Wikipedia:Manual

Från Wikipedia
Manual

Denna handbok är avsedd som ett referensverk och fördjupning av introduktionen, det vill säga främst för dem som är något mer vana skribenter på svenskspråkiga Wikipedia. Här finns inga sidor om Wikipedias riktlinjer eller om vad man ska skriva utan enbart förklaringar av begrepp, verktyg och metoder.

För alla användare[redigera | redigera wikitext]

Övergripande[redigera | redigera wikitext]

Typer av sidor[redigera | redigera wikitext]

Typer av användare[redigera | redigera wikitext]

Ämnesorienterade användarguider[redigera | redigera wikitext]

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

För användare som bidrar[redigera | redigera wikitext]

Användarkonto[redigera | redigera wikitext]

Redigering[redigera | redigera wikitext]

Verktyg[redigera | redigera wikitext]

Avancerade hjälpmedel[redigera | redigera wikitext]

För administratörer[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

(r) = riktlinje
(p) = policy
* = bör uppdateras i mallen {{manual}}