Guds 99 namn

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Inom den islamiska religionen har Gud, enligt profeten Muhammed, nittionio namn. Muhammed säger även att den som lär sig alla namnen kommer att få en plats i paradiset.

De 99 namnen[redigera | redigera wikitext]

Observera att översättningen oavsiktligt kan vara felaktig eller förvrängd på vissa ställen.

# Arabiska Översättning (kan variera beroende på sammanhang)
1 Allah (الله) Gud, Gud allena
2 Rahman (الرحمن) Den barmhärtige, Den välgörande, Den oändligt gode
3 Rahim (الرحيم) Den nåderike, Den mest nåderike
4 Al-Malik (الملك) Konungen, Suveränen, Den högste herren
5 Al-Quddoos (القدوس) Den helige, Den allra heligaste
6 As-Salam (السلام) Freden, Välsignaren, Fredens källa
7 Al-Mu'min (المؤمن) Den trofaste, Garanten, Trons väktare, Den som inspirerar tro, Den absolut pålitlige
8 Al-Muhaymin (المهيمن) Beskyddaren, Väktaren, Bevararen
9 Al-Azeez (العزيز) Den allsmäktige
10 Al-Jabbar (الجبار) Den tilldragande, Den oemotståndlige
11 Al-Mutakabbir (المتكبر) Den oerhörde, Den majestätiske, Den storslagne
12 Al-Khaliq (الخالق) Skaparen
13 Al-Bari' (البارئ) Den rättmätige, Utvecklaren, Den som skapar ordning
14 Al-Musawwir (المصور) Gestaltaren, Formaren av alla former, Den som formger skönhet
15 Al-Ghaffar (الغفار) Den för evigt förlåtande
16 Al-Qahhar (القهار) Segraren, Den mest bemästrande, Den oemotståndlige
17 Al-Wahhab (الوهاب) Givaren av allt, Den bestående givaren
18 Ar-Razzaq (الرزاق) Försörjaren, Upprätthållaren, Den för evigt förseende
19 Al-Fattah (الفتاح) Den öppnande, Segergivaren, Den segrande
20 `Aleem (العليم) Den allvetande
21 Al-Qabid (القابض) Den sammandragande, Den mest behärskade, Den som gör allting klart
22 Al-Basit (الباسط) Den utvidgande
23 Al-Khafid (الخافض) Förödmjukaren
24 Ar-Rafi'e (الرافع) Upphöjaren
25 Al-Mu'ezz (المعز) Givaren av heder, Den som höljer i ära
26 Al-Mudhell (المذل) Givaren av skam, Den som höljer i vanära
27 As-Sami'e (السميع) Den allhörande
28 Al-Baseer (البصير) Den allseende
29 Al-Hakam (الحكم) Domaren, Medlaren
30 `Adl (العدل) Den rättvise, Den fullständigt rättvise
31 Al-Lateef (اللطيف) Den välvillige, Den subtile, Den skarpsinte, Den allgenomträngande, Den milt allhärskande
32 Al-Khabeer (الخبير) Vetaren av allting, Den medvetne, Den allmedvetne
33 Al-Halim (الحليم) Den tålmodige, Den överseende, Den fördragsamme, Den milde
34 Al-Azeem (العظيم) Den store, Den magnifike, Den oändlige
35 Al-Ghafoor (الغفور) Den för evigt förlåtande, Den allförlåtande, Den som ständigt förlåter
36 Ash-Shakoor (الشكور) Den tacksamme, Den uppskattande
37 Al-Aliyy (العلي) Den högste, Den upphöjde, Den sublime
38 Al-Kabeer (الكبير) Den store
39 Al-Hafeez (الحفيظ) Upprätthållaren, Bevararen
40 Al-Muqeet (المقيت) Uppehållaren, Uppfödaren, Näringsgivaren, Den närande
41 Al-Hasib (الحسيب) Den beräknande, Den alltillräcklige, Räkenskapsföraren
42 Al-Jaleel (الجليل) Den kungligaste, Den sublime, Den mäktige, Den mest majestätiske
43 Al-Kareem (الكريم) Den generöse, Den mest generöse, Den allfrikostige, Den storsinte
44 Ar-Raqeeb (الرقيب) Den allseende, Den vakande, Den vaksamme
45 Al-Mujeeb (المجيب) Den besvarande, Den tillgänglige, Besvararen av böner
46 Al-Wasse'e (الواسع) Den allomfattande, Den väldige
47 Al-Hakeem (الحكيم) Den vise
48 Al-Wadood (الودود) Den kärleksfulle, Den älskande, Den mest älskvärde
49 Al-Majeed (المجيد) Den lysande, Den mest ärorike
50 Al-Ba'ith (الباعث) Uppväckaren, Den som väcker de döda till liv
51 Ash-Sahid (الشهيد) Vittnet, Bevittnaren
52 Al-Haqq (الحق) Sanningen, Den riktige, Den sanne, Verkligheten
53 Al-Wakeel (الوكيل) Den förtrogne, Förvaltaren, Förmyndaren, Beskyddaren, Den ytterligt pålitlige
54 Al-Qawaie (القوى) Den starke, Den starkaste, Ägaren av all styrka
55 Al-Mateen (المتين) Den beslutsamme, Den faste, Den kraftfulle, Den mest ståndaktige
56 Al-Walaie (الولى) Vännen som skyddar, Den försvarande vännen, Beskyddaren, Hjälparen
57 Hameed (الحميد) Den lovvärde, Den mest berömlige
58 Al-Muhsi (المحصى) Den beräknande, Räknaren av allting, Värdesättaren, Den som känner till allting
59 Al-Mubdi' (المبدئ) Ursprunget, Skaparen, Tillverkaren, Initiativtagaren, Orsaken
60 Al-Mu'eed (المعيد) Återupprättaren, Den som tar tillbaka allting
61 Al-Muhyee (المحيى) Livgivaren, Givaren av liv
62 Al-Mumeet (المميت) Dödsbringaren, Den som bringar död, Förstöraren, Tagaren av liv
63 Al-Hei (الحي) Den levande, Den odödlige
64 Al-Qeiyoom (القيوم) Den självuppehållande, Den självinrättande uppehållaren av allt, Den absolut oberoende,
65 Al-Wajid (الواجد) Den finnande, Den fullkomlige, Den som aldrig misslyckas
66 Al-Majid (الماجد) Den ädle, Den ärorike, Den magnifike
67 Al-Wahid (الواحد) Den Unik
68 As-Samad (الصمد) Den evige, Den självtillräcklige, Den ogenomtränglige, Den evigt bestående
69 Al-Qadir (القادر) Den kunnande, Den allsmäktige, Herren över absolut fri vilja
70 Al-Muqtadir (المقتدر) Den mäktige, Bestämmaren av allt, Den dominerande, Skaparen av all makt
71 Al-Muqaddim (المقدم) Utgivaren, Den sändande, Den som lägger fram, Den som skapar närhet
72 Al-Mu'akhir (المؤخر) Försenaren, Den som lägger bort, Den som skapar distans
73 Al-Awwal (الأول) Den förste
74 Al-Akhir (الأخر) Den siste
75 Az-Zahir (الظاهر) Den uppenbare, Den yttre, Den manifesterade
76 Al-Batin (الباطن) Den fördolde, Den inre, Den gömde
77 Al-Wali (الوالي) Beskyddaren, Den regerande
78 Al-Muta'ali (المتعالي) Den mest upphöjde, Den suveräne, Den transcendente
79 Al-Barr (البر) All godhets källa, Den vänligaste och rättvisaste, Den som gör gott
80 At-Tawwab (التواب) Den som godtar ånger, Den alltid återkommande, Den som visar vägen till ånger, Den som gör ånger lätt
81 Al-Muntaqim (المنتقم) Hämnaren
82 Al-'Afuww (العفو) Benådaren, Förlåtaren av synder, Utplånaren av synder
83 Ar-Ra'oof (الرؤوف) Den milde, Den medlidsamme
84 Malik-al-Mulk (مالك الملك) Ägaren av all suveränitet, Ägaren av absolut suveränitet, Ägaren av allt, Den som härskar för evigt
85 Dhu-al-Jalal wa-al-Ikram (ذو الجلال و الإكرام) Herren över majestät och frikostighet, Ärans och godhetens herre
86 Al-Muqsit (المقسط) Den rättrådige, Den rättvise, Den jämställande
87 Al-Jami'e (الجامع) Den samlande, Förenaren
88 Al-Ghanaie (الغنى) Den rike, Den ensamt tillräcklige, Den allrike, Den självständige, Den oändligt rike, Den totalt oberoende
89 Al-Mughni (المغنى) Den berikande, Utsmyckaren, Frigöraren, Befriaren, Den som tillgängliggör
90 Al-Mani'e (المانع) Den förhindrande, Försvararen, Hjälparen, Den som förhindrar det skadliga
91 Ad-Darr (الضار) Den som skapar det skadliga
(Detta namn förekommer endast i hadith.)
92 An-Nafi'e (النافع) Den välvillige, Den gynnsamme, Välgöraren, Skaparen av det goda
93 An-Noor (النور) Ljuset
94 Al-Hadi (الهادي) Vägvisaren
95 Al-Badi (البديع) Den ojämförlige, Skaparen
96 Al-Baqi (الباقي) Den evigt bestående, Den evigt förblivande, Den för evigt varande
97 Al-Warith (الوارث) Arvtagaren, Den högste arvingen, Den som ärver allt
98 Ar-Rasheed (الرشيد) Vägledaren, Den rättfärdige läraren, Den ofelbare vetaren, Den som leder på rätt väg
99 As-Saboor (الصبور) Den tålmodige, Den tidlöse

Ytterligare namn[redigera | redigera wikitext]

Ytterligare ett epitet som förekommer i Koranen är Dhul Fadl al Azim (ذو الفضل العظيم) "Den vars nåd är en outsinlig källa" (2:105, 3:74, 8:29, 57:21, 57:29, 62:4), men detta ingår inte i den traditionella listan över Guds 99 namn.

Följande lista innehåller namn som inte ingår i den ovanstående listan med 99 namn.

#
Arabiska
Translitteration
Översättning
Förekomst i Koranen
1 ar:المالك Al-Maalik Den sanne, fullkomlige och styrande ägaren över allting 2 gånger
2 ar:المليك Al-Maleek Den ständiga ägaren och styrande över allting 1 gång
3 ar:ذو الفضل العظيم Dhul Fadl al Azim Den vars nåd är en outsinlig källa

Enligt Bahá'í-tron uppenbarades Guds 100:e och största namn – bahá, som både är ett substantiv (strålglans, överjordisk klarhet) och ett adjektiv (allstrålande, himmelskt klar) – för grundarna av och för flera av de första anhängarna till denna nya religion. Ordet Abhá är superlativformen av bahá'í, och de bahá'í-troende brukar upprepa orden Alláhu Abhá (Gud, den mest lysande) i samband med bön eller meditation.

Ordspråk[redigera | redigera wikitext]

Det finns ett uråldrigt arabiskt ordspråk som lyder "Gud har 99 namn och endast kamelen vet det hundrade". Talet 100 representerar allt rent symboliskt och genom användandet av talet 99 symboliskt för Guds antal namn menas alla namn som finns, har funnits och kommer att finnas - minus 1, vilket är just det namn som används nu. Den symboliska kamelen i ordspråket representerar det mänskliga behovet av ord som representerar Gud, vilket kamelen eller djur i allmänhet saknar. Det är just i avsaknaden som de två delarna av ordspråket möts. Insikten hör ihop med att vi är underställda vårt medvetandes behov, vilket logiskt också blev grundpelaren i islam: Underkastelse under Guds vilja.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Litteratur[redigera | redigera wikitext]