Malmös stadsbussar

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Dubbelledad stadsbuss av typ Van Hool Exqui.City som trafikerar linje 5
Stadsbuss av typ MAN Lion's City A21 CNG, 2006

Malmös stadsbussar består av 13 reguljära busslinjer.

Region Skåne ansvarar för busslinjenätet i Malmö och i övriga Skåne.

Linjenät[redigera | redigera wikitext]

Malmös stadsbussar består sedan 2005 av åtta huvudlinjer, fem pluslinjer, en "nöjeslinje", en sjukhusbuss samt ett antal anropsstyrda linjer.[1] Bussarna är lackerade i grönt, två olika nyanser.[2]

Busslinjenätet är uppbyggt kring ett stomlinjesystem, med "huvudlinjer" som radiella genomgående linjer, i ensiffrig nummerserie. Med radiella linjer menas att de går från ett ytterområde, genom centrum, till ett annat ytterområde. Dessa har den största delen av det interna resandet. Sedan 2014 trafikeras en av dessa linjer, nummer 5, av 24 meter långa dubbelledade gas-el-hybridbussar, under namnet "Malmöexpressen". Detta är den största linjen räknat i passagerarantalet i högtrafik.

Huvudlinjerna kompletteras av "pluslinjer" med lite lägre frekvens som tar hand om mycket av resandet på tvären, i nummerserien över 30. Mycket inpendling till arbetsplatser och skolor i Malmö sker med tåg och regionbuss, och med Öresundsbrons öppnande har ett stort flöde av pendling till Köpenhamn uppstått med Öresundstågen. En ganska stor omläggning av busslinjenätet gjordes när järnvägssträckan Citytunneln öppnades i december 2010.

Utöver stadsbuss går det även att åka med regionbussar och tåg inom staden, med samma biljettsystem som gäller på stadsbussarna, med normal stadstaxa.[3] Sedan december 2018 ingår även pågatågslinjen Malmöpendeln som en del i det interna kollektivtrafiksystemet, på sträckan Malmö C-Östervärn-Rosengård-Persborg-Svågertorp-Hyllie, i halvimmestrafik med vidare förlängning av varannan tur mot Triangeln-Malmö C och slutstation Kristianstad.

Malmös linjenät av stadsbussar, regionbussar och tåg, december 2018

Huvudlinjer[redigera | redigera wikitext]

Huvudlinjerna är Skånetrafikens benämning på stombusslinjer som trafikerar Malmö med "uppochner"-principen, det vill säga att invånare i alla stadsdelar ska kunna enkelt nå stadens centrum. Dessa linjer går under vintertidtabellen var 3-10 minut på vardagar under rusningstid och var 10-20:e minut på helgerna.[4] På söndag kväll/morgon går linje 2,4 och 7 varje halvtimme.[5]

Linje Sträckning Linjekarta/Tidtabell
1 Elinegård - Jägersro - Kristineberg 1
2 Kastanjegården - Centralen - Västra hamnen1 2
3 Ringlinjen Värnhem - Centralen - Erikslust - Södervärn - Värnhem 3
4 Bunkeflostrand - Limhamn - Segevång - Bernstorp 4
5 MalmöExpressen Stenkällan - Centralen - Västra Hamnen 5
6 Klagshamn - Bunkeflostrand - Videdal - Toftanäs 6
7 Svågertorp - Studentgatan- Centralen - Ön 7
8 Lindängen - Centralen - Hyllie 8

Pluslinjer[redigera | redigera wikitext]

Pluslinjerna beskrivs som "kors-och-tvärs"-linjer, som i regel trafikerar mellan stadsdelarna och har tillgång istället för snabbhet som första mål. Dessa bussar går mer sällan än huvudlinjerna: var 7-15:e minut under rusningstid på vardagar. Under lågtrafik går pluslinjerna med 15-30-minuters intervall. De går heller inte lika sent som huvudlinjerna, utan slutar gå vid 21-23-tiden.[4]

Linje Sträckning Linjekarta/Tidtabell
31 Lindängen - Jägersro - Bulltofta - Centralen - Mellersta Hamnen 31
32 Östra Hamnen - Centralen - Käglinge 32
33 Ön - Hyllie - Värnhem 33
34 Sibbarp - Värnhem 34
35 Kvarnby - Toftängen - Gustav Adolfs Torg 35

Anropsstyrda linjer[redigera | redigera wikitext]

De anropsstyrda linjerna körs av taxi och måste beställas minst två timmar i förväg. Dessa turer går endast någon gång om dagen, och trafikerar små samhällen och byar som har relativt långt till huvud- och pluslinjerna.

Undantaget är linje 54, som sedan 2014 trafikerar gården Katrinetorps landeri. Turerna med linje 54 körs med vanlig stadsbuss och behöver inte förbeställas, men linjen har ändå fått status som extralinje på grund av att linjen bara körs några få turer på helgerna. Katrinetorp ligger i Malmös södra ände och får extrainsatta turer vid säsongsbundna marknader.

Linje 55 körs under vintertidtabell, vardagar och rusningstid, med buss som inte behöver förbeställas. Sträckningen är från Jägersro till Elisedal på morgonen, och tillbaka på eftermiddagen. Turerna hela vägen till Almåsa körs, oavsett veckodag, med förbeställd taxi. Under sommartidtabell på vardagar, körs linje 55 med både buss och taxi hela vägen till Almåsa. Taxitrafiken kompletterar bussarna som kör med 40-60-minuters intervall.

Linje Sträckning Linjekarta/Tidtabell
50 Klagshamnsverket - Klagshamn - Pile 50
51 Skumparp - Hyllie 51
52 Stenkällan - Kvarnby 52
54 Gustav Adolfs Torg - Katrinetorp 54
55 Jägersro - Elisedal - Almåsa 55
56 Lindängen - Käglinge 56

Nöjeslinje[redigera | redigera wikitext]

Linje 84 går till alla Malmö FFs hemmamatcher. Den avgår från fem olika lägen och stannar vid samtliga hållplatser längs färdvägen. Bussarna anländer till Stadion c:a 30 minuter före matchstart måndag–fredag och avgår c:a 20 minuter efter slutsignal. Lördag–söndag anländer bussarna till Stadion c:a 60 minuter före matchstart och avgår c:a 20 minuter efter slutsignal. De kör samma väg tillbaka.[6]

Linje Sträckning Linjekarta/Tidtabell
84 Klagshamn - Bunkeflostrand - Limhamn - Erikslust - Stadion 84
84 Segevång - Värnhem - Gustav Adolfs Torg - Stadion 84
84 Riseberga - Videdal - Rosengård - Södervärn - Stadion 84
84 Nydala - Lindängen - Eriksfält - Stadion 84
84 Västra hamnen - Stadion 84

Sjukhusbussen[redigera | redigera wikitext]

Från den 3 april 2017 kör en ringlinje på Skånes universitetssjukhus sjukhusområde i Malmö, linje 99. Detta är ett experiment som kommer att vara i åtta månader. Noterbart är att denna linje är kostnadsfri för alla. Bussen kör i en ring på området med en avgång var tionde minut, vardagar 07-17. Den stannar på sju utvalda hållplatser.[7]

Linje Sträckning Linjekarta/Tidtabell
99 SUS Östra - SUS Södra - SUS Västra - SUS Mitt - SUS Norra - Tandvårdshögskolan - SUS Akuten - SUS Östra 99

Historik[redigera | redigera wikitext]

Stadsbussar har funnits i Malmö sedan 1929. Busslinjenätet har lagts om flera gånger, exempelvis vid införandet av högertrafik 1967, och även 1989 och senast 2005.

I och med den senaste omläggningen blev tjugo linjer fjorton (idag 13). Det genomsnittsliga avståndet till närmaste hållplats har ökat. [8]

Nuvarande huvudlinjer motsvarar i någon mån de åtta spårvagnslinjer som fanns fram till att den sista linjen lades ned 1973.

Knutpunkter[redigera | redigera wikitext]

En Volvo 7700-ledbuss på linje 8 i Triangeln, 2013

Malmö har sex knutpunkter för stads- och regionbussar:

Bussar och trafikupphandling[redigera | redigera wikitext]

Trafiken handlas upp av Skånetrafiken och utförs av olika operatörer i fyra trafikpaket. All trafik körs av Nobina. Vagnparken består av Volvo 7700, sedan Januari 2021 och av MAN Lion's City, sedan Juni 2021 av Mercedes-Benz Citaro 2015-16, samt sedan 2015 även av fåtal Solaris Urbino 12. Samtliga bussar är av lågentré- eller låggolvstyp och drivs av naturgas med biogasinblandning (CNG). Undantagna är de äldre Citaro-bussarna från 2016 vilka drivs av biodiesel (RME). Dessutom har man infört nya el-bussar som drivs på 100% el. Malmös stadsbussar är gröna, som alla Skånetrafikens stadsbussar. Åren 2006-2007 köptes 111 nya bussar in, och 69 gamla som behölls rekonditionerades. Dessa bussar rullar inte längre.

(Vagnparken består av Volvo 7700, sedan augusti 2006 av MAN Lion's City,) sedan årsskiftet 2015-16 av Mercedes-Benz Citaro, samt sedan 2015 även av några Solaris Urbino 12. Samtliga bussar är av lågentré- eller låggolvstyp och drivs av naturgas med biogasinblandning (CNG). Undantagna är de äldre Citaro-bussarna från 2016 vilka drivs av biodiesel (RME). Malmös stadsbussar är gröna, som alla Skånetrafikens stadsbussar. Åren 2006-2007 köptes 111 nya bussar in, och 69 gamla som behölls rekonditionerades.

Skånetrafiken och Nobina kör sedan 1 juni 2014, efter ombyggnader av Malmö stad, dubbelledbussar på linje 5 under namnet Malmöexpressen, som ett steg mot en möjlig framtida spårvagnstrafik.[9][10]. Femton bussar av gas-hybridtyp av fabrikatet Van Hool köptes in. Kapaciteten är 1 100 passagerare per timme i vardera riktningen.[11]

Spårvägsplaner[redigera | redigera wikitext]

Spårväg i Malmö, Etapp 1 (planerad utformning enligt förstudie/planprogram)
Urban head station
Fullriggaren (Östra Varvsgatan/Riggaregatan)
Unknown BSicon "uSTR+l" Unknown BSicon "uABZgr"
Urban straight track Urban stop on track
Ubåtshallen
Urban straight track Urban stop on track
Varvsstaden
Urban stop on track Urban straight track
Scaniabadet
Urban stop on track Urban straight track
Turning Torso
Urban stop on track Urban straight track
Kockum Fritid
Urban stop on track Urban straight track
Esplanaden S
Unknown BSicon "uSTRl" Unknown BSicon "uABZg+r"
Urban station on track
Anna Lindhs plats (Malmö centralstation)Fjärrtåg
Urban station on track
Centralstationen (Malmö centralstation)Fjärrtåg
Urban stop on track
Djäknegatan
Urban station on track
Studentgatan
Unknown BSicon "uSTR+l" Unknown BSicon "uABZgr"
Urban stop on track Urban straight track
Gustav Adolfs torg
Urban stop on track Urban straight track
Davidshall
Urban station on track Urban straight track
Triangeln (vid Friisgatan)Fjärrtåg
Urban stop on track Urban straight track
Södervärn
Urban stop on track Urban straight track
Dalaplan
Urban stop on track Urban straight track
Mobilia
Urban stop on track Urban straight track
Fosievägen
Urban stop on track Urban straight track
Eriksfält
Urban stop on track Urban straight track
Nydalatorget
Urban stop on track Urban straight track
Kollegiegatan
Urban stop on track Urban straight track
Hermodsdal
Urban stop on track Urban straight track
Fosie kyrka
Urban stop on track Urban straight track
Kastanjegården
Urban stop on track Urban straight track
Lindängens centrum
Urban stop on track Urban straight track
Tenorgatan
Urban end station Urban straight track
Lindängelund
Urban stop on track
Stadshuset
Urban stop on track
Folkets park
Urban stop on track
Nobeltorget
Urban stop on track
Baskemöllegatan
Urban station on track
Rosengårds stationFjärrtåg
Urban stop on track
Apelgården
Urban stop on track
Rosengårds centrum
Urban stop on track
Ramels väg
Urban stop on track
Höja
Urban end station
Stenkällan

I samarbete med Region Skåne och Skånetrafiken har viss planering gjorts för spårväg i både Malmö, Lund och Helsingborg. Malmö stad har fattat ett principbeslut om att kollektivtrafiken i framtiden ska vara eldriven, med spårväg på de största linjerna.[när?]

Motiv för att bygga spårväg är att skapa stadsutveckling i tydliga stråk, att lösa miljöproblem, och att bidra till en bättre integration mellan stadens olika delar.[12] Kommunen har börjat planera för en första etapp,[när?] omfattande stråken från Stenkällan och Lindängen, med anslutning till Malmö central, till Västra Hamnen. [13][14][15]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ https://www.sydsvenskan.se/2004-12-15/total-omlaggning-av-malmos-stadsbussar
 2. ^ https://www.sydsvenskan.se/2016-01-09/limegront-ny-farg-pa-malmos-bussar
 3. ^ Skånetrafiken
 4. ^ [a b] Caroline Ellberg (2006). Utvärdering av linjeomläggningen i Malmös stadsbusslinjenät. Lunds Tekniska Högskola, Insitutionen för teknik och samhälle, Trafik och väg 
 5. ^ ”Tidtabellerna”. Skånetrafiken. http://www.skanetrafiken.se. Läst 23 september 2019. 
 6. ^ ”Skånetrafiken - Linje 84”. https://www.skanetrafiken.se/globalassets/dokumentbank/till-matchen/84_malmo.pdf. Läst 27 juni 2017. 
 7. ^ ”Linje 99 - Sjukhusbussen”. https://www.skanetrafiken.se/jag-behover/linje-99-sjukhusbussen/. Läst 27 juni 2017. 
 8. ^ https://www.sydsvenskan.se/2004-12-15/total-omlaggning-av-malmos-stadsbussar
 9. ^ ”Malmö stad om MalmöExpressen”. Arkiverad från originalet den 16 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131016080626/http://www.malmo.se/malmoexpressen. Läst 14 oktober 2013. 
 10. ^ http://www.sydsvenskan.se/malmo/superbussens-premiargast-kom-i-pyjamas
 11. ^ http://www.bussmagasinet.se/2014/03/ett-skepp-kom-lastat-med-malmoexpressen
 12. ^ ”Malmö stad - befolkningsprognos”. Arkiverad från originalet den 4 februari 2019. https://web.archive.org/web/20190204174558/https://malmo.se/Kommun--politik/Fakta-och-statistik/Befolkning/Befolkningsprognos.html. Läst 12 december 2018. 
 13. ^ Malmö stads information om spårväg
 14. ^ Spårväg etapp 1 - Förstudie och planprogram Pp 3036, 12 december 2013. Utgivare:Malmö stad
 15. ^ Framtidens kollektivtrafik i Malmö - Strategi för genomförande, maj 2010. Utgivare:Malmö Stad

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]