Hedersmord

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hedersmord, eller skammord, är ett ofta planerat mord på en familjemedlem eller släkting för att återupprätta familjens, klanens eller gruppens heder, som offret på något sätt anses ha vanärat. Hedersmord och annat hedersvåld är våld i nära relationer som motiveras av hederskultur. FN:s befolkningsfond (UNFPA) bedömer att hedersmorden globalt har 5 000 årliga offer. Mörkertalet är stort och enligt Amnesty International dokumenteras årligen cirka 1000 fall enbart i Pakistan.

Motiv[redigera | redigera wikitext]

Den upplevda vanäran förorsakas vanligtvis av följande värderingar och åtföljande handlingar:

Definitioner[redigera | redigera wikitext]

Hedersvåld skiljer sig från partnervåld (engelska: domestic violence) genom att hedersvåld oftare sker i samförstånd mellan ett kollektiv av familjemedlemmar.[2][3]

Vanligast är uppfattningen att hedersmord består i att fäder eller andra manliga släktingar dödar kvinnliga släktingar för att dessa har haft ett förhållande med en man familjen inte godkänt, eller för att de inte velat följa familjens traditioner. Denna syn på hedersmord omfattar även att unga män mördas för att de kommer ut som homosexuella eller missbrukar droger. Enligt definitionen räknas även andra mord som syftar till att återställa familjens heder in i begreppet. Mord på manliga släktingar förekommer i vissa länder.

Anledningen till att det finns många olika synsätt är att begreppet är mycket problematiskt. Man är oense om de flesta rekvisit. Den bredaste definitionen räknar alla mord inom familjen med familjeheder som motiv, den snävaste definitionen räknar endast mord på kvinnor som sker med familjehedersmotiv av viss sort. I vissa länder[förtydliga] anses hedersmord vara ett mycket lindrigare brott än andra mord. FN beräknar också att antalet hedersmord mot flickor och kvinnor utförda av manliga släktingar årligen i hela världen kan vara så högt som 5 000.[4]

Att återupprätta hedern[redigera | redigera wikitext]

Hedersmord är en del av begreppet ”hederskultur”. I en situation då kvinnan anses ha dragit skam över familjen åligger det de manliga familjemedlemmarna att återupprätta hedern. Mordet ses som en rättvis och berättigad handling. Mord på kvinnor i nära relationer avspeglar attityder som är gemensamma för alla samhällen och länder, och som handlar om kvinnans värde, hennes "riktiga" roll i samhället och mäns äganderätt över och kontroll av kvinnor. En man som begår ett hedersmord försvarar inte bara sin egen heder utan även moralen i samhället.

I starkt patriarkala samhällen betraktas kvinnors föräktenskapliga eller gifta kvinnors utomäktenskapliga sexuella förbindelser som det allvarligaste hotet mot männens och familjens heder. Begreppet hedersmord är kopplat till kvinnans (otillåtna) bruk av sin sexualitet och/eller ett omoraliskt, oacceptabelt uppförande. Kvinnan anses, genom sitt påstådda eller verkliga beteende, ha dragit skam över sin familj genom att bryta mot de accepterade samhällsnormerna för hur en kvinna förväntas uppföra sig. Men även andra opassande beteenden hos de kvinnliga familjemedlemmarna kan dra skam och vanära över familjen, och i förlängningen över hela samhället. Kvinnor mördas för att de gift sig med män de själva valt, för att de vägrat ingå tvångsgifte, för att de skilt sig från män som misshandlat dem, för att de flirtat, visat brist på lydnad eller för att de "tillåtit sig själva" att bli våldtagna.[1]

Hedersmord i världen[redigera | redigera wikitext]

Hedersmord och hedersrelaterat våld är vanligast i länder med hederskultur, särskilt Mellanöstern, Nordafrika och södra Asien. I de flesta länder bedöms hedersmord lika allvarligt som andra mord.

Hedersmord i Afghanistan[redigera | redigera wikitext]

År 2012 anmäldes 240 fall av hedersmord i Afghanistan, men det totala antalet antas vara mycket högre. Av de anmälda morden begicks 21% av offrets make, 7% av offrets bröder, 4% av deras färder och i övriga fall av andra släktingar.[5]

I maj 2017 drog United Nations Mission in Afghanistan slutsatsen att i det stora flertalet av hedersmord och mord på kvinnor blev förövaren aldrig bestraffad. Av de 280 fallen som registrerades januari 2016-December 2017 slutade 50 stycken med en fällande dom.[6]

Hedersmord i Danmark[redigera | redigera wikitext]

Polis i Danmark började år 2002 använda begreppet hedermord (Danska: æresdrab).[7] Hedersmord omtalas mest i förbindelse med islam, förekommer även i andra kulturer. Under tjugoårsperioden innan 2013 förekom 10 fall i Danmark.[8]

Under perioden 2000-2006 hanterade polisen 3 ärenden angående hedersmord:[7]

 • I Slagelse den 23:e september 2005 blev 19-åriga dansk-pakistanska kvinnan Ghazala Khan(da) dödad när hon och hennes make skjöts av hennes storebror. Under domstolsförhandlingarna framkom att var syskonens far hade berodrat sonen att döda hans dotter för att rädda familjens ära efter att hon förälskat sig i och gift sig med en afghansk man utan familjens godkännande och inte den pakistanska man som familjen valt ut. Fadern skickade även ut patruller till skjukhusen för att hitta maken och döda honom där. Nio familjemedlemmar dömdes för dådet. Ghazala Khans far fick livstidsfängelse som huvudförövaren bakom mordet på dottern, brodern som avfyrat skotten som dödade Ghazala Khan fick 16 år i fängelse och de övriga sju, familjemedlemmar och vänner till familjen, fick sammanlagt 88 år i fängelse. En kusin och en faster dömdes därutöver till utvisning på livstid, trots att fastern hade fyra barn under 18.[7][9][10][11][12]
 • En turkmensk far dödade sin 14-åriga dotter för att hon umgicks med danska pojkar.[7]
 • En 44-årig irakisk man dödades som hämnd för gärningsmannens mors död, som 44-åringens familj skulle ha varit involverad i.[7]

Hedersmord i Indien[redigera | redigera wikitext]

Hedersmord har rapporterats i norra Indien, främst i de Indiska delstaterna Punjab, Rajasthan, Haryana och Uttar Pradesh,därför att människor hade gift sig utan familjens samtycke, och ibland för att ha gift sig utanför deras kast eller religion. I kontrast,så är hedersmord sällsynta eller nästa icke befintliga i södra Indien och västindiska staterna Maharashtra och Gujarat. 

I några andra delar av Indien,mest anmärkningsvärt Västbengalen,har  hedersmorden fullständigt upphört för omkring 100 år sedan,till stor del tack vare aktivism och inflyttande av reformister såsom  Vivekananda, Ramakrishna, Vidyasagar och Raja Ram Mohan Roy.

Haryana är ökänd för att ha haft hedersmord incidenter, främst bland de högre kasten i samhället, bland Rajputs och Jaats. Hedersmord har beskrivits som "skrämmande vanligt i byarna of Haryana dominerade av de laglösa ""khap panchayats"" (kast rådet - byäldre)". I en milstolpe dom i mars år 2010, Karnal tingsrätten beordrade avrättningen av  fem gärningsmän för ett hedersmord i Kaithal, och livstids fängelse för den khap (lokalt kast-baserad råd) hövdingen som beordrade mordet på Manoj Banwala (23) och Babli (19), en man och kvinna från samma klan som rymde hemifrån och gifte i Juni år 2007. Trots att de hade genom domstolsbeslut fått polisbeskydd, blev de kidnappade; deras stympade kroppar blev upptäckta en vecka senare i en bevattningskanal . År 2013, ett ungt par som planerade att gifta sig blev mördade i Garnauthi byn, Haryana,pga de hade en kärleksaffär. Kvinnan, Nidhi,blev misshandlad till döds och mannen, Dharmender, blev lemlästades levande. Människorna i byarna och omgivande grannbyar godkände morden.

Den Indiska delstaten  Punjab har också ett stort antal hedersmord. Enligt data sammanställd av Punjab Polisen, blev 34 hedersmord  rapporterade i delstaten åren 2008- 2010: 10 fall år 2008, 20 fall år 2009, och fyra fall år 2010. Bhagalpur i östra Indiska delstaten Bihar har blivit ökänd för hedersmorden . Nyligen skedde en fall som inkluderar en 16-årig flicka, Imrana, från Bhojpur den som brännes i hennes hem i ett fall som polisen kallade "moralisk vigilantism".Offret hade ropat om hjälp i omkring 20 minuter innan grannarna kom , bara för att hitta hennes pyrande kropp.Hon blev intagen till den lokala sjukhuset, där hon senare dog från hennes skador. I Maj 2008, Jayvirsingh Bhadodiya sköt hans dotter Vandana Bhadodiya och slog henne på hennes huvud med en yxa.Hedersmord sker även i Delhi.

Hedersmord ägde också rum i Rajasthan. I Juni år 2012, en man högg av hans 20 åriga dotters huvud med ett svärd i Rajasthan efter att han hade fått veta att hon gick ut med män. Enligt polisofficer, "Omkar Singh berättade för polisen att hans dotter Manju hade relationer med flera män. Han hade bett henne att hon skulle göra bot och bättring flera gånger förut. Hon lyssnade inte. Av ren vrede så högg han av hennes huvud med ett svärd."

År 1990 the National Commission for Women etablera en lagenlig samling i syftet att adressera problemen med hedersmord bland några etniska grupper i Norra Indien. Den här samlingen  skulle undersöka konstitutionella, legala och andra förordningar likväl som utmaningar kvinnorna möter. The NCW's aktivism har bidragit mycket för att reducera antalet hedersmord i landsbygden i Norra Indien. Enligt Pakistanska aktivisterna Hina Jilani och Eman M. Ahmed, Indiska kvinnor är avsevärt bättre skyddade emot hedersmord av Indisk lag och regering än Pakistanska kvinnor, och de har föreslagit länders regeringar som drabbas av hedersmord att  använda Indisk lag som en modell för att förebygga hedersmord i  deras respektive samhällen.

I Juni år 2010,Granskade Indiens Högsta Domstol de ökade antalen hedersmord,och krävde svar om hedersmord förebyggande från den federala regeringen och delstat regeringar i Punjab, Haryana, Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Jharkhand, Himachal Pradesh och Madhya Pradesh. Oroliga över ökningen av hedersmorden, planerade regeringen att föreslå lagstiftning vid  Parlaments termin Monsun i Parlamentet i Juli 2010[gammal info] för avskräckande straff för hedersmord.

Enligt undersökningen utförd av AIDWA,så har över 30 procent av de totala antalen hedersmord ägt rum i Västra Uttar Pradesh."

Hedersmord i Irakiska Kurdistan[redigera | redigera wikitext]

Enligt United Kingdom Home Office existerar inga officiella siffror på hur många som hedersmördas, men inofficella estimat indikerar mellan 300 till 600 årligen. Att verifiera antalet dödsoffer är svårt eftersom förövande familjer rapporterar dödsfallen som olyckor eller självmord. Ett estimat indikerade att 12000 kvinnor dödats i Irakiska Kurdistan mellan 1991 och 2007.[13]

Hedersmord i Jordanien[redigera | redigera wikitext]

Varje år blir 15 till 20 kvinnor brända till döds, ihjälslagna eller ihjälhuggna av familjemedlemmar i hedersrelaterade mord. Enligt artikel 340 i brottslagstiftningen kan en man få förmildrat straff om han dödar sin hustru eller annan familjemedlem.[14]

Hedersmord i Norge[redigera | redigera wikitext]

Den 26 april 2002 dödade en 33-årig man från Afghanistan sin fru med ett skjutvapen utanför polisstationen i Kristiansund. Han dömdes till fängelse i 18 år för överlagt mord av Frostating lagmansrett. Domslutet slog fast att dådet var ett hedersmord.[15][16]

Hedersmord i Palestina[redigera | redigera wikitext]

Enligt en studie gjord av Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights i april 2014, så brukar domstolar i Palestina förmildra straffen för de som är skyldiga till mord på kvinnor med hänvisning till familjeheder som en förmildrande omständighet. Enligt studien användes förmildrande omständigheter i 29 av 37 studerade mordfall. Enligt studien leder användandet av förmlidrande omständigheter till en långtgående straffrihet för hedersmord.[17]

Hedersmord i Pakistan[redigera | redigera wikitext]

Enligt Pakistans ledande människorättsgrupp mördades nästan 1000 kvinnor och flickor i landet under 2011, en ökning med nästan 100 jämfört med 2010.[18] Enligt Zohra Yusuf, styrelsemedlem i Human Rights Commision of Pakistan, undslipper många av förövarna straff genom att åtal läggs ned ifall den anklagade betalar mansbot som kompensation till offrets släktingar. Somliga offer utsattes för våldtäkter eller gruppvåldtäkter innan de mördades.[19]

Hedersmord i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Följande hedersmord begångna i eller med anknytning till Sverige har blivit uppmärksammade i media:

 • 1986 - Mordet på Ibrahim och Bafreen Fatah (kurdiska makar från Irak).[20]
 • 1994 - Mordet på Maryam i Hällefors (kristen palestinsk kvinna).[21]
 • 1996 - Mordet på Sara Abed Ali (kurdisk kvinna från Irak)
 • 1999 - Mordet på Pela Atroshi (kurdisk kvinna från Irak). Mordet begicks fysiskt sett i Irak, men inom en i Sverige bosatt familj.
 • 2002 - Mordet på Fadime Sahindal (kurdisk kvinna från Turkiet)
 • 2005 - Mordet på Abbas Rezai (afghansk man)
 • 2010 - Mordet på Jian Subhi Aref (kurdisk kvinna från Irak) [22][23][24]
 • 2012 - Mordet på Maria Barin Aydin (yazidisk kvinna från Irak)
 • 2016 - Mordet på Ramin Sherzaj (afghansk man)[25]
 • 2016 - Mordet på 16-åriga Marzieh Amiri från Iran som var andrahustru till en 41-årig man som kommit till Sverige år 2011 med sin första fru. Mannen dömdes i tingsrätt och hovrätt till 18 års fängelse och utvisning på livstid.[26][27]

Representationen av kurder bland de som dömts för hedersmord i Sverige är hög,[28]. Utöver dessa domar antar man att det kan finnas ett stort mörkertal.[28][29] Hedersrelaterat våld och förtryck har den senaste tiden ökat i Sverige och enligt riksorganisationen GAPF - Glöm aldrig Pela och Fadime misstänks minst 10 unga kvinnor och män fallit offer för hedersmord i Sverige under 2016.[30]

Ett antal förundersökningar har inletts i Sverige med misstankar om hedersrelaterade mord med följande gemensamma scenario: En ung kvinna inom en kultur där hedersmord förekommer påstås ha begått självmord eller råkat ut för en olycka, till exempel genom fall från en balkong. Förundersökningarna har dock lagts ner då brott inte har kunnat styrkas. De fällande domarna i hedersmordmål har oftast byggt på ett vittnesmål. Om ingen velat vittna eller vittnesuppgifter ändras under utredningens förlopp[31] har det varit svårt att bevisa något. Balkongflickor förekommer som beteckning på dessa offer. Sveriges Radios Kaliber och Front har rapporterat att fenomenet blivit vanligare i Sverige de senaste åren och att tio av femton stödverksamheter berättade att de varit i kontakt med flickor som uppmanats av sina föräldrar att ta sina liv. Fem av verksamheterna hade ofta hört talas om förtäckta mord.[32] Sydsvenskan rapporterade år 2013 att tio flickor omkommit i balkongfall sedan 2006.[31]

År 2016 skedde tio hedersmord vilket representerade 10% av totalt 105 mordfall det året. De sex kvinnliga offren representerade en tredjedel av kvinnomorden.[33]

Hedersmord i Syrien[redigera | redigera wikitext]

Enligt kvinnorättsaktivister år 2007 mördas cirka 300 kvinnor årligen i hedersmord i Syrien. Älskande par dödas ibland tillsammans, men vanligast är att endast kvinnan dödas.[34]

Hedersmord i Storbritannien[redigera | redigera wikitext]

Enligt polisen i Storbritannien dör 12 människor om året i hedersmord, men också att det finns ett mörkertal. Framtvingade självmord och mord som fås att framstå som självmord bidrar till mörkertalet och är svåra att påvisa i efterhand. Självmord bland kvinnor i åldrarna 16-24 år med pakistansk, indisk eller bangladeshisk bakgrund är tre gånger vanligare än för åldersgruppen i övrigt.[35]

Hedersmord i Turkiet[redigera | redigera wikitext]

I Turkiet ledde en lagändring år 2004 där hedersmord bestraffades lika hårt som andra mord till att förövare började tvinga offren till självmord istället för att till exempel låta en son mörda sin syster vilket skulle göra att familjen förlorade två barn istället för bara ett.[36] Lagändringen var ett försök av Turkiet att närma sig EU som kritiserat landet för bristande rättigheter för kvinnor.[36]

I sydöstra Diyarbarkir genomfördes år 2005 en studie som visade att 37% av 430 tillfrågade (huvudsakligen män) ansåg att personer som haft sex utanför äktenskapet skall mördas och 21% ansåg att näsa eller öron skulle stympas.[37]

Hedersmord i Tyskland[redigera | redigera wikitext]

Max Planck-institutet i Tyskland uppskattar att cirka 121 hedersmord begås varje år, att jämföras med 700 mord totalt årligen, enligt en studie.[38]. Enligt denna studie var 43 % av offren män, vanligen män som var oönskade partners till en kvinna i en hederskultur.[38]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Amnesty Sverige
 2. ^ Sverige. Nationella samordnaren mot våld i nära relationer. (2014). Våld i nära relationer - en folkhälsofråga : förslag för ett effektivare arbete : betänkande. Fritze. sid. 218, 219. ISBN 9789138241394. OCLC 941451364. https://www.worldcat.org/oclc/941451364. Läst 5 maj 2019 
 3. ^ Chesler, Phyllis (2010-03-01). ”Worldwide Trends in Honor Killings” (på en). Middle East Quarterly. https://www.meforum.org/2646/worldwide-trends-in-honor-killings. Läst 5 maj 2019. ”Worldwide, 42 percent of these murders were carried out by multiple perpetrators, a characteristic which distinguishes them considerably from Western domestic femicide.”. 
 4. ^ TT-AFP (4 mars 2010). ”FN: Hedersmord dödar tusentals”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/nyheter/varlden/fn-hedersmord-dodar-tusentals. Läst 3 juni 2012. 
 5. ^ ”240 cases of honor killing recorded in Afghanistan, AIHRC” (på en-US). The Khaama Press News Agency. 9 juni 2013. https://www.khaama.com/240-cases-of-honor-killing-recorded-in-afghanistan-aihrc-2177/. Läst 18 maj 2019. 
 6. ^ Injustice and Impunity Mediation of Criminal Offences of Violence against Women. United Nations Assistance Mission in Afghanistan. 2018. sid. 8. https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_ohchr_evaw_report_2018_injustice_and_impunity_29_may_2018.pdf 
 7. ^ [a b c d e] ”Dom vil sende chokbølger i indvandrermiljøet” (på da-DK). DR. https://www.dr.dk/nyheder/indland/dom-vil-sende-chokboelger-i-indvandrermiljoeet. Läst 9 juli 2019. 
 8. ^ ”Overgreb i forbindelse med ære” (på da-DK). DR. https://www.dr.dk/ligetil/overgreb-i-forbindelse-med-aere. Läst 9 juli 2019. 
 9. ^ ”Æresdrab: Alle ni kendt skyldige - TV 2” (på da-DK). nyheder.tv2.dk. 27 juni 2006. http://nyheder.tv2.dk/article.php/id-4371931:%C3%A6resdrab-alle-ni-kendt-skyldige.html. Läst 9 juli 2019. 
 10. ^ ”Kurt Kragh opklarede mord i 27 år: Særligt to drab har sat sig fast” (på da-DK). DR. https://www.dr.dk/nyheder/indland/kurt-kragh-opklarede-mord-i-27-aar-saerligt-drab-har-sat-sig-fast. Läst 9 juli 2019. 
 11. ^ ”Ni lange straffe for æresdrabet på Ghazala” (på da-DK). DR. https://www.dr.dk/nyheder/indland/ni-lange-straffe-aeresdrabet-paa-ghazala. Läst 9 juli 2019. 
 12. ^ ”VIDEO 10 år efter æresdrabet på Ghazala Khan: 'Det kunne sagtens ske igen'” (på da-DK). DR. https://www.dr.dk/nyheder/video-10-aar-efter-aeresdrabet-paa-ghazala-khan-det-kunne-sagtens-ske-igen. Läst 9 juli 2019. 
 13. ^ ”Country Policy and Information Note Iraq: Kurdish ‘honour’ crimes (pdf)”. Home Office. 1 augusti 2017. sid. 6, 19. Arkiverad från originalet den 11 juli 2017. http://web.archive.org/web/20190711132549/https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/641609/Iraq_-_Kurdish__honour__crimes_-_CPIN_-_version_1_0.pdf. Läst 11 juli 2019. 
 14. ^ ”How to end ’honour’ killings in Jordan” (på en). Jordan Times. 1 april 2017. http://www.jordantimes.com/opinion/rothna-begum/how-end-honour%E2%80%99-killings-jordan. Läst 18 maj 2019. 
 15. ^ Bangstad, Mari. ”Anooshe-dommen til ny behandling” (på no). Nettavisen. https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/anooshe-dommen-til-ny-behandling/162866.html. Läst 9 juli 2019. 
 16. ^ NRK (24 september 2003). ”18 år for æresdrap” (på nb-NO). NRK. https://www.nrk.no/norge/18-ar-for-aeresdrap-1.510808. Läst 9 juli 2019. 
 17. ^ Murder of WoMen in Palestine under the Pretext of honour - Legislation and Jurisprudence analytical sudy. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2014. sid. 19 (Summary). https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Executive_summary_study_called_honour_killings_Palestine.pdf. Läst 18 maj 2019 
 18. ^ Rob Crilly (22 mars 2012). ”1,000 Pakistani women and girls honour killing victims”. The Telegraph. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/pakistan/9160515/1000-Pakistani-women-and-girls-honour-killing-victims.html. Läst 3 juni 2012. 
 19. ^ Rob Crilly (20 december 2011). ”Pakistan honour killings reach 675 this year”. The Telegraph. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/pakistan/8968120/Pakistan-honour-killings-reach-675-this-year.html. Läst 3 juni 2012. 
 20. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 25 januari 2012. https://web.archive.org/web/20120125095609/http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.1064206. Läst 5 juli 2011. 
 21. ^ ”Fembarnsmor sköts till döds av sin bror - Nyheter - Senaste nytt | Expressen - Nyheter Sport Ekonomi Nöje”. https://www.expressen.se/nyheter/fembarnsmor-skots-till-dods-av-sin-bror/. 
 22. ^ ”18 års fängelse för hedersmord”. http://www.dn.se/nyheter/sverige/18-ars-fangelse-for-hedersmord. 
 23. ^ ”Pappan var inte ensam”. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8157471.ab. 
 24. ^ ”18 års fängelse för hedersmord”. Arkiverad från originalet den 25 mars 2011. https://web.archive.org/web/20110325074851/http://ekuriren.se/nyheter/sormland/1.992385-18-ars-fangelse-for-hedersmord. 
 25. ^ Expert: Exponering kan ha ökat skammen, TT 2017-02-23
 26. ^ Söderlund, Andreas; Küttim, Jenny (22 februari 2019). ”Åklagaren yrkar på livstid för hedersmord: ”Hon vågade inte gå till polisen”” (på sv). https://www.svt.se/nyheter/inrikes/aklagaren-yrkar-pa-livstid-for-hedersmord-hon-vagade-inte-ga-till-polisen. Läst 10 juli 2019. 
 27. ^ Söderlund, Andreas; Küttim, Jenny (22 februari 2019). ”Åklagaren yrkar på livstid för hedersmord: ”Hon vågade inte gå till polisen”” (på sv). https://www.svt.se/nyheter/inrikes/aklagaren-yrkar-pa-livstid-for-hedersmord-hon-vagade-inte-ga-till-polisen. Läst 10 juli 2019. 
 28. ^ [a b] Integreringsproblematiken mellan det förmoderna och det moderna : regeringsinsatser mot hedersmord ur ett sociologiskt perspektiv, Erica Marianne von Heideken 2003
 29. ^ ”Motion 2004/05:Ju488 Våld mot kvinnor”. http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=2004/05&bet=Ju488&dok_id=GS02Ju488. 
 30. ^ ”Enligt GAPF över 10 hedersmord i Sverige 2016.”. http://gapf.se/2017/01/armband-mot-hedersmord/. Läst 1 februari 2017. 
 31. ^ [a b] Martin Runol (2 oktober 2013). ”Balkongfall läggs ner”. Sydsvenskan. http://www.sydsvenskan.se/malmo/balkongfall-laggs-ner/. Läst 2 oktober 2013. 
 32. ^ ”Kaliber 15 oktober 2006: Balkongflickorna - framtvingade självmord i hederns namn”. http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?ProgramID=1316&Artikel=965109. 
 33. ^ Var tionde mord förra året var hedersmord” (på sv). Göteborgs-Posten. http://www.gp.se/nyheter/sverige/var-tionde-mord-f%C3%B6rra-%C3%A5ret-var-hedersmord-1.4509333. Läst 8 augusti 2017. 
 34. ^ Zoepf, Katherine (23 september 2007). ”Syria - Honor Killings - Zahra al-Azzo” (på en-US). The New York Times. ISSN 0362-4331. Arkiverad från originalet den 1 november 2007. http://web.archive.org/web/20071101095138/https://www.nytimes.com/2007/09/23/magazine/23wwln-syria-t.html. Läst 11 juli 2019. 
 35. ^ Tracy McVeigh (25 oktober 2009). ”Ending the silence on 'honour killing'”. The Guardian. http://www.guardian.co.uk/society/2009/oct/25/honour-killings-victims-domestic-violence. Läst 21 april 2012. 
 36. ^ [a b] Bilefsky, Dan. ”How to Avoid Honor Killing in Turkey? Honor Suicide”. New York Times. http://www.nytimes.com/2006/07/16/world/europe/16turkey.html. Läst 14 december 2014. 
 37. ^ ”'Honour' crime defiance in Turkey”. BBC. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4357158.stm. Läst 14 december 2014. 
 38. ^ [a b] Honour Killings in Germany, 1996-2005. A study based on prosecution files Arkiverad 22 augusti 2013 hämtat från the Wayback Machine., hämtad 2012-04-18

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]