Lundin Energy

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Lundin Energy AB
Lundin Energy Logo RGB-high-(1236x522).png
Hellstrandska huset 2009.jpg
Huvudkontoret i Hellstrandska husetBlasieholmen.
Org.nr556610-8055
TypPublikt aktiebolag
Nasdaq NordicLUNE
HuvudkontorStockholm
NyckelpersonerNick Walker
Koncernchef VD
Ian Lundin
Styrelseordförande
BranschPetroleumbolag
Antal anställda448 – December 2020
Historia
Grundat2001
GrundareAdolf Lundin
Tidigare namnLundin Oil, Lundin Petroleum
Övrigt
Webbplatswww.lundin-energy.com

Lundin Energy (tidigare Lundin Petroleum) är ett svenskt oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas med fokus på verksamhet i Norge. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Huvudkontoret är beläget på Hovslagargatan i Stockholm.[1] I juni 2022 ändrades namnet till Orrön Energy.

Lundin Energys börsvärde var 101 miljarder SEK[2] vid slutet av 2020, vilket gjorde bolaget till det största oberoende prospekterings- och produktionsbolaget i Europa sett till börsvärde. Lundin Energys certifierade reserver[3] uppgick i slutet av 2020 till 671 miljoner fat oljeekvivalenter vid slutet av 2020 och obekräftade resurser uppgick till 276 MMboe (million barrel of oil equivalent).

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Lundin Energys verksamhet är fokuserad på Norge där bolaget har 89 licenser, samtliga belägna offshore. Kärnområden är Utsirahöjden och Alvheim i Nordsjön och Loppahöjden i södra Barents hav.

Lundin Energy gjorde fyndet av den stora Johan Sverdrupfyndigheten[4] 2010, en av de största oljefyndigheterna som någonsin gjorts på den norska kontinentalsockeln. Resurserna i fältet uppskattas till mellan 2,0 och 3,0 miljarder fat oljeekvivalenter. Lundin Energy har en licensandel om cirka 20 procent i oljefältet Johan Sverdrup som håller på att byggas ut. Den första fasen av utbyggnaden blev klar i slutet av 2019 och uppnådde en produktionskapacitet om 535 000 fat olja per dag i april 2020. I och med den andra utbyggnadsfasen kommer en processanläggningsplattform att läggas till fältcentret och produktionen kommer då att kunna öka till 755 000 fat olja per dag, vilket motsvarar en fjärdedel av all oljeproduktion i Norge[5]. Den andra fasen beräknas kunna tas i drift under 2022.

Edvard Grieg-fältet[6] där bolaget är operatör är beläget i PL338 på Utsirahöjden i centrala Nordsjön. Fyndigheten gjordes 2007 och produktion startade i november 2015.[7] Lundin Energys näst största produktionsområde är Alvheimområdet i den centrala delen av Nordsjön och produktion från de olika fälten inom Alvheimområdet startade 2008, 2010 och 2015.[1]

Som operatör har Lundin Energy ett av de största arealinnehaven i Norge och har under de senaste tio åren varit det mest aktiva prospekteringsbolaget på norsk sockel. Lundin Energy meddelade i oktober 2021 att bolaget förvärvat ytterligare en 25-procentig licensandel[8] i utbyggnadsprojektet Wisting[9], vilket ökade bolagets totala licensandel till 35 procent. Wisting kommer att bli ett av de största utbyggnadsprojekten[10] i Norge under de kommande åren.

Minskade koldioxidutsläpp[redigera | redigera wikitext]

Lundin Energy har en plan[11] för minskade koldioxidutsläpp med målsättning att uppnå en koldioxidneutral verksamhet 2023 och kommer att investera 800 MUSD (Million United States dollars) under de kommande åren. Bolaget har därmed bekräftat sitt åtagande att reducera sina koldioxidutsläpp så mycket som möjligt genom att minska utsläpp från verksamheten, elektrifiera nyckeltillgångar med landström, investera i projekt för förnybar energi och på naturlig väg fånga in återstående koldioxidutsläpp. I enlighet med planen kommer bolaget att begränsa koldioxidintensiteten från 4 kg CO2 per boe (2020) till cirka 1 kg CO2 per boe (2023).

Bolagets gräns avseende koldioxidneutraliteten är Scope 1 och 2-utsläpp och Scope 3 vad gäller leverantörskedjan (försörjningsfartyg, logistik och resor). Utöver detta har Lundin Energy som mål att minska de absoluta utsläppen, netto, för Scope 1 and 2-utsläpp med 50 % 2023, jämfört med 2020.

Landström[redigera | redigera wikitext]

Exempel på projekt för förnybar energi för att ersätta bolagets elförbrukning (netto) och därmed uppnå en koldioxidneutral verksamhet är elektrifieringen av Edvard Grieg-plattformen samt Johan Sverdrups andra fas. Efter avslutad elektrifiering av Edvard Grieg förväntas bolagets genomsnittliga koldioxidintensitet vara cirka 1 kg CO2 per boe.

Förnybar energi[redigera | redigera wikitext]

Bolaget har åtagit sig att investera i sammanlagt tre projekt för förnybar energi; Leikanger vattenkraftsprojekt[12] i Norge, Metsälamminkangas(MLK) vindkraftspark[13] i Finland och Karskruv vindkraftspark[14] i Uppvidinge kommun i södra Sverige där Lundin Energy har en 100-procentig andel. OX2[15] har utvecklat projektet om 20 turbiner som byggs och levereras som en totalentreprenad. Vindkraftsparken beräknas tas i drift i slutet av 2023 och produktionen förväntas uppgå till cirka 290 GWh per år brutto. Tillsammans kommer de tre projekten att generera omkring 600 GWh, netto, per år från slutet av 2023, vilket kommer att täcka bolagets producerande offshore-tillgångars sammanlagda förväntade elbehov. Detta innebär att 95 procent av bolagets oljeproduktion kommer drivas med ström som genererats av egna projekt för förnybar energi från och med slutet av 2023.

Projekt för minskade koldioxidutsläpp[redigera | redigera wikitext]

Bolagets plan för minskade koldioxidutsläpp omfattar även projekt för att på naturlig väg fånga in dessa, och kommer att bidra till att neutralisera de återstående koldioxidutsläppen. Till följd av detta skrev Lundin Energy avtal med Land Life Company[16] i januari 2021, om att investera 35 MUSD i återplanteringsprojekt, vilket kommer att ta upp cirka 2,6 miljoner ton CO2. I september 2021 ingick bolaget ytterligare ett partnerskap med EcoPlanet Bamboo WA 11[17] och kommer att investera 9 MUSD i bambuplantager som på naturlig väg kommer att fånga in omkring 1,7 miljoner ton CO2 under en tioårsperiod.

Koldioxidneutralt producerad olja[redigera | redigera wikitext]

Edvard Grieg[redigera | redigera wikitext]

I april 2021 genomförde Lundin Energy den första försäljningen av råolja från Edvard Grieg[18] som certifierats som koldioxidneutral i sin produktion. Fältet har blivit oberoende certifierat[19] av Intertek Group[20], och erhöll deras CarbonClearTM-certifikat. Fältet har vid 3,4 kg CO2e per boe certifierats som Low Carbon.

Johan Sverdrup[redigera | redigera wikitext]

Lundin Energy meddelade i juni 2021 att all framtida olja som bolaget kommer att sälja från Johan Sverdrup-fältet[21] kommer att certifieras som koldioxidneutralt producerad i enlighet med standarden CarbonZeroTM. Fältet har blivit oberoende certifierat till 0,45 CO2e per fat, vilket är cirka 40 gånger lägre än världsgenomsnittet. 60 procent av Lundin Energys produktion är från och med juli 2021 certifierad som koldioxidneutralt producerad.

Lundin foundation[redigera | redigera wikitext]

Lundin Foundation[22] är en kanadensiskt registrerad stiftelse, grundad och finansierad av Lundin Group, som arbetar för att skapa hållbara ekonomiska möjligheter som gynnar omgivande samhällen. Lundin Foundation stöder Lundin Energy i bolagets plan för minskade koldioxidutsläpp genom initiativ med partners och investeringar i innovativa start-ups som arbetar med att finna lösningar för lägre koldioxidutsläpp. Ett av dessa är Ocean Harvesting Technologies[23] (OHT), ett förkommersiellt energiföretag som på Edvard Grieg-fältet forskat i möjligheten[24] att använda vågenergiomvandlare [25] (WEC). Detta skulle kunna användas i verksamheten och minska utsläpp från olje- och gasproduktion till havs.

Ett annat avtal[26] har ingåtts med Evoy, ett företag som tar fram 100 % elektriska motorer för högfartsbåtar vilka kan användas i försörjningsfartyg i leverantörskedjan och därmed bidra till att minska utsläpp från Scope 2. Stiftelsen samarbetar även med Katapult Climate avseende deras Climate Accelerator Program som är ett start-up som utforskar olika lösningar för att bekämpa klimatförändringar.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Familjen Lundin har arbetat med prospektering och produktion av olja i över trettio år. Lundin Energy har sina rötter i det tidiga 1980-talet i form av International Energy som sedan blev International Energy Corporation, följt av Lundin Oil i slutet av 1990-talet innan det blev Lundin Petroleum 2001 och Lundin Energy efter namnbytet 2020.[27]

Under 2002 förvärvades Coparex International, vilket utökade den befintliga portföljen med prospekterings- och produktionstillgångar i Frankrike, Nederländerna, Tunisien, Venezuela, Indonesien och Albanien. Förvärvet transformerade Lundin Petroleum från ett rent prospekteringsbolag till en större aktör inom både prospektering och produktion. I början av 2003 kom Lundin Petroleum in på den norska kontinentalsockeln genom förvärvet av 75 procent av aktierna i det norska prospekterings- och produktionsbolaget OER oil.[27]

Under 2004 förvärvades produktionstillgångar i Storbritannien från DNO AS, vilket dubblade Lundin Petroleums reserver till 137 miljoner fat oljeekvivalenter och ökade produktionen till 28 900 fat oljeekvivalenter per dag. Sex år senare knoppades verksamheten i Storbritannien av till det nybildade företaget EnQuest.[28]

År 2009 sålde Lundin Petroleum sina områden i Ogaden till Lundin-kontrollerade Africa Oil, som då ägde majoriteten av landets prospekteringsrätt, men successivt har sålt av den och lämnade landet år 2017. Africa Oil ägdes år 2017 till strax under tio procent av Lundinfamiljens bolag.[29]

I september 2010 gjorde Lundin Petroleum en betydande fyndighet på strukturen Avaldsnes i PL501 på Utsirahöjden i Nordsjön som uppskattades innehålla utvinningsbara resurser om mellan 100 och 400 miljoner fat oljeekvivalenter. Fyndigheten döptes senare om till Johan Sverdrup.[30]

Under 2014 gjorde Lundin Petroleum en olje- och gasfyndighet på Altastrukturen i PL609 på Loppahöjden i södra Barents hav där resurserna uppskattades till mellan 125 och 400 miljoner fat oljeekvivalenter. [31]

Under 2015 slutfördes tre utbyggnadsprojekt och produktion startade på fälten Bøyla och Edvard Grieg i Norge och på Bertamfältet i Malaysia.[32]

I april 2017 meddelade Lundin Petroleum att bolagets tillgångar utanför Norge knoppas av till det nybildade bolaget International Energy Corporation (IPC) varefter verksamheten blir helt koncentrerad till Norge.[33]

Vid extra bolagsstämma den 16 juni 2022 beslöts att ändra bolagsnamnet till Orrön Energy AB, vilket förblev noterat på Stockholmsbörsen efter sammanslagningen av företagets prospekterings- och produktionsverksamhet med Aker BP.[34]

Ledning[redigera | redigera wikitext]

Företaget bildades 2001 ur gamla Lundin Oil AB, som grundades av Adolf Lundin. Adolf H. Lundin, som var en pionjär inom olje- och gruvindustrin, gick bort 2006 vid 73 års ålder. Huvudägare för alla bolag i Lundinsfären är familjen Lundin. Adolfs son Ian H. Lundin är styrelseordförande och i styrelsen sitter också den andra sonen Lukas H. Lundin, som även är styrelseordförande för ett flertal av dotterbolagen. Under 2015 utsågs Alex Schneiter till vd för Lundin Energy.[28]. Från och med januari 2021 är Nick Walker koncernchef och vd[35]. Bland tidigare styrelsemedlemmar finns utrikesminister Carl Bildt.

Kritik[redigera | redigera wikitext]

Åtal för medhjälp till folkrättsbrott i Sudan[redigera | redigera wikitext]

2010 inleddes en förundersökning om medhjälp till brott mot humanitär rätt som ska ha skett i Sudan mellan åren 1997-2003, när företaget bedrev oljeprospektering. Två personer som ingår i företagets ledning, svensken Ian H Lundin och schweiziska medborgaren Alexandre Schneiter, misstänktes för medhjälp till grovt folkrättsbrott.

21 november 2021 väcktes åtal för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan 1999-2003 mot de båda personerna.[36] Rättegången väntas pågå i 1,5 år och de åtalade riskerar livstids fängelse.[37] Chefsåklagare Krister Petersson i en skrivelse på Åklagarmyndigheten: "Det som gör detta till brottslig medverkan är att man ställde de här kraven trots att man förstod eller var i vart fall likgiltig inför att militären och milisen krigade på ett sätt som är förbjudet enligt krigets lagar."[36] Åtalet mot företagets representanter är unikt, och har väckt stort intresse i Sverige och utomlands.[38] Det är första gången som en svensk företagsledare åtalas för misstänkta krigsförbrytelser.[39]

Utredning och bakgrund till åtalet[redigera | redigera wikitext]

I februari 1997 skrev Lundin på ett avtal med Sudans regering om leta efter och exploatera olja i Western Upper Nile, Sudan. Sudan befann sig då mitt i ett blodigt inbördeskrig. I Kanada uppstod en kritik mot de kanadensiska oljebolagen som verkade i Sudan, varav ett av dessa var Lundin, under bolagsnamnet IPC som då hade sitt huvudkontor i Vancouver. Kritiken mot bolagen byggde på att Sudan bedrev ett hänsynslöst krig, där civilbefolkningen främst i södra delarna av landet dödades, svalt, fördrevs, och togs som slavar. Kritiken mot oljebolagen handlade också om att oljeintäkter skulle förvärra kriget och orsaka mer lidande. Koncessionsområdet Block 5A (samma yta som Småland), som idag ligger i Unity State, Sydsudan, styrdes av en grupp milisledare, under Riek Machar, som redan 1991 brutit sig ut ur motståndsrörelsen SPLA/M och allierat sig med Omar al Bashirs regering.

I mars 2001 kom organisationen Christian Aid ut med rapporten The Scorched Earth Oil and War in Sudan,[40] som beskriver hur civilbefolkningen i oljeområden i södra Sudan tvingas bort för att skapa säkerhet för oljebolagen verksamma där. Rapporten orsakade diskussioner i Sverige som främst berörde det faktum att förre statsministern Carl Bildt satt i Lundins styrelse. Samma år och med stöd från organisationer i Kanada och USA lämnade Presbyterian Church in Sudan in en stämningsansökan mot Talisman Oil[41] för att pröva om bolaget medverkat i folkrättsbrott. Stämningsansökan mot Talisman lades ner 2009 med argumentet att det inte fanns tillräckligt med bevis för en stämningsansökan. Beslutet överklagades och 2010 svarade Högsta Domstolen i USA att de inte skulle ta upp frågan.

Frilansjournalisten Kerstin Lundell beskrev i sin bok Affärer i blod och olja: Lundin Petroleum i Afrika att företaget varit delaktigt i åtskilliga brott mot mänskliga rättigheter såsom dödsskjutningar, brännande av byar med mera.[42] Boken lyfte återigen frågan om Lundins affärer i Sudan.

Den 8 juni 2010 publicerade European Coalition on Oil in Sudan rapporten Unpaid Debt, vilken uppmanade Sverige, Österrike och Malaysia att undersöka om företagen Lundin, OMV och Petronas brutit mot internationell lag under perioden 1997-2003. Brotten inkluderar urskillningslösa och avsiktliga attacker mot civila, plundring, mord på civila, våldtäkter, bortförande av barn, tortyr och tvångsförflyttningar. Satellitbilder tagna mellan 1994 och 2003 visar en drastisk nedgång i jordbruksmark i området Lundin Energys var verksamt, 12 000 har dödats och 200 000 människor tros ha tvångsförflyttats.[43][44] ECOS har uppskattat de ekonomiska skadorna som drabbat befolkningen i området där Lundin har varit verksamma till över $600 miljoner USD.

Veckan efter det att rapporten Unpaid Debt publicerats meddelade åklagare Magnus Elving vid Internationella Åklagarkammaren i Stockholm att en förundersökning om brott mot den internationella humanitära rätten i Sudan begåtts av bolag verksamma i Sverige. Representanter för Lundin Energy hävdar att dess verksamhet har bidragit till att förbättra livet för människorna i Sudan.[45] Den 20 oktober 2016 rapporterade Dagens Industri att VD Alex Schneiter och ordförande Ian Lundin kommer att förhöras av den svenska polisen som misstänkta för delaktighet i krigsförbrytelser.[46] Den 28 november 2016 skrev styrelseordförande Ian H. Lundin i ett öppet brev till Lundin Energys aktieägare att det saknas grund för alla anklagelser om felaktigt agerande av någon företrädare för Lundin samt att bolaget har publicerat en hemsida med information om den tidigare verksamheten i Sudan.[47]

I augusti 2018 framkom det i ett reportage i Dagens Nyheter att vittnen i brottsutredningen hotats[48] av personer kopplade till Lundin och i 2019 meddelades det att en utredning om övergrepp i rättssak har inletts[49]. I oktober 2018 gav Svenska Regeringen åtalstillstånd i ärendet mot Ian H Lundin och Alexandre Schneiter[50]. I juni 2020 meddelade åklagare Henrik Attorps att förundersökningen var färdig och att ett beslut ligger hos åklagaren.

Kritik har också riktats mot förre utrikesminister Carl Bildt, tidigare styrelseledamot för bolaget, och oppositionella röster ifrågasatte hans lämplighet under hans tid som utrikesminister.[51]

Klimatfrågan[redigera | redigera wikitext]

Lundin Energy är en av intressenterna för oljeborrning i Barents Hav[52]. Klimat- och miljöorganisationer har utmanat den norska staten för att stoppa oljeborrning i Arktis, målet tas upp i högsta domstolen den 4 november 2020.[53]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] ”Årsredovisning 2016”. Lundin Energy AB. 18 december 2017. https://www.lundin-petroleum.com/Documents/ar_2016_s.pdf. 
 2. ^ Lundin Energy,börsvärde
 3. ^ Lundin Energy, reserver
 4. ^ Johan Sverdrupfyndigheten
 5. ^ ”Johan Sverdrup”. Statoil. Arkiverad från originalet den 15 december 2017. https://web.archive.org/web/20171215221338/https://www.statoil.com/en/what-we-do/johan-sverdrup.html. Läst 18 december 2017. 
 6. ^ Edvard Grieg-fältet
 7. ^ ”Produktionsstart av Edvard Griegfältet, offshore Norge”. Globe Newswire. https://globenewswire.com/news-release/2015/11/30/791113/0/sv/Produktionsstart-av-Edvard-Griegf%C3%A4ltet-offshore-Norge.html. 
 8. ^ https://www.upstreamonline.com/finance/lundin-energy-buys-omv-stake-in-norways-wisting-oilfield/2-1-1090880
 9. ^ https://www.offshore-technology.com/projects/wisting-oil-discovery-barents-sea/
 10. ^ https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2020/02/plenty-oil-barents-sea-says-petroleum-authority
 11. ^ Lundin Energy, plan för minskade koldioxidutsläpp
 12. ^ https://store.globaldata.com/report/223487--sognekraft-leikanger-hydro-power-plant-77-mw-sogn-og-fjordane/
 13. ^ Metsälamminkangas (MLK) vindkraftspark
 14. ^ Karskruv vindkraftspark
 15. ^ OX2
 16. ^ Land Life Company B.V.
 17. ^ EcoPlanet Bamboo WA ll
 18. ^ https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/042621-norway-focused-lundin-makes-first-ever-certified-carbon-neutral-crude-sale
 19. ^ https://www.intertek.com/news/2020/07-29-intertek-issues-first-carbonclear-certification-to-lundin-energy-edvard-grieg-field/
 20. ^ Intertek Group plc
 21. ^ https://www.reuters.com/business/sustainable-business/lundin-sells-its-first-carbon-neutral-oil-climate-activism-grows-2021-04-26/
 22. ^ Lundin Foundation
 23. ^ Ocean Harvesting Technologies
 24. ^ https://www.offshore-energy.biz/ocean-harvesting-commissions-infinitywec-test-rig/
 25. ^ https://www.upstreamonline.com/energy-transition/lundin-probes-wave-power-for-significant-challenges-of-offshore-decarbonisation/2-1-1003213
 26. ^ https://nordic9.com/news/evoy-raised-nok-9-5m-from-lundin-foundation-planet-9-ventures-link-vc-greenstat-and-presttun-as-news3078981307/
 27. ^ [a b] ”Bolagets historik”. Lundin Petroleum AB. 18 december 2017. https://www.lundin-petroleum.com/sv/om-bolaget/historik/. 
 28. ^ [a b] ”Bolagets historik”. Lundin Petroleum AB. 18 december 2017. https://www.lundin-petroleum.com/sv/om-bolaget/historik/page/2/. 
 29. ^ ”Osäkerheten i Ogaden”. Fokus. 14 september 2012. https://www.fokus.se/2012/09/osakerheten-i-ogaden/. Läst 7 november 2020. 
 30. ^ ”Lundin Petroleum gör ett betydande fynd, offshore Norge”. Globe Newswire. https://globenewswire.com/news-release/2010/09/17/248472/0/sv/LUNDIN-PETROLEUM-G%C3%96R-ETT-BETYDANDE-FYND-OFFSHORE-NORGE.html. 
 31. ^ ”Lundin Petroleum finner olja och gas i prospekteringsborrningen på Altastrukturen i Barents hav, licens PL609”. Globe Newswire. https://globenewswire.com/news-release/2014/10/14/672812/0/sv/Lundin-Petroleum-finner-olja-och-gas-i-prospekteringsborrningen-p%C3%A5-Altastrukturen-i-Barents-hav-licens-PL609.html. 
 32. ^ ”Årsredovisning 2015”. Lundin Petroleum AB. 18 december 2017. https://www.lundin-petroleum.com/Documents/ar_2015_s.pdf. 
 33. ^ ”Lundin Petroleum föreslår att knoppa av dess producerande tillgångar utanför Norge till ett oberoende olje- och gasbolag”. Globe Newswire. https://globenewswire.com/news-release/2017/02/13/916254/0/sv/Lundin-Petroleum-f%C3%B6resl%C3%A5r-att-knoppa-av-dess-producerande-tillg%C3%A5ngar-utanf%C3%B6r-Norge-till-ett-oberoende-olje-och-gasbolag.html. 
 34. ^ ”Extra bolagsstämma i Lundin Energy AB”. Orrön Energy AB. 16 juni 2022. https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b727943dc2401e163ddd74eb639973902&lang=sv. Läst 2 januari 2023. 
 35. ^ https://www.lundin-energy.com/lundin-energy-announces-nick-walker-appointed-as-president-and-ceo-of-lundin-energy-effective-1-january-2021/
 36. ^ [a b] ”Åtal för medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott, i Sudan”. Åklagarmyndigheten. https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2021/november/atal-for-medhjalp-till-folkrattsbrott-grovt-brott-i-sudan/. Läst 10 januari 2022. 
 37. ^ ”Oljetoppen Ian Lundins ilska: ”Är obegripligt””. www.expressen.se. https://www.expressen.se/dinapengar/tva-foretradare-for-lundin-oil-atalas-for-medhjalp-till-folkrattsbrott/. Läst 10 januari 2022. 
 38. ^ ”Åtal mot Lundin? Krigsbrottsfall väcker stort intresse”. www.ui.se. https://www.ui.se/utrikesmagasinet/analyser/2021/september/atal-mot-lundin-krigsbrottsfall-vacker-stort-intresse/. Läst 8 oktober 2021. 
 39. ^ Almgren, Jan (11 november 2021). ”Lundin Oil-toppar åtalas för folkrättsbrott”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/lundinforetradare-atalas-for-folkrattsbrott. Läst 10 januari 2022. 
 40. ^ ”The scorched earth: Oil and war in Sudan - Sudan” (på engelska). ReliefWeb. https://reliefweb.int/report/sudan/scorched-earth-oil-and-war-sudan. Läst 8 oktober 2021. 
 41. ^ ”ICD - Presbyterian Church Of Sudan v. Talisman Energy - Asser Institute”. www.internationalcrimesdatabase.org. http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/43/Presbyterian-Church-Of-Sudan-v-Talisman-Energy/. Läst 8 oktober 2021. 
 42. ^ Lundell, Kerstin (2010). Tystnadens triumf. Ordfront magasin. Arkiverad från originalet den 22 augusti 2010. https://archive.is/20100822164917/http://www.ordfront.se/Ordfrontmagasin/Artiklar%202010/Kerstin%20Lundell%20Tystnadens%20triumf%202_10.aspx. Läst 30 oktober 2011. 
 43. ^ ”UNPAID DEBT The Legacy of Lundin, Petronas and OMV in Sudan, 1997-2003”. www.ecosonline.org. http://www.ecosonline.org/reports/2010/%5Eindex.html/UNPAID_DEBT_fullreportweb.pdf.html. Läst 19 december 2016. 
 44. ^ ”Sweden Runs Into South Sudanese Oilgate”. Arkiverad från originalet den 5 april 2012. https://web.archive.org/web/20120405235933/http://www.ips.org/africa/2011/11/sweden-runs-into-south-sudanese-oilgate/. Läst 19 december 2016. 
 45. ^ ”Human Rights Policy”. https://www.lundin-petroleum.com/Documents/cr_humanrights_policy_e.pdf. Läst 19 december 2016. 
 46. ^ ”Dagens industri”. 20 oktober 2016. http://www.di.se/nyheter/lundintoppar-forhors-om-sudan-affarer/. Läst 19 december 2016. 
 47. ^ « Öppet brev till Lundin Petroleums aktieägare” https://www.lundinhistoryinsudan.com/sv/dokument// Arkiverad 31 december 2017 hämtat från the Wayback Machine.
 48. ^ ”Uppgifter till DN: Vittnen i Lundin-utredningen attackeras och hotas”. Dagens Nyheter. 6 augusti 2018. ISSN 1101-2447. https://www.dn.se/nyheter/uppgifter-till-dn-vittnen-i-lundin-utredningen-attackeras-och-hotas/. Läst 8 oktober 2021. 
 49. ^ ”Lundintoppar misstänks för anstiftan till övergrepp i rättssak”. Dagens Nyheter. 13 februari 2019. ISSN 1101-2447. https://www.dn.se/ekonomi/lundintoppar-misstanks-for-anstiftan-till-overgrepp-i-rattssak/. Läst 8 oktober 2021. 
 50. ^ TT (18 oktober 2018). ”Grönt ljus för åtal mot Lundintoppar”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/gront-ljus-for-atal-mot-lundintoppar. Läst 8 oktober 2021. 
 51. ^ ”Carl Bildt anklagas för bristande trovärdighet”. DN.SE. 17 oktober 2011. https://www.dn.se/nyheter/politik/carl-bildt-anklagas-for-bristande-trovardighet/. Läst 25 november 2019. 
 52. ^ ”Frivilligorganisationer stämmer norska staten för oljeborrning”. Miljö & Utveckling. 18 oktober 2016. https://miljo-utveckling.se/frivilligorganisationer-stammer-norska-staten-oljeborrning/. Läst 9 oktober 2020. 
 53. ^ ”Klimasøksmål”. Klimasøksmål. https://www.xn--klimasksml-95a8t.no/. Läst 9 oktober 2020. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]