Skandinaviska Enskilda Banken

Från Wikipedia
(Omdirigerad från SEB)
Skandinaviska Enskilda Banken AB
SEB logo.svg
Kungstradgardsgatan 2008.jpg
Byggnaden till vänster är huvudkontoret för SEB.
Org.nr502032-9081
TypPublikt bankaktiebolag
Nasdaq NordicSEB A
HuvudkontorKungsträdgårdsgatan 8
Sverige Stockholm, Sverige
NyckelpersonerMarcus Wallenberg
Styrelseordförande
Johan Torgeby
Koncernchef VD
BranschAffärsbank
TjänsterFinansiella tjänster
Antal anställda17 500 (FTE) – 2023
Historik
Grundat1972
Bildat avSkandinaviska Banken
Stockholms Enskilda Bank
Ekonomi
Omsättning 80,19 miljarder SEK (2023)[1]
Rörelseresultat 47,96 miljarder SEK (2023)[1]
Vinst efter skatt 38,12 miljarder SEK (2023)[1]
Tillgångar 3,608 biljoner SEK (2023)[1]
Eget kapital 221,78 miljarder SEK (2023)[1]
Förvaltat kapital 2,316 biljoner SEK (2023)[1]
Struktur
Ägare2024-02-01
Investor AB – 21,32%
AMF– 5,04%
Alecta – 5,03%
Swedbank Robur – 4,05%
SEB:s eget aktieinnehav – 3,5%
Övriga aktieägare – 61,06%
IntressebolagBankomat AB
Getswish AB
Övrigt
SloganVårt syfte är att positivt forma framtiden, med ansvarsfull rådgivning och kapital – idag och för framtida generationer.
WebbplatsSEB.se
SEBgroup.com
FotnoterStatistik från 2023 års bokslut.[2]

Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) är en nordeuropeisk finanskoncern med huvudkontor i Stockholm. SEB är en så kallad universalbank i Sverige, Estland, Lettland och Litauen, och verksamhet med betydande lokal närvaro finns även i Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. SEB har närvaro på mer än 20 platser runt om i världen, bland annat i Dublin, Genève, Luxemburg, Warszawa, New Delhi, Kiev, New York, São Paulo, Shanghai, Singapore och Hongkong.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Banken har sin grund i Stockholms Enskilda Bank, som startades 1856 av André Oscar Wallenberg, och den nuvarande koncernen skapades genom samgåendet 1972 med Skandinaviska Banken, som grundades under namnet Skandinaviska Kreditaktiebolaget AB den 6 november 1863 i Göteborg av Oscar Ekman. Banken utvecklades snabbt och flyttade 1863 in i ett nybyggt hus på Lilla Nygatan 27.

1997 köptes försäkringsbolaget Trygg-Hansa, och dess verksamhet inom sparande och livförsäkringar integrerades. Sakförsäkringsdelen inom Trygg-Hansa såldes sedan vidare.

1998 bytte företaget logotyp och marknadsnamn från S-E-Banken till SEB, och man gick in som ägare i de tre baltiska bankerna Eesti Ühispank (Estland), Latvijas Unibank (Lettland) och Vilniaus Bankas (Litauen). År 2000 köptes den tyska banken, Bank für Gemeinwirtschaft (BfG), och de resterande delarna av de tre baltiska bankerna.

I början av 2001 tillkännagavs fusionsplaner med dåvarande Föreningssparbanken (nuvarande Swedbank), som fick avblåsas när EU-kommissionen krävde stora eftergifter för att ge sitt godkännande. År 2004 köptes den ukrainska banken Bank Agio.

Den tidigare representationen i Paris såldes i juni 2010 till Société Générale.

Efter flera år med svag lönsamhet [3] såldes kontorsverksamheten för privatkunder i Tyskland vidare till spanska Banco Santander i januari 2011.[4]

Kontorsrörelsen i Ukraina såldes under 2012 till Eurobank Group.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Skandinaviska Enskilda Banken är en av Sveriges största banker och dess största ägare är familjen Wallenberg genom dess ägarbolag Investor AB. Verksamheten är organiserad i sex affärsdivisioner: Stora företag & Finansiella institutioner, Företag & Privatkunder, Private Wealth Management & Family Office, Baltikum, Liv, Asset Management. Dessutom finns den organisatoriska enheten Affärsstöd samt flera stabs- och kontrollfunktioner.[5] SEB:s huvudkontor är beläget på Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm.

SEB har cirka 17 500 anställda [6], varav runt hälften finns utanför Sverige, och betjänar runt 2 000 stora företag och 1 100 finansiella institutioner, 400 000 små och medelstora företag samt cirka 4 000 000 privatpersoner. [7]

Finansiella mål[redigera | redigera wikitext]

SEB:s finansiella mål är sedan början av 2021 att:

 1. Årligen ge en utdelning runt 50 procent av vinst per aktie exklusive jämförelsestörande poster, samt att främst genom aktieåterköp dela ut eventuellt kapitalöverskott buffertmålet.[8]
 2. Upprätthålla en kärnprimärkapitalrelation som är 100 - 300 punkter högre än gällande kapitalkrav från Finansinspektionen. [8]
 3. Skapa en konkurrenskraftig avkastning på kapitalet, med en strävan över tid att nå en uthållig avkastning på eget kapital på 15 procent. [8]

SEB-aktien är noterad på Nasdaq OMX, Stockholmsbörsen. Aktiekapitalet uppgick efter en nyemission i mars 2009 till 21,9 miljarder kronor.[9] Vid utgången av 2023 hade SEB ett marknadsvärde på 297,0 miljarder kronor. [10]

Verkställande direktörer och koncernchefer[redigera | redigera wikitext]

Johan Torgeby är sedan 29 mars 2017 Skandinaviska Enskilda Bankens verkställande direktör (CEO) och koncernchef (president). Nedan följer en tabell över de högsta cheferna för koncernen sedan 1980, med titlar på engelska.

År Verkställande direktörer och koncernchefer
1980-81 Hans Cavalli-Björkman, Curt G. Olsson, Jacob Palmstierna, Alf Åkerman (Presidents)
1982-83

Curt G. Olsson (Group Chief Executive)
Hans Cavalli-Björkman, Jacob Palmstierna, Alf Åkerman, Rutger Barnekow, Sven-Erik Ragnar (Presidents)

1984 Hans Cavalli-Björkman, Jacob Palmstierna, Alf Åkerman, Rutger Barnekow, Sven-Erik Ragnar (Presidents, Cavalli-Björkman primus inter pares)
1985-87 Hans Cavalli-Björkman, Jacob Palmstierna, Bo Ramfors, Rutger Barnekow (Presidents, Cavalli-Björkman Chairman of the Group Executive Committee)
1988

Hans Cavalli-Björkman (Group Chief Executive and Chairman of the Group Executive Committee)
Jacob Palmstierna (Deputy Group Chief Executive and President)
Rutger Barnekow, Bo Ramfors (Presidents )

1989

Jacob Palmstierna (Group Chief Executive till november 1989)
Bo Ramfors (Group Chief Executive från november 1989)
Rutger Barnekow, Carl Löwenhielm (Presidents)

1990-91 Bo Ramfors (Group Chief Executive and President)
1992-96 Björn Svedberg (Group Chief Executive and President)
1997

Jacob Wallenberg (CEO and President till december 1997)
Lars Thunell (CEO and President från december 1997)

1998-2005 Lars Thunell (CEO and President till november 2005)
2005-2017 Annika Falkengren (CEO and President till mars 2017)
2017- Johan Torgeby (CEO and President från mars 2017)

Hållbarhet[redigera | redigera wikitext]

SEB undertecknade FN:s Global Compact 2004 och har sedan dess förbundit sig till flera globala initiativ och internationella uppförandekoder. Bland dem finns FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, UNEP FI:s Principer för ansvarsfull bankverksamhet (PRB), Net-Zero Banking Alliance, Principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI) och Net Zero Asset Managers-initiativet.

SEB har utvecklat elva branschpolicyer för jordbruk, bygg och fastighet, vapen och försvar, skogsbruk, fossila bränslen, spel, gruvdrift och metaller, förnybar energi, sjöfart, tobak och transporter. Dessutom har företaget tematiska policyer för miljö (klimatförändringar, sötvatten och biologisk mångfald) och sociala frågor och mänskliga rättigheter. [11]

Förutom att ha utvecklat konceptet gröna obligationer tillsammans med Världsbanken 2007/2008[6] var SEB 2014 också en del av skapandet av Green Bond Principles. [12]

2009 publicerade SEB sin första hållbarhetsrapport i linje Global Reporting Initiative (GRI)[9]. Sedan 2017 är hållbarhetsredovisningen integrerad i årsredovisningen och är uppförd i enlighet med rapporteringsramverk som Task Force on Climate-Relaterad Financial Disclosures (TCFD) och Principer för ansvarsfull bankverksamhet (PRB). [13]

Kritik från miljörörelsen och konsumentorganisationer[redigera | redigera wikitext]

SEB har fått stark kritik för att ha lånat ut hundratals miljarder kronor till fossilbolag som sysslar med kol, olja och gas, något som gått emot deras officiella policy och hållbarhetsrapport.[14] Kritiken har bland annat kommit från Sveriges Konsumenter och projektet Fair Finance Guide som är ett internationellt initiativ för att öka insynen i hur hållbart bankerna investerar.[15] SEB är också en av de svenska storbanker som satsat 43 miljarder kronor på oljebolag i Arktis, bland annat i ett oerhört känsligt biologiskt område kallat ”Norges lilla regnskog” på grund av sin unika biologiska mångfald.[16][17] Det omstridda tyska kolbolag REW har SEB finansierat med fem miljarder. Greta Thunberg har tillsammans med miljöaktivister protesterat mot bankens dubbelmoral och iscensatt klimataktioner mot SEB-kontor i Sverige.[18]

Miljöaaktion mot SEB:s kontor i centrala Stockholm i april 2024[redigera | redigera wikitext]

Samarbete med högskolor och universitet[redigera | redigera wikitext]

SEB är Capital Partners till Handelshögskolan i Stockholm [19], Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet [20] och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet [21]. Det innebär att SEB är en av de främsta medlemmarna till respektive lärosätes partnerprogram för företag som bidrar finansiellt och samarbetar nära vad gäller utbildning och forskning.

I april 2022 kommunicerade Handelshögskolan i Stockholm att man inrättar en professur i entreprenörskap och familjeföretagande genom ett sponsorskap från SEB och lägger grunden för ett nytt forskningscentrum kopplat till professuren. [22]

Kontor[redigera | redigera wikitext]

SEB Arenastaden

Vid utgången av 2023 hade SEB 135 bankkontor[10] i Sverige och de tre baltiska länderna (observera att SEB upphörde med sin kontorsverksamhet i Tyskland under 2010 och Ukraina under 2012):[23]

Kontorsfastigheter (urval)

SEB lämnade 2017 kontorsbyggnaden Hästskon 12 vid Sergels torg i Stockholm. Under 2018 lämnade banken även fastigheten Bankhus 90 i Sundbybergs kommun. Stora delar av verksamheten är nu samlad i fastigheten i Solna.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d e f] [https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/D97488AD918DA8A6C125892C00435742/$FILE/2022_q4_interim.pdf ”Quarterly Report Fourth quarter 2022 2021”]. SEB. https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/D97488AD918DA8A6C125892C00435742/$FILE/2022_q4_interim.pdf. Läst 26 januari 2023. 
 2. ^ [https://sebgroup.com/siteassets/cision/documents/2024/20240227-seb-publicerar-ars-och-hallbarhetsredovisning-2023-sv-1-3410354-4760762.pdf ”Quarterly Report Fourth quarter 2022 2021”]. SEB. https://sebgroup.com/siteassets/cision/documents/2024/20240227-seb-publicerar-ars-och-hallbarhetsredovisning-2023-sv-1-3410354-4760762.pdf. Läst 26 januari 2023. 
 3. ^ ”Årsredovisningar” (Årsredovisningar). SEB. 2005-2010. http://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar. Läst 21 oktober 2014. 
 4. ^ ”SEB slutför försäljningen av den tyska kontorsrörelsen till BancoSantander” (Pressmeddelande). SEB. 31 januari 2011. Arkiverad från originalet den 22 oktober 2014. https://web.archive.org/web/20141022095900/http://sebgroup.com/sv/press/pressmeddelanden/2011/seb-slutfor-forsaljningen-av-den-tyska-kontorsrorelsen-till-banco-santander. Läst 21 oktober 2014. 
 5. ^ SEB:s webbplats
 6. ^ ”Invitation – SEB’s Annual Accounts 2023” (på brittisk engelska). sebgroup.com. 11 januari 2024. https://sebgroup.com/press/press-releases/2024/invitation--sebs-annual-accounts-2023. Läst 12 januari 2024. 
 7. ^ ”Bokslutskommuniké 2021”. https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/30D484D4990A1FC5C12587C600545FC5/$FILE/2021_q4_delarsrapport.pdf. Läst 27 maj 2022. 
 8. ^ [a b c] ”SEB reviderar finansiella mål för att stödja kunderna utifrån större finansiell flexibilitet”. sebgroup.com. https://sebgroup.com/sv/press/pressmeddelanden/2021/seb-reviderar-finansiella-mal-for-att-stodja-kunderna-utifran-storre-finansiell-flexibilitet. Läst 27 maj 2022. 
 9. ^ ”Kvartalsrapport 1:a kv 2009”. Arkiverad från originalet den 25 mars 2015. https://web.archive.org/web/20150325003818/http://sebgroup.com/siteassets/investor_relations_sv/delarsrapporter/2009_q1_delarsrapport.pdf. Läst 20 januari 2015. 
 10. ^ [a b] ”Års- och hållbarhetsredovisning 2023”. sebgroup.com. 27 februari 2024. https://sebgroup.com/siteassets/cision/documents/2024/20240227-seb-publicerar-ars-och-hallbarhetsredovisning-2023-sv-1-3410354-4760762.pdf. Läst 9 april 2024. 
 11. ^ ”Our sustainability policies” (på brittisk engelska). sebgroup.com. https://sebgroup.com/sustainability/our-ways/policies. Läst 9 juni 2022. 
 12. ^ ”Joint press release”. https://www.ca-cib.com/sites/default/files/2017-03/2014-01-13-cp-cacib-green-bond-principles-en-final.pdf. Läst 9 juni 2022. 
 13. ^ ”Sustainability reporting” (på brittisk engelska). sebgroup.com. https://sebgroup.com/sustainability/our-impact/sustainability-reporting. Läst 9 juni 2022. 
 14. ^ ”SEB – sluta finansiera fossilindustrin”. Tidningen Syre. 6 maj 2024. https://tidningensyre.se/2024/11-maj-2024/affarsvarlden-soker-sponsorer-for-granskning-av-gron-planekonomi/. Läst 16 maj 2024. 
 15. ^ ”Svenska bankers hållbarhetslöften”. Fair Finance Guide. https://fairfinanceguide.se. Läst 16 maj 2024. 
 16. ^ Staffan Kindberg (Uppdaterad 2023-10-29, Publicerad 2022-10-03). ”Svenska banker satsat 43 miljarder på oljebolag i Arktis”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xg463X/svenska-banker-satsar-43-miljarder-pa-oljebolag-i-arktis. Läst 16 maj 2024. 
 17. ^ Extinction Rebellion (30 april 2024). ”PENGARNA ELLER LIVET! – Aktion mot SEB:s fossila investeringar”. Pressmeddelande.
 18. ^ Staffan Kindberg (16 januari 2023). ”SEB finansierar omstritt tyskt kolbolag – med fem miljarder”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xg463X/svenska-banker-satsar-43-miljarder-pa-oljebolag-i-arktis. Läst 16 maj 2024. 
 19. ^ ”Corporate Partners” (på engelska). www.hhs.se. https://www.hhs.se/en/outreach/corporate-relations/corporate-partnership-program/corporate-partners/. Läst 9 juni 2022. 
 20. ^ ”Bli partner till Handelshögskolan | Handelshögskolan, Göteborgs universitet”. www.gu.se. https://www.gu.se/handelshogskolan/om-oss/samverkan/bli-partner-till-handelshogskolan. Läst 9 juni 2022. 
 21. ^ ”Partnerföretagen berättar”. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. https://www.ehl.lu.se/samverkan/partnerprogram/partnerforetagen-berattar. Läst 9 juni 2022. 
 22. ^ ”Handelshögskolan inrättar professur i entreprenörskap och familjeföretagande”. www.hhs.se. https://www.hhs.se/sv/om-oss/news/sse/2022/handelshogskolan-inrattar-professur-i-entreprenorskap-och-familjeforetagande/. Läst 9 juni 2022. 
 23. ^ ”Årsredovisning 2014”. Arkiverad från originalet den 24 mars 2015. https://web.archive.org/web/20150324232405/http://sebgroup.com/siteassets/investor_relations_sv/arsredovisningar/arsredovisning_2014.pdf. Läst 5 mars 2015. 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Fusionen
 • Eliasson, Anna-Karin; Ericksson Caroline (1985). Den stora bankfusionen: en fallstudie av fusionen mellan Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken. Seminarieuppsatser från Handelshögskolan i Stockholm. Ämneskurs 1, Ekonomisk analys och styrning, 99-0234153-5 ; 1985:5. Stockholm. Libris 512230 
 • Thunholm, Lars-Erik (1996). Den stora fusionen. Stockholm: Fischer. Libris 7596546. ISBN 91-7054-810-2 (inb.) 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]