Nordiska listan

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Large Cap)
Uppslagsordet ”Small Cap” leder hit. För termen "small caps" inom typografi, se Kapitäl (typografi).

Nordiska listan (även: Nordenlistan eller nordiska börslistan) är en gemensam nordisk börslista för börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Listan, som har cirka 600 bolag noterade, etablerades 2006 av nämnda börsers ägare OMX AB för att Norden skall ses som en gemensam marknad.[1] Samtidigt etablerades Nordiska Börsen. Eftersom nordiska listan presenterar bolagen i segment baserade på marknadsvärde och i sektorer i branschtillhörighet försvann Stockholmsbörsens A- och O-listor.[2]

Indelning efter storlek[redigera | redigera wikitext]

I listan presenteras bolagen i de tre segmenten Large Cap, Mid Cap och Small Cap (cap av engelska market capitalization 'börsvärde'). I Large Cap, så kallade storbolagslistan, presenteras de nordiska bolag som har ett börsvärde över 1 miljard euro.[3] Här finns bolag som Ericsson, Electrolux, Hennes & Mauritz och Volvo. De bolag som har ett börsvärde mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro presenteras i Mid Cap, listan över medelstora bolag.[3] Bolag med ett börsvärde understigande 150 miljoner euro presenteras i Small Cap, småbolagslistan.[3]

Indelning efter bransch[redigera | redigera wikitext]

För att bland annat göra det lättare att följa utvecklingen av bolag inom en viss bransch presenteras, inom varje segment, bolagen i olika sektorer efter branschtillhörighet. Sektorerna är bland annat energi, dagligvaror, hälsovård, finans och fastighet, informationsteknik, telekomoperatörer och kraftförsörjning.[4] Sektorsindelningen följer den internationella standarden GICS (Global Industry Classification Standard), som används som klassificeringsinstrument på börser över hela världen.

Noteringskrav[redigera | redigera wikitext]

För att noteras på nordiska listan krävs bland annat att bolaget har tre års historik och dokumenterad vinstintjäningsförmåga eller finansiella resurser 12 månader framåt i tiden. Vidare finns krav på bolagets organisation, ledning och styrelse samt att 25 % av aktiekapitalet är i allmän ägo.

Valuta[redigera | redigera wikitext]

Handel med aktier från listan betalas med den lokala valuta där bolaget är noterat.[1] Det innebär att bolag noterade på Helsingforsbörsen noteras i euro och bolag på Köpenhamnsbörsen i danska kronor. Revision av Nordiska listan genomförs varje halvår, 1 januari och 1 juli. Den grundar sig på bolagens viktade genomsnittskurser i maj respektive november. Bolag som genomför till exempel uppköp eller sammanslagningar kan leda till byte av segment mellan revideringarna.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]