Hoppa till innehållet

Wikipedia:Manual för administratörer

Från Wikipedia
Manual

Denna handbok för administratörer sammanfattar hur administratörssysslor bör skötas och de sidor som en administratör behöver hitta till.

Administratörsrollen[redigera | redigera wikitext]

En administratör, ibland förenklat admin, är en användare som fått förtroendet från de andra användarna att under ett års tid få tillgång till vissa funktioner som i fel händer skulle kunna missbrukas. Wikipedia eftersträvar en platt maktstruktur, och administratörer har inte högre rang eller mer att säga till om än vilken användare som helst. En administratör bör vara medveten om risken att uppfattas som auktoritär, och bör uppträda trevligt mot andra användare. Många nya användare söker sig till administratörer, och om en administratör håller en otrevlig ton mot dessa finns det en risk att användaren helt slutar bidra.

Administratörsverktygen bör endast användas då det bedöms nödvändigt för att upprätthålla Wikipedias funktionalitet, trovärdighet och grundföresatser. Det är särskilt viktigt att en administratör aldrig använder sina privilegier för att få övertag i konflikter med andra användare – man bör skilja på administratörsrollen och rollen som artikelförfattare.

Att vara administratör innebär inte i sig några åtaganden; det finns ingenting som en administratör är tvungen att göra för att man är administratör. Hela Wikipedia fungerar så att alla gör de saker som man tycker man vill lägga ner tid på. Dock har wikigemenskapen inget intresse av att välja administratörer som inte tänker försöka använda sina verktyg.

Sidor att hålla koll på[redigera | redigera wikitext]

Det finns ett antal sidor och kategorier, som administratörer gemensamt försöker hålla koll på genom att lägga till dessa sidor på sin bevakningslista.

Administratörsverktygen kan användas för två huvudsakliga ändamål, som delvis överlappar: underhåll av artiklarna (exempelvis radering vid sidflyttar) och verktyg för att stävja klotter och andra störningar av arbetssättet (exempelvis sidlåsningar och blockeringar).

Det har visat sig att det bästa sättet att förebygga klotter och vandalism, både i verkligheten och på Wikipedia, är att hålla det rent och snyggt. Det attraherar seriösa skribenter och får klottrare att tänka efter en extra gång innan dådet. En stor del av klottersaneringen sköts av användare som inte är administratörer, men administratörer har tillgång till lite fler verktyg än andra användare som bör användas med viss urskiljning. Mer om klottersanering och metoder för att stävja klotter finns på Wikipedia:Klottersanering.

Den nyblivna administratören kommer att på Specialsidor få tillgång till nya funktioner. Dessa funktioner kommer vara markerade i fet stil. På Blockera användare kan IP-adresser och användare blockeras för kortare eller längre tid, och på Visa raderade sidor kan raderade sidor läsas och återställas. På varje sida i Wikipedia dyker också två nya flikar upp. En av dem är Skrivskydda (eller Ändra skrivskydd) som används för att låsa (eller låsa upp) sidor så att de inte kan redigeras av vem som helst, bekräftade användare och administratörer finns här som val. Den andra fliken är Radera för att kunna radera sidor.

Rulla tillbaka[redigera | redigera wikitext]

"Rulla tillbaka" är en knapp som finns efter artikelnamnen på exempelvis listan över en användares alla bidrag. Att trycka på den knappen är samma sak som att leta reda på den senaste versionen som skrevs av en annan användare, redigera den och spara den utan att ändra något. Detta är klotterpatrullens förstahandsverktyg och bör användas fritt för att återställa klotter och vandalism. Det kan tyckas simpelt, men med detta kan en hel dags vandalism återställas med några snabba klick. Det funkar dock bara för vandalism av befintliga sidor, helt nyskapade sidor måste raderas istället. En rimlig rutinåtgärd är att även titta på resultatet av återställningen.

Verktyget bör dock endast användas för att återställa uppenbart klotter eller vandalism, annars bör funktionen (gör ogjord) användas.

Det finns möjlighet att få tillgång till denna knapp utan att bli administratör genom att begära att få så kallad tillbakarullarbehörighet på Wikipedia:Begäran om åtgärder.

Raderingar[redigera | redigera wikitext]

Huvudsida: Wikipedia:Radering

Artiklar kan raderas, vilket i praktiken innebär att de flyttas till ett långtidsarkiv där de bara är läsbara för administratörer (via Se och återställ raderade sidor), som då även kan återställa raderade sidor. Sidor som möter kriterierna på Wikipedia:Snabbraderingar för snabbradering kan raderas direkt.

Raderingar syns i raderingsloggen, liksom i senaste ändringar. Eftersom andra administratörer kan läsa hela den raderade sidan, kan de återställa om de inte finner bedömningen rimlig. Mera tveksamma fall snabbraderas inte, utan märks för relevanskontroll och mer principiella fall tas upp på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering.

En viktig princip är denna: om en vettig artikel har varit nåbar under ett visst namn en tid, måste den så länge den finns kvar vara nåbar den vägen. Detta handlar om Wikipedias trovärdighet som källa. Om någon citerar Wikipedia och anger en webbadress som referens, måste personen kunna vara helt säker på att adressen fungerar så länge Wikipedia finns kvar. Det kan handla om adresser som publiceras i böcker, tidningar, avhandlingar och annat. Vi känner inte till var en artikel kan vara citerad eller länkad till utifrån, så därför kan vi inte ta bort en sida bara för att vi själva inte ser någon anledning till att den ska finnas kvar. När artiklar slås ihop eller flyttas runt, lämna alltid kvar en omdirigering till den närmast liknande artikeln. Omdirigeringar är bland annat gjorda för att användas till detta. Genom att omdirigera i stället för att radera en infogad sida finns också artikelhistoriken tillgänglig för alla, vilket både är för att uppfylla villkoren i licensen och för att veta vem man ska fråga om det är något konstigt i texten.

Andra typer av sidor kan också raderas. En diskussionssida kan raderas om den inte handlar om den tillhörande huvudsidan, eller om innehållet borde flyttas någon annanstans. Omdirigerade diskussionssidor kan raderas. Däremot brukar inte en diskussionssida raderas om huvudsidan har raderats, eftersom det kan vara bra att spara diskussionen om varför sidan raderades eller infogades. Om sidan skapas igen finns dessutom den gamla diskussionen kvar.

För att sidhistoriken skall fungera bör mallar inte raderas, om de seriöst använts i artiklar. Mallar kan istället markeras med {{Historisk mall}}, {{Ersatt mall}} eller i vissa fall omdirigeras. Vissa mallar används också genom substitution eller som modell vid användning av en komplicerad mall.

Avancerade sidflyttningar[redigera | redigera wikitext]

Om en administratör försöker flytta en sida till en plats där det redan finns en annan sida, kommer det upp ett meddelande, "Den titel du vill flytta artikeln till, artikelnamn, finns redan. Vill du radera den för att möjliggöra flytt av denna sida dit?" och en kryssruta som ska markeras för att godkänna raderingen. Denna funktion är bland annat användbar om man vill flytta tillbaka en sida som har flyttats och den efterlämnade omdirigeringen redigerats, i och med att man slipper radera målsidan innan flytten inleds.

Administratörer kan också använda sina verktyg för att åtgärda klipp-och-klistra-flyttningar och andra problem som har uppstått när sidor har flyttats ovarsamt.

Administratörer kan också flytta en sida utan att lämna en omdirigering vilket icke-administratörer inte har behörighet till.

Skrivskydd[redigera | redigera wikitext]

Administratörer har på varje sida en flik med texten Skrivskydda. Genom att klicka på denna kan sidor låsas för redigeringar. Detta bör användas sparsamt och tillfälligt – se Wikipedia:Skrivskydd. Tänk på att det på huvudsidan står Välkommen till Wikipedia, den fria encyklopedin som alla kan redigera. Enskilda sidor kan låsas tillfälligt utan vidare konsultation, om åtgärden stämmer med praxis. Om åtgärden förefaller mindre självklar bör det tas upp till diskussion. Administratörer kan sedan redigera den skrivskyddade sidan, även om ingen annan kan. Denna möjlighet bör endast användas i undantagsfall.

Administratörer kan också – oavsett om en sida är skrivskyddad eller ej – skydda en sida från sidflyttning, exempelvis när sidan ofta flyttas till CamelCase-titlar.

Vidare kan administratörer också förhindra återskapande av en sida. Detta ska göras tidsbestämt, så inte sidor "glöms bort" i låst oskapat skick. Special:Skyddade titlar listar sådana sidnamn.

Blockeringar[redigera | redigera wikitext]

Klotter och/eller vandalism är de vanligaste orsakerna till blockeringar, men det finns fler. Exempelvis när någon användare redigeringskrigar eller marionettmissbrukar. Blockeringar ska användas för att skydda Wikipedia, inte som bestraffning. Se Wikipedia:Blockeringar.

Användarkonton, vars första redigeringar har varit oseriösa kan blockeras permanent medan IP-adresser alltid ska blockeras tidsbestämt.

Som administratör är det också lämpligt att bevaka sidan Wikipedia:Blockeringar/Begäran om avblockering så att man snabbt får reda på om en användare ifrågasatt en blockering.

Dölja versioner[redigera | redigera wikitext]

Versioner av en artikel eller annan sida på Wikipedia kan döljas för användare som inte är administratörer. I historiken markeras version som skall döljas, varpå man klickar på Visa/dölj valda versioner och kan användas i tre steg.

  1. Dölj versionstext
  2. Dölj redigeringskommentar
  3. Dölj skribentens användarnamn/IP-adress

Verktyget är lämpligt att använda för att:

  • dölja känsliga personuppgifter
  • dölja IP-nummer för användare som råkat redigera oinloggat
  • dölja ofredande eller andra grova angrepp mot andra wikipediaanvändare
  • klotter som är riktigt grova personangrepp på lätt identifierade personer som inte är offentliga
  • dölja redigeringar av internettroll eller andra personer som söker uppmärksamhet
  • dölja redigering som eventuellt bör åtgärdas/granskas av en Censor

Döljning bör däremot inte användas vid avlägsnande av rent klotter eller felaktig information som inte uppfyller något av ovan angivna kriterier.

Redigeringsfilter[redigera | redigera wikitext]

Administratörer kan redigera redigeringsfilter vilket icke-administratörer inte kan.

Systemmeddelanden[redigera | redigera wikitext]

Bara administratörer kan redigera systemmeddelanden, som återfinns i namnrymden MediaWiki. För ett fåtal systemmeddelanden är redigering dock begränsad till gruppen gränssnittsadministratörer.

Översättning och korrigeringar av systemmeddelanden bör dock i de flesta fall göras på translatewiki.net. Endast anpassningar som är specifika för svenskspråkiga Wikipedia bör göras lokalt.

Datasäkerhet[redigera | redigera wikitext]

Administratörer har möjlighet att åstadkomma skada som inte är lätt att återställa. Därför är det viktigt att ett administratörskonto inte skall vara lätt att kapa. Att lära sig om grundläggande datasäkerhet är därför mycket viktigt. Läs mer om detta på Wikipedia:Datasäkerhet.

Administrativa loggar[redigera | redigera wikitext]