Svenska arméns gradbeteckningar

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Svenska gradbeteckningar)
Hoppa till: navigering, sök

Svenska arméns gradbeteckningar behandlar utvecklingen av den svenska arméns gradbeteckningar från uniform m/ä och framåt i tiden.

2009 års befälsordning[redigera | redigera wikitext]

Överbefälhavaren beslutade 24 oktober 2008 om ett nytt gradsystem för den svenska Försvarsmakten. Nyordningen gäller i det tvåbefälssystem som, på regeringens uppdrag, infördes den 1 januari 2009.[1]

I och med detta skapades befälskategorierna taktisk officer samt specialistofficer (tidigare plutonsofficer/underofficer). Samtliga grader har en NATO-kod kopplat till dem för internationell jämförelse. Gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) går in under OR-1/5, där sergeanter och korpraler är gruppbefäl.

Kategori Officer Specialistofficer Gruppbefäl Soldater
NATO-kod OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Armén vapen bra.svg

Armén

OF-9 General.jpg OF-8 Generallöjtnant.jpg OF-7 Generalmajor.jpg OF-6 Brigadgeneral.jpg OF-5 Överste.jpg OF-4 Överstelöjtnant.jpg OF-3 Major.jpg OF-2 Kapten.jpg OF-1 Löjtnant.jpg OF-1 Fänrik.jpg OR-9 Regementsförvaltare.jpg OR-8 Förvaltare.jpg OR-7 Fanjunkare.jpg OR-6 Förste sergeant.jpg OR-5 Sergeant 2.jpg OR-4 Korpral 2.jpg OR-3 Vicekorpral 2.jpg OR-2 Menig 1kl. år 7.jpg OR-2 Menig 1kl. år 5.jpg OR-2 Menig 1kl. år 3.jpg OR-2 Menig 1kl. år 1.jpg Kragspegel armén.jpg
Grad General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik Regementsförvaltare [a] Förvaltare [b] Fanjunkare [c] Förste sergeant Sergeant Korpral Vicekorpral Menig 1.klass [d] Menig
Förkortning gen genlt genmj bgen öv övlt mj kn lt fk regförv förv fj 1.serg serg korp vkorp men 1.kl men
 1. ^ Tjänsteställning över major, men under överstelöjtnant.
 2. ^ Tjänsteställning över löjtnant, men under kapten.
 3. ^ Tjänsteställning över fänrik, men under löjtnant.
 4. ^ En stolpe anläggs efter 1, 3, 5 respektive 7 års tjänstgöring. Ursprungligen (2009-2012) anlades en ny stolpe för varje tjänstgöringsår.


1983 års befälsordning[redigera | redigera wikitext]

Den nya befälsordningen 1983 påverkade inte gradbeteckningssystemet. År 1992 avskaffas graden överfurir för nyutnämningar, främst för värnpliktiga. Dock kom den att fortsättas delas ut i utlandsstyrkan ett tag till framöver.

År 2000 infördes brigadgeneral som ersatte överste av 1:a graden. Överste 1.gr kom att fortsätta existera för de som innehar graden, men den delas ej längre ut. Samtidigt som detta bytte man färg på generalernas stjärnor och eklöv på kragspeglarna från guldbrodyr till svart.

Kategori Yrkesofficerare Plutonsofficer Gruppchefer Värnpliktiga
Vpl KB Vpl PB Vpl GB
Nivå H H H 1 1 2-3 [a] 4 5 6 7 8 9
2000-
2009
OF-9 General.jpg OF-8 Generallöjtnant.jpg OF-7 Generalmajor.jpg OF-6 Brigadgeneral.jpg OF-5 Överste.jpg OF-4 Överstelöjtnant.jpg OF-3 Major.jpg OF-2 Kapten.jpg OF-1 Löjtnant.jpg OF-1 Fänrik.jpg OR-7 Fanjunkare.jpg OR-6 Förste sergeant.jpg - OR-2 Menig 1kl. år 5.jpg OR-2 Menig 1kl. år 3.jpg Kragspegel armén.jpg
Grad General [b] Generallöjtnant [b] Generalmajor [b] Brigadgeneral [c] Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik Fanjunkare Sergeant - Furir Korpral Menig
Förkortning gen genlt genmj bgen öv övlt mj kn lt fk fj serg - fu korp men
1983-
2000
OF-9 General G.jpg OF-8 Generallöjtnant G.jpg OF-7 Generalmajor G.jpg OF-5 Överste 1.gr..jpg OF-5 Överste.jpg OF-4 Överstelöjtnant.jpg OF-3 Major.jpg OF-2 Kapten.jpg OF-1 Löjtnant.jpg OF-1 Fänrik.jpg OR-7 Fanjunkare.jpg OR-6 Förste sergeant.jpg OR-2 Menig 1kl. år 7.jpg OR-2 Menig 1kl. år 5.jpg OR-2 Menig 1kl. år 3.jpg Kragspegel armén.jpg
Grad General Generallöjtnant Generalmajor Överste 1.gr [d] Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik Fanjunkare Sergeant Överfurir [e] Furir Korpral Menig
Förkortning gen genlt genmj öv 1.gr öv övlt mj kn lt fk fj serg öfu fu korp men
 1. ^ Överstelöjtnant med särskild tjänsteställning hade högre tjänsteställning, men samma gradbeteckning.
 2. ^ [a b c] Stjärnorna för general blev svarta 2000.
 3. ^ Infördes 2000.
 4. ^ Inga nyutnämningar efter 2000.
 5. ^ Inga nyutnämningar efter 1991 för värnpliktiga. Användes däremot av utlandsstyrkan fram till 2009.

1972 års befälsordning[redigera | redigera wikitext]

Genom tjänsteställningreformen 1972 infördes nya benämningar på befälskårerna. Dessa benämningar skiljdes från de benämningar som användes för befälsnivåer.

Kategori Regementsofficer Plutonsofficer Gruppchefer Värnpliktiga
Kompaniofficer
Vpl officer Vpl officer
Nivå H H H R R F B K P T G M
Armén vapen bra.svg

Armén

General kragspegel m58 stjärna m39 efter 1972.jpg General kragspegel m58 stjärna m39.jpg Generallöjtnant kragspegel m58 stjärna m39.jpg OF-5 Överste 1.gr..jpg OF-5 Överste.jpg OF-4 Överstelöjtnant.jpg OF-3 Major.jpg OF-2 Kapten.jpg OF-1 Löjtnant.jpg OF-1 Fänrik.jpg OR-7 Fanjunkare.jpg OR-6 Förste sergeant.jpg OR-2 Menig 1kl. år 7.jpg OR-2 Menig 1kl. år 5.jpg OR-2 Menig 1kl. år 3.jpg Kragspegel armén.jpg
Grad General Generallöjtnant Generalmajor Överste 1.gr Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik Fanjunkare Sergeant Överfurir Furir Korpral Menig
Förkortning gen genlt genmj öv 1.gr öv övlt mj kn lt fk fj serg öfu fu korp men


Uniform m/58 och m/59[redigera | redigera wikitext]

Militära grader som de existerade på uniform m/1958 och m/1959 fram till och med tjänsteställningsreformen 1972.[2] Gradbeteckningar bars på vänster kragsnibb på kragspegel m/58. Agraffen bars på fältmössa och pälsmössa m/59. Generalspersonernas gradbeteckningar var i början av bronsbrodyr, men blev under 80- eller 90-talet i guldbrodyr för att till slut år 2000 bli svarta. År 1972 fick generalsgraderna en till stjärna vid införandet av överste av 1:a graden.

Kategori Generalsperson Officer Underofficer Underbefäl Värnpliktiga
Agraff Agraff OF General e2002.jpg Agraff OF.jpg Agraff SO.jpg Agraff GB.jpg -
Uniform
m/58
m/59
General kragspegel m58 stjärna m39.jpg Generallöjtnant kragspegel m58 stjärna m39.jpg Generalmajor kragspegel m58 stjärna m39.jpg OF-5 Överste.jpg OF-4 Överstelöjtnant.jpg OF-3 Major.jpg OF-2 Kapten.jpg OF-1 Löjtnant.jpg OF-1 Fänrik.jpg OR-8 Förvaltare.jpg OR-7 Fanjunkare.jpg OR-6 Förste sergeant.jpg OR Rustmästare.jpg OR-2 Menig 1kl. år 7.jpg OR-2 Menig 1kl. år 5.jpg OR-2 Menig 1kl. år 3.jpg OR-2 Menig 1kl. år 1.jpg Kragspegel infanteri.jpg
Grad General Generallöjtnant Generalmajor Överste [a] Överstelöjtnant Major Kapten
Ryttmästare
Löjtnant Fänrik Förvaltare [b] Fanjunkare [c]
Styckjunkare
Sergeant Rustmästare Överfurir Furir Korpral Vicekorpral [d] Menig
Infanteriet
Förkortning gen genlt genmj öv övlt mj kn lt fk förv fj serg ru öfu fu korp vkorp men
 1. ^ Överste, innehavare av tjänst i lönegrad C2 eller högre hade högre tjänsteställning, men bar samma gradbeteckning.
 2. ^ Tjänsteställning över löjtnant, men under kapten.
 3. ^ Tjänsteställning över fänrik, men under löjtnant.
 4. ^ Avskaffas 1961.


Unform m/39 - 1945 års befälsordning[redigera | redigera wikitext]

Officerare
Mössmärke m/46 11 General armén mössmärke 1946.jpg 10 Överste armén mössmärke 1946.jpg 9 Överstelöjtnant armén mössmärke 1946.jpg 8 Major armén mössmärke 1946.jpg 7 Kapten Ryttmästare armén mössmärke 1946.jpg 6 Löjtnant armén mössmärke 1946.jpg 5 Fänrik armén mössmärke 1946.jpg
Gradbeteckning m/39 16 General 1939.jpg 17 Generallöjtnant 1939.jpg 18 Generalmajor 1939.jpg 1 Överste 1939.jpg 2 Överstelöjtnant 1939.jpg 3 Major 1939.jpg 4 Kapten Ryttmästare 1939.jpg 5 Löjtnant 1939.jpg 6 Fänrik 1939.jpg
Grad General Generallöjtnant Generalmajor Överste Överstelöjtnant Major Kapten
Ryttmästare
Löjtnant Fänrik
Underofficerare Kadetter Underbefäl Meniga
Mössmärke 4 Förvaltare armén mössmärke 1946.jpg

m/46

3 Fanjunkare armén mössmärke 1946.jpg

m/46

2 Sergeant armén mössmärke 1946.jpg

m/46

16 Rustmästare armén mössmärke 1946-52-57.jpg

m/46-57

15 Överfurir armén mössmärke 1946-52.jpg

m/46-52

14 Furir armén mössmärke 1946-52.jpg

m/46-52

13 Korpral armén mössmärke 1946-52.jpg

m/46-52

12 Vicekorpral armén mössmärke 1946-52.jpg

m/46-52

1 Manskap armén mössmärke 1940.jpg
Gradbeteckningar m/46 och m/39 7 Förvaltare 1946.jpg 8 Fanjunkare 1946.jpg 9 Sergeant 1946.jpg 9 Sergeant 1939.jpg 10 Rustmästare.jpg 11 Överfurir 1942.jpg 12 Furir 1939.jpg 13 Korpral Konstapel 1939.jpg 14 Vicekorpral 1939.jpg 15 Menig 1939.jpg
Grad Förvaltare Fanjunkare
Styckjunkare
Sergeant Sergeant
Yngre kurs vid Karlberg
Rustmästare
1957
Överfurir Furir Korpral
Konstapel
Vicekorpral
Vicekonstapel
Menig

Uniform/39[redigera | redigera wikitext]

Militär och civilmilitär personal[redigera | redigera wikitext]

Officerare
Mössmärke m/40 11 General armén mössmärke 1940.jpg 10 Överste armén mössmärke 1940.jpg 9 Överstelöjtnant armén mössmärke 1940.jpg 8 Major armén mössmärke 1940.jpg 7 Kapten Ryttmästare armén mössmärke 1940.jpg 6 Löjtnant armén mössmärke 1940.jpg 5 Fänrik armén mössmärke 1940.jpg
Gradbeteckning m/39 16 General 1939.jpg 17 Generallöjtnant 1939.jpg 18 Generalmajor 1939.jpg 1 Överste 1939.jpg 2 Överstelöjtnant 1939.jpg 3 Major 1939.jpg 4 Kapten Ryttmästare 1939.jpg 5 Löjtnant 1939.jpg 6 Fänrik 1939.jpg
Grad General Generallöjtnant Generalmajor Överste Överstelöjtnant Major Kapten
Ryttmästare
Löjtnant Fänrik
Underofficerare Manskap
Mössmärke m/40 6 Löjtnant armén mössmärke 1940.jpg 5 Fänrik armén mössmärke 1940.jpg 2 Sergeant armén mössmärke 1940.jpg 1 Manskap armén mössmärke 1940.jpg
Gradbeteckning m/39 7 Förvaltare 1939.jpg 8 Fanjunkare 1939.jpg 9 Sergeant 1939.jpg 11 Överfurir 1942.jpg 12 Furir 1939.jpg 13 Korpral Konstapel 1939.jpg 14 Vicekorpral 1939.jpg 15 Menig 1939.jpg
Grad Förvaltare Fanjunkare
Styckjunkare
Sergeant Överfurir
1942
Furir Korpral
Konstapel
Vicekorpral
Vicekonstapel
Menig

Försvarstjänstemän[redigera | redigera wikitext]

Försvarstjänstemän - beredskapstiden.jpg

Hemvärnet[redigera | redigera wikitext]

Hemvärnet m40.jpg

Kvinnlig personal[redigera | redigera wikitext]

Kvinnlig personal - beredskapstiden.jpg

Uniform m/23[redigera | redigera wikitext]

Gradbeteckningar till uniform m/23, i sin utformning från 1937. [3]

uniform m/1923 bars gradbeteckningarna på vapenrockens ståndkrage och på kappans axelklaffar. Stjärnor och galoner användes som symboler för officerare, stjärnknappar och vinklar för underofficerare, stolpar för underbefäl. På mössan bars gradbeteckningar i form av galoner.

Ursprungligen hade fänrik och underlöjtnant samma gradbeteckning (en stjärna) och fanjunkare tre vinklar. 1925 fick fänrik lägre tjänsteställning än underlöjtnant och fänriksgraden betecknades därefter med en kadettkrona på underärmarna i tillägg till gradbeteckningarna på kragen. Fanjunkare fick tjänsteställning som underlöjtnant och graden betecknades med en stjärnknapp. Det var enbart officersfanjunkare (kadetter på krigsskolan och reservofficersaspiranter efter avlagd reservofficersexamen) som i fortsättningen bar tre vinklar som gradbeteckning. 1937 avskaffades graden underlöjtnant; fänriksgraden betecknades nu enbart med gradbeteckningar på kragen. Fanjunkare i förvaltarebeställning fick titeln förvaltare och erhöll regelmässigt fullmakt som löjtnant i armén; de bar som sådana löjtnants gradbeteckning.[4] [5]

Längst ner på axelklaffarna bars av manskap till och med överste en regementssiffra eller -symbol i olika färger beroende på truppslag. Exempelvis stod gult för infanteriet och vitt kavalleriet.

Kategori Officer Underofficer Underbefäl Manskap
Mössa

m/23

13 General mössa m1923.jpg 12 Överste mössa m1923.jpg 11 Överstelöjtnant mössa m1923.jpg 10 Major mössa m1923.jpg 9 Kapten Ryttmästare mössa m1923.jpg 8 Löjtnant mössa m1923.jpg 7 Underlöjtnant Fänrik mössa m1923.jpg 6 Fanjunkare mössa m1923 efter 1926.jpg 6 Fanjunkare mössa m1923.jpg 5 Sergeant mössa m1923.jpg 1 Manskap mössa m1923.jpg 1 Manskap mössa m1923.jpg
Krage 15 General krage 1923.jpg 14 Generallöjtnant krage 1923.jpg 13 Generalmajor krage 1923.jpg 12 Överste krage 1923.jpg 11 Överstelöjtnant krage 1923.jpg 10 Major krage 1923.jpg 9 Kapten Ryttmästare krage 1923.jpg 8 Löjtnant krage 1923.jpg 7 Underlöjtnant Fänrik krage 1923.jpg 6 Fanjunkare krage 1923-1925.jpg 6 Fanjunkare krage 1923.jpg 5 Sergeant krage 1923.jpg 4 Furir krage 1923.jpg 3 Korpral Konstapel krage 1923.jpg 2 Vicekorpral Vicekonstapel krage 1923.jpg 1 Manskap krage 1923.jpg
Axelklaffar,

kappa m/23

15 General axelklaff m1923.jpg 14 Generallöjtnant axelklaff m1923.jpg 13 Generalmajor axelklaff m1923.jpg 12 Överste axelklaff m1923.jpg 11 Överstelöjtnant axelklaff m1923.jpg 10 Major axelklaff m1923.jpg 9 Kapten axelklaff m1923.jpg 8 Löjtnant axelklaff m1923.jpg 7 Underlöjtnant Fänrik axelklaff m1923.jpg 6 Fanjunkare axelklaff m1923 efter 1925.jpg

[a]

6 Fanjunkare axelklaff m1923.jpg

[b]

5 Sergeant axelklaff m1923.jpg 4 Furir axelklaff m1923.jpg 3 Korpral axelklaff m1923.jpg 2 Vicekorpral axelklaff m1923.jpg 1 Manskap axelklaff m1923.jpg
Grad General Generallöjtnant Generalmajor Överste Överstelöjtnant Major Kapten
Ryttmästare
Löjtnant Underlöjtnant
Fänrik 1915
Fanjunkare
Styckjunkare
Sergeant Furir Korpral
Konstapel
Vicekorpral
Vicekonstapel
Menig
 1. ^ Efter 1926
 2. ^ Före 1926


Landstormen m/11[redigera | redigera wikitext]

Armbindlar med tjänsteställningsbeteckningar m/11 för landstormen.

Ursprungligen utrustades landstormen enbart med vapen och ammunition samt viss annan utrustning av staten. Allt annat var egen beklädnad och utrustning. Alla landstormsmän skulle bära fälttecken i form av landstormsarmbindel och landstormsmärke. På den grå landstormsarmbindeln bars blå tjänsteställningsbeteckningar i form av chevroner (vinklar) med eller utan öglor.

Uniform m/10[redigera | redigera wikitext]

Gradbeteckningar till uniform m/ä samt till uniform m/1910. [6] Gradbeteckningar till uniform m/ä samt till uniform m/1910. [6]
Gradbeteckningar till uniform m/ä samt till uniform m/1910. [6]

Vid uniform m/10 användes axeltränsar för officerare och underofficerare samt axelklaffar för generalitet, underbefäl och manskap. Generaler hade guldgalonerade axelklaffar med 1-3 stjärnor i silver. Regementsofficerare bar flätade axeltränsar med valknut samt 1-3 stjärnor. Kompaniofficerare och fanjunkare (styckjunkare) bar axeltränsar med två längsgående guldsnören samt en valknut. När fänriksgraden infördes 1915 fick den samma gradbeteckning som underlöjtnant. Sergeanter bar axeltränsar av vitt eller gult redgarnssnöre utan stjärnor. Underbefälet bar mellanblå axelklaffar med en guldgalon för distinktionskorpral, ett gult redgarnsband för korpral och gult redgarnssnöre för vicekorpral.

Färgen på axelklaffens foder var olika beroende på vilket regemente man tillhörde. Regementen eller kårer med silverknappar istället för guldknappar bar axeltränsar och galoner i silver eller vitt redgarn.

1914 infördes gradbeteckningar även på hatten och i mössmärket. Dessa var V-formade och satt på den trekantiga hattens båda främre sidor. Gradbeteckningen var i övrigt lik den för mössa m/1865-99 med blåemaljerad knapp, eller för underofficerare förgylld, samt en guld sidenkokard. Manskapet bar tre kronor samt kompanimärke, allt i metall.

Kategori Officer Underofficer Underbefäl Manskap
Mössmärke

m/1914

9 General armén mössmärke 1914.jpg 8 Överste armén mössmärke 1914.jpg 7 Överstelöjtnant armén mössmärke 1914.jpg 6 Major armén mössmärke 1914.jpg 5 Kapten Ryttmästare armén mössmärke 1914.jpg 4 Löjtnant armén mössmärke 1914.jpg 3 Underlöjtnant Fänrik armén mössmärke 1914.jpg 2 Fanjunkare armén mössmärke 1914.jpg 1 Sergeant armén mössmärke 1914.jpg - -
Hatt

m/1910-14

9 General armén hatt m1910-14.jpg 8 Överste armén hatt m1910-14.jpg 7 Överstelöjtnant armén hatt m1910-14.jpg 6 Major armén hatt m1910-14.jpg 5 Kapten Ryttmästare armén hatt m1910-14.jpg 4 Löjtnant armén hatt m1910-14.jpg 3 Underlöjtnant armén hatt m1910-14.jpg 2 Fanjunkare armén hatt m1910-14.jpg 1 Sergeant armén hatt m1910-14.jpg 0 Manskap armén hatt m1910.jpg 0 Manskap armén hatt m1910.jpg
Uniform

m/1910

OF-9 General 1910.png OF-8 Generallöjtnant 1910.png OF-7 Generalmajor 1910.png 12 Överste axelträns m1910.jpg 11 Överstelöjtnant axelträns m1910.jpg 10 Major axelträns m1910.jpg 9 Kapten Ryttmästare axelträns m1910.jpg 8 Löjtnant axelträns m1910.jpg 7 Underlöjtnant Fänrik axelträns m1910.jpg 6 Fanjunkare Styckjunkare axelträns m1910.jpg 5 Sergeant axelträns m1910.jpg 4 Furir axelklaff m1910.jpg 3 Korpral axelklaff m1910.jpg 2 Vicekorpral axelklaff m1910.jpg 1 Manskap axelklaff m1910.jpg
Grad General Generallöjtnant Generalmajor Överste Överstelöjtnant Major Kapten
Ryttmästare
Löjtnant Underlöjtnant

Fänrik 1915

Fanjunkare
Styckjunkare
Sergeant Distinktionskorpral Korpral
Konstapel
Vicekorpral
Vicekonstapel
Menig


Uniform m/06[redigera | redigera wikitext]

Vapenrock m1906.jpg

För uniform m/06 infördes gradbeteckningar vilka bars på vapenrockens mellanblå ärmlister och kappans underärmar i form av galoner. Generaler bar tjocka guldgaloner liknande flottans gradbeteckning för flaggmän med 1- 3 stjärnor. Regementsofficerare bar en tjock galon med ögla och 1-3 galoner under denna. Kompaniofficer bar 1-3 galoner med den översta formad som en ögla. Underofficerare bar 1-2 galoner med en liten ögla på uniformens blå ärmlist. Underbefälet bar 1-3 redgarnssnören utan ögla på samma ställe. Manskapet bar enbart en mellanblå ärmlist.

Kategori Officer Underofficer Underbefäl Manskap
Uniform

m/1906

1 General armén ärm 1906.jpg 2 Generallöjtnant armén ärm 1906.jpg 3 Generalmajor armén ärm 1906.jpg 4 Överste armén ärm 1906.jpg 5 Överstelöjtnant armén ärm 1906.jpg 6 Major armén ärm 1906.jpg 7 Kapten Ryttmästare armén ärm 1906.jpg 8 Löjtnant armén ärm 1906.jpg 9 Underlöjtnant armén ärm 1906.jpg 11 Fanjunkare Styckjunkare armén ärm 1906.jpg 12 Sergeant armén ärm 1906.jpg 13 Distinktionskorpral armén ärm 1906.jpg 14 Korpral Konstapel armén ärm 1906.jpg 15 Vicekorpral Vicekonstapel armén ärm 1906.jpg 17 Manskap armén ärm 1906.jpg
Grad General Generallöjtnant Generalmajor Överste Överstelöjtnant Major Kapten
Ryttmästare
Löjtnant Underlöjtnant Fanjunkare
Styckjunkare
Sergeant Distinktionskorpral Korpral
Konstapel
Vicekorpral
Vicekonstapel
Menig


Uniform m/ä[redigera | redigera wikitext]

Gradbeteckningar till uniform m/ä samt till uniform m/1906. [7] Gradbeteckningar till uniform m/ä samt till uniform m/1906. [7]
Gradbeteckningar till uniform m/ä samt till uniform m/1906. [7]
Huvudartikel: Modell äldre

Modell äldre eller m/ä är samlingsbenämningen på alla uniformspersedlar som tagits fram före den för armén 1906 fastställda enhetsuniformen. Idag avses oftast uniform m/1886 för infanteriet och uniform m/1895 för kavalleriet och trängkåren. Till uniform m/ä användes gradbeteckningar på axeltränsar, axelklaffar, kragar och underärmar. Gradbeteckningens placering var olika för olika typer av uniformspersedlar.

Vapenrock

Generalspersoner bar på de flesta plagg gradbeteckningarna på kragen i form av broderade silverstjärnor på guldgaloner med eklöv. Regementsofficerare bar axeltränsar med 1-3 stjärnor för respektive major, överstelöjtnant och överste. Kompaniofficerare bar axelklaff m/1895-1899 utan eller med 1-3 stjärnor för respektive fanjunkare samt underlöjtnant, löjtnant och kapten. Sergeanter bar en axelklaff av samma typ som fanjunkare, men med de tre snörena i mitten av vitt eller gult redgarn eller silke. För underbefäl av manskapet bars gradbeteckningarna, utöver på kragen, även på underärmarna i form av galoner. Distinktionskorpral (senare furir) bar guld- eller silvergaloner kring kragen och underärmarna; korpraler bar gradbeteckningar av vitt eller gult band på samma ställen. Vicekorpraler bar endast ett vitt eller gult band på kragen.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Officersförbundet[död länk] 2010-11-02.
 2. ^ Tjänsteställning inom krigsmakten SOU 1967:15, sid 22.
 3. ^ Soldatinstruktion för armén (alla truppslag). Stockholm 1944, plansch 6.
 4. ^ Meijer & al., Bernhard (1904–1926). "Uniform". Nordisk familjebok. Stockholm: Nordisk familjeboks förlag. Vol. 38, p. 1107.
 5. ^ Tjänsteställning inom krigsmakten SOU 1967:15, sid 29-31.
 6. ^ Soldatundervisning för trängtrupperna, Stockholm 1916, sid. 248-254.
 7. ^ Undervisning för infanteristen, Stockholm 1909, sid. 160-161.