Malmös stadsbussar

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Dubbelledad stadsbuss som trafikerar linje 5
Stadsbuss av märket MAN. Bild tagen den 23 September 2006.

Malmös stadsbussar består sedan tidtabellsskiftet den 12 december 2010 av åtta huvudlinjer, samt ett antal pluslinjer, tilläggslinjer och en nöjeslinje. Linjenätet med denna struktur kom till efter en genomgripande linjenätsomläggning av stadsbussarna 2005. Bussarna är gröna, precis som Skånetrafikens övriga stadsbussar.

Linjenät[redigera | redigera wikitext]

Malmös kollektivtrafiknät bygger på stadsbusstrafiken, som är indelad i olika grupper (se vidare nedan). Utöver stadsbuss går det även att åka med regionbussar och tåg inom staden, på samma kort och biljetter som gäller på bussarna.[1]

Busslinjenätet är uppbyggt kring ett stomlinjesystem, med "huvudlinjer" som radiella genomgående linjer, i ensiffrig nummerserie. Med radiella linjer menas att de går från ett ytterområde, genom centrum, till ett annat ytterområde. Dessa har den största delen av det interna resandet. Huvudlinjerna kompletteras av "pluslinjer" med lite lägre frekvens som tar hand om mycket av resandet på tvären, i nummerserien över 30. Mycket inpendling till arbetsplatser och skolor i Malmö sker med tåg och regionbuss, och med Öresundsbrons öppnande har ett stort flöde av pendling till Köpenhamn uppstått med Öresundstågen. En ganska stor omläggning av busslinjenätet gjordes när järnvägssträckan Citytunneln öppnades i december 2010.


Huvudlinjer[redigera | redigera wikitext]

Malmös linjenät av stadsbussar, regionbussar och tåg, december 2014.

Huvudlinjerna är Skånetrafikens benämning på stombusslinjer som trafikerar Malmö med "uppochner"-principen, det vill säga att alla stadsdelar ska kunna nå mittkärnan på ett effektivt och snabbt sätt. Dessa linjer går under vintertidtabellen var 5-8 minut varje vardag och var 10-20:e minut på helgerna.[2]

Linje Sträckning Linjekarta/Tidtabell
1 Elinelund - Jägersro - Kristineberg 1
2 Lindängen - Västra hamnen 2
3 Ringlinjen Värnhem - Centralen - Erikslust - Södervärn - Värnhem 3
4 Bunkeflostrand - Limhamn - Segevång - Bernstorp 4
5 MalmöExpressen Stenkällan - Centralen - Västra Hamnen 5
6 Klagshamn - Bunkeflostrand - Videdal - Toftanäs 6
7 Svågertorp - Gustav Adolfs Torg - Centralen - Ön 7
8 Kastanjegården - Centralen - Hyllie 8

Pluslinjer[redigera | redigera wikitext]

Pluslinjerna beskrivs som "korsotvärs"-linjer, som i regel trafikerar mellan stadsdelarna och har tillgång istället för snabbhet som första mål. Dessa bussar går var 20:e eller 30:e minut och går fram till och med 23 på kvällarna varje dag.[2]

Linje Sträckning Linjekarta/Tidtabell
31 Lindängen - Jägersro - Bulltofta - Centralen - Mellersta Hamnen 31
32 Östra Hamnen - Centralen - Käglinge 32
33 Ön - Hyllie - Värnhem 33
34 Sibbarp - Värnhem - Norra hamnen 34
35 Kvarnby - Toftängen - Gustav Adolfs Torg 35

Närtrafik[redigera | redigera wikitext]

Närtrafiken körs av taxi och måste beställas minst en timme i förväg. Dessa turer går endast ett par gånger om dagen och går vid små samhällen som har relativt långt till huvudlinjerna.

Närtrafik som oftast/alltid körs av taxi[redigera | redigera wikitext]

Linje Sträckning Linjekarta/Tidtabell
50 Klagshamnsverket - Klagshamn - Pile 50
51 Skumparp - Hyllie 51
52 Stenkällan - Kvarnby 52
54 Gustav Adolfs Torg - Katrinetorp 54
55 Jägersro - Elisedal - Almåsa 55
56 Lindängen - Käglinge 56

Stora knutpunkter[redigera | redigera wikitext]

En stadsbuss, linje 8, i dubbelform, i Triangeln. Sedd den 8 november 2013.

Malmö har sex stora knutpunkter där stadsbussar och regionbussar stannar. Dessa är:

Bussar och trafikupphandling[redigera | redigera wikitext]

Trafiken handlas upp av Skånetrafiken och utförs av olika operatörer i fyra trafikpaket. All trafik körs av Nobina.

Vagnparken består till största delen av Volvobussar, men sedan augusti 2006 även av MAN. Samtliga bussar är av lågentré- eller låggolvstyp och drivs av naturgas med biogasinblandning. Malmös stadsbussar är gröna, som alla Skånetrafikens stadsbussar. 2006 - 2007 köptes 111 nya bussar in, och 69 gamla som behölls rekonditionerades.

Skånetrafiken och Nobina kör sedan 1 juni 2014, efter ombyggnader av Malmö stad, dubbelledbussar på linje 5 under namnet MalmöExpressen, som en etapplösning till framtida spårvagnstrafik.[3][4]. Linjen utgörs av tidigare linje 5 och delvis av linje 8. Femton bussar köptes in och kapaciteten är 1 100 passagerare per timme i vardera riktningen.[5]

Spårvägsplaner[redigera | redigera wikitext]

Spårväg i Malmö, Etapp 1 (planerad utformning enligt förstudie/planprogram)
Unknown BSicon "uKBFa"
Fullriggaren (Östra Varvsgatan/Riggaregatan)
Waterway turning from left Urban junction to right
Urban straight track Urban stop on track
Ubåtshallen
Urban straight track Urban stop on track
Varvsstaden
Urban stop on track Urban straight track
Scaniabadet
Urban stop on track Urban straight track
Turning Torso
Urban stop on track Urban straight track
Kockum Fritid
Urban stop on track Urban straight track
Esplanaden S
Waterway turning to left Unknown BSicon "uABZlg"
Urban station on track
Anna Lindhs plats (Malmö centralstation)Fjärrtåg
Urban station on track
Centralstationen (Malmö centralstation)Fjärrtåg
Urban stop on track
Djäknegatan
Urban station on track
Studentgatan
Waterway turning from left Urban junction to right
Urban stop on track Urban straight track
Gustav Adolfs torg
Urban stop on track Urban straight track
Davidshall
Urban station on track Urban straight track
Triangeln (vid Friisgatan)Fjärrtåg
Urban stop on track Urban straight track
Södervärn
Urban stop on track Urban straight track
Dalaplan
Urban stop on track Urban straight track
Mobilia
Urban stop on track Urban straight track
Fosievägen
Urban stop on track Urban straight track
Eriksfält
Urban stop on track Urban straight track
Nydalatorget
Urban stop on track Urban straight track
Kollegiegatan
Urban stop on track Urban straight track
Hermodsdal
Urban stop on track Urban straight track
Fosie kyrka
Urban stop on track Urban straight track
Kastanjegården
Urban stop on track Urban straight track
Lindängens centrum
Urban stop on track Urban straight track
Tenorgatan
Urban end station Urban straight track
Lindängelund
Urban stop on track
Stadshuset
Urban stop on track
Folkets park
Urban stop on track
Nobeltorget
Urban stop on track
Baskemöllegatan
Urban station on track
Rosengårds stationFjärrtåg
Urban stop on track
Apelgården
Urban stop on track
Rosengårds centrum
Urban stop on track
Ramels väg
Urban stop on track
Höja
Urban end station
Stenkällan

I samarbete med Skånetrafiken pågår planering för spårväg i både Malmö, Lund och Helsingborg. Malmö stad har fattat ett principbeslut om att kollektivtrafiken i framtiden ska vara eldriven, med spårväg på de tyngst belastade linjerna. Finansieringen är dock inte löst.

Motiv för att bygga spårväg är att skapa stadsutveckling i tydliga stråk, att lösa miljöproblem, och att bidra till en bättre integration mellan stadens olika delar och med det mellan människor. När resandet på en busslinje överstiger 1100 resenärer per riktning under maxtimmen (ungefär gränsen för slut på rimligt med plats med dubbelledbuss var femte minut) anses det vara dags att bygga spårväg. Detta beräknas ske vid olika tillfällen för olika stråk i staden som har en förhållandevis stark befolkningstillväxt.[6]

Kommunen har börjat planera för en första etapp, med målet att trafik ska kunna starta 2021. Etapp 1 kommer att omfatta stråken mot Rosengård/Stenkällan och Lindängen. De ska enligt planerna få en gemensam sträckning längs Djäknegatan genom Gamla staden till Centralen och vidare till en slinga för att täcka in Västra hamnen.

Båda linjerna ska enligt planerna ansluta till Malmö central. Byte till tåg är även tänkt att bli möjlig vid Triangeln samt vid den planerade Rosengårds station.[7]

Ytterligare källor:

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Skånetrafiken
  2. ^ [a b] Caroline Ellberg (2006). Utvärdering av linjeomläggningen i Malmös stadsbusslinjenät. Lunds Tekniska Högskola, Insitutionen för teknik och samhälle, Trafik och väg 
  3. ^ Malmö stad om MalmöExpressen
  4. ^ http://www.sydsvenskan.se/malmo/superbussens-premiargast-kom-i-pyjamas
  5. ^ http://www.bussmagasinet.se/2014/03/ett-skepp-kom-lastat-med-malmoexpressen
  6. ^ Malmö stad - befolkningsutveckling
  7. ^ Malmö stads information om spårvagnar

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]