Öresundsförbindelsen

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Öresundsbron)
Hoppa till: navigering, sök
Öresundsförbindelsen
Öresundsbron.jpg
Öresundsbron
Officiellt namn Öresundsbron
Plats Sverige Sverige
Danmark Danmark
Korsar Öresund
55°34′30″N 12°50′00″Ö / 55.57500°N 12.83333°Ö / 55.57500; 12.83333
Konstruktionsdata
Total längd 15,9 km (varav 7,85 km bro)
Bredd 31,5 m
Konstruktionstyp Snedkabelbro och sänktunnel
Segelfri höjd 57 meter
Datum
Byggstart 1995
Öppnade 1 juli 2000
Trafik
Trafikslag Tågtrafik
Biltrafik
Antal vägbanor 2 (2 körfält i vardera riktning)
Ekonomi
Avgift för överfart DKK 390, SEK 490 eller 54

Öresundsförbindelsen (danska: Øresundsforbindelsen) eller Öresundsbron är en 15,9 km lång förbindelse över och under Öresund, mellan Malmö (Lernacken, Limhamn-Bunkeflo) och Köpenhamn (Kastrup, Amager) som öppnade 1 juli 2000.

Förbindelsen består av en 7,8 kilometer lång brodel med tillfarter; Öresundsbron. De omkring 4 kilometerna närmast Danmark utgörs av en tunnel, eftersom spannet på en högbro hade varit en fara för flygtrafiken vid Kastrups flygplats. Som övergång från bro till tunnel tillskapades ön Pepparholm med en längd av cirka 4 kilometer.

Förbindelsen består av motorväg och dubbelspårig järnväg. Motorvägen utgör en del av E20. Trafikmängden 2009 per dygn var på vägen 19 500 fordon,[1] och 2008 på järnvägen 29 000 passagerare.[2]

Öresundsbron[redigera | redigera wikitext]

Öresundsbron från Sverige, sedd från Ön (norr).

Öresundsbron består av tre delar och är totalt 7 845 m lång. 5,35 km av bron ligger på svensk sida.[3] Från öster passerar man först över en 3 739 m lång tillfartsbro, utgående från Lernacken strax söder om Malmö. Bron fortsätter sedan med en 1 092 m lång snedkabelbro, vars pyloner är 203,5 meter höga. Högbron har en segelfri höjd av 57 meter över Flintrännan. Den övergår i en västlig tillfartsbro på 3 014 m. Från den 4 055 m långa konstgjorda ön Pepparholm, strax söder om Saltholm, ansluter tunneln.

Bron består av två plan där järnvägen går under motorvägen. Öster om bron går motorvägshalvorna isär och järnvägen dyker upp mellan körfälten. Järnvägen går mellan körfälten förbi betalstationen samt ytterligare några kilometer österut. Bron har cirka 1,56 % lutning,[4] vilket är klart mer än som eftersträvas för godståg (särskilt som denna och anknytande banor har trängsel, så man vill ha färre och tyngre godståg). De danska EG-loken är byggda speciellt för att klara av att dra fullviktsgodståg över Öresund och även under Stora Bält. De kan även starta ett stillastående tåg i sådan lutning. Men även standardlok (som Traxx) kan dra fullviktsgodståg över bron, men under förutsättning att de tar sats och går in i backarna med god fart.

Till skillnad från t.ex. Golden Gate-bron finns det ingen möjlighet att passera förbindelsen med cykel eller till fots.[5]

Brons officiella namn, Øresundsbron, är en kombination av svenskans Öresundsbron och danskans Øresundsbroen. Normalt används det svenska eller danska namnet.

Pepparholm[redigera | redigera wikitext]

Öresundsbron sedd från danska sidan med Pepparholm till höger och Saltholm till vänster.
Se även: Pepparholm

Denna ö är konstgjord och byggd med material från bottnen av Öresund och andra ställen. Skanska var entreprenör och forslade stenskrot från Kungshamn (Sotenäs kommun) i samband med exploatering av fd Abba-fabrikens utbyggnad. Stenen forslades på pråmar i skytteltrafik.

Ön är danskt territorium. Den är inte någon taxfree-zon eller liknande (som vissa föreslagit eller trott, och som Sydsvenska Dagbladet skrev som ett aprilskämt tidigt på 2000-talet), däremot är den naturreservat.

Ett alternativ till en konstgjord ö hade varit att använda den närbelägna ön Saltholm istället, men denna bedömdes ha en skyddsvärd natur och är klassad som naturreservat. Man får inte ta bort ett naturreservat utan mycket starka skäl, vilket detta inte räknades som.

På Pepparholm svänger järnvägen ut från motorvägen och går ett stycke ifrån motorvägen (detta syns tydligt på bilden).

Tunneln[redigera | redigera wikitext]

Schematisk bild över tunneln

På Pepparholmen går vägen ner i den 4 050 m långa Drogdentunneln under Drogdenrännan på den danska sidan av Öresund. Tunneln kommer upp på Amager vid Kastrups flygplats.

Mittpartiet av tunneln består av en sänktunnel som är 3 510 m lång. Vid nedfarten till tunneln viker järnvägen in och lägger sig alldeles intill motorvägen. Tunneln består av fyra separata rör som ligger horisontellt intill varandra. Man valde att bygga en tunnel eftersom en högbro inte tilläts av säkerhetsskäl med tanke på närheten till Kastrups flygplats och lågtflygande flygplan.

Vägavgift[redigera | redigera wikitext]

Betalstation

Alla som kör över Öresundsbron måste betala vägavgift[6] vilket görs på Lernacken på svenska sidan. 2012 var avgiften för att köra eller åka över förbindelsen:

Fordon Enkeltur Flerturskort
Motorcykel 200 SEK 1550 SEK/10 ggr
Personbil, fordon max 6 m 375 SEK 2790 SEK/10 ggr
Bil max 6m + Husvagn/Släp, fordon 6–9 m 750 SEK  ? SEK/5 ggr
Buss över 9 m 1830 SEK
Tågbiljett 98 SEK 78 SEK/gång

Gränsbevakning[redigera | redigera wikitext]

Riksgränsen går cirka 900 meter väster om den västra pylonen på Öresundsbron, [7] vilket är omkring 100 meter öster om skyltarna för riksgräns som är monterade på närmaste befintliga stolpar.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Eftersom förbindelsen utgör Sveriges riksgräns, utför svenska Tullverket kontroller på fordon direkt efter betalbåsen på Lernacken. Det är dessutom Sveriges mest trafikerade gränsförbindelse. Tullverket gör kontroller vid misstanke om smuggling, Lag (1996:701) Om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Öresundsbron är det svenska landfäste i Europa där flest narkotikabeslag görs, se Tullverkets beslagsstatistik . Kontroller i Öresundståg (mot Sverige) förekommer för att hindra narkotika och andra otillåtna varor från att komma in i Sverige.

Under hösten 2015 infördes gränskontroller för passagerare på resa till Sverige. Först infördes gränskontroller på Hyllie, den första svenska järnvägsstationen, samt på tullstationen vid Lernacken. Sedan införde i januari 2016 i svensk lagstiftning via transportöransvar även gränskontroll på den danska sidan före ombordstigning på tåg och buss. Orsaken till dessa kontroller var Migrationskrisen i Europa.

Danmark[redigera | redigera wikitext]

Danska tullen genomför inte kontroll på grund av att de bara har i uppgift att ta in skatt på varor från utlandet och att alkohol i Danmark är billigare än i Sverige[8] Det är danska polisens uppgift att utreda narkotikasmuggling. De gör dock kontroll om de får tips om till exempel smuggling.

Danska tullen har 2011 börjat genomföra stickprovsmässiga tullkontroller vid gränsen. För Öresundsförbindelsens del sker det på den svenska sidan.

Gränsöverskridande efterföljande[redigera | redigera wikitext]

Gränsöverskridande efterföljande för polismyndigheter i respektive länder är tillåtet enligt artikel 41 i Schengenkonventionen. Ett särskilt avtal mellan Sverige och Danmark har också slutits.[9] Det innebär att båda länders polis får följa efter bilar och följa med tåg, och utföra polisarbete på hela Öresundsförbindelsen.

Järnvägsförbindelse[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Öresundsbanan

Järnvägsförbindelsen trafikeras av persontåg som körs av Veolia Transport, av DSB och av SJ. Veolia Transport kör Öresundstågen på uppdrag av Öresundståg AB ägt av Skånetrafiken och andra länstrafikbolag (som också säljer biljetter) och danska Trafikstyrelsen. En serie nya dubbel-spännings tåg (X31) blev utvecklade som förbinder Köpenhamnsområdet med Malmö och södra Sverige ända upp till Göteborg och Kalmar på vissa avgångar. SJ kör snabbtåget X 2000 över bron med förbindelse till Stockholm (tidigare även Göteborg). Tidigare körde SJ också InterCity-tåg Göteborg-Köpenhamn över bron. Detta upphörde då SJ lämnade tillbaka X31 till länstrafikbolagen i södra Sverige. DSB kör tåg till Ystad som ansluter direkt till färja till/från Bornholm. Köpenhamns flygplats i Kastrup har en egen järnvägsstation nära det västra brohuvudet. Öresundstågen kör i varje riktning ett tåg per 20 minuter och riktning på bron förutom på natten då ett tåg per timme trafikerar bron. Dessutom går några extra Öresundståg i rusningstid och 1-2 per timme och riktning SJ-tåg och DSB-tåg varannan timme. Utöver det går det godståg. 2009 var antalet tåg under året 67 360 varav 56 763 var persontåg och 7 250 godståg. Resterande var tomma persontåg eller arbetståg. 11 184 000 enkelresor gjordes med persontåg 2009.[10]

Järnvägssektionen är ett dubbelspår med normalspår (1435 mm) och har tillåten hastighet på 200 km/h (lägre i Danmark, särskilt i tunneln). Det finns tekniska problem som måste hanteras på grund av att Sverige använder 15 kV 16⅔ Hz och Danmark 25 kV 50 Hz. Gränsen mellan elsystemen är nära det östra brohuvudet på Lernacken i Sverige. Svensk signalering används på bron fram till Pepparholm där dansk signalering tar vid och fortsätter in i tunneln. Högertrafik tillämpas på hela Öresundsbanan såsom i Danmark, i motsats till övriga Sverige. Bytet mellan vänster- och högertrafik sker sedan 2009 strax söder om Burlövs station, där de norrgående spåren går i en tunnel under de södergående spåren.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Genom åren har ett flertal förslag om en fast förbindelse över sundet funnits. Ett av de mest radikala var att fördämma sundet och sedan länspumpa för att skapa land för bebyggelse.

Man valde under planeringen för Öresundsförbindelsen mellan läget Helsingborg-Helsingör och Malmö-Köpenhamn (Limhamn-Amager). Man såg dock en stor fördel i att prioritera förbindelsen mellan de större centralorterna Köpenhamn och Malmö. Mot Helsingborg-Helsingör talade möjligtvis också svårigheter att lösa genomfartstrafiken i kommunerna på danska sidan, och att tunneln trots städernas närhet ändå fått vara lång, beroende på bebyggelsens läge och sundets djup, 41 meter, dessutom med geologiska svårigheter. En Helsingborg-Helsingörs-tunnel finns dock fortfarande med i infrastrukturplaneringen.[11]

Öresundsförbindelsen kostade drygt 20 miljarder kronor. Till detta kommer anslutningar på land för runt 10 miljarder fram till år 2000, och senare 10 miljarder för Citytunneln. Bygget påbörjades den 18 oktober 1995. EU har bidragit med 1,4 miljarder till bron och de landsanslutningar som byggdes fram till år 2000. Resten betalades med lån tagna av brobolaget med statsgaranti. Lånen ska finansieras med broavgifterna.

Främst i Danmark men även Sverige fanns under byggets gång ett intresse för att lägga till en cykelbana till en kostnad av 210 miljoner (estimat av DTU) men brobolagets svenska avdelning sade nej.[5]

Förbindelsen invigdes den 1 juli 2000 av kung Carl XVI Gustaf av Sverige och drottning Margrethe II av Danmark. I samband med invigningen genomfördes även en löptävling kallad Broloppet och tidigare samma sommar hade även privatpersoner fått chansen att vandra över bron. Man tror att bron ska vara betald 2030.[12]

I samband med Migrationskrisen i Europa lade Regeringen Löfven hösten 2015 ett lagförslag att regeringen skulle ha möjlighet att stänga Öresundsförbindelsen utan att först behöva söka riksdagens samtycke, samt att lägga krav på operatörer av bussar och tåg till Sverige att genomföra ID-kontroller före gränspassagen. Förslaget fick hård kritik från Lagrådet och regeringen drog tillbaka det förslaget, men gick vidare med förslaget om ID-kontroller.[13] Varken Datainspektionen eller Advokatsamfundet gavs möjlighet att yttra sig innan reglerna infördes.[14] Heidi Avellan kommenterade att förslaget att ge regeringen mandat att helt stänga förbindelsen kanske aldrig var allvarligt menat, men att det ingick i paketet för att regeringen skulle ha något att förhandla bort för att få igenom förslaget om ID-kontroller,[15] en metod som kallas door-in-the-face.

Gränskontrollerna ledde 2016 till att asylsökande började att försöka korsa bron till fots. [16]

Debatt[redigera | redigera wikitext]

Bron var ett återkommande inslag i svensk politisk debatt under decennier. Många debattörer motsatte sig byggandet av miljöskäl eller för att det skulle förfula Skåne. För Centerpartiet var bromotståndet länge en central fråga. Partiledaren Olof Johansson avgick ur Carl Bildts regering i protest mot bron. Sedan förbindelsen byggts har dock kritiken närmast tystnat.[17]

Framtid[redigera | redigera wikitext]

Det finns inga fasta tidssatta planer på en utvidgning av Öresundsförbindelsen eller en ny kompletterande förbindelse. Dock finns flera olika förslag om en ny kompletterande förbindelse.

 • En tågtunnel Helsingborg–Helsingör (HH-tunneln) har föreslagits. Helsingborgs kommun har gjort en utredning med kostnadsberäkning och de har reserverat mark mm. Förslaget innehåller en dubbelspårig passagerartågstunnel och en enkelspårig godstågstunnel. En ny järnväg Helsingör-Köpenhamn skulle krävas.
 • En metrotunnel Köpenhamn–Malmö har föreslagits, en utvidgning av Köpenhamns metro. En utredning har gjorts på initiativ av Köpenhamns och Malmö stad, som visar att den bör gå att motivera på lite längre sikt.[18]
 • En tunnel mellan Landskrona-Köpenhamn har i en utredning lyfts fram som ett alternativ. Landskrona ligger ungefär i linje med Köpenhamns norra förorter och en tunnel skulle hypotetiskt kunna dras diagonalt över sundet och ansluta till det danska järnvägsnätet i de norra delarna av den danska huvudstaden. Förslaget bygger på att den sträckningen är den närmsta vägen till Köpenhamn från delarna av Sverige norr om Malmö eftersom den undviker både Helsingör och Malmö. Uppskattningsvis skulle restiden förkortas med ca tio minuter för resenärer från Lund.[19]
 • En ny Öresundsförbindelse krävdes 2010 av bl.a. kommunstyrelsens ordförande i Malmö och Socialdemokraternas talesperson i infrastrukturfrågor[20]
 • En godstågstunnel mellan Pepparholm och Hvidovre väster om ön Amager, där bland annat Kastrup ligger, har föreslagits av Danmarks dåvarande transportminister Henrik Dam Kristensen[21]. Det finns säkerhetskrav som förbjuder persontåg samtidigt som ett godståg befinner sig i tunneln och dessutom är järnvägssträckan Kastrup-Ørestad nära maxgränsen för kapaciteten.

Ägare[redigera | redigera wikitext]

Förbindelsen ägs av Öresundsbrokonsortiet som i sin tur till lika delar ägs av den svenska staten genom Svedab och den danska staten genom A/S Øresund.

Svedab, vars fullständiga namn är Svensk-Danska Broförbindelsen Svedab Aktiebolag, förvaltades ursprungligen av Vägverket och Banverket. Sedan 2008 ligger Svedab direkt under Näringsdepartementet.[22] Svedab har till uppgift att driva och underhålla landsanslutningarna och se till att lånen för byggandet är återbetalade senast 2040.[23]

A/S Øresund ägs av Sund & Bælt Holding A/S, som i sin tur ägs av den danska staten. I Sund & Bælt Holding ingår även Stora Bältbron och den planerade Fehmarn Bält-förbindelsen.[24]

Öresundsförbindelsen i kultur[redigera | redigera wikitext]

Öresundsförbindelsen har blivit ett landmärke för regionen. Den svensk-danska kriminalserien Bron har sin utgångspunkt i ett likfynd på gränslinjen mitt på bron.

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Flag of Denmark.svg Danmarksportalen

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.bygg.org/Files/Regionerna/BI_Syd/2010%20En%20region%20i%20utveckling%20pusseltexter%20(3).docx
 2. ^ http://osb.oeresundsbron.dk/library/?obj=7384
 3. ^ http://www.ne.se/öresundsförbindelsen
 4. ^ http://www.pandrol.com/pdf/TR00/p23-25.pdf The Øresund Link Railway
 5. ^ [a b] ”Öresundsbron inget för cyklister”. P4 Malmöhus. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=353&artikel=3825415. Läst 15 november 2014. 
 6. ^ ”Kontantbiljett”. Øresundsbron. http://se.oresundsbron.com/page/18. Läst 17 april 2012. 
 7. ^ http://kartor.eniro.se/ och https://kso.etjanster.lantmateriet.se/
 8. ^ Oresunddirekt.com: Var är den danska tullen?.
 9. ^ regeringen.se – Avtal med Danmark om polisiärt samarbete i Öresundsregionen
 10. ^ Trafik- och transportvolym med järnväg på Øresundsbron
 11. ^ ”Fast HH-förbindelse”. Region Skåne. http://www.skane.se/sv/Skanes-utveckling/Ansvarsomraden/Infrastruktur/Infrastrukturplanering/Tunnel-Helsingborg-Helsingor/. Läst 10 augusti 2013. 
 12. ^ DN.se
 13. ^ "Lagrådet, judiska begravningar och nödlådan alla ska ha hemma", Joakim Nergelius i Epstein & Nordegren i P1, 9 december 2015. Åtkomst den 12 december 2015.
 14. ^ TT. "Gammal teknik säkrast vid id-kontroll", svt.se, 5 januari 2016. Åtkomst 8 januari 2016.
 15. ^ "Samuel Larsson om den havererade drömmen om Öresund" (vid 15 min 35 sek), Radiokorrespondenterna, Sveriges radio, 20 december 2015. Åtkomst 20 december 2015.
 16. ^ "[1]",hd
 17. ^ Pernilla Ström (2003), "Vill ingen riva Öresundsbron?", Smedjan.com 18 september 2003
 18. ^ Metron – möjlig, men först 2030
 19. ^ ”Tunnel Landskrona Köpenhamn knyter samman Skandinavien”. http://framtidensinfrastruktur.se/foretagspresentation/tunnel-landskrona-kopenhamn-knyter-samman-skandinavien/. Läst 17 februari 2015. 
 20. ^ ”Ny Öresundsförbindelse är viktig för hela Sverige”
 21. ^ Henrik Dam: Godstog over Øresund vigtigere end trafikanter i HH-tunnel
 22. ^ ”Svedab - Ägarstruktur”. Svedab. http://www.svedab.se/sida.php?sid=2&usid=9. Läst 9 januari 2009. 
 23. ^ ”Svedab - Verksamhet”. Svedab. http://www.svedab.se/sida.php?sid=2&usid=8. Läst 9 januari 2009. 
 24. ^ ”Organisation”. Sund & Bælt. http://www.sundogbaelt.dk/dk/Menu/Sund+%26+B%C3%A6lt/Ledelse. Läst 9 januari 2009. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]