Ledningsstridsskolan

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Ledningsstridsskolan
(LedSS)
Ledningsskolan vapen.svg
Vapensköld för Ledningsstridsskolan tolkad efter dess blasonering.
Datum 2000–
Land Sverige Sverige
Lojalitet Försvarsmakten
Försvarsgren Försvarsmaktsgemensamt
Typ Skola
Föregångare Arméns stabs- och sambandsskola, LSC
Del av Ledningsregementet
Högkvarter Enköpings garnison
Förläggningsort Enköping
Marsch Fanvakten
Befälhavare
Chef Öv. Mikael Christoffersson

Ledningsstridsskolan (LedSS) är en försvarsmaktsgemensam skola inom Försvarsmakten, som verkat i olika former sedan 2000. Skolan är förlagd inom Enköpings garnison i Enköping i Uppland.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Ledningsstridsskolan har sina rötter i Arméns stabs- och sambandsskola, som under slutet av 1990-talet ombildades till Ledningscentrum (LSC). Ledningscentrum kom dock att avvecklas den 30 juni 2000 varvid verksamheten vid centret övertogs och inordnades inom Upplands regemente (S 1). År 2006 avvecklades Upplands regemente, och i dess ställe bildades Ledningsregementet (LedR), vilket bl.a. tog över uppgifterna från Upplands regemente.[1][2][3] Efterhand efter 2006 uppstod behovet av att ånyo skapa en sammanhållen skola inom ledningsområdet. Under 2012 utreddes därför hur man skulle kunna skapa en "starkare stridsskola" inom ledningsfunktionen. Som resultat av denna utredning så inrättades Ledningsstridsskolan från 1 januari 2013.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Skolan är en del av Ledningsregementet (LedR) och utbildar officerare men även soldater och civila inom Försvarsmakten och totalförsvaret. Vidare ansvarar stridsskolan för utveckling inom ledningsområdet samt ledningsträning av staber (bataljon, brigad och högre). Utöver detta har skolan även ansvar för genomförande av årliga multinationella stabsövningar i Viking- och CJSE-serierna. (Combined Joint Staff Exercise)

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Skolan består av Chef och sex enheter:

 • Tjänstegrensavdelningen
 • Utbildningsavdelningen med TSS; efterträdare till Arméns stabs- och sambandsskola (StabSbS)
 • Träningsavdelningen, efterträdare till Ledningsträningscentrum (LTC). Inom ramen för träningsavdelningen inryms även den verksamhet som tidigare genomfördes vid Krigsspelscentrum (FKSC)
 • Utvecklingsavdelningen
 • Stabsavdelningen
 • Teknik- och stödavdelningen

Chefer[redigera | redigera wikitext]

 • 2000–2013: ?
 • 2013–2016: Överste Krister Larsson [4]
 • 2016–20xx: Överste Mikael Christoffersson

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Ledningsskolan 2000 2012
Ledningsstridsskolan 2013
Beteckningar
LedS 2000 2012
LedSS 2013
Förläggningsorter, detachement och baser
Enköpings garnison (F) 2000

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Regeringens proposition 1999/2000:97”. regeringen.se. Arkiverad från originalet den 24 januari 2005. https://web.archive.org/web/20050124235239/http://www.regeringen.se/content/1/c4/32/45/8cc6f8d5.pdf. Läst 14 mars 2015. 
 2. ^ ”Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071266-med-ins_sfs-2007-1266/. Läst 14 mars 2015. 
 3. ^ ”Regeringens proposition 2007/08:1”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/_GV031d10/?html=true. Läst 14 mars 2015. 
 4. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 4/2015”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2015/forsvarets-forum-4-2015.pdf. Läst 20 december 2015. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]