Liberalfeminism

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Liberalfeminismen har sin grund i den liberala ideologin som under slutet av 1600- och under 1700-talet växte fram som en motpol till de auktoritära politiska ideologierna.

Liberalerna trodde på alla människors lika värde och därför samma demokratiska rättigheter. I amerikanska frihetskriget och framförallt i franska revolutionen var det denna ideologi man drev och slagordet var ”Frihet, jämlikhet och broderskap". Många kvinnor hade satt sin tro till detta och förväntat sig att äntligen få jämlikhet (bland annat Mary Wollstonecraft, en av liberalfeminismens viktigaste filosofer och en av de tidigaste kvinnliga över huvud taget) och blev djupt besvikna när så inte var fallet. Härmed uppstod liberalfeminismen.

Vid mitten av 1800-talet utvecklade John Stuart Mill och Harriet Taylor denna idériktning, Tillsammans skrev de Förtrycket av kvinnorna (1869), vilken dock utgavs endast i Mills namn, då det inte var accepterat för kvinnor att lägga sig i politiken. Liberalfeministiska idéer var senare viktiga i kampen för kvinnlig rösträtt, i synnerhet i Storbritannien.

Anledningen till kvinnans underordning är enligt denna ideologi främst att hon inte fått tillgång till det offentliga rummet i samma utsträckning som män.

Liberalfeminismen idag[redigera | redigera wikitext]

För liberalfeministerna innebär inte jämställdhet att, exempelvis, en bolagsstyrelse är 50/50 uppdelad vid män och kvinnor utan snarare den dagen de djupt rotade patriarkala strukturerna av samhället anses vara upplösta. Dagens liberalfeminister i Sverige tror att denna utopi enbart kan uppnås när individerna i ett samhälle tagit sitt ansvar för att dra sitt feministiska strå till stacken. I grunden handlar det om att var individ oavsett kön måste fråga sig själva hur deras agerande idag antingen bidrar till eller hämmar den feministiska utvecklingen. Liberalfeministerna verkar för ett samhälle där individen snarare än staten är ansvarig för att bygga upp jämlikheten och ställer sig därför inte bakom förslag som exempelvis lagstadgad könskvotering i bolagsstyrelser. Frågor som drivs starkt av dagens liberalfeminister: Främjande av kvinnors plats i det offentliga rummet, främjande av kvinnors företagande och samtyckeslagstiftning.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

I dagens Sverige finns ett liberalfeministiskt nätverk vid namn Felira som grundades 2003, och ännu[när?] drivs, av liberalen Birgitta Ohlsson.

Aktiva liberalfeministiska organisationer[redigera | redigera wikitext]

  • Centerkvinnorna
  • Felira
  • Liberala Kvinnor
  • Liberalfeministiskt Initiativ

Böcker om liberal feminism[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]