Umemål

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Umemål är ett norrländskt mål som talades i Umeå socken. Fonetiskt är målet ett av de mest konservativa bondska dialekterna, då målet inte har någon sekundär diftongering, och diftonger som ey och ei i princip har behållit sin fornnordiska kvalitet. Diftongen au uttalas olika beroende på talare och ord; samme talare kan säga [bɽɞɪ̯ːt] "blöt, mjuk" och [dɞɵ̯ːw] "döv, tung i kroppen", trots att bägge ord utgår från au-diftong. Monoftongering av au är begränsad. I äldre umemål finns även bevarad kortstavighet, såsom i [se̯l] "sel" och [bɞ̯s] "boss". Staden Umeå har på målet sitt ärvda namn [^ʉːm] med tvåtopssaccent.