Folksuveränitetsprincipen

Från Wikipedia

Folksuveränitetsprincipen, från franskans Souveraineté Populaire, är en princip om att all offentlig makt ska utgå från en folkvald församling. Folksuveränitetsprincipen är ett fundament för demokratibegreppet.

Enligt Rousseau, som myntade begreppet, innebär principen att den offentliga makten ska utgå från vad han kallar "den allmänna viljan", alltså den samlade viljan av alla medborgare i en stat. Denna princip sätts ibland som motpol till och ibland som komplement till maktdelningsprincipen vilket innebär att makten skall fördelas på olika maktcentra för att minska korruptionsrisken.

I de nordiska länderna har folksuveränitetsprincipen fått stort genomslag vilket bland annat visas i den svenska regeringsformens första kapitel första paragraf: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Folksuveränitetsprincipen ger parlamentet total makt över både de verkställande och dömande myndigheterna (regeringen och domstolarna) och inte som i länder med maktdelning där dessa är fristående maktcentra utan underkastelse till parlamentet.[1]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Bull, Sterzel, Thomas, Fredrik (13 Juni 2023). Regeringsformen : En kommentar. sid. ss. 19