Okunnighetens slöja

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Okunnighetens slöja är ett begrepp introducerat av John Rawls som en hjälp vid ett tankeexperiment för att belysa de grundläggande rättviseprinciper som ett samhälle bör vila på.

Tankeexperiment utgår från en så kallad ursprungsposition, där individerna har att välja vilken typ av samhälle de vill förbinda sig att leva i. Okunnighetens slöja innebär att deltagarna i tankexperimentet inte känner till vilken position han eller hon kommer att uppnå i det kommande samhällslivet och inte heller har de någon kunskap om vilka andra förutsättningar de kommer att få, såsom kön, utbildning, etnicitet och bakgrund.

Givet dessa premisser finner Rawls att samtliga personer i ursprungspositionen måste välja att acceptera följande grundläggande rättviseprinciper:

  • Alla ska ha samma rätt till det mest omfattande system av grundläggande friheter som är förenligt med att andra har ett liknande system av för alla lika stora friheter.
  • Sociala och ekonomiska ojämlikheter ska ordnas så att de både (a) rimligtvis kan väntas vara till allas fördel, och (b) är knutna till befattningar och ämbeten som står öppna för alla.[1]

Rawls teori om rättvisa är en av de nutida teorier som motsäger utilitarismen.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ (Rawls, "En teori om rättvisa" (1971/1996) s.76)