukhus. Tvångssystemet uppfattades som förtryckande av de prostituerade och som ett tecken på sexuell dubbelmoral av kvinnorörelsen och reformister försökte utan framgång upprepade gånger få den avskaffad.

År 1958 avskaffades den reglementerade prostitutionen genom Legge Merlin på initiativ av socialistpartiet, vilket innebar att tvångsundersökningar och bordeller förbjöds, medan prostitutionen var fortsatt laglig. Denna lag gäller fortfarande.

Prostitution som sådan är lagligt i Italien. Bordeller och hallickverksamhet är olaglig.

Japan[redigera | redigera wikitext]

Under 1400- och 1500-talen förekom en intensiv sexhandel i japanska hamnstäder, där japanska sexarbetare besöktes av kinesiska och portugisiska sjömän. Syfilisen uppträdde i Japan första gången 1505. Det förekom också en slavhandel med japanska kvinnor och flickor till bordeller i Kina och övriga Asien.

År 1617 reglerades sexarbete i Japan genom införandet av särskilda bordellkvarter, där sexarbetet strängt reglerades, övervakades och beskattades. Den mest berömda var Yoshiwara i utkanten av Tokyo, men många andra städer fick sina egna bordellkvarter. Dessa isolerades från resten av städerna, ofta bakom en mur och en vallgrav, och sexarbetarna fick bara lämna kvarteren med särskilt tillstånd. Sexarbetarna delades in i en hierarki av många olika kategorier. Det var vanligt att flickor såldes av sina fattiga föräldrar till bordellägare, och sedan placerades i en skuldfälla där de tvingades arbeta tills de kunde betala av skulden eller köpa sig fria. Det förekom dock att sexarbetare köptes fria av sina kunder och sedan gifte sig. Vissa flickor och kvinnor kunde också hyras ut tillfälligt av sina familjer direkt till en kund, och till exempel fungera som älskarinna åt en utlänning under hans vistelse i Japan.

Under Meijirestaurationen blev Japan internationellt känt för den stora förekomsten av sexhandel, vilket gav stora inkomster till statskassan. Samtidigt växte också en internationell och nationell opinion mot slavarbete, och 1872 upphävdes formellt sett slavarbete inom sexindustrin samtidigt som andra former av slaveri i Japan.[46] Denna lag följdes av en ny lag 1900 som reglerade sexarbete, och 1908 kriminaliserades icke registrerad prostitution.

Lagarna som förbjöd sexslaveri var dock bara pappersprodukter. Från slutet av 1800-talet förekom en intensiv handel med Karayuki-san, sexarbetare som såldes för att arbeta över hela Asien och så långt bort som i Ryssland, och denna handel fortsatte in på 1900-talet. Slavhandeln i sexindustrin fortsatte under 1900-talet, och fick sin mest ökända form under Sino-japanska kriget och andra världskriget på 1930- och 40-talen, när hundratals kvinnor tvingades in i militärbordellerna som tröstekvinnor, men det officiella syftet att förhindra våldtäkter från soldaternas sida. Av sexarbetarna var majoriteten icke japanska slavarbetare, men det fanns även en minoritet japanska yrkesprostituerade, som betjänade militärer av högre rang.

Inför USA:s ockupation av Japan 1945 lät de japanska myndigheterna upprätta bordeller för den amerikanska militären, med syftet att förhindra våldtäkter från soldaternas sida. 1946 avskaffades den reglementerade prostitutionen av den amerikanska ockupationsmyndigheten. Det ledde till ett system kallat red line-systemet, där vissa nöjesetablissemang sålde sex informellt under täckmantel av att vara en legitim verksamhet, som till exempel en nattklubb. 1947 förbjöds hallickverksamhet och rekrytering.

År 1956 förbjöds uttryckligen både både försäljning och köp av sexuella tjänster i Japan. I praktiken förekommer dock en intensiv sexindustri under täckmantel av andra närliggande aktiviteter, som restauranger och nattklubbar med värdinnor och manliga värdar som formellt betalas för att dansa och konversera.

Kina[redigera | redigera wikitext]

I Kina var det vanligt för en fattig familj att sälja en av sina döttrar som konkubin till en rik man, eller till en bordell. Rika män köpte gärna många konkubiner som en försäkran om en son. En bordellflicka kunde ibland köpas fri från bordellen av en kund och bli hans konkubin, eller av en kurtisan, en Yiji, och själv bli en självförsörjande kurtisan. Sexindustrin var enorm i Kina i början av 1900-talet, och växte i takt med en tilltagande ekonomisk misär. Det uppmärksammades att flickor som såldes för att bli pigor eller svärdöttrar (Mui Tsai) ofta hamnade på bordell.

Enligt marxistisk ideologi identifierades sexarbetare som offer som sålde sig av fattigdom, för att överleva eller för att de hade tvingats. Efter det kommunistiska övertagandet 1949 eliminerades därför sexhandeln i Kina: bordellerna stängdes, hallickar, bordellägare och bordellmammor greps, och sexarbetare placerades i omskolningscenter för att skolas om till nya yrken. Den 21 november 1949 förklarade de lokala myndigheterna i Peking att de hade stängt 224 bordeller på tolv timmar. I de flesta andra städer gick utvecklingen långsammare, då myndigheterna inte alltid hade råd att försörja sexarbetarna medan de omskolade sig, då sexindustrin var enorm; men omkring 1960 var prostitutionen raderad i Kina.

Sedan ekonomin liberaliserades 1978 började sexarbete återigen bli vanligt i Kina och växte efterhand till en betydande industri. Trots att förbudet inte upphävdes har dock myndigheterna mer sällan ingripit mot sexarbete.

Sexarbete är fortsatt olagligt i Kina.

Libanon[redigera | redigera wikitext]

I Libanon är prostitution olaglig, medan sexköp inte är kriminaliserat (tvärtemot lagstiftningen i bland annat Sverige). Sent 2020 infördes en ny lag i landet, vilket kriminaliserade sexuella trakasserier och samtidigt berörde våld i hemmet. Lagen stärkte även kontaktförbudet gällande våldsutsatta kvinnor.[47][48] Lagen hade varit under beredning sedan 2010.[49]

Den nya lagen bidrog samtidigt till en skärpning av straffen för både prostitution och koppleri. Den äldre lagen innebar ett fängelsestraff för att sälja sexuella tjänster på mellan sex och tolv månader, medan den nya lagen höjde den nivån till upp till tre års fängelse. Samtidigt är sexköp fortfarande lagligt i landet.[47]

Sedan 2021 pågår förarbetena till ett reviderat lagförslag – i samarbete mellan justitieministeriet, den nationella kvinnokommissionen och Libanons säkerhetsstyrkor. Målet är att nå en lagstiftning som täcker allt våld mot kvinnor, inklusive trakasserier, våldtäkt och våld i hemmet, utan att det ska drabba (den prostituerade) kvinnan.[47]

Nederländerna[redigera | redigera wikitext]

Se även: De Wallen och Sexsamarit

Under medeltiden accepterades prostitution som skamligt men nödvändigt för att förhindra våldtäkt på icke prostituerade kvinnor, och varje stads myndigheter beskattade och reglerade prostitutionen, som ofta förvisades till vissa reserverade delar av staden. De prostituerade ansågs nödvändiga för att män skulle få utlopp för sina behov och skydda andra kvinnor från våldtäkt, men betraktades som skamliga, en syn som kvarstod i sekler. Sedan Nederländerna hade förenats till ett land och utropat sin självständighet 1579, fortsatte prostitutionen att regleras av de enskilda städernas myndigheter snarare än landets lag. Acceptansen började minska under 1700-talet.

Den reglementerade prostitutionen, med registrering och regelbundna tvångsundersökningar av prostituerade efter fransk modell, infördes av fransmännen under Napoleons ockupation av Nederländerna 1810. Under 1800-talet organiserade kvinnorörelsen sig för ett avskaffandet av den reglementerade prostitutionen, som de såg som en illustration av den sexuella dubbelmoralen, och tvångsundersökningarna, som de såg som ett övergrepp. 1911 förbjöds den reglementerade prostitutionen, liksom bordeller och hallickverksamhet. Prostitution som sådan förbjöds dock aldrig, och 1988 klassificerades prostitution uttryckligen som ett yrke.

Sedan år 2000 är prostitution liksom bordellverksamhet helt legaliserat i Nederländerna. De Wallen i Amsterdam är det mest kända prostitutionsstråket i landet.

Landet har även infört möjligheten till ekonomiskt stöd för funktionshindrades köp av sexuella tjänster (upp till månatligen förekommande). Sexuell tilfredsställelse ses av samhället som en viktig del av en funktionshindrads välbefinnande,[50] och vikten av god sexuell hälsa stöds också av WHO:s program för Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Denna typ av tjänsteutövande definieras i landet som sexzorg ('sexvård'), och på svenska har motsvarande tjänsteutövare i debatten benämnts som sexsamariter.

Attityden till lagligt sexköp bland allmänheten i Nederländerna är generellt accepterande, i likhet med i grannlandet Tyskland. När man undersökt synen på prostitution i relation till jämställdhet, är nederländare mer toleranta till sexköp desto högre de prioriterar jämställdhet. Förhållandet i bland annat Sverige och Norge är det motsatta.[51]

Ryssland[redigera | redigera wikitext]

Genom Peter den stores militärreformer skapades en ny klass av ogifta unga män i städerna, något som ledde till en större marknad för prostitution än vad som varit fallet i det tidigare moskovitiska Ryssland. Hallickverksamhet förbjöds redan 1649, ett förbud som upprepades 1728 och 1736, men prostitution som sådant förbjöds inte förrän 20 maj 1763, då ett senatsdekret hotade prostituerade med exil till Sibirien.

1782 års prostitutionsstadga införde sex månaders fängelsestraff för både hallickar och prostituerade. Denna lag betraktades dock som verkningslös. Den 6 oktober 1843 infördes reglementerad prostitution i Ryssland, där prostitution tolererades på villkor att de prostituerade underkastade sig registrering och regelbundna tvångsundersökningar för sexuellt överförbara sjukdomar. Registrerade prostituerade fråntogs sina pass och mottog istället särskilda pass som utpekade dem som prostituerade, kallade "Gula kortet".[52]

Prostitution kriminaliserades i Ryssland efter ryska revolutionen 1917. De prostituerade erbjöds behandling och omskolning. Lagen innehöll dock inga straff för prostitution, vilket gjorde förbudet tandlöst. 1987 infördes böter som straff för prostitution.

Spanien[redigera | redigera wikitext]

Under medeltiden tolererades särskilda bordellkvarter i städerna i Kastilien och Aragonien, vilka senare blev Spanien. År 1623 stängdes bordellerna, och sexarbetare fick därefter arbeta på gatan.

1845-1848 infördes ett system med reglementerad prostitution efter fransk modell. Den reglementerade prostitutionen avskaffades 1935, men återinfördes under Francoregimen 1941.

1962 förbjöds sexarbete. Sexarbetarna betraktades formellt sett som offer för kriminalitet och skulle rehabiliteras, men blev i realiteten ofta behandlade som brottslingar och riskerade att bli inspärrade på anstalt. Införandet av demokratin 1975 förändrade inte lagen förrän 1995, då förbudet upphävdes. Prostitution legaliserades dock inte.

Sexarbete som sådant är varken lagligt eller olagligt utan oreglerat. Däremot är hallickverksamhet förbjuden.

Storbritannien[redigera | redigera wikitext]

England fick Europas tidigaste lag om reglerad prostitution när kung Henrik II av England år 1161 tillät biskopen av Winchester att utfärda bordelltillstånd i det område i Southwark i London som föll under biskopens juristdiktion. Bordellerna kallades stew-houses eftersom de ofta fungerade som badhus, och stängdes ofta av biskopen då parlamentet sammanträdde i staden. De prostituerade fick inte gifta sig. Även andra städer i det medeltida England fick bordeller, oftast hänvisade till ett speciellt kvarter. År 1546 förbjöds bordellerna av Henrik VIII av England, då de förmodades vara ansvariga för spridningen av syfilis, och prostitution förbjöds. [53]

Tillämpningen av bordellförbudet blev efterhand slappare, och under 1700-talet förekom en stor prostitutionsindustri i London, där Covent Garden blev ett känt kvarter för prostituerade. Förbudet mot bordellinnehav upprepades i form av Disorderly Houses Act 1751.

Omkring sekelskiftet 1800 förde den evangeliska rörelsen en kampanj mot toleransen av prostitutionen. I Vagrancy Act 1824 introducerades begreppet prostitution som "common prostitute" och belade prostitution med ett straff på två månaders straffarbete. Town Police Clauses Act 1847 gjorde det olagligt för prostituerade att samlas offentligt. Genom Contagious Diseases Acts rådde ett system med reglementerad prostitution i Storbritannien mellan 1864 och 1886, där prostituerade underkastades registrering och regelbundna tvångsundersökningar för sexuellt överförbara sjukdomar. Denna reglementering bekämpades av kvinnorörelsen, som slutligen lyckades avskaffa den. Antalet prostituerade i London under den viktorianska eran har bedömts ha varit minst 8000, med alternativa och mer ifrågasatta siffror på uppemot 80000.[54]

Parallellt uppkom under 1700-talet en minoritet av kurtisaner, en slags finare prostituerade som beskyddades av rika män och kunde hålla sig utanför det övriga prostitutionssystemets regler och sköta sina egna affärer. De tillhörde den sällsynta minoritet prostituerade som kunde bli rika på sitt yrke. Den mest kända brittiska kurtisaneran var kanske den viktorianska epoken, där Catherine Walters är en av dess mest kända exempel.

I Storbritannien är säljande och köpande av sexuell tjänst som sådant inte olagligt. Däremot är många relaterade fenomen, så som att göra upp en affär offentligt, äga eller driva en bordell och många andra aktiviteter kriminaliserade.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Detta avsnitt är en sammanfattning av Prostitution i Sverige.

I Sverige infördes under från 1812 och framåt flera olika förordningar om kontroll av prostituerade för att begränsa spridningen av smittsamma könssjukdomar. 1812 blev det tillåtet enligt lag att tvångsundersöka alla personer som kunde misstänkas vara veneriskt sjuka. Män ansågs oförmögna till sexuell självkontroll, och det var därför de prostituerade kvinnorna som främst låg i fokus för uppmärksamheten och beskrevs som ett problem.[55]

Hor betydde fram till 1937 enligt lagtext könsumgänge mellan en gift och en ogift person. I äldre tider straffades det hårt, speciellt mot kvinnor. 1779 tog Gustav III bort dödsstraffet på horsbrott och 1937 avkriminaliserades det helt.[56]

Efter en utdragen och hetsig debatt förbjöds köp av "tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning" den 1 januari 1999 genom den så kallade sexköpslagen. Lagen har tagits in i brottsbalken från och med den 1 april 2005. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. (SFS 1962:700, 6 Kap. 11 §.)

Tyskland[redigera | redigera wikitext]

Under medeltiden tolererades prostitution i Tyskland då det uppfattades som nödvändigt för att skydda icke prostituerade kvinnor från våldtäkt av män som ändå inte var förmögna till sexuell självbehärskning, och från 1200-talet reglerade många städers myndigheter prostitution i lagliga bordeller (Frauenhäuser), och beskyddade de prostituerade i utbyte mot beskattning. [57] Attityden förändrades under 1500-talet på grund av syfilisepidemien och reformationen, och 1530 befallde kejsar Karl V att alla bordeller i det tysk-romerska riket skulle stängas.

Under 1800-talet växte ett system med reglementerad prostitution efter fransk modell fram i Tyskland. Det ansågs omöjligt att hindra män att få utlopp för sina sexuella behov, och eftersom kvinnor inte tilläts ha sex utanför äktenskapet, ansågs prostituerade kvinnor nödvändiga för att hindra män från att begå våldtäkt på icke prostituerade kvinnor. Verksamheten reglerades främst på lokalnivå. 1876 års nationella lag stadgade att prostitution var illegalt endast om den skedde utanför poliskontroll.

Prostitution avkriminaliserades helt i Tyskland 1927. Nazityskland kriminaliserade inte prostitution som sådant, men prostituerade klassificerades som "asociala" och blev i egenskap av asociala ofta arresterade och placerade i koncentrationsläger. Samtidigt tillät Nazityskland vissa former av kontrollerad prostitution, så som lägerbordeller i tyska koncentrationsläger, tyska militärbordeller under andra världskriget och vissa kontrollerade bordeller i städerna.

Efter krigsslutet 1945 var prostitution fortsatt lagligt i både Östtyskland och Västtyskland, och fortsatte att vara det när Tyskland enades 1990.

USA[redigera | redigera wikitext]

USA har ingen nationell lag mot prostitution eftersom denna fråga liksom många andra avgörs av delstaterna snarare än den federala regeringen. Lagstiftningen skiljer sig därför åt mellan delstaterna, där de varierar från totalförbud till legalisering.

Under kolonialtiden och 1700-talet var medvetenheten om prostitution som sådan låg. Under 1800-talet växte prostitutionen explosionsartat i hela USA. Generellt var prostitution indirekt förbjuden genom lagstiftningen mot lösdriveri, men i praktiken brukade lokala myndigheter tolerera prostitution och bordeller om dessa var diskreta, ofta i utbyte mot mutor. Någon reglementerad prostitution eller direkt förbud kunde inte genomdrivas. Av New Yorks 250 000 invånare år 1831 var 4 procent sexarbetande.

Under 1800-talet förekom aktivism mot prostitutionen. Genom Comstock Law 1873 förbjöds all distribuering av "osedligt" material som pornografi och preventivmedel, och genom Page Act of 1875 förbjöds trafficking av prostituerade från utlandet.[58] Under andra hälften av 1800-talet och sekelskiftet 1900 förekom en hysteri om vit slavhandel till bordeller, vilket resulterade i Mann Act 1910, som förbjöd all trafficking för sexuella ändamål. Rädslan för vit slavhandel var ett ämne som allmänheten kunde sympatisera med på bredare front, vilket gjorde att toleransen för prostitution sjönk i början av 1900-talet och strängare lagstiftning eller tillämpning av existerande lagstiftning växte.

Parallellt legaliserades prostitution lokalt på flera håll: det mest berömda exemplet var området Storyville i New Orleans (1897-1917).

Prostitution är förbjudet i de flesta amerikanska delstater. I delstaten Nevada är prostitution legaliserat.

Österrike[redigera | redigera wikitext]

Under medeltiden, åtminstone från 1200-talet och framåt, tolererade städernas lokala myndigheter sexarbetare att vara verksamma i särskilda bordellkvarter och betala skatt. År 1530 förbjöd den tysk-romerska kejsaren bordellverksamhet i det Tysk-romerska riket, där Österrike ingick.

Hösten 1747 införde Maria Theresia den så kallade Kyskhetskommissionen, som blev mycket omtalad. Dess uppgift var att övervaka den allmänna sexualmoralen, dvs motarbeta alla sexualitet utanför äktenskapet, däribland sexarbete, och dess agenter hade rätt att genomföra husundersökningar och arrestera män som ertappades med att underhålla kvinnor av "lös moral" och placera kvinnorna i kloster eller, ifråga om utlänningar, utvisa dem ur riket. Kommissionen uppväckte allmän vrede, ledde till skandaler då den blev orsak till att flera artister förvisades, bland annat den berömda italienska sopranen Santini. På grund av den häftiga impopulariteten som bland annat ledde till att monarken förlöjligades avskaffades kommissionen efter ett halvår, men poliskåren uppmuntrades i fortsättningen att spionera för att upprätthålla sexualmoralen, och även adelsdamer kunde på polisagenters rapporter förvisas från Wien till Trieste eller Olmütz om deras äktenskapsbrott blev för indiskreta.

År 1873 infördes ett system med reglementerad prostitution efter fransk modell.

Sexarbete är lagligt i Österrike, däremot inte hallickverksamhet.

Övriga länder[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”prostitution - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/prostitution. Läst 26 september 2021. 
 2. ^ [a b] Farley, M.; Cotton, A.; Lynne, J.; Zumbeck, S.; Spiwak, F.; Reyes, M.E.; Alvarez, D.; Sezgin, U. (2003). ”Prostitution & Trafficking in Nine Countries: an Update on Violence and Posttraumatic Stress Disorder” (PDF). Journal of Trauma Practice 2 (3/4). sid. 33–74. http://www.prostitutionresearch.com/pdf/Prostitutionin9Countries.pdf. 
 3. ^ ”Opinion: 'Sex work' isn't work, it's sexual exploitation” (på kanadensisk engelska). montrealgazette. https://montrealgazette.com/opinion/opinion-sex-work-isnt-work-its-sexual-exploitation. Läst 13 september 2021. ”I want people to try to visualize prostitution being their full-time occupation and social identity. I want people to be curious about the amount of mental gymnastics it takes to make labour laws fit the sex industry. I challenge you to name one other legitimate profession where “workers” need to be helped to ”get out of it.” I want people to cringe at the thought of having three, five, nine, 15 strangers penetrating you each day (because that is the number of daily clients that structured, indoor, prostitution exposes you to). I want people to ask whether consent can be purchased. I want people to view money as a coercive agent, and to agree that some things need to be protected from the reach of the market.” 
 4. ^ Törngren, Camilla (10 juni 2005). ”Reportage: Är prostitution alltid ett övergrepp?”. www2.amnesty.se. http://www2.amnesty.se/ap.nsf/reportage/A8E4622673F62E56C125701C00518D27?opendocument. Läst 26 september 2021. 
 5. ^ [a b c] ”Prostitution i Danmark” (PDF). Arkiverad från originalet den 26 september 2013. https://web.archive.org/web/20130926170616/http://www.sfi.dk/Files/Filer/SFI/Pdf/Rapporter/2011/1121_Prostitution_i_Danmark.pdf. Läst 27 januari 2012. 
 6. ^ ”prostitution - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/prostitution. Läst 30 augusti 2021. 
 7. ^ ”Sex care in the Netherlands: helping the disabled find intimacy” (på brittisk engelska). DutchReview. 22 oktober 2018. https://dutchreview.com/culture/relationships/sex-care-in-the-netherlands-helping-the-disabled-find-intimacy/. Läst 24 mars 2022. 
 8. ^ ”Allmänna bestämmelser - Sexualbrott”. lagen.nu. 22 november 1962. https://lagen.nu/1962:700#K6P12S1. Läst 26 september 2021. 
 9. ^ Svenska Akademiens ordbok: Hora
 10. ^ ”Whore – definition of whore”. The free dictionary. http://www.thefreedictionary.com/whore. Läst 23 april 2012. 
 11. ^ Hor i Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok (första upplagan, 1922)
 12. ^ Svenska Akademiens ordbok: Prostitution
 13. ^ [a b] Skaldeman, Anna (2008). Torsksverige - Om sexslaveri i välfärdsstaten 
 14. ^ ”Prostitution”. Encyclopædia Britannica. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/479546/prostitution. Läst 26 april 2011. 
 15. ^ Kuosmanen (2008) 
 16. ^ . Norsk Folkhelsa. 1992 
 17. ^ Mossige (2001) 
 18. ^ Svedin & Priebe (2004) 
 19. ^ ”Utsatt”. MUCF. https://www.mucf.se/publikationer/utsatt. Läst 8 september 2022. 
 20. ^ http://www.svd.se/nyheter/inrikes/prostituerade-ska-fa-sjukpeng_7323993.svd
 21. ^ http://www.dn.se/nyheter/sverige/eu-prostituerade-far-jobba-tre-manader-i-sverige
 22. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 april 2013. https://archive.is/20130427094643/http://www.njutningtillsalu.com/search/label/Viktig%20information%20till%20dig%20f%C3%B6r%C3%A4lder%20som%20s%C3%A4ljer%20sex. Läst 27 december 2012. 
 23. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 augusti 2013. https://web.archive.org/web/20130820103610/http://www.qx.se/uploads/d6/f785266d4fc44ff101617b4dfa05b5.pdf. Läst 27 december 2012. 
 24. ^ ”Sverige ensamt om att förbjuda prostitution”. Svenska Dagbladet. 25 september 2007. http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_208495.svd. Läst 11 juni 2008. 
 25. ^ ”Europe and Eurasia”. state.gov. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/c25285.htm. Läst 23 april 2012. 
 26. ^ ”Estonia”. state.gov. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100557.htm. Läst 23 april 2012. 
 27. ^ (eISB), electronic Irish Statute Book. ”Amendment of Act of 1993” (på engelska). http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/2/section/25/enacted/en/html#sec25. Läst 21 mars 2019. 
 28. ^ ”Italy”. state.gov. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100566.htm. Läst 23 april 2012. 
 29. ^ ”Latvia”. state.gov. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100567.htm. Läst 23 april 2012. 
 30. ^ ”Portugal”. state.gov. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100579.htm. Läst 23 april 2012. 
 31. ^ ”Spain”. state.gov. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100586.htm. Läst 23 april 2012. 
 32. ^ Gorondi, Pablo (24 september 2007). ”Hungary Gives Permits to Prostitutes”. washingtonpost.com. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/09/24/AR2007092400842.html. Läst 23 april 2012. 
 33. ^ [a b] Pomeroy, Sarah B, Goddesses, whores, wives, and slaves: women in classical antiquity, Schocken Books, New York, 1995
 34. ^ [a b] Rossiaud, Jacques (1996). Medieval Prostitution. Barnes & Noble. ISBN 9780760701195.
 35. ^ Otis, Leah Lydia (1985). Prostitution in Medieval Society: The History of an Urban Institution in Languedoc. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-64033-4.
 36. ^ [a b c] Yvonne., Svanström, (2006). Offentliga kvinnor : prostitution i Sverige, 1812-1918. Ordfront. ISBN 9170371881. OCLC 144671463
 37. ^ ”Historical Timeline – Prostitution”. ProCon.org. http://prostitution.procon.org/view.resource.php?resourceID=000117. Läst 23 april 2012. 
 38. ^ [a b c] Stockholms stads historia från stadens anläggning till närwarande tid (1828).
 39. ^ Lombard-Latune, Marie-Amélie (16 januari 2012). ”40 à 42 millions de personnes se prostituent dans le monde” (på franska). lefigaro.fr. https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/01/13/01016-20120113ARTFIG00766-40-a-42-millions-de-personnes-se-prostituent-dans-le-monde.php. Läst 21 augusti 2021. 
 40. ^ State, Paul F. (27 July 2004). Historical Dictionary of Brussels. Scarecrow Press. ISBN 978-0810850750.
 41. ^ [a b] https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-reglementerede-prostitution-1874-1906/
 42. ^ Expressen 2022-03-18: Svenska män köper sex i Köpenhamn Läst 2022-11-07.
 43. ^ Scibelli, Pasqua (1987). Empowering prostitutes: A proposal for international legal reform. Harvard Women's Law Journal
 44. ^ Tambe, Ashwini (1 April 2005). "The Elusive Ingenue:A transnational Feminist Analysis of European Prostitution in Colonial Bombay". Gender & Society. 19 (2): 160–79. doi:10.1177/0891243204272781. S2CID 144250345.
 45. ^ Mary Gibson: Prostitution and the State in Italy, 1860–1915. New Jersey: Rutgers University Press. 1986. ISBN 9781563081316.
 46. ^ Downer, Leslie, Women of the Pleasure Quarters: The Secret History of the Geisha, Broadway,ISBN 0-7679-0490-7
 47. ^ [a b c] ”Libanon höjer straff mot kvinnor i prostitution” (på engelska). Kvinna till Kvinna. 2 februari 2021. https://kvinnatillkvinna.se/libanon-hojer-straff-mot-kvinnor-i-prostitution/. Läst 25 mars 2022. 
 48. ^ AFP (21 december 2020). ”Lebanon passes law criminalizing sexual harassment, amends domestic violence law” (på engelska). Al Arabiya English. https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2020/12/21/Lebanon-passes-law-criminalizing-sexual-harassment-amends-domestic-violence-law. Läst 25 mars 2022. 
 49. ^ ”Lebanon: Domestic Violence Law Good, but Incomplete” (på engelska). Human Rights Watch. 3 april 2014. https://www.hrw.org/news/2014/04/03/lebanon-domestic-violence-law-good-incomplete. Läst 25 mars 2022. 
 50. ^ ”Sex care in the Netherlands: helping the disabled find intimacy” (på brittisk engelska). DutchReview. 22 oktober 2018. https://dutchreview.com/culture/relationships/sex-care-in-the-netherlands-helping-the-disabled-find-intimacy/. Läst 24 mars 2022. 
 51. ^ ”Kartläggning av attityder till prostitution i Europa – en undersökning av efterfrågan och destinationsländer för trafficking” (på svenska). Brottsoffermyndigheten. 2013. https://www.brottsoffermyndigheten.se/kunskap/hitta-forskning/kartlaggning-av-attityder-till-prostitution-i-europa-en-undersokning-av-efterfragan-och-destinationslander-for-trafficking/. Läst 25 mars 2022. 
 52. ^ Илюхин А. Проституция в России с XVII века до 1917 года. — М.: Новый хронограф, 2008. — 560 с. — (Российское общество. Современные исследования)
 53. ^ Lewis, Matthew (2015). Medieval Britain in 100 Facts. Amberley Publishing Limited. ISBN 9781445647357
 54. ^ ”80,000 Prostitutes? The Myth of Victorian London's Love Affair with Vice | History News Network”. historynewsnetwork.org. https://historynewsnetwork.org/article/156189. Läst 19 april 2022. 
 55. ^ Yvonne Svanström: Offentliga kvinnor (2006)
 56. ^ ”hor - Uppslagsverk - NE”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hor. Läst 17 mars 2017. 
 57. ^ P. Schuster: Das Frauenhaus. Städtische Bordelle in Deutschland (1350–1600), Paderborn 1992
 58. ^ George Anthony Peffer, "Forbidden Families: Emigration Experiences of Chinese Women Under the Page Law, 1875-1882," Journal of American Ethnic History 6.1 (Fall 1986): 28-46. s.28.

Källförteckning[redigera | redigera wikitext]

Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, prostitution, 1904–1926.

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]