Världssystemteori

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Världssystemteorin, även kallad världssystemsanalysen, är en sociologisk teori på en högre abstraktionsnivå jämfört med tidigare sociologiska teorimodeller.

Till skillnad mot tidigare sociologiska teorier som fokuserade på den sociala nivån när de presenterade generella modeller för sociala förändringar, så undersöker världssystemteorin relationerna mellan samhällen (och den efterföljande förändring som sker i dem). Teorin utvecklades främst av Immanuel Wallerstein, Samir Amin, Giovanni Arrighi och Andre Gunder Frank som en reaktion till de många nya aktiviteterna i den kapitalistiska världsekonomin under 1970-talet. Världssystemteorin hämtar sina idéer från två huvudsakliga intellektuella källor: den neomarxistiska litteraturen om utveckling och den franska Annales-skolan och Fernand Braudel.

I Wallersteins publikation 1987, World-System Analysis, proklamerar han att världssystemteorin är "a protest against the way in which social scientific inquiry is structured for all of us at its inception in the middle of the nineteenth century." Han fortsätter med att kritisera den rådande idén härstammande från dependency theory, och fortsätter med att hävda att världen är för komplicerad för att klassificeras i ett bimodalt system; ett system med endast centrum och perferi. Han tillförde en tredje nivå; centrum-semiperferi-perferi.

Det finns många sätt att kategorisera ett specifikt land i centum-semiperferi-perferi. Användande av en empiriskt baserad formell definition av dominans i relationer mellan två länder, Piana definierade "center" som fria länder dominerande andra länder utan att själva vara dominerade. "Semiperferi"- länder som är dominerade vanligtvis men inte nödvändigtvis av centrum medan de i sin tur dominerar andra, vanligtvis länder i perferin. Slutligen "perferi" är länder som domineras.