Sprängattentat i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Olika mått på antal sprängattacker i Sverige
  Explosivämnesundersökningar. Datakälla: NFC[1].
  Polisanmälningar om allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning, inklusive detonationer, försök och förberedelse. Datakälla: BRÅ[2].
  Detonationer. Datakälla: Polisen.[3][4][5]
  Detonerade handgranater. Datakälla: NFC, SVT[6].
  Lagförda för huvudbrottet allmänfarlig ödeläggelse (inte bara genom sprängning). Datakälla: BRÅ[7].
Detonerade handgranater i olika delar av Sverige

Totalt i Sverige under 2011 till 2018: 116 handgrandater. Datakälla: NFC, SVT[6]

Se även: Brott i Sverige

Sprängattentat i Sverige är attentat, attacker och vandalism medelst explosiva ämnen. Vapnen som används är handgranater, fyrverkerier och bomber med sprängmedel avsett för antingen militärt eller civilt bruk. Antalet sprängdåd i Sverige ökade successivt under 1900-talet, och har historiskt ofta utgjort politiskt våld och terrorism i Sverige.

Antalet ökade snabbt under 2010-talet till internationellt sett höga nivåer. Attackerna har få dödsoffer och få dömda. Gärningspersonerna tros under 2010-talet vanligen vara från kriminella ungdomsgäng och motorcykelklubbar med kopplingar till den växande narkotikahandeln i Sverige. Motiven kan vara utpressning av restauranger,[8] indrivning av skulder och att skrämma eller hämnas på andra gäng eller polis.

Rättsligt används termen allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning. Det vidare begreppet sprängning innefattar även legala ändamål och olyckor genom oaktsamhetsbrott som allmänfarlig vårdslöshet. Brandbomber räknas istället vanligen som mordbrand, vilket är ett annat allmänfarligt brott.

2000-talet[redigera | redigera wikitext]

Statistik[redigera | redigera wikitext]

Sveriges myndigheter förde ingen statistik över antal polisanmälningar av allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning före år 2017 då en särskild brottskod infördes för ändamålet,[9] men Nationellt forensiskt centrum (NFC) har årlig statistik över antal explosivämnesundersökningar som de har utfört sedan 2012 på platser där sprängningar misstänks ha skett.[1] NFC har också tagit fram statistik över antal granatattacker sedan 2011.[6]

Antalet detonerade handgranater började öka i region Malmö, och har sedan spridits till främst övriga storstadsregioner, med en topp kring år 2016. Antalet illegala handgranater hade ingen motsvarighet i jämförbara länder inom och utom EU enligt polisen. Handgranatsattentat förekommer främst i länder med krigsliknande tillstånd.[10] Enligt kriminologen Amir Rostami år 2019 är det enda jämförbara landet Mexiko där gängkonflikter är vanliga. I övrigt är sprängattentaten i Sverige unika eftersom de i inte förekommer i länder där det inte är krig eller har en lång historik av terroristattentat.[9]

2018[redigera | redigera wikitext]

Detonationer: 90, Förberedelse: 52, Försök: 12, Totalt: 154 [3][förtydliga]

2019[redigera | redigera wikitext]

Detonationer: 133, Förberedelse: 82, Försök: 27, Totalt: 242 [4][förtydliga]

2020[redigera | redigera wikitext]

Detonationer: 107, Förberedelse: 89, Försök: 13, Totalt: 209 [5]

2021 (Jan-April)[redigera | redigera wikitext]

Detonationer: 25, Förberedelse: 20, Försök: 3, Totalt: 48 [11]

Brottsoffer[redigera | redigera wikitext]

Enligt nedanstående förteckning över uppmärksammade incidenter har relativt få avlidit eller skadats allvarligt genom sprängattentat i Sverige under de senaste decennierna. En åttaårig pojke dog 2016 av en granat som kastades in i en lägenhet, och en man avled vid en olycka med en upphittade granat 2019.[6] Några gärningspersoner har omkommit. (Antal döda genom sprängning registreras i dödsorsaksregistret, men dödsfall till följd av sprängning som inte skett genom olycka utan genom attacker visas inte öppet i Socialstyrelsens sökbara databas.[12]) Det dödliga våldet i Sverige domineras istället — i minskande grad — av knivattacker och — i ökande grad — skjutningar. Antalet konstaterade fall av dödligt våld i relation till Sveriges folkmängd har minskat sedan det hade en topp år 1990, och har åter ökat något sedan det nådde en bottennivå år 2012.[13]

Sprängmedel[redigera | redigera wikitext]

De handgranater som cirkulerar i den undre världen är ofta 30 år gamla, kommer från Balkankrigen och har smugglats in.[14] På senare tid har de flesta sprängattentaten istället varit utförda med kommersiellt tillverkad dynamit från både svenska och utländska byggarbetsplatser, bland annat i Polen. Även insmugglade bangers av typ Cobra 8 och hemmagjorda bomber med improviserade sprängmedel har förekommit. De senare kan bestå av dynamit, krut eller triacetontriperoxid.[9][15][16][17]

Ett vapensmugglarnätverk som tros ha försett Sverige, Holland, Danmark och Tyskland med handgranater och andra vapen avslöjades 2016. Ledaren var bosnisk polis.[18]

Gärningsmän och motiv[redigera | redigera wikitext]

Få gärningspersoner har lagförts för allmänfarlig ödeläggelse. Sju personer dömdes under 2019, varav flera tidigare har varit dömda för narkotikabrott, olaga hot, stölder och våldsbrott.[19] Enligt polis tros gärningsmännen på senare år vara en del av samma gängkriminella som låg bakom ökningen av skottdåd, då Sverige hade 17 skottdåd med dödlig utgång år 2011 jämfört med 45 år 2018.[9] Enligt Nationellt forensiskt centrum förekommer även yngre gärningspersoner som är relativt okända av polisen.[16] Många i gängen och av offren kommer ifrån utsatta områden och är andra eller tredje generationens invandrare.[9] Även medlemmar i kriminella motorcykelgäng har misstänkts och utsatts.[20] De flesta attentat utförs för att skrämma rivaliserande gäng, deras nära vänner och anhöriga,[9] snarare än i syfte att döda, och kan vara beställda av en annan person än gärningspersonen.[19] Syftet kan också vara att skrämma för att driva in skulder. Myndighetsbyggnader har också utsatts som hämnd för polisinsatser. I enstaka fall har sprängningarna utgjort politiskt våld och terrorism i Sverige, både med högerextrema och islamistiska motiv.

Orsaker till ökningen[redigera | redigera wikitext]

Enligt kriminologerna Joakim Sturup, Manne Gerell och Amir Rostami år 2019 är orsaken till ökningen av antalet handgranatsattentat okänd och ingen kriminolog har forskat på området.[21]

Geografisk fördelning[redigera | redigera wikitext]

De flesta attentat sker i utsatta områden i de tre större städerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Attentat förekommer även i mer välmående områden.[9]

Motåtgärder[redigera | redigera wikitext]

Från och med den 1 november 2017 kan Tullverket beslagta explosiva varor som förs in i Sverige från annat EU-land.[22]

Gruppvåldsintervention (Group Violence Intervention, GVI) är en metod som har rötter i Operation Ceasefire(en) i Boston på 1990-talet, och syftar till att minska vapenvåld bland unga. Metoden används i Sluta skjut, som är ett samverkansprojekt mellan Polismyndigheten, Malmö stad, Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet sedan hösten 2018.[23]

Operation Rimfrost startades i november 2019, först i Malmö, och är en tidsbegränsad insats med extra poliser mot gängvåld.

Incidenter i urval[förtydliga][redigera | redigera wikitext]

1904 till 1909[redigera | redigera wikitext]

Den prisbelönte uppfinnaren Martin Ekenberg konstruerade världens första dokumenterade brevbomb. Han anses ha skickat fyra brevbomber i Sverige till olika direktörer och en hovrättsnotarie, vilket inte hann prövas i domstol innan hans död. Fem personer skadades relativt svårt. I anslutning till brevbomberna skickades ett brev med antisemitiskt budskap, och ett med anarkistiskt och antikapitalistiskt budskap. Flera brev påstods vara skrivna av Socialdemokraternas Domstol.

Amaltheadådet var en kommunistisk terrorattack år 1908. En person dog och 23 skadades.

1940[redigera | redigera wikitext]

Bomb- och mordbrandsattentatet mot den kommunistiska tidningen Norrskensflamman var ett högerpolitiskt terroristattentat år 1940. Fem personer dog.

1946[redigera | redigera wikitext]

Tre män i övre tonåren utförde elva sprängdåd i Stockholm. De kom att kallas Sabbatssabotören. Ett av de första attentaten var en stöld av sprängämnen ur ett sprängämnesförråd, vilket de sprängde i luften i september 1946.

1975[redigera | redigera wikitext]

Vid ockupationen och sprängningen av Västtysklands ambassad i Stockholm 1975 avled fyra personer (två anställda och två terrorister), och 14 skadades. Attacken utfördes av Kommando Holger Meins och leddes av den vänsterextrema Röda armé-fraktionen, som hade stöd av Östtysklands säkerhetstjänst Stasi.

1982 och 1983[redigera | redigera wikitext]

Tre sprängningar med bomber av likartad kontruktion inträffade. "Bombmannen" Lars Tingström fälldes för det första och det sista av dem:

 • Sprängningen av åklagare Sigurd Denckers villa i Nacka den 16 juli 1982 då pojkvännen till Denckers dotter omkom. (Tingström hade dömts för en brevbomb som inträffade 1977, och Dencker var åklagare i målet, men hade samtidigt en affär med huvudvittnet, Tingströms sambo. Tingström fick 1988 resning och friades i brevbombsmålet.)
 • Sprängattentatet mot Skatteskrapan i Stockholm den 22 februari 1983 då en person omkom.
 • Sprängattentatet mot Kronofogdemyndigheten i Nacka den 8 augusti 1983.

Restaurang Fontainebleau i Stockholm sprängdes i december 1982, vilket anses vara en del av ett gängkrig i Stockholm.

1985 och 1986[redigera | redigera wikitext]

Ett sprängattentat mot ANC:s kontor i Stockholm intäffade i september 1986. Den sydafrikanske före detta polisen Craig Williamson misstänks.

Vid vapenkuppen i Järna i november 1986 sprängdes ett stort mobiliseringsförråd. Den så kallade Järnaligan fyllde två bilar med automatkarbiner, pansarskott, handgranater och sprängdeg.

1990-talet[redigera | redigera wikitext]

När vänsterpartiets ledare Gudrun Schyman förstamajtalade i Kungsträdgården 1993 fanns Robert Vesterlund, ordförande för Sverigedemokratisk Ungdom, i publiken beväpnad med en handgranat.[24]

År 1993 höll en man från Azerbajdzjan 82 personer i gisslan med två handgranater på ett kapat flygplan vid Stockholm Arlanda Airport.[25][26]

Vid bombdådet i Eskilstuna tingsrätt 1996 sprängde en person sig själv till döds, och skadade en person allvarligt .[27]

Den nyliberale OS-bombaren Mats Hinze greps år 1997 efter ett flertal bomber, brandattentat och bombförsök i Mellansverige. Hinzes motiv var att stoppa Stockholms planer på att ordna sommar-OS år 2004.

År 1998 skadades två centrala kraftledningar i Jämtland av sprängladdningar. Den samiska Aktionsgruppen mot fria fjälljakten tog på sig sprängningen.[28]

Vid bilbomben i Nacka 1999 skadades två personer: en tidigare journalist, som skrivit skritiskt om vit makt-rörelsen, och hans son.[29]

2002 - 2007[redigera | redigera wikitext]

Kriminella motorcykelgäng var inblandade i flera sammandrabbningar:

 • Fyra handgranater exploderade under bilar i Göteborg mellan 2002 och 2006 (en 2002 och 2004 och två 2006). Attackerna kopplades till en lokal Bandidosgrupp.[30]
 • Vid sprängningen av Outlaws MC:s klubblokal utanför Åtvidaberg 2007 hittades en död medlem av Top Side. Den senare klubben anslöt sig senare till Hells Angels.
 • En bil sprängdes i Klippan 2007, och tillhörde en man som misstänks ha kopplingar till Outlaws MC.

Det kriminella nätverket Fucked for life (FFL) hade sprängt uttagsautomater och genomförde sprängningen av en värdetransport i Hallunda 2007.

2010[redigera | redigera wikitext]

Bombdåden i Stockholm 2010 var ett islamistiskt terroristattentat där attentatsmannen Taimour Abdulwahab avled och ytterligare två personer skadades.[31]


2012[redigera | redigera wikitext]

År 2012 utförde Nationellt Forensiskt Centrum utredningar av 88 sprängämnesärenden på det som då hette Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) men som senare döptes om till Nationellt Forensiskt Centrum (NFC).[32]

2014[redigera | redigera wikitext]

Under året detonerade eller beslagtogs handgranater vid åtta tillfällen.[10]

 • I februari 2014 detonerade en sprängladdning utanför Malmö rättscentrum.[33]
 • I maj skadades en man allvarligt i Malmö efter att en granat kastades in i hans lägenhet. Polisen tror att granaten hade kastats in i fel lägenhet av misstag.[34]

2016[redigera | redigera wikitext]

Under året detonerade eller beslagtogs handgranater vid 45 tillfällen varav 10 detonationer.[10] Polisens nationella forensiska centrum såg en ökning av ärenden gällande sprängämnen från 100 per år till 150 per år.[35]

 • 1 januari, Katrineholm: Vad som misstänktes vara en handgranat kastades mot polishuset. Polisstationens entré, flera fönster och tre fordon på gatan utanför skadades av detonationen.[36]
 • 22 augusti, Biskopsgården, Göteborg: En åttaårig pojke dör när en granat kastas in i en lägenhet, som hämnd i en gängkonflikt.[37][6]
 • 10 oktober, Malmö: nattklubben Babels utsattes för en kraftig sprängladdning vars detonation hördes över stora delar av Malmö.[38]
 • Tre NMR-medlemmar utför två bombningar och ett bombförsök mot en flyktingförläggning och vid en lokal för Syndikalisterna i Göteborg 2016. En man fick livshotande skador. Innan bombningarna hade två varit på en paramilitär utbildning i Sankt Petersburg 2016.[39]

2017[redigera | redigera wikitext]

År 2018 såg Nationellt Forensiskt Centrum en ökning på 140% gällande antalet ärenden jämfört med 2012.[32]

Under 2017 förekom 43 handgranater i samband med kriminalitet i landet.[32]

 • Natten till 18 oktober, polishuset i Helsingborg: en sprängladdning skadade entrén till polishuset och förstörde rutor på byggnaden mittemot.[40]
 • 3 november, Malmö: Entrén till en nattklubben Babel skadas i ett sprängdåd. Detta var andra attentatet som riktades mot nattklubben, som utsattes för ett attentat i oktober föregående år.[41]

2018[redigera | redigera wikitext]

Under 2018 skedde 162 sprängattentat.[9]

 • Januari, Stockholm: 63-årige Daniel Cuevas Zuniga dödades när han plockade upp en handgranat från marken. Han hade avslutat sitt arbete på ett ålderdomshem och cyklade till mataffären tillsammans med sin fru. Han såg handgranaten och plockade upp den i tron att det var en leksak. Detonationen dödade honom och sårade hans fru.[6]
 • 17 januari, polisstationen i Rosengård, Malmö: en sprängladdning skadade flera fordon och polisen gick över i stabsläge. Detta var en av flera attentat mot polisen i Skåne där polisstationer i Malmö och Helsingborg tidigare attackerats.[42]
 • 11 april, Uppsala: en person sårades och en affär skadades vid ett bombattentat riktat mot en affär. Ett hotell inhyst i samma byggnad som affären fattade eld men branden kunde släckas.[43]
  • Kroksbäck: en sprängladdning skadade en portingång.[44]
 • 2018-07-16 i Malmö: Sprängattentat på Drottninggatan i Malmö.[45]
 • 2018-07-18 i Piteå: Brandbomb kastades mot hus i Piteå.[46]
 • 2018-07-29 i Lindängen, Malmö: Sprängattentat i bostadshus i Malmö.[47]
 • 2018-08-01 i Stockholm: Detonation i centrala Stockholm.[48]
 • 2018-08-02 i Skarpnäck, Stockholm: Sprängattentat i bil i Skarpnäck.[49]
 • 2018-08-08 i Göteborg: Misstänkt explosion i trapphus i Göteborg.[50]
 • 2018-08-12 i Norsborg, Stockholm: Misstänkt sprängdåd i Norsborg i Stockholm.[51]
 • 2018-08-13 i Göteborg, Majorna: Sprängattentat i lägenhet i Göteborg[52]
 • 2018-08-18 i Landskrona: 2018/augusti/18/18 augusti 02.46 skadegörelse Landskrona/.[53]
 • 2018-08-26 i Nyköping: Sprängattentat på restaurang i Nyköping.[54]
 • 2018-08-29 i Åkersberga: Sprängattentat vid köpcentrum i Åkersberga.[55]
 • 2018-09-09 i Malmö: Fastnade i hissen vid explosion i Malmö gripen av polisen.[56]
 • 2018-09-19 i Södertälje: Sprängattentat vid syrianska föreningen i Södertälje.[57]
 • 2018-10-16 i Gränby, Uppsala: Larm om höga smällar i Uppsala.[58]
 • 2018-10-26 i Klippan: Sprängattentat vid flerfamiljshus i klippan.[59]
 • 2018-11-03 i Malmö: Sprängattentat vid trafikskola i Malmö.[60]
 • 2018-11-04 i Malmö: Misstänkt detonation i centrala Malmö fastighet har skadats.[61]
 • 2018-11-10 i Malmö: Bilbrand och möjlig explosion i Malmö.[62]
 • 2018-11-10 i Helsingborg: Sprängattentat utanför lägenhet i Helsingborg.[63]
 • 2018-11-14 i Orust: Sprängattentat i restaurang på Orust.[64]
 • 2018-11-15 i Karlskoga: Kraftig explosion på balkong till lägenhet i Karlskoga.[65]
 • 2018-11-18 i Skänninge: Sprängattentat på torg i Skänninge lucka till bankbox söndersprängd.[66]
 • 2018-11-19 i Stockholm, Södermalm: Detonation i trä.[67]
 • 2018-11-20 i Malmö: Sprängattentat i Malmö vi är på plats med flera patruller.[68]
 • 2018-12-04 i Malmö: Kraftig explosion i centrala Malmö.[69]
 • 2018-12-07 i Avenyn, Göteborg: Larm om explosion i Göteborg.[70]
 • 2018-12-08 i Spånga, Stockholm: Sprängattentat vid föreningslokal i Spånga.[71]
 • 9 december, Malmö:
  • I området Västra Söderkulla detonerade en sprängladdning. I huset, vars trapphus skadades, greps en 18-åring som hade livshotande skador.[44]
 • 2018-12-09 i "Västra Söderkulla", Malmö: Kraftig explosion i Malmö en förd till sjukhus.[72]
 • 2018-12-16 i Hermodsdal, Malmö: Sprängattentat i trapphus i Malmö[73]
 • 2018-12-17 i Malmö, Rosengård: Sprängattentat i trapphus i Malmö.[74]
 • 2018-12-20 i Hässleholm: Skola i Hässleholm utrymd efter explosion.[75]
 • 2018-12-22 i Jägersro, Malmö: Sprängladdning exploderade vid företagslokal i Malmö.[76]
 • 2018-12-24 i Malmö: Julafton inleddes med en ordentlig smäll på Munkhättegatan i Malmö.[77]
 • 2018-12-25 i Anderstorp, Gislaved: Misstänkt bombdåd i Gislaved.[78]
 • 2018-12-27 i Malmö, Rönneholm: Sprängattentat vid balkong i Malmö.[79]
 • 2018-12-27 i Klosterhusen, Lund: Villa utsatt for kraftig explosion i Lund fönstren var krossade.[80]
 • 2018-12-28 i Landskrona: Sprängattentat vid fastighet i Landskrona.[81]

2019[redigera | redigera wikitext]

Under september och oktober åkte polisens nationella bombskydd ut på 28 sprängattentat och fram till 1 november skedde 98 sprängattentat.[82] Detta innebar att 2019 skedde en fördubbling jämfört med föregående år.[34] 257 sprängdåd rapporterades till polis, en ökning från föregående år, något som statsminister Stefan Löfven avböjde att kommentera. Antalet sprängdåd ledde till omfattande kritik vilket föranledde regeringen att öka resurser till polisverksamheter och Operation Rimfrost inleddes i november.[83]

I september 2019 gick polisen ut och utfärdade en allmän varning för sprängattentat till människor som rör sig utomhus under nätter i Lund och Malmö.[84]

Fram till 1 november 2019 skedde flest attentat i Malmö (en tredjedel av totala antalet), följt av 19 i Stockholm och 13 i Göteborg.[34]


 • 2019-01-02 i Johanneslust, Malmö: Bilar skadade av detonation i malmo.[85]
 • 2019-01-07 i Norrköping: Dorr sprangd i norrkoping.[86]
 • 2019-01-07 i Bromma: Sprangattentat mot stallverk i bromma.[87]
 • 2019-01-10 i Malmö: Garagedorr i malmo forstod vid explosion.[88]
 • 2019-01-10 i Malmö, Rosengård: Kraftig detonation i malmo entre till matbutik utblast.[89]
 • 2019-01-10 i Landskrona: Sprängattentat i landskorna nationella bombskyddet inkallat.[90]
 • 2019-01-22 i Kista, Stockholm: Detonation intill flerfamiljshus i norra stockholm.[91]
 • 2019-01-22 i Värnamo: Sprängattentat vid bostadshus dorr sprangdes bort.[92]
 • 2019-01-23 i Göteborg: Sprängattentat i pizzeria i goteborgs innerstad.[93]
 • 2019-01-23 i Landskrona: Port forstord av explosion i landskrona.[94]
 • 2019-01-24 i Värnamo: Ny sprangning i centrala varnamo i natt.[95]
 • 2019-01-25 i Malmö: Sprängattentat i malmo nationella bomskyddet tillkallat.[96]
 • 2019-01-29 i Malmö, Rosengård: Sprängattentat pa balkong pa rosengard.[97]
 • 2019-02-10 i Stockholm, Vårberg: En dod efter explosion i radhus i sodra stockholm.[98]
 • 2019-02-10 i Malmö, Rosengård: Sprängattentat i trappuppgang i malmo.[99]
 • 2019-02-14 i Malmö: Sprängattentat i centrala malmo 3.[100]
 • 2019-02-24 i Kristianstad: Misstankt bilexplosion i kristianstad nationella bombskyddet pa vag.[101]
 • 2019-03-04 i Göteborg: Sprängattentat orsakade brand i flerfamiljshus i goteborg.[102]
 • 2019-03-18 i Malmö: Sprängattentat vid popular nattklubb i centrala malmo.[103]
 • 18 mars, Malmö:
  • Entrén till nattklubben Etage vid Stortorget i centrala Malmö skadas i ett sprängattentat och rutor krossas i omkringliggande byggnader
 • 2019-03-19 i Frölunda, Göteborg: Bil exploderade i vastra frolunda bombskyddet pa vag.[104]
  • Ett flerfamiljshus skadas av en fyrkveripjäs
 • 31 mars, Motala: en villa utsattes för ett sprängattentat. Två personer befann sig i huset men skadades inte allvarligt.[105]
 • 2019-03-27 i Stockholm, Vinsta: Sprängattentat i vastra stockholm.[106]
 • 2019-03-29 i Märsta, Stockholm: Detonation utanfor tagstationen i marsta.[107]
 • 2019-03-31 i Motala: Tva till sjukhus efter explosion i motala.[108]
 • 2019-03-31 i Jönköping, Torpa: Sprängattentat i trapphus i flerfamiljshus i jonkoping.[109]
 • 2019-04-03 i Strängnäs: Detonation i strangnas flera personer till sjukhus.[110]
 • 2019-04-06 i Gislaved, Hestra: Sprängattentat vid flerfamiljshus i gislaved.[111]
 • 2019-04-07 i Borås, Norrmalm: Detonation vid bostadshus i boras.[112]
 • 2019-04-14 i Stockholm, Vinsta: Larm om explosion i stockholm 2.[113]
 • 2019-04-14 i Norrköping: Kraftig explosion i norrkoping butiken ar urblast.[114]
 • 15 april, Malmö: en garageport förstördes i ett sprängattentat och splitter från detonationen sårade en 12-årig flicka.[115]
 • 2019-04-15 i Malmö: Sprängattentat i centrala malmo 4.[116]
 • 2019-04-18 i Göteborg, Torslanda: Sprängattentat vid volvo i torslanda.[117]
 • 2019-04-23 i Malmö: Larm om hog small i centrala malmo.[118]
 • 2019-04-27 i Malmö: Kraftig detonation i malmo.[119]
 • 2019-05-10 i Malmö: Larm om explosion i centrala malmo.[120]
 • 2019-05-22 i Alby, Stockholm: Detonation vackte boende i alby.[121]
 • 2019-05-24 i Hagsätra, Stockholm: Bil exploderade i sodra stockholm.[122]
 • 29 maj, Helsingborg: en fastighet skadades av en sprängladdning riktad mot en tobaksaffär.[123]
 • 2019-05-29 i Helsingborg: 2019/maj/29/29 maj 0441 detonation helsingborg/.[124]
 • 2019-06-02 i Kallhäll, Stockholm: Fullt utvecklad brand i lagenhet i kallhall.[125]
 • 7 juni, Linköping: Sveriges dittills största sprängattentat sårade 25 personer lindrigt och skadade ungefär hundra lägenheter.[126]
 • 2019-06-07 i Linköping: Kraftig explosion i linkoping.[127]
 • 2019-06-07 i Biskopsgården, Göteborg: Misstankt explosion i biskopsgarden nationella bombskyddet pa vag.[128]
 • 2019-06-11 i Malmö: Sprängattentat vid flerfamiljshus i malmo.[129]
 • 2019-06-11 i Malmö, Rosengård: Sprängattentat vid flerfamiljshus i malmo.[130]
 • 12 juni, Malmö: en sprängladdning förstörde trapphuset i ett flerfamiljsbus i Rosengård och krossade fönster i en lägenhet.[131]
 • 2019-06-12 i Malmö, Rosengård: Larm om explosion i malmo 1.[132]
 • 2019-06-13 i Gränby, Uppsala: Fem personer gripna efter explosionen i granby.[133]
 • 2019-06-14 i Geneta, Södertälje: Sprängattentat i narheten av kyrka.[134]
 • 2019-06-17 i Flemingsberg, Stockholm: Sprängattentat vid pizzeria i flemingsberg.[135]
 • 2019-06-24 i Ängelholm: Sprängattentat pa balkong i angelholm.[136]
 • 2019-06-26 i Örebro: Brand efter explosion i orebro.[137]
 • 2019-07-11 i Ullared: Sprängattentat i ullared.[138]
 • 2019-07-14 i Eslöv, Kungshult: Misstankt detonation i eslov.[139]
 • 2019-07-16 i Landskrona: Sprängattentat vid flerfamiljshus i landskrona.[140]
 • 2019-07-18 i Fridhem, Malmö: Misstankt bilexplosion vid malmo centralstation.[141]
 • 2019-07-25 i Malmö, Rosengård: Kraftig explosion i malmo entredorr sprangd.[142]
 • 2019-07-26 i Göteborg: Sprängattentat i restaurang i goteborg.[143]
 • 2019-07-28 i Askim: Misstankta explosioner i askim.[144]
 • 2019-07-30 i Landskrona: Sprangattentat mot bostader efter att farligt foremal hittats.[145]
 • 2019-08-03 i Kristianstad: Sprängattentat vid pizzeria i kristianstad.[146]
 • 7 augusti, Landskrona stadshus: en sprängladdning detonerade vid entrén och skadade den.[147]
 • 2019-08-07 i Landskrona: Sprängattentat vid stadshuset i landskrona.[148]
 • 2019-08-18 i Helsingborg: Sprängattentat i villaomrade i helsingborg.[149]
 • 2019-08-20 i Linköping: Misstankt farligt foremal i linkoping.[150]
 • 2019-08-22 i Bergsjön, Göteborg: Larm om explosion i goteborg 1.[151]
 • 2019-08-23 i Solna, Stockholm: Kraftig explosion i solna.[152]
 • 2019-08-26 i Huskvarna: Sprängattentat i lagenhet i huskvarna.[153]
 • 2019-09-03 i Högaholm, Malmö: Flera lagenheter skadade i malmo explosion.[154]
 • 2019-09-05 i Kristianstad: Sprängattentat pa parkering i kristianstad.[155]
 • 2019-09-11 i Borås: Sprängattentat vid uttagsautomat i boras.[156]
 • 14 september, Lund: en sprängladdning detonerade utanför en livsmedelsbutik och en ung kvinna som råkade passera förbi sårades allvarligt.[157]
 • 2019-09-20 i Gunnesbo, Lund: Bil sprangd i lund.[158]
 • 2019-09-22 i Angered, Göteborg: Kraftig explosion i angered i goteborg.[159]
 • 2019-09-23 i Borås: Kraftig small i centrala boras.[160]
 • 23 september, Borås: ett sprängattentat skadade entrén till Borås Tidnings redaktion.[161]
 • 2019-09-24 i Borås: Sprängattentat utanfor boras tidning hemmagjord bomb hittad.[162]
 • 2019-10-04 i Ludvika: Sprängattentat vid port i ludvika.[163]
 • 2019-10-07 i Märsta: Sprängattentat och 20 bilar i brand i marsta.[164]
 • 2019-10-11 i Kristianstad: Detonation vid butik i kristianstad.[165]
 • 12 oktober, Bromma: en sprängladdning skadade fönster och lägenhetsdörrar i ett flerfamiljshus.[166]
 • 2019-10-12 i Abrahamsberg, Stockholm: Sprängattentat i stockholm bombskyddet pa vag.[167]
 • 2019-10-14 i Staffanstorp: Sprängattentat utanfor polishuset i staffanstorp.[168]
 • 17 oktober, tre sprängattentat inom loppet av några timmar i Stockholm:
  • Södermalm: en detonation skadade en fastighet på Nytorgsgatan vid kl 02 nattetid. Boende på adressen hade kopplingar till attentatet i Bromma 12 oktober.[169]
  • Vaxholm: en hembygdsgård utsattes för ett sprängattentat och nationella bombskyddet tillkallades, men insatsen fick avbrytas av de andra attentaten samma natt.[169]
  • Södertälje: en festlokal vid S:t Afrems kyrka skadades av en sprängladdning.[169]
 • 2019-10-17 i Södertälje: Larm om explosion i sodertalje.[170]
 • 2019-10-17 i Stockholm, Södermalm: Sprängattentat pa sodermalm i stockholm.[171]
 • 2019-10-20 i Gislaved: Misstankt bomb exploderade pa altan.[172]
 • 2019-10-23 i Alvik, Stockholm: Sprängattentat i stockholm.[173]
 • 2019-10-23 i Lidingö, Stockholm: Foremal kastades in genom fonster och briserade.[174]
 • 24 oktober, en bomb detonerades i en frisersalong i Traneberg, och Nationella bombskyddet kallades in.[175]
 • 2019-10-27 i Helsingborg: Kraftig explosion i helsingborg 2.[176]
 • 2019-10-31 i Helsingborg: Flera explosioner i helsingborg.[177]
 • 2019-10-31 i Helsingborg: Flera explosioner i helsingborg.[178]
 • 2019-11-01 i Malmö: Hog small i malmo bombskyddet kallad till platsen.[179]
 • 2019-11-01 i Göteborg, Landvetter: Brand i garage ledde till explosion omrade avsparrat.[180]
 • 2019-11-01 i Araby, Växjö: Misstankt explosion i vaxjo.[181]
 • 2019-11-01 i Malmö, Seved: Larm om explosion i malmo 2.[182]
 • 2019-11-02 i Malmö: Annu en explosion i malmo 1.[183]
 • 2019-11-06 i Hässleholm: Sprängattentat i hassleholm ingen person skadad 1.[184]
 • 2019-11-09 i Salem, Stockholm: Sprängattentat krossade fonster i salem.[185]
 • 2019-11-09 i Fågelbacken, Malmö: Kraftig explosion i bostadsomrade i malmo.[186]
 • 2019-11-11 i Helsingborg: Sprängattentat i helsingborg i natt.[187]
 • 2019-11-12 i Hässleholm: Sprängattentat vid garageuppfart i hassleholm.[188]
 • 2019-11-14 i Stockholm, Sundbyberg: Detonation pa lofgang i sundbyberg.[189]
 • 2019-11-16 i Malmö: Larm om explosion i malmo 3.[190]
 • 2019-11-18 i Helsingborg: Larm om explosion pa gymnasieskola i helsingborg.[191]
 • 2019-11-18 i Helsingborg: Sprängattentat i bostad i helsingborg misstankt mordforsok.[192]
 • 26 november, en bomb detonerades i ett flerfamiljshus i Edsberg.[193]
 • 2019-11-26 i Sollentuna, Stockholm: Tva explosioner i stockholmsomradet.[194]
 • 2019-11-26 i Stockholm, Västerhaninge: Tva explosioner i stockholmsomradet.[195]
 • 2019-11-30 i Helsingborg: Termosbomb exploderade i helsingborg.[196]
 • 2019-12-04 i Biskopsgården, Göteborg: Sprängattentat inuti bil i goteborg.[197]
 • 25 december, ett kilogram militär sprängdeg hittas utanför en nattklubb i Helsingborg.[198][199][200]
 • 27 december, en kraftig explosion vid ett flerfamiljshus i Kobjer i Lund. Orsaken var att kvarglömda färgsprayburkar i en av de boendes ugn exploderade när denne skulle baka.[201][202][203]
 • 2019-12-27 i Lund: Ugn exploderade i lagenhet i lund kraftiga skador pa fastigheten.[204]
 • 2019-12-27 i Helsingborg, Ramlösa: Kraftig small utanfor helsingborg.[205]

2020[redigera | redigera wikitext]

Antalet sprängdåd i Sverige låg på en hög nivå, men något lägre än 2019. Fram till slutet av december hade 105 sprängattentat genomförts samt 87 förberedelser och 13 försök. Det största antalet sprängattentat skedde i polisregion Syd följt av Stockholmsregionen.[206]

 • 5 januari i Helsingborg: Kraftig explosion i Helsingborg. [207]
 • 6 januari i Stockholm: Sprängattentat i Jakobsberg – lägenhetsdörr förstörd. [208]
 • 6 januari i Klippan: Hål i husvägg efter explosion. [209]
 • 9 januari i Uppsala: Sprängattentat vid garage i Malmö. [210]
 • 13 januari i Uppsala: Sprängattentat vid nattklubb i centrala Uppsala. [211]
Skadorna på bilar och hus efter bombattentatet på Gyllenstiernsgatan 4, Östermalm, i Stockholm den 13 januari 2020.
 • 13 januari:
  • Bomb detonerad på Gyllenstiernsgatan 4, Östermalm, Stockholm[212]
  • Bomb detonerade i Uppsala utanför en nattklubb.[213]
 • 21 januari i Malmö: Sprängattentat vid flerfamiljshus i Malmö. [214]
 • 21 januari: två sprängdåd inträffade med några minuters mellanrum i Husby och Kista på platser som ligger ca 500 m från varandra. Femtio personer evakuerades. En person sårades lindrigt och fördes till sjukhus.[215]
 • 22 januari: flera sårades lindrigt i ett sprängattentat i Hageby i Norrköping.[216]
 • 24 januari i nordvästra Stockholm: flerbostadshus i Kista och Husby skadades i sprängdåd. En person fördes till sjukhus.[217]
 • 26 januari i Helsingborg: Sprängattentat i Ödåkra – polisen söker vittnen. [218]
 • 28 januari, Solna: Sprängattentat vid villa i Solna.[219]
 • 29 januari, Borås: Sprängattentat vid bostadshus i Borås.[220]
 • 3 februari i Helsingborg: Sprängattentat vid fastighet i Helsingborg. [221]
 • 4 februari i Norrtälje: Sprängattentat i Norrtälje – fönster krossades. [222]
 • 6 februari i Södertälje: Sprängattentat i Södertälje – fordon skadat. [223]
 • 6 februari i Göteborg: Sprängattentat på Volvos parkering i Göteborg. [224]
 • 7 februari, Borås: Sprängattentat vid bostadshus i Borås – igen.[225]
 • 7 februari, Helsingborg: en sprängladdning förstörde entrén till Socialförvaltningen.[226]
 • 7 februari i Stockholm: Sprängattentat i Jakobsberg – lägenhetsdörr förstörd.[227]
 • 9 februari i Malmö: Sprängattentat vid garage i Malmö.[228]
 • 14 februari i Gävle: Två explosioner i Gävle – bombskyddet på plats.[229]
 • 18 februari i Stockholm: Sprängattentat i Gröndal – bostadsdörr demolerad. [230]
 • 5 mars i Stockholm: Sprängattentat vid flerfamiljshus i Högdalen. [231]
 • 10 mars i Stockholm: Sprängattentat i centrala Stockholm. [232]
 • 11 mars, Helsingborg: en bil bil förstördes och rutor krossades upp till femte våningen av en sprängladdning.[233]
 • 22 mars i Malmö: Antänd vätska kan ha orsakat smäll i centrala Malmö. [234]
 • 24 mars i Södertälje: Bil detonerade vid bostadsområde i Glasberga. [235]
 • 25 mars i Fritsla: Bil sprängd i Fritsla i natt. [236]
 • 27 mars i Halmstad: Port sprängd i Halmstad – två skadade. [237]
 • 29 mars i Stockholm: Sprängattentat i Bredäng. [238]
 • 30 mars i Lund: Sprängattentat vid pizzeria i centrala Lund. [239]
 • 1 april i Malmö: Port sprängd i Malmö. [240]
 • 1 april i Huskvarna: Misstänkt explosion i bil . [241]
 • 21 april i Stockholm: Sprängattentat vid flerfamiljshus i Svedmyra – fönsterruta krossad. [242]
 • 22 april i Malmö: Sprängattentat vid villa i Malmö. [243]
 • 26 april i Helsingborg: Detonation, Helsingborg. [244]
 • 29 april i Östersund: Två gripna efter explosion i Östersund. [245]
 • 30 april i Halmstad: Grannar hörde smäll – polisinsats på Linehed under natten. [246]
 • 30 april i Södertälje: Bilbomb i Ronna – undersöker kopplingar till tidigare fall. [247]
 • 12 maj: ett sprängdåd i området Miatorp beläget i södra Helsingborg förstörde entrén till ett flerbostadshus.[248]
 • 23 maj i Stockholm: Kraftig detonation vid bilfirma: ”Omfattande skador”. [249]
 • 12 juni i Vellinge: Sprängattentat i kontorsbyggnad i Vellinge. [250]
 • 12 juni i Stockholm: Sprängattentat vid bostadshus i södra Stockholm i natt. [251]
 • 17 juni i Uppsala: Sprängattentat i lägenhet i Uppsala. [252]
 • 19 juni i Uppsala: Ny explosion i Uppsala – lägenhetshus i Gottsunda utsatt. [253]
 • 27 juni i Malmö: porten till ett företagshotell på Industrigatan skadades av ett sprängdåd.[254]
 • 30 juni i Upplands Bro: en villa skadades i ett sprängdåd[255] då en handgranat kastades in i en barnfamiljs villaträdgård. Enligt polisen var handgranatattacken en hämnd för att familjen hade polisanmält vårdslös körning med tvåhjuls motorfordon i bostadsområdet.[256]
 • 16 juli i Arboga: Sprängdes en butiksfasad i centrala Arboga.[257][258]
 • 24 juli i Bjuv: Sprängattentat vid företag i Bjuv i natt. [259]
 • 29 juli i Kristinehamn: Brevinkast bortsprängt i flerfamiljshus. [260]
 • 14 augusti i Malmö: Sprängattentat vid butik i Malmö. [261]
 • 20 augusti i Göteborg: en kraftig sprängladdning skadade ett tiotal lägenheter i ett flerbostadshus beläget i stadsdelen Majorna.[262]
 • 29 augusti i Kristianstad: Kraftig explosion i Kristianstad.[263]
 • 6 september i Stockholm: Explosion i Solna – ”trasiga fönster och glassplitter”.[264]
 • 14 september i Stockholm: Kraftig smäll i Tensta: ”Har varit en detonation”.[265]
 • 24 september i Uppsala: Sprängattentat vid flerfamiljshus i Uppsala. [266]
 • 24 september i Landskrona: Detonation i Landskrona. [267]
 • 4 oktober i Göteborg: Sprängattentat i centrala Göteborg. [268]
 • 5 oktober i Stockholm: Handgranat detonerade nära villa i Bromsten. [269]
 • 10 oktober i Göteborg: Fyra gripna efter explosion och bomblarm i Göteborg. [270]
 • 11 oktober i Jönköping: Bil i Mullsjö skadad i explosion.[271]
 • 14 oktober i Staffanstorp: Detonation i Staffanstorp. [272]
 • 16 oktober i Umeå: Detonationen i Umeå – rutor krossades på matbutik. [273]
 • 16 oktober i Åmål: Misstänkt farligt föremål i Åmål. [274]
 • 20 oktober i Göteborg: Larm om hög smäll i centrala Göteborg. [275]
 • 26 oktober i Helsingborg: Polisen söker vittnen efter nattens explosion i Helsingborg. [276]
 • 11 november i Göteborg: Kraftig smäll på Första långgatan – explosion i fastighet. [277]
 • 14 november i Uppsala: Misstänkt attack mot polisanställd. [278]
 • 17 november i Borås: Sprängattentat förstörde dörr till villa i Borås. [279]
 • 26 november i Stockholm: Sprängattentat vid Huddinge station – en man skadad. [280]
 • 2 december i Jönköping: Sprängattentat i bil på Råslätt. [281]
 • 2 december i Hässleholm: Detonation vid bil i Hässleholm. [282]
 • 18 december i Stockholm: Sprängattentat på postterminal var bomb. [283]
 • 23 december i Södertälje: Sprängattentat vid hus - en person skadad. [284]
 • 26 december i Stockholm: Sprängattentat vid bostad i Stockholm. [285]
 • 30 december i Södertälje: Sprängattentat vid restaurang [286]

2021[redigera | redigera wikitext]

 • 4 januari i Göteborg: En person död efter explosion i Säve[287]
 • 5 januari i Göteborg: Misstänkt utpressningsförsök bakom explosion på Hisingen[288]
 • 11 januari i Helsingborg: Bilexplosion i Klippan[289]
 • 24 januari i Stockholm: Sprängattentat vid bostadshus i norra Stockholm[290]
 • 30 januari i Stockholm: Sprängattentat i bostadshus i Tensta[291]
 • 15 februari i Kristianstad: Detonation i Kristianstad – fastighet avspärrad[292]
 • 15 februari i Angered: Detonation i flerfamiljshus i Angered[293]
 • 1 mars i Malmö: Sprängattentat vid butiksentré i Hyllie i Malmö[294]
 • 14 mars i Malmö: Sprängattentat vid Kriminalvårdens fastighet i Malmö[295]
 • 23 mars i Höganäs: 40-tal evakuerade efter kraftig sprängladdning i Höganäs[296] som enligt polisen orsakade stora materiella skador. Trapphuset blåstes ut och sprängladdningen skadade även intilliggande byggnader.[297]
 • 29 mars i Stockholm: Sprängattentat vid entré till myndighetsbyggnad[298]
 • 2 april i Stockholm: Sprängning i Örby i södra Stockholm[299]
 • 14 april i Göteborg: Sprängattentat vid bostadshus i Göteborg[300]
 • 21 april i Stockholm: Sprängattentat utanför bostadshus i Farsta[301]
 • 21 april i Stockholm: Sprängattentat vid restaurang i Vallentuna centrum[302]
 • 23 april i Stockholm: Sprängattentat vid bostadshus i Farsta[303]
 • 24 april i Stockholm: Sprängattentat vid bostadshus i Skogås[304]
 • 29 april i Helsingborg: Sprängattentat i villakvarter[305]
 • 2 maj i Göteborg: Sprängattentat i trapphus i Haga[306]
 • 6 maj i Malmö: Tre bombdåd på en halvtimme[307]

I massmedia[redigera | redigera wikitext]

Efter tre attentat under samma dygn, 17 oktober 2019, i Stockholm uppstod en debatt om att Sveriges Television tystade ner attentaten eftersom de inte rapporterade om dem under sitt huvudnyhetsprogram.[9][169]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Fler sprängningar kräver åtgärder
 2. ^ BRÅ:s databas över anmälda brott
 3. ^ [a b] https://polisen.se/contentassets/8dc77ac39e024bed9acf834209839e4d/sprangningar-2018.pdf
 4. ^ [a b] https://polisen.se/contentassets/8dc77ac39e024bed9acf834209839e4d/sprangningar-2019.pdf
 5. ^ [a b] https://polisen.se/contentassets/8dc77ac39e024bed9acf834209839e4d/spangningar-2020.pdf
 6. ^ [a b c d e f] Salihu, Diamant (10 december 2018). ”116 granatattacker på åtta år – Sverige sticker ut”. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/116-granatattacker-pa-atta-ar-sverige-sticker-ut. Läst 17 november 2019. 
 7. ^ BRÅ:s databas över antal lagförda
 8. ^ gäng granater och utpressning i storstäderna, SvD 2015-07-09
 9. ^ [a b c d e f g h i] Savage, Maddy (12 november 2019). ”Hundred explosions in Sweden: What's going on?” (på brittisk engelska). https://www.bbc.com/news/world-europe-50339977. Läst 17 november 2019. 
 10. ^ [a b c] Holmberg, Carina (25 augusti 2016). ”Kraftig ökning av handgranater i Sverige”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6503869. Läst 17 november 2019. 
 11. ^ https://polisen.se/contentassets/8dc77ac39e024bed9acf834209839e4d/sprangningar-2021.pdf
 12. ^ Socialstyrelsens sökbara dödsorsaksregister visar antal döda efter olyckor genom fyrverkerier (ICD-kategori W39) och andra sprängämnen (W40), men döljer antal döda till följd av attack med explosivt material (X96), explosion som involverar rättsligt ingripande (Y35.1-), explosion som involverar militära operationer (Y36) eller självmord specifikt med explosivt material (X75). Statistik som inte visas kan ofta beställas.
 13. ^ ”Socialstyrelsens statistikdatabas för dödsorsaker”. https://sdb.socialstyrelsen.se/if_dor/resultat.aspx. Läst 1 september 2019. 
 14. ^ Handgranater allt vanligare SVT 2018-01-07
 15. ^ Sundberg, Marit (20 januari 2020). ”Operation rimfrost kan riktas mot stockholm när bombdåden minskar i Skåne”. https://www.dn.se/sthlm/operation-rimfrost-kan-riktas-mot-stockholm-nar-bombdaden-minskar-i-skane/. 
 16. ^ [a b] Fler spräningar kräver åtgärder, Nationellt forensiskts centrum 2020-01-15.
 17. ^ Jönsson, Oskar; Ulander, Kenneth; Salihu, Diamant (23 augusti 2019). ”Utländskt sprängmedel bakom många explosioner i Sverige”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/utlandskt-sprangmedel-bakom-manga-explosioner-i-sverige. Läst 24 januari 2020. 
 18. ^ Polisman anhållen med 25 handgranater i bilen, Ekstrabladet, 2016-02-26 (danska)
 19. ^ [a b] Kejerhag, Jenny (24 januari 2020). ”Endast sju personer dömda för sprängningar under 2019”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/endast-sju-personer-domda-for-sprangningar-under-2019. Läst 24 januari 2020. 
 20. ^ Wikén, Johan (23 januari 2020). ”Polisens gängexpert: Mc-gängen har fått härja ganska fritt”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/polisens-gangexpert-mc-gangen-har-fatt-harja-ganska-fritt. Läst 24 januari 2020. 
 21. ^ Sturup, Joakim; Gerell, Manne; Rostami, Amir (2019-01-03). ”Explosive violence: A near-repeat study of hand grenade detonations and shootings in urban Sweden” (på engelska). European Journal of Criminology: sid. 1477370818820656. doi:10.1177/1477370818820656. ISSN 1477-3708. https://doi.org/10.1177/1477370818820656. Läst 17 november 2019. 
 22. ^ Explosioner ökar. NFC. Artikel publicerad i tidningen Kriminalteknik nummer 1 2018
 23. ^ Sluta skjut - första call-in genomförd i Malmö, Polisen, pressmeddelande 2018-10-12
 24. ^ ”Från Hitlerhälsningar till jultal - 25 år med SD”. nyheter24.se. 6 februari 2013. https://nyheter24.se/nyheter/politik/737995-fran-hitlerhalsningar-till-jultal-25-ar-med-sd. 
 25. ^ https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e16zdO/bombhotade-plan--for-tredje-gangen
 26. ^ https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=5846939
 27. ^ ”1996: Sprängningen i Eskilstuna tingsrätt”. Sveriges Radio. 9 maj 2017. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6673923. Läst 31 maj 2020. 
 28. ^ ”Flera bombattentat mot kraftledning”. Aftonbladet. 15 september 1998. https://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9809/15/bomb.html. Läst 31 maj 2020. 
 29. ^ ”Aftonbladet nyheter: Nazistvåldet”. Aftonbladet. 29 juli 1999. https://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9907/29/nazi.html. 
 30. ^ Bandidos och Seyyed, Göteborgsposten 2006-09-22
 31. ^ Man sprängde sig själv i Stockholm”. Svenska Dagbladet. 11 december 2010. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/man-sprangde-sig-sjalv-i-stockholm. 
 32. ^ [a b c] Weyde, Peter. ”NFC utreder sprängdåd allt mer”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6945601. Läst 17 november 2019. 
 33. ^ Någon sprängde en bomb utanför Rättscentrum i Malmö”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=5774556. Läst 17 november 2019. 
 34. ^ [a b c] Ahlgren, Karin (1 november 2019). ”Antalet sprängningar ökar i Sverige”. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/antalet-sprangningar-okar-i-sverige. Läst 27 december 2019. 
 35. ^ Wikström, Per. ”Allt fler kriminella använder sprängämnen”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6470615. Läst 17 november 2019. 
 36. ^ TT (1 januari 2017). ”Handgranat mot polisstation i Katrineholm”. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/handgranat-mot-polisstation-pa-tolvslaget. Läst 17 november 2019. 
 37. ^ McCarthy, Nick (22 augusti 2016). ”First picture of tragic schoolboy killed in grenade attack”. birminghammail. http://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/first-picture-schoolboy-killed-grenade-11785206. Läst 24 januari 2020. 
 38. ^ ”Malmö nightclub rocked by powerful explosion” (på brittisk engelska). www.thelocal.se. 10 oktober 2016. https://www.thelocal.se/20161010/malm-nightclub-damaged-in-explosion. Läst 27 november 2019. 
 39. ^ Bombdåd mot flyktingboende upp i rätten, Svenska dagbladet 28 juni 2017
 40. ^ Horvatovic, Iva; Hermansson, Sofia (18 oktober 2017). ”Entrén till polishuset i Helsingborg sprängd”. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/explosion-vid-polishuset-i-helsingborg. Läst 17 november 2019. 
 41. ^ ”Malmö nightclub damaged in explosion” (på brittisk engelska). www.thelocal.se. 3 november 2017. https://www.thelocal.se/20171103/malm-nightclub-damaged-by-blast. Läst 27 november 2019. 
 42. ^ Loftrup-Ericson, Ivan; Ohlin, Jonas; Gerdfeldter, Mathias (17 januari 2018). ”Explosion vid polisstationen i Rosengård”. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-vid-polisstationen-i-rosengard. Läst 17 november 2019. 
 43. ^ ”One injured in Uppsala shop blast” (på brittisk engelska). www.thelocal.se. 11 april 2018. https://www.thelocal.se/20180411/one-injured-in-uppsala-shop-blast. Läst 25 november 2019. 
 44. ^ [a b] Jacobsson, Alexander; Ekhem, Sofia (9 december 2018). ”Flera explosioner i Malmö – en förd till sjukhus”. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/kraftig-explosion-i-malmo-en-ford-till-sjukhus. Läst 17 november 2019. 
 45. ^ ”Explosion på Drottninggatan i Malmö”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-pa-drottninggatan-i-malmo. Läst 14 november 2020. 
 46. ^ ”Brandbomb kastades mot hus i Piteå”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/brandbomb-kastades-mot-hus-i-pitea. Läst 14 november 2020. 
 47. ^ ”Explosion i bostadshus i Malmö”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/explosion-i-bostadshus-i-malmo-1. Läst 14 november 2020. 
 48. ^ ”Detonation i centrala Stockholm”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/detonation-i-centrala-stockholm-1. Läst 14 november 2020. 
 49. ^ ”Explosion i bil i Skarpnäck”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-i-bil-i-skarpnack. Läst 14 november 2020. 
 50. ^ ”Misstänkt explosion i trapphus i Göteborg .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/misstankt-explosion-i-trapphus-i-goteborg. Läst 14 november 2020. 
 51. ^ ”Misstankt sprängdåd i Norsborg i Stockholm”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/misstankt-sprangdad-i-norsborg-i-stockholm. Läst 14 november 2020. 
 52. ^ ”Explosion i lägenhet i Göteborg”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/explosion-i-lagenhet-i-goteborg-1. Läst 14 november 2020. 
 53. ^ ”2018/augusti/18/18 augusti 02.46 skadegörelse landskrona”. www.svt.se. https://polisen.se/aktuellt/handelser/2018/augusti/18/18-augusti-02.46-skadegorelse-landskrona/. Läst 14 november 2020. 
 54. ^ ”Explosion på restaurang i Nyköping”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/explosion-pa-restaurang-i-nykoping. Läst 14 november 2020. 
 55. ^ ”Explosion vid köpcentrum i Åkersberga .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-vid-kopcentrum-i-akersberga. Läst 14 november 2020. 
 56. ^ ”Fastnade i hissen vid explosion i malmo gripen av polisen .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/fastnade-i-hissen-vid-explosion-i-malmo-gripen-av-polisen. Läst 14 november 2020. 
 57. ^ ”Explosion vid syrianska föreningen i Södertälje”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/explosion-vid-syrianska-foreningen-i-sodertalje. Läst 14 november 2020. 
 58. ^ ”Larm om höga smällar i Uppsala”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/larm-om-hoga-smallar-i-uppsala. Läst 14 november 2020. 
 59. ^ ”Explosion vid flerfamiljshus i klippan .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/explosion-vid-flerfamiljshus-i-klippan. Läst 14 november 2020. 
 60. ^ ”Explosion vid trafikskola i Malmö”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-vid-trafikskola-i-malmo. Läst 14 november 2020. 
 61. ^ ”Misstankt detonation i centrala malmo fastighet har skadats .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/misstankt-detonation-i-centrala-malmo-fastighet-har-skadats. Läst 14 november 2020. 
 62. ^ ”Bilbrand och möjlig explosion i Malmö”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/bilbrand-och-mojlig-explosion-i-malmo. Läst 14 november 2020. 
 63. ^ ”Explosion utanför lägenhet i Helsingborg .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/explosion-utanfor-lagenhet-i-helsingborg. Läst 14 november 2020. 
 64. ^ ”Explosion i restaurang på Orust”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/explosion-i-restaurang-pa-orust. Läst 14 november 2020. 
 65. ^ ”Kraftig explosion på balkong till lägenhet i Karlskoga”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/kraftig-explosion-pa-balkong-till-lagenhet-i-karlskoga. Läst 14 november 2020. 
 66. ^ ”Explosion på torg i Skänninge lucka till bankbox söndersprängd”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/explosion-pa-torg-i-skanninge-lucka-till-bankbox-sondersprangd. Läst 14 november 2020. 
 67. ^ ”Detonation i trä”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/detonation-i-tra. Läst 14 november 2020. 
 68. ^ ”Explosion i Malmö vi är på plats med flera patruller .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-i-malmo-vi-ar-pa-plats-med-flera-patruller. Läst 14 november 2020. 
 69. ^ ”Kraftig explosion i centrala Malmö.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/kraftig-explosion-i-centrala-malmo-1. Läst 14 november 2020. 
 70. ^ ”Larm om explosion i Göteborg”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/larm-om-explosion-i-goteborg. Läst 14 november 2020. 
 71. ^ ”Explosion vid föreningslokal i Spånga .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-vid-foreningslokal-i-spanga. Läst 14 november 2020. 
 72. ^ ”Kraftig explosion i Malmö en förd till sjukhus .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/kraftig-explosion-i-malmo-en-ford-till-sjukhus. Läst 14 november 2020. 
 73. ^ ”Explosion i trapphus i Malmö”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-i-trapphus-i-malmo-4. Läst 14 november 2020. 
 74. ^ ”Explosion i trapphus i Malmö”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-i-trapphus-i-malmo-4. Läst 14 november 2020. 
 75. ^ ”Skola i Hässleholm utrymd efter explosion .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/skola-i-hassleholm-utrymd-efter-explosion. Läst 14 november 2020. 
 76. ^ ”Sprängladdning exploderade vid företagslokal i Malmö”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/sprangladdning-exploderade-vid-foretagslokal-i-malmo. Läst 14 november 2020. 
 77. ^ ”Julafton inleddes med en ordentlig smäll på Munkhättegatan i malmö.”. www.pppress.se. http://www.pppress.se/nyhet/julafton-inleddes-med-en-ordentlig-small-pa-munkhattegatan-i-malmo/. Läst 15 november 2020. 
 78. ^ ”Misstankt bombdåd i Gislaved”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/misstankt-bombdad-i-gislaved. Läst 14 november 2020. 
 79. ^ ”Explosion vid balkong i Malmö”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-vid-balkong-i-malmo. Läst 14 november 2020. 
 80. ^ ”Villa utsatt for kraftig explosion i lund fönstren var krossade”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/villa-utsatt-for-kraftig-explosion-i-lund-fonstren-var-krossade. Läst 14 november 2020. 
 81. ^ ”Explosion vid fastighet i Landskrona .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/explosion-vid-fastighet-i-landskrona. Läst 14 november 2020. 
 82. ^ Ovanligt mycket jobb för bombskyddet”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=7335391. Läst 17 november 2019. 
 83. ^ Stockholm, Reuters in (16 januari 2020). ”Drug gang violence in Sweden linked to 60% increase in bomb blasts” (på engelska). the Guardian. http://www.theguardian.com/world/2020/jan/16/drug-gang-violence-in-sweden-linked-to-60-bomb-blasts-increase. Läst 8 augusti 2020. 
 84. ^ Malmöhus, P4. ”Polisen: "En bomb kan se ut hur som helst"”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7301264. Läst 17 november 2019. 
 85. ^ ”Bilar skadade av detonation i malmo .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/bilar-skadade-av-detonation-i-malmo. Läst 14 november 2020. 
 86. ^ ”Dorr sprangd i norrkoping .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/dorr-sprangd-i-norrkoping. Läst 14 november 2020. 
 87. ^ ”Sprangattentat mot stallverk i bromma .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sprangattentat-mot-stallverk-i-bromma. Läst 14 november 2020. 
 88. ^ ”Garagedorr i malmo forstod vid explosion .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/garagedorr-i-malmo-forstod-vid-explosion. Läst 14 november 2020. 
 89. ^ ”Kraftig detonation i malmo entre till matbutik utblast .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/kraftig-detonation-i-malmo-entre-till-matbutik-utblast. Läst 14 november 2020. 
 90. ^ ”Explosion i landskorna nationella bombskyddet inkallat .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-i-landskorna-nationella-bombskyddet-inkallat. Läst 14 november 2020. 
 91. ^ ”Detonation intill flerfamiljshus i norra stockholm .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/detonation-intill-flerfamiljshus-i-norra-stockholm. Läst 14 november 2020. 
 92. ^ ”Explosion vid bostadshus dorr sprangdes bort .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/explosion-vid-bostadshus-dorr-sprangdes-bort. Läst 14 november 2020. 
 93. ^ ”Explosion i pizzeria i goteborgs innerstad .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/explosion-i-pizzeria-i-goteborgs-innerstad. Läst 14 november 2020. 
 94. ^ ”Port forstord av explosion i landskrona .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/port-forstord-av-explosion-i-landskrona. Läst 14 november 2020. 
 95. ^ ”Ny sprangning i centrala varnamo i natt .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/ny-sprangning-i-centrala-varnamo-i-natt. Läst 14 november 2020. 
 96. ^ ”Explosion i malmo nationella bomskyddet tillkallat .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/explosion-i-malmo-nationella-bomskyddet-tillkallat. Läst 14 november 2020. 
 97. ^ ”Explosion pa balkong pa rosengard .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-pa-balkong-pa-rosengard. Läst 14 november 2020. 
 98. ^ ”En dod efter explosion i radhus i sodra stockholm .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/en-dod-efter-explosion-i-radhus-i-sodra-stockholm. Läst 14 november 2020. 
 99. ^ ”Explosion i trappuppgang i malmo .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-i-trappuppgang-i-malmo. Läst 14 november 2020. 
 100. ^ ”Explosion i centrala malmo 3 .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/explosion-i-centrala-malmo-3. Läst 14 november 2020. 
 101. ^ ”Misstankt bilexplosion i kristianstad nationella bombskyddet pa vag .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/misstankt-bilexplosion-i-kristianstad-nationella-bombskyddet-pa-vag. Läst 14 november 2020. 
 102. ^ ”Explosion orsakade brand i flerfamiljshus i goteborg .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/explosion-orsakade-brand-i-flerfamiljshus-i-goteborg. Läst 14 november 2020. 
 103. ^ ”Explosion vid popular nattklubb i centrala malmo .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-vid-popular-nattklubb-i-centrala-malmo. Läst 14 november 2020. 
 104. ^ ”Bil exploderade i vastra frolunda bombskyddet pa vag .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/bil-exploderade-i-vastra-frolunda-bombskyddet-pa-vag. Läst 14 november 2020. 
 105. ^ Holmqvist, Tobias; Moberg, Mimmi (3 april 2019). ”Efter sprängningen i Motala – åklagare undersöker koppling till uppmärksammad kidnappning”. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/sprangningen-i-motala-aklagare-undersoker-koppling-till-kidnappningsarende. Läst 19 november 2019. 
 106. ^ ”Explosion i vastra stockholm .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-i-vastra-stockholm. Läst 14 november 2020. 
 107. ^ ”Detonation utanfor tagstationen i marsta .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/detonation-utanfor-tagstationen-i-marsta. Läst 14 november 2020. 
 108. ^ ”Tva till sjukhus efter explosion i motala .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/tva-till-sjukhus-efter-explosion-i-motala. Läst 14 november 2020. 
 109. ^ ”Explosion i trapphus i flerfamiljshus i jonkoping .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/explosion-i-trapphus-i-flerfamiljshus-i-jonkoping. Läst 14 november 2020. 
 110. ^ ”Detonation i strangnas flera personer till sjukhus .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/detonation-i-strangnas-flera-personer-till-sjukhus. Läst 14 november 2020. 
 111. ^ ”Explosion vid flerfamiljshus i gislaved .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/explosion-vid-flerfamiljshus-i-gislaved. Läst 14 november 2020. 
 112. ^ ”Detonation vid bostadshus i boras .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/detonation-vid-bostadshus-i-boras. Läst 14 november 2020. 
 113. ^ ”Larm om explosion i stockholm 2 .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/larm-om-explosion-i-stockholm-2. Läst 14 november 2020. 
 114. ^ ”Kraftig explosion i norrkoping butiken ar urblast .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/kraftig-explosion-i-norrkoping-butiken-ar-urblast. Läst 14 november 2020. 
 115. ^ Esping, Torbjörn; Malmöhus, P4. ”Flicka skadad av glassplitter efter sprängning”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7199175. Läst 19 november 2019. 
 116. ^ ”Explosion i centrala malmo 4 .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/explosion-i-centrala-malmo-4. Läst 14 november 2020. 
 117. ^ ”Explosion vid volvo i torslanda .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/explosion-vid-volvo-i-torslanda. Läst 14 november 2020. 
 118. ^ ”Larm om hog small i centrala malmo .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/larm-om-hog-small-i-centrala-malmo. Läst 14 november 2020. 
 119. ^ ”Kraftig detonation i malmo .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/kraftig-detonation-i-malmo. Läst 14 november 2020. 
 120. ^ ”Larm om explosion i centrala malmo .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/larm-om-explosion-i-centrala-malmo. Läst 14 november 2020. 
 121. ^ ”Detonation vackte boende i alby .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/detonation-vackte-boende-i-alby. Läst 14 november 2020. 
 122. ^ ”Bil exploderade i sodra stockholm .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/bil-exploderade-i-sodra-stockholm. Läst 14 november 2020. 
 123. ^ Andersson, Jane; Hjortsman, Markus (29 maj 2019). ”Explosion vid tobaksaffär i centrala Helsingborg”. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/explosion-vid-affar-i-helsingborg. Läst 25 november 2019. 
 124. ^ ”2019/maj/29/29 maj 0441 detonation helsingborg/ .”. www.svt.se. https://polisen.se/aktuellt/handelser/2019/maj/29/29-maj-0441-detonation-helsingborg/. Läst 14 november 2020. 
 125. ^ ”Fullt utvecklad brand i lagenhet i kallhall .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/fullt-utvecklad-brand-i-lagenhet-i-kallhall. Läst 14 november 2020. 
 126. ^ ”Linköping explosion: police 'interested' in residents of damaged building” (på brittisk engelska). www.thelocal.se. 9 juni 2019. https://www.thelocal.se/20190609/linkping-explosion-police-interested-in-residents-of-damaged-building. Läst 17 november 2019. 
 127. ^ ”Kraftig explosion i linkoping .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/kraftig-explosion-i-linkoping. Läst 14 november 2020. 
 128. ^ ”Misstankt explosion i biskopsgarden nationella bombskyddet pa vag .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/misstankt-explosion-i-biskopsgarden-nationella-bombskyddet-pa-vag. Läst 14 november 2020. 
 129. ^ ”Explosion vid flerfamiljshus i malmo .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-vid-flerfamiljshus-i-malmo. Läst 14 november 2020. 
 130. ^ ”Explosion vid flerfamiljshus i malmo .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-vid-flerfamiljshus-i-malmo. Läst 14 november 2020. 
 131. ^ Jacobsson, Alexander; Hansson, Anton (12 juni 2019). ”Ny sprängning på Rosengård i natt – trapphus söndersprängt”. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/larm-om-explosion-i-malmo-1. Läst 19 november 2019. 
 132. ^ ”Larm om explosion i malmo 1 .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/larm-om-explosion-i-malmo-1. Läst 14 november 2020. 
 133. ^ ”Fem personer gripna efter explosionen i granby .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/fem-personer-gripna-efter-explosionen-i-granby. Läst 14 november 2020. 
 134. ^ ”Explosion i narheten av kyrka .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/explosion-i-narheten-av-kyrka. Läst 14 november 2020. 
 135. ^ ”Explosion vid pizzeria i flemingsberg .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-vid-pizzeria-i-flemingsberg. Läst 14 november 2020. 
 136. ^ ”Explosion pa balkong i angelholm .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/explosion-pa-balkong-i-angelholm. Läst 14 november 2020. 
 137. ^ ”Brand efter explosion i orebro .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/brand-efter-explosion-i-orebro. Läst 14 november 2020. 
 138. ^ ”Explosion i ullared .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/explosion-i-ullared. Läst 14 november 2020. 
 139. ^ ”Misstankt detonation i eslov .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/misstankt-detonation-i-eslov. Läst 14 november 2020. 
 140. ^ ”Explosion vid flerfamiljshus i landskrona .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/explosion-vid-flerfamiljshus-i-landskrona. Läst 14 november 2020. 
 141. ^ ”Misstankt bilexplosion vid malmo centralstation .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/misstankt-bilexplosion-vid-malmo-centralstation. Läst 14 november 2020. 
 142. ^ ”Kraftig explosion i malmo entredorr sprangd .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/kraftig-explosion-i-malmo-entredorr-sprangd. Läst 14 november 2020. 
 143. ^ ”Explosion i restaurang i goteborg .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/explosion-i-restaurang-i-goteborg. Läst 14 november 2020. 
 144. ^ ”Misstankta explosioner i askim .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/misstankta-explosioner-i-askim. Läst 14 november 2020. 
 145. ^ ”Sprangattentat mot bostader efter att farligt foremal hittats .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/sprangattentat-mot-bostader-efter-att-farligt-foremal-hittats. Läst 14 november 2020. 
 146. ^ ”Explosion vid pizzeria i kristianstad .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-vid-pizzeria-i-kristianstad. Läst 14 november 2020. 
 147. ^ ”Kraftig explosion i Landskrona”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/kvallsposten/kraftig-explosion-i-landskrona/. Läst 17 november 2019. 
 148. ^ ”Explosion vid stadshuset i landskrona .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-vid-stadshuset-i-landskrona. Läst 14 november 2020. 
 149. ^ ”Explosion i villaomrade i helsingborg .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/explosion-i-villaomrade-i-helsingborg. Läst 14 november 2020. 
 150. ^ ”Misstankt farligt foremal i linkoping .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/misstankt-farligt-foremal-i-linkoping. Läst 14 november 2020. 
 151. ^ ”Larm om explosion i goteborg 1 .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/larm-om-explosion-i-goteborg-1. Läst 14 november 2020. 
 152. ^ ”Kraftig explosion i solna .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/kraftig-explosion-i-solna. Läst 14 november 2020. 
 153. ^ ”Explosion i lagenhet i huskvarna .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/explosion-i-lagenhet-i-huskvarna. Läst 14 november 2020. 
 154. ^ ”Flera lagenheter skadade i malmo explosion .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/flera-lagenheter-skadade-i-malmo-explosion. Läst 14 november 2020. 
 155. ^ ”Explosion pa parkering i kristianstad .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-pa-parkering-i-kristianstad. Läst 14 november 2020. 
 156. ^ ”Explosion vid uttagsautomat i boras .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/explosion-vid-uttagsautomat-i-boras. Läst 14 november 2020. 
 157. ^ ”Kraftig explosion i Lund – kvinna skadad”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/70L3k9. Läst 17 november 2019. 
 158. ^ ”Bil sprangd i lund .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/bil-sprangd-i-lund. Läst 14 november 2020. 
 159. ^ ”Kraftig explosion i angered i goteborg .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kraftig-explosion-i-angered-i-goteborg. Läst 14 november 2020. 
 160. ^ ”Kraftig small i centrala boras .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kraftig-small-i-centrala-boras. Läst 14 november 2020. 
 161. ^ Jönsson, Helena (25 september 2019). ”Explosion utanför Borås Tidning – hemmagjord bomb hittad”. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/explosion-utanfor-boras-tidning-hemmagjord-bomb-hittad. Läst 19 november 2019. 
 162. ^ ”Explosion utanfor boras tidning hemmagjord bomb hittad .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/explosion-utanfor-boras-tidning-hemmagjord-bomb-hittad. Läst 14 november 2020. 
 163. ^ ”Explosion vid port i ludvika .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/explosion-vid-port-i-ludvika. Läst 14 november 2020. 
 164. ^ ”Explosion och 20 bilar i brand i marsta .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-och-20-bilar-i-brand-i-marsta. Läst 14 november 2020. 
 165. ^ ”Detonation vid butik i kristianstad .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/detonation-vid-butik-i-kristianstad. Läst 14 november 2020. 
 166. ^ Söderlund, Andreas; Wikén, Erik; Lüning, Sanna (12 oktober 2019). ”Explosion i trappuppgång i Bromma”. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-i-stockholm-bombskyddet-pa-vag. Läst 19 november 2019. 
 167. ^ ”Explosion i stockholm bombskyddet pa vag .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-i-stockholm-bombskyddet-pa-vag. Läst 14 november 2020. 
 168. ^ ”Explosion utanfor polishuset i staffanstorp .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-utanfor-polishuset-i-staffanstorp. Läst 14 november 2020. 
 169. ^ [a b c d] Koskelainen, Adam; Wikén, Johan; Claesson, Frida (17 oktober 2019). ”Tre explosioner i Stockholm i natt”. Sveriges television. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-pa-sodermalm-i-stockholm. Läst 19 november 2019. 
 170. ^ ”Larm om explosion i sodertalje .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/larm-om-explosion-i-sodertalje. Läst 14 november 2020. 
 171. ^ ”Explosion pa sodermalm i stockholm .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-pa-sodermalm-i-stockholm. Läst 14 november 2020. 
 172. ^ ”Misstankt bomb exploderade pa altan .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/misstankt-bomb-exploderade-pa-altan. Läst 14 november 2020. 
 173. ^ ”Explosion i stockholm .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-i-stockholm. Läst 14 november 2020. 
 174. ^ ”Foremal kastades in genom fonster och briserade .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/foremal-kastades-in-genom-fonster-och-briserade. Läst 14 november 2020. 
 175. ^ ”Ny explosion i Stockholm – sjätte på två veckor”. mitti.se. https://mitti.se/nyheter/frisorsalong-bombskyddet-inkallades/. Läst 27 november 2019. 
 176. ^ ”Kraftig explosion i helsingborg 2 .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/kraftig-explosion-i-helsingborg-2. Läst 14 november 2020. 
 177. ^ ”Flera explosioner i helsingborg .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/flera-explosioner-i-helsingborg. Läst 14 november 2020. 
 178. ^ ”Flera explosioner i helsingborg .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/flera-explosioner-i-helsingborg. Läst 14 november 2020. 
 179. ^ ”Hog small i malmo bombskyddet kallad till platsen .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hog-small-i-malmo-bombskyddet-kallad-till-platsen. Läst 14 november 2020. 
 180. ^ ”Brand i garage ledde till explosion omrade avsparrat .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/brand-i-garage-ledde-till-explosion-omrade-avsparrat. Läst 14 november 2020. 
 181. ^ ”Misstankt explosion i vaxjo .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/misstankt-explosion-i-vaxjo. Läst 14 november 2020. 
 182. ^ ”Larm om explosion i malmo 2 .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/larm-om-explosion-i-malmo-2. Läst 14 november 2020. 
 183. ^ ”Annu en explosion i malmo 1 .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/annu-en-explosion-i-malmo-1. Läst 14 november 2020. 
 184. ^ ”Explosion i hassleholm ingen person skadad 1 .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-i-hassleholm-ingen-person-skadad-1. Läst 14 november 2020. 
 185. ^ ”Explosion krossade fonster i salem .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-krossade-fonster-i-salem. Läst 14 november 2020. 
 186. ^ ”Kraftig explosion i bostadsomrade i malmo .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/kraftig-explosion-i-bostadsomrade-i-malmo. Läst 14 november 2020. 
 187. ^ ”Explosion i helsingborg i natt .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/explosion-i-helsingborg-i-natt. Läst 14 november 2020. 
 188. ^ ”Explosion vid garageuppfart i hassleholm .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-vid-garageuppfart-i-hassleholm. Läst 14 november 2020. 
 189. ^ ”Detonation pa lofgang i sundbyberg .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/detonation-pa-lofgang-i-sundbyberg. Läst 14 november 2020. 
 190. ^ ”Larm om explosion i malmo 3 .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/larm-om-explosion-i-malmo-3. Läst 14 november 2020. 
 191. ^ ”Larm om explosion pa gymnasieskola i helsingborg .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/larm-om-explosion-pa-gymnasieskola-i-helsingborg. Läst 14 november 2020. 
 192. ^ ”Explosion i bostad i helsingborg misstankt mordforsok .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/explosion-i-bostad-i-helsingborg-misstankt-mordforsok. Läst 14 november 2020. 
 193. ^ ”Explosion i flerfamiljshus – ”Trodde det var en jordbävning””. mitti.se. https://mitti.se/nyheter/exploderade-flerfamiljshus-sollentuna/. Läst 27 november 2019. 
 194. ^ ”Tva explosioner i stockholmsomradet .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/tva-explosioner-i-stockholmsomradet. Läst 14 november 2020. 
 195. ^ ”Tva explosioner i stockholmsomradet .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/tva-explosioner-i-stockholmsomradet. Läst 14 november 2020. 
 196. ^ ”Termosbomb exploderade i helsingborg .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/termosbomb-exploderade-i-helsingborg. Läst 14 november 2020. 
 197. ^ ”Explosion inuti bil i goteborg .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/explosion-inuti-bil-i-goteborg. Läst 14 november 2020. 
 198. ^ ”Misstänkt bomb i Helsingborg”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/kvallsposten/misstankt-bomb-i-helsingborg/. Läst 25 december 2019. 
 199. ^ Erberth, Nellie; Stefansson, Klara; Kejerhag, Jenny (25 december 2019). ”Misstänkt farligt föremål i Helsingborg”. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/misstankt-farligt-foremal-i-helsingborg. Läst 25 december 2019. 
 200. ^ ”Kvarter spärrades av efter lådfynd”. tt.omni.se. 25 december 2019. http://tt.omni.se/kvarter-sparrades-av-efter-ladfynd/a/70Mxl9. Läst 25 december 2019. 
 201. ^ Alf Sjögren. ”Dagsböter för kvinnan som sprängde sin lägenhet”. https://www.sydsvenskan.se/2020-05-06/dagsboter-for-kvinnan-som-sprangde-sin-lagenhet. Läst 28 maj 2020. 
 202. ^ ”Kraftig explosion i Lund – två personer till sjukhus”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2019-12-27/kraftig-explosion-i-lund-raddningstjansten-pa-plats. Läst 27 december 2019. 
 203. ^ ”Kraftig explosion i Lund – två till sjukhus”. DN.SE. 27 december 2019. https://www.dn.se/nyheter/sverige/kraftig-explosion-i-lund/. Läst 27 december 2019. 
 204. ^ ”Ugn exploderade i lagenhet i lund kraftiga skador pa fastigheten .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/ugn-exploderade-i-lagenhet-i-lund-kraftiga-skador-pa-fastigheten. Läst 14 november 2020. 
 205. ^ ”Kraftig small utanfor helsingborg .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/kraftig-small-utanfor-helsingborg. Läst 14 november 2020. 
 206. ^ Frenker, Clarence (29 december 2020). ”Ny högstanivå för antalet skjutningar i Sverige 2020”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-hogstaniva-for-antalet-skjutningar-i-sverige-i-ar. Läst 30 december 2020. 
 207. ^ ”Kraftig explosion i Helsingborg.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/kraftig-explosion-i-helsingborg-4. Läst 14 november 2020. 
 208. ^ ”Explosion i Jakobsberg – lägenhetsdörr förstörd.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-i-jakobsberg-lagenhetsdorr-forstord. Läst 14 november 2020. 
 209. ^ ”Hål i husvägg efter explosion.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/hal-i-husvagg-efter-explosion. Läst 14 november 2020. 
 210. ^ ”Explosion vid garage i Malmö.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-i-garage-i-malmo-1. Läst 14 november 2020. 
 211. ^ ”Explosion vid nattklubb i centrala Uppsala.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/larm-om-explosion-i-centrala-uppsala. Läst 14 november 2020. 
 212. ^ Koskelainen, Adam; Wannefors, Linnéa (13 januari 2020). ”Explosion i Stockholm – boende har evakuerats”. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/misstankt-explosion-i-stockholm. Läst 13 januari 2020. 
 213. ^ Polisen utreder eventuellt samband mellan explosioner i Uppsala och Stockholm
 214. ^ ”Explosion vid flerfamiljshus i Malmö.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-i-garage-i-malmo-1. Läst 14 november 2020. 
 215. ^ Weiss/TT, Petra. ”Två explosioner i Stockholm – femtio personer evakuerade”. www.hbl.fi. https://www.hbl.fi/artikel/tva-explosioner-i-stockholm-femtio-personer-evakuerade/. Läst 23 januari 2020. 
 216. ^ ”Flera skadade i Norrköping efter explosion i bostad”. Omni. https://omni.se/flera-skadade-i-norrkoping-efter-explosion-i-bostad/a/mRdL9q. Läst 23 januari 2020. 
 217. ^ Söderlund, Andreas; Kallyny, Sandy (21 januari 2020). ”Dubbla explosioner i Stockholm – en skadad”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-i-kista. Läst 2 juli 2020. 
 218. ^ ”Explosion i Ödåkra – polisen söker vittnen.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/explosion-i-odakra-flera-bilar-skadades. Läst 14 november 2020. 
 219. ^ ”Explosion vid villa i Solna”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/explosion-utanfor-villa-i-solna. Läst 14 november 2020. 
 220. ^ ”Explosion vid bostadshus i Borås”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/explosion-vid-bostadshus-i-boras-1. Läst 14 november 2020. 
 221. ^ ”Explosion vid fastighet i Helsingborg.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/explosion-i-helsingborg-inga-personskador. Läst 14 november 2020. 
 222. ^ ”Explosion i Norrtälje – fönster krossades.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-i-norrtalje. Läst 14 november 2020. 
 223. ^ ”Explosion i Södertälje – fordon skadat.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/explosion-i-sodertalje-fordon-skadat. Läst 14 november 2020. 
 224. ^ ”Explosion på Volvos parkering i Göteborg.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/explosion-pa-volvos-parkering-i-goteborg. Läst 14 november 2020. 
 225. ^ ”Explosion vid bostadshus i Borås – igen”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/explosion-vid-bostadshus-i-boras-1. Läst 14 november 2020. 
 226. ^ ”Polischefen efter bombdådet: ”Ett brott mot demokratin””. HD. https://www.hd.se/2020-02-07/explosion-i-helsingborg-entre-skadad. Läst 12 mars 2020. 
 227. ^ ”Explosion i Jakobsberg – lägenhetsdörr förstörd”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-i-jakobsberg-lagenhetsdorr-forstord. Läst 14 november 2020. 
 228. ^ ”Explosion vid garage i Malmö”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-i-garage-i-malmo-1. Läst 14 november 2020. 
 229. ^ ”Två explosioner i Gävle – bombskyddet på plats”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/flera-explosioner-i-gavle-under-natten-allmanheten-oroliga. Läst 14 november 2020. 
 230. ^ ”Explosion i Gröndal – bostadsdörr demolerad.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-i-grondal. Läst 14 november 2020. 
 231. ^ ”Explosion vid flerfamiljshus i Högdalen.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-vid-flerfamiljshus-i-hogdalen. Läst 14 november 2020. 
 232. ^ ”Explosion i centrala Stockholm.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-i-centrala-stockholm-2. Läst 14 november 2020. 
 233. ^ ”Kraftig explosion i Helsingborg – bil sprängd”. HD. https://www.hd.se/2020-03-11/kraftig-small-i-helsingborg. Läst 12 mars 2020. 
 234. ^ ”Antänd vätska kan ha orsakat smäll i centrala Malmö.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/detonation-i-malmo-entredorr-sprangdes. Läst 14 november 2020. 
 235. ^ ”Bil detonerade vid bostadsområde i Glasberga.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/bilexplosion-i-glasberga-omrade-avparrat. Läst 14 november 2020. 
 236. ^ ”Bil sprängd i Fritsla i natt.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/bil-sprangd-i-fritsla-i-natt. Läst 14 november 2020. 
 237. ^ ”Port sprängd i Halmstad – två skadade.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/port-sprangd-i-halmstad. Läst 14 november 2020. 
 238. ^ ”Explosion i Bredäng.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-i-sodra-stockholm-1. Läst 14 november 2020. 
 239. ^ ”Explosion vid pizzeria i centrala Lund.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/explosion-vid-pizzeria-i-centrala-lund. Läst 14 november 2020. 
 240. ^ ”Port sprängd i Malmö.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/port-sprangd-i-malmo. Läst 14 november 2020. 
 241. ^ ”Misstänkt explosion i bil .”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/misstankt-explosion-i-bil. Läst 14 november 2020. 
 242. ^ ”Explosion vid flerfamiljshus i Svedmyra – fönsterruta krossad.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-vid-flerfamiljshus-i-stureby-fonsterruta-krossad. Läst 14 november 2020. 
 243. ^ ”Explosion vid villa i Malmö.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/larm-om-villaexplosion-i-malmo. Läst 14 november 2020. 
 244. ^ ”Detonation, Helsingborg.”. www.brottsplatsnytt.se. http://brottsplatsnytt.se/2020/04/26/26-april-0231-detonation-helsingborg/. Läst 14 november 2020. 
 245. ^ ”Två gripna efter explosion i Östersund.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/explosion-vid-bostadshus-i-ostersund. Läst 14 november 2020. 
 246. ^ ”Grannar hörde smäll – polisinsats på Linehed under natten.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/explosionslarm-pa-linehed-under-natten. Läst 14 november 2020. 
 247. ^ ”Bilbomb i Ronna – undersöker kopplingar till tidigare fall.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/bil-exploderade-i-ronna. Läst 14 november 2020. 
 248. ^ ”Nattens explosion på Miatorp: ”Det var helt sjukt, det small så in i””. HD. https://www.hd.se/2020-05-12/nattens-explosion-pa-miatorp-det-var-helt-sjukt-det-small-sa. Läst 17 maj 2020. 
 249. ^ ”Kraftig detonation vid bilfirma: ”Omfattande skador”.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/larm-om-hog-small-soder-om-stockholm. Läst 14 november 2020. 
 250. ^ ”Explosion i kontorsbyggnad i Vellinge.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-i-kontorsbyggnad-i-vellinge-igen. Läst 14 november 2020. 
 251. ^ ”Explosion vid bostadshus i södra Stockholm i natt.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-i-sodra-stockholm-i-natt-1. Läst 14 november 2020. 
 252. ^ ”Explosion i lägenhet i Uppsala.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/misstankt-explosion-i-lagenhet-i-uppsala. Läst 14 november 2020. 
 253. ^ ”Ny explosion i Uppsala – lägenhetshus i Gottsunda utsatt.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/explosion-i-lagenhet-i-gottsunda. Läst 14 november 2020. 
 254. ^ ”Företag utsatt för sprängning – ingen skadad”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2020-06-27/sprangning-vid-foretagsport-i-malmo. Läst 2 juli 2020. 
 255. ^ Nordlund, Felicia (30 juni 2020). ”Explosion vid villa i Upplands-Bro”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-vid-villa-i-upplands-bro. Läst 2 juli 2020. 
 256. ^ ”Teorin: Barnfamilj utsatt för granatattack – hade anmält buskörare”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/2GEJnv. Läst 3 juli 2020. 
 257. ^ Sundberg, Mimmi (16 juli 2020). ”Detonation utanför butikslokal i Arboga – boende evakuerades”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/detonation-utanfor-butikslokal-i-arboga-boende-har-evakuerats. Läst 16 juli 2020. 
 258. ^ ”Explosion utanför butik i centrala Arboga”. Magazin24. https://www.magazin24.se/arboga/explosion-utanfor-butik-i-centrala-arboga/reptgp!u1kOsqzJcRSsVFrakccKrQ/. Läst 16 juli 2020. 
 259. ^ ”Explosion vid företag i Bjuv i natt.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/explosion-vid-foretag-i-bjuv. Läst 14 november 2020. 
 260. ^ ”Brevinkast bortsprängt i flerfamiljshus.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/larm-om-explosion-i-malmo-4. Läst 14 november 2020. 
 261. ^ ”Explosion vid butik i Malmö.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/larm-om-explosion-i-malmo-4. Läst 14 november 2020. 
 262. ^ ”Larm om explosion – ”lät som bomb””. www.expressen.se. https://www.expressen.se/gt/larm-om-explosion-i-goteborg-lat-som-bomb/. Läst 21 augusti 2020. 
 263. ^ ”Kraftig explosion i Kristianstad”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/kraftig-explosion-i-kristianstad. Läst 21 augusti 2020. 
 264. ^ ”Explosion i Solna – ”trasiga fönster och glassplitter””. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/kraftig-small-i-solna-fonsterrutor-krossade. Läst 21 augusti 2020. 
 265. ^ ”Kraftig smäll i Tensta: ”Har varit en detonation””. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/kraftig-detonation-i-tensta-ingen-skadad. Läst 21 augusti 2020. 
 266. ^ ”Explosion vid flerfamiljshus i Uppsala.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/explosion-vid-flerfamiljshus-i-uppsala. Läst 14 november 2020. 
 267. ^ ”Detonation i Landskrona.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/kraftig-detonation-i-landskrona-1. Läst 14 november 2020. 
 268. ^ ”Explosion i centrala Göteborg.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/explosion-i-centrala-goteborg-2. Läst 14 november 2020. 
 269. ^ ”Handgranat detonerade nära villa i Bromsten.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-i-bromsten-nationella-bombskyddet-pa-vaga. Läst 14 november 2020. 
 270. ^ ”Fyra gripna efter explosion och bomblarm i Göteborg.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/explosion-och-bomblarm-i-goteborg. Läst 14 november 2020. 
 271. ^ ”Bil i Mullsjö skadad i explosion”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/larm-om-explosion-i-bil. Läst 21 augusti 2020. 
 272. ^ ”Detonation i Staffanstorp.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/detonation-i-staffanstorp. Läst 14 november 2020. 
 273. ^ ”Detonationen i Umeå – rutor krossades på matbutik.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/bombgruppen-pa-plats-i-umea-annu-storre-omrade-sparras-av. Läst 14 november 2020. 
 274. ^ ”Misstänkt farligt föremål i Åmål.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/misstankt-farlig-foremal-i-amal-bombskyddet-pa-plats. Läst 14 november 2020. 
 275. ^ ”Larm om hög smäll i centrala Göteborg.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/larm-om-hog-small-i-goteborg. Läst 14 november 2020. 
 276. ^ ”Polisen söker vittnen efter nattens explosion i Helsingborg.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/explosion-i-helsingborg-byggnad-skadad. Läst 14 november 2020. 
 277. ^ ”Kraftig smäll på Första långgatan – explosion i fastighet.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kraftig-small-pa-andra-langgatan-uppgifter-om-explosion. Läst 14 november 2020. 
 278. ^ ”Detonation i trappuppgång i Uppsala: Misstänkt attack mot polisanställd.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/detonation-i-trappuppgang-i-uppsala. Läst 14 november 2020. 
 279. ^ ”Explosion förstörde dörr till villa i Borås.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/explosion-forstorde-dorr-till-villa-i-boras. Läst 17 november 2020. 
 280. ^ ”Explosion vid Huddinge station – en man skadad.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-vid-huddinge-station. Läst 26 november 2020. 
 281. ^ ”Explosion i bil på Råslätt.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/explosion-i-undergrounds-bil-pa-raslatt. Läst 2 december 2020. 
 282. ^ ”Detonation vid bil i Hässleholm.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/detonation-vid-bil-i-hassleholm. Läst 2 december 2020. 
 283. ^ ”Explosion på postterminal var bomb.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-pa-postterminal-var-bomb. Läst 18 december 2020. 
 284. ^ ”Explosion vid hus i Glasberga – en person skadad.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/explosion-vid-hus-i-glasberga-en-person-skadad. Läst 23 december 2020. 
 285. ^ ”Explosion vid bostad i Stockholm.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-vid-bostad-i-stockholm. Läst 26 december 2020. 
 286. ^ ”Explosion vid restaurang i Fornhöjden.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/explosion-vid-restaurang-i-fornhojden. Läst 30 december 2020. 
 287. ^ ”En person död efter explosion i Säve.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/en-allvarligt-skadad-efter-explosion-i-save. Läst 4 januari 2021. 
 288. ^ ”Misstänkt utpressningsförsök bakom explosion på Hisingen.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/manga-larmade-om-explosion-pa-hisingen. Läst 5 januari 2021. 
 289. ^ ”Bilexplosion i Klippan.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/bilexplosion-i-klippan. Läst 11 januari 2021. 
 290. ^ ”Explosion vid bostadshus i norra Stockholm.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/larm-om-explosion-i-kista. Läst 24 januari 2021. 
 291. ^ ”Explosion i bostadshus i Tensta.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-i-bostadshus-i-tensta. Läst 30 januari 2021. 
 292. ^ ”Detonation i Kristianstad – fastighet avspärrad.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/detonation-i-kristianstad-fastighet-avsparrad. Läst 15 februari 2021. 
 293. ^ ”Detonation i flerfamiljshus i Angered.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/detonation-vid-flerfamiljshus-i-angered-bombskyddet-pa-vag. Läst 15 februari 2021. 
 294. ^ ”Explosion vid butiksentré i Hyllie i Malmö.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-vid-jourbutik-i-hyllie. Läst 1 mars 2021. 
 295. ^ ”Explosion vid Kriminalvårdens fastighet i Malmö.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/explosion-vid-kriminalvardens-fastighet-i-malmo. Läst 14 mars 2021. 
 296. ^ ”40-tal evakuerade efter kraftig explosion i Höganäs.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/kraftig-small-vid-bostadshus-i-hoganas. Läst 23 mars 2021. 
 297. ^ TT (23 mars 2021). ”Polisen: ”Det är stora materiella skador””. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/kraftig-small-vid-bostadshus-i-hoganas. Läst 24 mars 2021. 
 298. ^ ”Explosion vid entré till företagsfastighet.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-vid-entre-till-myndighetsbyggnad. Läst 29 mars 2021. 
 299. ^ ”Polisen på plats i södra Stockholm efter larm om smäll.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/polisen-pa-plats-i-sodra-stockholm-efter-larm-om-small. Läst 2 april 2021. 
 300. ^ ”Explosion vid bostadshus i Göteborg.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/explosion-i-bostadshus-goteborg. Läst 14 april 2021. 
 301. ^ ”Explosion utanför hus i Farsta.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-utanfor-hus-i-farsta. Läst 21 april 2021. 
 302. ^ ”Explosion vid restaurang i Vallentuna centrum.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/explosion-vid-restaurang-i-vallentuna-centrum. Läst 21 april 2021. 
 303. ^ ”Bostadshus utryms efter explosion i Farsta.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/bostadshus-utryms-efter-explosion-i-farsta. Läst 23 april 2021. 
 304. ^ ”Explosion i bostadsområde i Skogås.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/explosion-i-bostadsomrade-i-skogas. Läst 24 april 2021. 
 305. ^ ”Stor polisinsats efter kraftig detonation i villakvarter.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/stor-polisinsats-i-natt-efter-kraftig-detonation-i-villakvarter. Läst 29 april 2021. 
 306. ^ ”Explosion i Haga i Göteborg – ingen skadad.”. www.svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/explosion-i-haga-i-goteborg-ingen-skadad. Läst 2 maj 2021. 
 307. ^ Makar, Maria (6 maj 2021). ”Tre explosioner i Malmö – på en halvtimme”. SVT Nyheter Skåne. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/tre-explosioner-i-malmo-pa-en-halvtimme. Läst 6 maj 2021. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Bombings in Sweden.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, List of grenade attacks in Sweden.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Terrorism in Sweden.