Göteborgs kommuns valkrets

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Göteborgs kommuns valkrets (fram till 1970 Göteborgs stads valkrets) är en av valkretsarna vid val till riksdagen och landsting.

I riksdags- och landstingsval är de övriga valkretsarna i Västra Götalands län Västra Götalands läns norra valkrets, Västra Götalands läns västra valkrets, Västra Götalands läns södra valkrets och Västra Götalands läns östra valkrets.

Innehåll

Mandatantal[redigera | redigera wikitext]

Vid det första valet till enkammarriksdagen 1970 hade valkretsen 17 fasta mandat, ett antal som sänktes till 16 i valet 1982, och till 15 i valet 1994. Antalet ökade sedan igen till 16 i valet 1998 och till 17 i valet 2002. I valet 2006 hade valkretsen 17 fasta mandat. Antalet utjämningsmandat var tre i valen 1970–1973, två i valen 1976–1985, tre i valet 1988, ett i valet 1991 och två i valet 1994. I valet 2006 hade valkretsen ett utjämningsmandat.

Fasta valkretsmandat i valen 1970–2010[1]
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014
17 17 17 17 16 16 16 16 15 16 17 17 17 17

Ledamöter under enkammarriksdagen (ej komplett lista)[redigera | redigera wikitext]

1971–1973[redigera | redigera wikitext]

1974–1975/76[redigera | redigera wikitext]

1976/77–1978/79[redigera | redigera wikitext]

1979/80–1981/82[redigera | redigera wikitext]

1982/83–1984/85[redigera | redigera wikitext]

1985/86–1987/88[redigera | redigera wikitext]

1988/89–1990/91[redigera | redigera wikitext]

1991/92–1993/94[redigera | redigera wikitext]

1994/95–1997/98[redigera | redigera wikitext]

1998/99–2001/02[redigera | redigera wikitext]

2002/03–2005/06[redigera | redigera wikitext]

2006/07–2009/10[redigera | redigera wikitext]

2010/11–2013/14[redigera | redigera wikitext]

2014/15–2017/18[redigera | redigera wikitext]

Riksdagsledamöter i första kammaren[redigera | redigera wikitext]

Göteborg var en egen valkrets i första kammaren under hela tvåkammarriksdagen. Ledamöterna valdes av Göteborgs stadsfullmäktige, utom vid valen 1921, 1926 och 1934 då valet förrättades av ett särskilt elektorskollegium. Antalet mandat var ett vid 1866 års val och utökades till två 1875, tre 1886, fyra 1905, fem 1917, sex i valet 1934, sju 1944 och slutligen åtta år 1958. I september 1911 hölls för första gången val med den proportionella valmetoden.[2] I november 1911 hölls val igen (Förstakammarvalet i Sverige 1911) efter första kammarens upplösning av kungen, och de ledamöter valda i septembervalet är inte med i den här listan.

1867–1911 (successivt förnyade mandat)[redigera | redigera wikitext]

1912–1917[redigera | redigera wikitext]

1918–lagtima riksmötet 1919[redigera | redigera wikitext]

Urtima riksmötet 1919–1921[redigera | redigera wikitext]

1922–1926[redigera | redigera wikitext]

1927–1934[redigera | redigera wikitext]

1935–1942[redigera | redigera wikitext]

1943–1950[redigera | redigera wikitext]

1951–1958[redigera | redigera wikitext]

1959–1966[redigera | redigera wikitext]

1967–1970[redigera | redigera wikitext]

Riksdagsledamöter i andra kammaren[redigera | redigera wikitext]

Göteborg var egen valkrets även i andra kammaren. Antalet mandat var fyra i valet 1866 och ökade till fem i valet 1869, sex 1875, sju 1878, åtta 1884, nio i extravalet 1887 och tio 1890. I valet 1896, då mandatfördelningen ändrades till städernas nackdel, sjönk antalet mandat till nio, och vid införandet av proportionellt valsystem i valet 1911 minskade antalet ytterligare till sju. Därefter ökade det åter till åtta i valet 1920, nio 1924, tio 1940, elva 1948, tolv 1952 och tretton 1968.

1867–1869[redigera | redigera wikitext]

1870–1872[redigera | redigera wikitext]

1873–1875[redigera | redigera wikitext]

1876–1878[redigera | redigera wikitext]

1879–1881[redigera | redigera wikitext]

1882–1884[redigera | redigera wikitext]

1885–första riksmötet 1887[redigera | redigera wikitext]

Andra riksmötet 1887[redigera | redigera wikitext]

1888–1890[redigera | redigera wikitext]

1891–1893[redigera | redigera wikitext]

1894–1896[redigera | redigera wikitext]

1897–1899[redigera | redigera wikitext]

1900–1902[redigera | redigera wikitext]

1903–1905[redigera | redigera wikitext]

1906–1908[redigera | redigera wikitext]

1909–1911[redigera | redigera wikitext]

1912–första riksmötet 1914[redigera | redigera wikitext]

Andra riksmötet 1914[redigera | redigera wikitext]

1915–1917[redigera | redigera wikitext]

1918–1920[redigera | redigera wikitext]

1921[redigera | redigera wikitext]

1922–1924[redigera | redigera wikitext]

1925–1928[redigera | redigera wikitext]

1929–1932[redigera | redigera wikitext]

1933–1936[redigera | redigera wikitext]

1937–1940[redigera | redigera wikitext]

1941–1944[redigera | redigera wikitext]

1945–1948[redigera | redigera wikitext]

1949–1952[redigera | redigera wikitext]

1953–1956[redigera | redigera wikitext]

1957–första riksmötet 1958[redigera | redigera wikitext]

Andra riksmötet 1958–1960[redigera | redigera wikitext]

1961–1964[redigera | redigera wikitext]

1965–1968[redigera | redigera wikitext]

1969–1970[redigera | redigera wikitext]

Valresultat 1896-1908[redigera | redigera wikitext]

1896[redigera | redigera wikitext]

Andrakammarvalet i Sverige 1896: Göteborgs stads valkrets
Parti Kandidat Röster % ±
  Friesenska diskussionskl. Erik Wijk 3,676 98,5
  Partilös Gustaf Svanberg 3,651 97,9
  Frihandelsvänliga centern Olof Melin 2,213 59,3
  Frihandelsvänliga centern Anders Fredrik Liljeholm 2,206 59,1
  Frihandelsvänliga centern Berndt Hedgren 2,178 58,4
  Friesenska diskussionskl. Fritz Pegelow 2,157 57,8
  Partilös Ernst Carlson 2,014 54,0
  Partilös Georg Liljenroth 1,885 50,5
  Folkpartiet Karl Karlsson 1,884 50,5
  Partilös centerman Peter Lundén 1,743 46,7
  Partilös högerfrihandlare F. Åkerholm 1,708 45,8
  Annat Övriga 8,264 221,5
Valdeltagande 3,756 54,7
 • 25 röster kasserades i valet. [3]
 • Det stora antalet övriga-röster förklaras med att varje väljare hade nio röster att fördela. Antalet röster blir då nio gånger så stort som antalet godkända valsedlar.

1899[redigera | redigera wikitext]

Andrakammarvalet i Sverige 1899: Göteborgs stads valkrets
Parti Kandidat Röster % ±
  Liberala samlingspartiet Erik Wijk 3,767 99,1
  Minoritetspartiet i FK Olof Melin 3,758 98,9
  Liberala samlingspartiet Ernst Carlson 3,728 98,1
  Liberala samlingspartiet Berndt Hedgren 3,401 89,5
  Liberala samlingspartiet Anders Fredrik Liljeholm 3,384 89,1
  Liberala samlingspartiet Karl Karlsson 2,320 61,1
  Liberala samlingspartiet Oskar Berg 2,066 54,4
  Liberala samlingspartiet Hugo Segerdahl 2,057 54,1
  Liberala samlingspartiet Henrik Hedlund 1,943 51,1
  Fosterländska förbundet Erik Trana 1,839 48,4
  Fosterländska förbundet Georg Liljenroth 1,768[4] 46,5
  Fosterländska förbundet F.O. Peterson 1,656[4] 43,6
  Fosterländska förbundet Rudolf Kjellén 1,540[4] 40,5
  Annat Övriga 973 25,6
Valdeltagande 3,826 51,4

Valet ägde rum den 8 september 1899. 26 röster kasserades. [5]

1900[redigera | redigera wikitext]

Olof Melin valdes dock in i första kammaren den 30 november 1899 varpå ett omval fick hållas för att fylla hans riksdagsmandat. Detta val ägde rum den 19 januari 1900 och 2 röster kasserades.

Fyllnadsval i Sverige 1900: Göteborgs stads valkrets
Parti Kandidat Röster % ±
  Liberala samlingspartiet Jean Kinnman 1,386 65,7
  Annat H. Wetterstrand 682 32,3
  Annat Övriga 43 2,0
Valdeltagande 2,113 19,7

1902[redigera | redigera wikitext]

Andrakammarvalet i Sverige 1902: Göteborgs stads valkrets
Parti Kandidat Röster % ±
  Liberala samlingspartiet Erik Wijk 5,957 99,3
  Liberala samlingspartiet Ernst Carlson 5,952 99,2
  Fosterländska förbundet Erik Trana 3,186 53,1
  Fosterländska förbundet Hjalmar Setterberg 3,149 52,5
  Liberala samlingspartiet Karl Karlsson 3,135 52,3
  Liberala samlingspartiet Hugo Segerdahl 3,116 52,0
  Liberala samlingspartiet Oskar Berg 3,104 51,8
  Fosterländska förbundet Knut Killander 3,043 50,7
  Liberala samlingspartiet Henrik Hedlund 3,041 50,7
  Annat fabrikör Mellgren 3,039 50,7
  Annat H. Wetterström 2,944 49,1
  Annat Oswald Kuylenstierna 2,848 47,5
  Annat Övriga 11,459 191,1
Valdeltagande 6,008 65,1

Valet ägde rum den 19 september 1902. 11 röster kasserades. [6]

Det stora antalet övriga-röster förklaras med att varje väljare hade nio röster att fördela. Antalet röster blir då nio gånger så stort som antalet godkända valsedlar.

1905[redigera | redigera wikitext]

Fyllnadsval i Sverige 1905: Göteborgs stads valkrets
Parti Kandidat Röster % ±
  Partilös Rudolf Kjellén 1,906 51,9
  Partilös August Wijkander 1,766 48,1
Valdeltagande 3,683 44,3

Valet ägde rum den 30 juni 1905 för att fylla en vakans orsakad av den förutvarande riksdagsmannen Erik Wijks inval i första kammaren den 2 juni 1905. 11 röster kasserades.

Andrakammarvalet i Sverige 1905: Göteborgs stads valkrets
Parti Kandidat Röster % ±
  Liberala samlingspartiet Karl Karlsson 4,312 55,2
  Liberala samlingspartiet Dan Broström 4,278 54,8
  Liberala samlingspartiet Johan Ekman 4,256 54,5
  Liberala samlingspartiet Hugo Segerdahl 4,234 54,2
  Liberala samlingspartiet Oskar Berg 4,142 53,0
  Liberala samlingspartiet Johan Larsson 4,101 52,5
  Liberala samlingspartiet Hjalmar Wijk 4,036 51,7
  Liberala samlingspartiet Erik Röing 3,981 51,0
  Partilös Rudolf Kjellén 3,836 49,1
  Partilös konservativ Erik Trana 3,788 48,5
  Partilös konservativ R. Conricus 3,693 47,3
  Partilös konservativ Axel Söderblom 3,664 46,9
  Partilös konservativ Claes Grill 3,643 46,6
  Partilös konservativ K. Åkesson 3,576 45,8
  Partilös konservativ H. Wetterström 3,561 45,6
  Partilös konservativ Gustaf Werner 3,527 45,1
  Partilös konservativ C.G. Weinberg 3,497 44,8
  Partilös liberal Ludvig Stavenow 2,947 37,7
  Socialdemokraterna Anders Lindblad 1,222 15,6
  Annat Övriga 23 0,3
Valdeltagande 7,840 70,1

Valet ägde rum den 15 september 1905. 27 röster kasserades. [7]

1907[redigera | redigera wikitext]

Fyllnadsval i Sverige 1907: Göteborgs stads valkrets
Parti Kandidat Röster % ±
  Socialdemokraterna Anders Lindblad 3,936 39,8
  Partilös konservativ Erik Trana 3,517 35,5
  Partilös liberal Henrik Almstrand 2,441 24,7
  Annat Övriga 2 0,0
Valdeltagande 9,909 49,0

Valet ägde rum den 13 december 1907 för att fylla en vakans orsakad av den förutvarande riksdagsmannen Hugo Segerdahls dödsfall den 24 oktober. 13 röster kasserades.

1908[redigera | redigera wikitext]

Andrakammarvalet i Sverige 1908: Göteborgs stads valkrets
Parti Kandidat Röster % ±
  Liberala samlingspartiet Johan Ekman 11,685 99,7
  Liberala samlingspartiet Karl Karlsson 6,809 58,1
  Liberala samlingspartiet Dan Broström 6,803 58,0
  Liberala samlingspartiet Hjalmar Wijk 6,775 57,8
  Liberala samlingspartiet Johan Larsson 6,740 57,5
  Liberala samlingspartiet Oskar Berg 6,739 57,5
  Liberala samlingspartiet Erik Röing 6,720 57,3
  Socialdemokraterna Emil Kristensson 6,351 54,2
  Socialdemokraterna Anders Lindblad 6,330 54,0
  Allmänna valmansförbundet V. Lundström 5,183 44,2
  Allmänna valmansförbundet Wilhelm R. Lundgren 5,120 43,7
  Allmänna valmansförbundet K. Åkesson 5,091 43,4
  Allmänna valmansförbundet Erik Trana 5,064 43,2
  Allmänna valmansförbundet Anders Atterberg 5,029 42,9
  Allmänna valmansförbundet Peter Rydholm 5,015 42,8
  Allmänna valmansförbundet A. Carlsson 5,013 42,8
  Allmänna valmansförbundet N.G.T. Åhlund 4,971 42,4
  Annat Övriga 96 0,8
Valdeltagande 11,739 72,1

Valet ägde rum den 18 september 1908. 13 röster kasserades. [8]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

 • Tvåkammarriksdagen 1867–1970 (Almqvist & Wiksell International 1990), band 4, s. 38–39

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Valmyndigheten: Valkretsmandat 1998-2014, läst 11 november 2017
 2. ^ SCB: Riksdagsmannavalen 1909, 1910 och 1911[död länk] sida 62 i pdf:en
 3. ^ Statistiska centralbyrån Riksdagsmannavalen 1894-1896
 4. ^ [a b c] Dessa röstetal kommer från Östgötaposten och eftersom andra röstetal som redovisas där är högre än de som statistiska centralbyrån anger så kan det vara så att kasserade röster räknats med. Därför bör siffrorna iakttas med viss försiktighet.
 5. ^ Statistiska centralbyrån Riksdagsmannavalen 1897-1899
 6. ^ Statistiska centralbyrån Riksdagsmannavalen 1900-1902
 7. ^ Statistiska centralbyrån Riksdagsmannavalen 1903-1905
 8. ^ Statistiska centralbyrån Riksdagsmannavalen 1906-1908