Malmös stadsbussar

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Dubbelledad stadsbuss av typ Van Hool Exqui.City som trafikerar linje 5, augusti 2014.
Elektrisk buss av typ Volvo 7900 på linje 7, i mars 2021.

Malmös stadsbussar består av ett 15-tal reguljära busslinjer. Skånetrafiken, en förvaltning inom Region Skåne, ansvarar för busslinjenätet i Malmö och i övriga Skåne.

Linjenät[redigera | redigera wikitext]

Malmös linjenät av stadsbussar, regionbussar och persontåg, december 2018.

Malmös stadsbussar bestod 2005-2021 av åtta huvudlinjer, fem pluslinjer, en "nöjeslinje", en sjukhusbuss samt fem anropsstyrda linjer.[1] I december 2021 las det till två pluslinjer, bytte ut en pluslinje och tog bort ”nöjeslinjen”. Bussarna är lackerade i grönt, två olika nyanser.[2]

Busslinjenätet är uppbyggt kring ett stomlinjesystem, med "huvudlinjer" som radiella genomgående linjer. Med radiella linjer menas att de går från ett ytterområde, genom centrum, till ett annat ytterområde. Dessa har den största delen av det interna resandet. Sedan 2014 trafikeras en av dessa linjer, nummer 5, av 24 meter långa dubbelledade gas-el-hybridbussar, under namnet MalmöExpressen. Detta är den största linjen räknat i passagerarantalet i högtrafik. 2022 blev även linje 8 MalmöExpressen.

Huvudlinjerna kompletteras av "pluslinjer" (i nummerserien över 30) med lite lägre frekvens som tar hand om mycket av resandet på tvären. En ganska stor omläggning av busslinjenätet gjordes när järnvägssträckan Citytunneln öppnades i december 2010.

Utöver stadsbuss går det även att åka med regionbussar och tåg inom staden.[3] Sedan december 2018 ingår även pågatågslinjen Malmöpendeln som en del i det interna kollektivtrafiksystemet, på sträckan Malmö C-Östervärn-Rosengård-Persborg-Svågertorp-Hyllie, i halvtimmestrafik med vidare förlängning av varannan tur mot Triangeln-Malmö C och slutstation Kristianstad och varannan tur med slutstation Åstorp.

Huvudlinjer[redigera | redigera wikitext]

Huvudlinjerna är Skånetrafikens benämning på stombusslinjer som trafikerar Malmö med "uppochner"-principen, det vill säga att invånare i alla stadsdelar ska kunna enkelt nå stadens centrum. Dessa linjer går under vintertidtabellen var 3-10 minut på vardagar under rusningstid och var 10-20:e minut på helgerna.[4] På söndag kväll/morgon går linje 2,4 och 7 varje halvtimme.[5]

En Mercedes Benz Citaro G ledbuss på Linje 2 i Malmö.
Linje Sträckning Linjekarta/Tidtabell
1 Elinegård - Gustav Adolfs Torg - Jägersro Center - Kristineberg 1
2 Kastanjegården - Södervärn - Centralen 2
3 Värnhem - Centralen - Erikslust - Södervärn - Värnhem 3
4 Bunkeflostrand - Limhamn - Värnhem - Segevång 4
5 MalmöExpressen Stenkällan - Centralen - Västra Hamnen 5
6 Klagshamn - Bunkeflostrand - Värnhem - Videdal - Toftanäs 6
7 Svågertorp - Centralen - Ön 7
8 MalmöExpressen Lindängen - Centralen - Västra Hamnen 8
9 Ön - Hyllie - Rosengård -Värnhem 9 [1]
10 Centralen - Lorensborg - Hyllie - Svågertorp 10 [2]

Pluslinjer[redigera | redigera wikitext]

Pluslinjerna beskrivs som "kors-och-tvärs"-linjer, som i regel trafikerar mellan stadsdelarna och har tillgång istället för snabbhet som första mål. Dessa bussar går mer sällan än huvudlinjerna: var 7-15:e minut under rusningstid på vardagar. Under lågtrafik går pluslinjerna med 15-30-minuters intervall. De går heller inte lika sent som huvudlinjerna, utan slutar gå vid 21-23-tiden.[4]

Linje Sträckning Linjekarta/Tidtabell
31 Svågertorp - Jägersro Center - Bulltofta - Centralen - Mellersta Hamnen 31
32 Norra Hamnen - Östra Hamnen - Centralen - Sofielund -Käglinge 32
34 Sibbarp - Limhamn - Södervärn - Värnhem -Bernstorp 34
35 Kvarnby - Toftängen - Rosengård - Persborg - Gustav Adolfs Torg 35
47 Centralen - Ribersborg - Limhamn Stranden

Anropsstyrda linjer

Det finns även fem stycken anropsstyrda linjer, som måste beställas minst två timmar i förväg. De går från utkanten av staden och ännu längre ut, och syns inte på Skånetrafikens linjekarta. Dessa går bara en gång om dagen i varje riktning, mot staden på morgonen och utåt på eftermiddagen.

50 Klagshamnsverket - Klagshamn - Pile
51 Hyllie - IKEA Malmö - Skumparp
52* Stenkällan - Kvarnby by
55 Jägersro - Elisedal - Almåsa
56 Lindängen - Lockarp - Käglinge

*Linje 52 går flera gånger om dagen, men hör ändå till de anropsstyrda linjerna.

Sjukhusbussen

Sjukhusbuss linje 99 åker runt i SUS var tionde minut, med start vid Tandvårdshögskolan och är kostnadsfri. Hela resan tar 7 minuter.

Knutpunkter[redigera | redigera wikitext]

Volvo 7700-ledbuss på linje 8 i Triangeln november 2013.

Malmö har sex knutpunkter för stads- och regionbussar:

Bussar och trafikupphandling[redigera | redigera wikitext]

Trafiken handlas upp av Skånetrafiken och utförs av olika operatörer i fyra trafikpaket. All trafik körs av Nobina.

Vagnparken består av Volvo 7700 (sedan augusti 2006 av MAN Lion's City), sedan årsskiftet 2015–2016 av Mercedes-Benz Citaro samt sedan 2015 även av några Solaris Urbino 12. Samtliga bussar är av lågentré- eller låggolvstyp och drivs av naturgas med biogasinblandning (CNG). Undantagna är de äldre Citaro-bussarna från 2016 vilka drivs av biodiesel (RME). De nya bussarna från 2018/2021 är eldrivna och depåladdade med undantag för bussarna på linje 7 som laddas på ändhållplatserna. De äldre Citaro-bussarna från 2016 drivs av biodiesel (RME). Malmös stadsbussar är gröna, som alla Skånetrafikens stadsbussar. Åren 2006–2007 köptes 111 nya bussar in, och 69 gamla som behölls rekonditionerades. Dessa bussar rullar inte längre.

Skånetrafiken och Nobina kör sedan 1 juni 2014, efter ombyggnader av Malmö stad, dubbelledbussar på linje 5 under namnet Malmöexpressen, som ett steg mot en möjlig framtida spårvagnstrafik.[6][7]. Femton bussar av gas-hybridtyp av fabrikatet Van Hool köptes in. Kapaciteten är 1 100 passagerare per timme i vardera riktningen.[8]

Spårvägsplaner[redigera | redigera wikitext]

Spårväg i Malmö, Etapp 1 (planerad utformning enligt förstudie/planprogram)
Urban head station
Fullriggaren (Östra Varvsgatan/Riggaregatan)
Unknown BSicon "uSTR+l" Unknown BSicon "uABZgr"
Urban straight track Urban stop on track
Ubåtshallen
Urban straight track Urban stop on track
Varvsstaden
Urban stop on track Urban straight track
Scaniabadet
Urban stop on track Urban straight track
Turning Torso
Urban stop on track Urban straight track
Kockum Fritid
Urban stop on track Urban straight track
Esplanaden S
Unknown BSicon "uSTRl" Unknown BSicon "uABZg+r"
Urban station on track
Anna Lindhs plats (Malmö centralstation)Fjärrtåg
Urban station on track
Centralstationen (Malmö centralstation)Fjärrtåg
Urban stop on track
Djäknegatan
Urban station on track
Studentgatan
Unknown BSicon "uSTR+l" Unknown BSicon "uABZgr"
Urban stop on track Urban straight track
Gustav Adolfs torg
Urban stop on track Urban straight track
Davidshall
Urban station on track Urban straight track
Triangeln (vid Friisgatan)Fjärrtåg
Urban stop on track Urban straight track
Södervärn
Urban stop on track Urban straight track
Dalaplan
Urban stop on track Urban straight track
Mobilia
Urban stop on track Urban straight track
Fosievägen
Urban stop on track Urban straight track
Eriksfält
Urban stop on track Urban straight track
Nydalatorget
Urban stop on track Urban straight track
Kollegiegatan
Urban stop on track Urban straight track
Hermodsdal
Urban stop on track Urban straight track
Fosie kyrka
Urban stop on track Urban straight track
Kastanjegården
Urban stop on track Urban straight track
Lindängens centrum
Urban stop on track Urban straight track
Tenorgatan
Urban end station Urban straight track
Lindängelund
Urban stop on track
Stadshuset
Urban stop on track
Folkets park
Urban stop on track
Nobeltorget
Urban stop on track
Baskemöllegatan
Urban station on track
Rosengårds stationFjärrtåg
Urban stop on track
Apelgården
Urban stop on track
Rosengårds centrum
Urban stop on track
Ramels väg
Urban stop on track
Höja
Urban end station
Stenkällan

I samarbete med Region Skåne och Skånetrafiken har viss planering gjorts för spårväg i både Malmö, Lund och Helsingborg. Malmö stad har fattat ett principbeslut om att kollektivtrafiken i framtiden ska vara eldriven, med spårväg på de största linjerna.[när?]

Motiv för att bygga spårväg är att skapa stadsutveckling i tydliga stråk, att lösa miljöproblem, och att bidra till en bättre integration mellan stadens olika delar.[9] Kommunen har börjat planera för en första etapp, omfattande stråken från Stenkällan och Lindängen, med anslutning till Malmö central, till Västra hamnen. [10][11][12]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]