Svenska arméns gradbeteckningar

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Svenska gradbeteckningar)
Hoppa till: navigering, sök

Svenska arméns gradbeteckningar behandlar utvecklingen av den svenska arméns gradbeteckningar från uniform m/ä och framåt i tiden.

Uniform m/ä[redigera | redigera wikitext]

Vid uniform m/ä användes gradbeteckningar på axeltränsar, axelklaffar, kragar och underärmar. Gradbeteckningens placering var olika för olika typer av uniformspersedlar.

PLANSCH 1. Gradbeteckningar till uniform m/ä samt till uniform m/1906. [1] PLANSCH 1. Gradbeteckningar till uniform m/ä samt till uniform m/1906. [1]
PLANSCH 1. Gradbeteckningar till uniform m/ä samt till uniform m/1906. [1]
Vapenrock
Axelträns m/95 för överste vid trängen.

Generalspersoner bar på gradbeteckningarna på kragen i form av guldstjärnor på guldgaloner. Regementsofficerare bar axeltränsar med 1-3 stjärnor för respektive major, överstelöjtnant och överste. Kompaniofficerare bar axelklaff m/1895-1899 utan eller med 1-3 stjärnor för respektive fanjunkare samt underlöjtnant, löjtnant och kapten. Sergeanter bar en axelklaff av samma typ som fanjunkare, men gjord av redgarn med guldträns. För underbefäl av manskapet bars gradbeteckningarna också på underärmarna i form av galoner. Distinktionskorpral bar guldgaloner kring kragen och underärmarna; korpraler bar gradbeteckningar av redgarnssnöre på samma ställen. Vicekorpraler bar endast ett snöre av redgarn på kragen.

Uniform m/06[redigera | redigera wikitext]

Uniform m/06 med gradbeteckning för vicekorpral.

För uniform m/06 infördes gradbeteckningar vilka bars på vapenrockens blå ärmlister och kappans underärmar i form av galoner. För gradbeteckningssystements utformning i detalj, se plansch 1. Generaler bar tjocka guldgaloner liknande flottans gradbeteckning för flaggmän med 1- 3 stjärnor. Regementsofficerare bar en tjock galon med ögla och 1- 3 galoner under denna. Kompaniofficer bar 1 - 3 galoner med den översta formad som en ögla. Underofficerare bar 1-2 galoner med en liten ögla på uniformens blå ärmlist. Underbefälet bar 1 - 3 tunna galoner i redgarn utan ögla på samma ställe.

Uniform m/10[redigera | redigera wikitext]

PLANSCH 2. Gradbeteckningar till uniform m/ä samt till uniform m/1910. [2] PLANSCH 2. Gradbeteckningar till uniform m/ä samt till uniform m/1910. [2]
PLANSCH 2. Gradbeteckningar till uniform m/ä samt till uniform m/1910. [2]

Vid uniform m/10 användes axeltränsar för officerare och underofficerare samt axelklaffar för generalitet och underbefäl av manskapet. För gradbeteckningssystements utformning i detalj, se plansch 2. Generaler hade guldgalonerade axelklaffar med en till tre stjärnor för respektive generalmajor, generallöjtnant och general. Regementsofficerare bar tätt flätade axeltränsar med en till tre stjärnor för respektive major, överstelöjtnant och överste. Kompaniofficerare och fanjunkare (styckjunkare) bar axeltränsar där regementets eller kårens färg syntes mellan galonerna. Kapten bar tre stjärnor, löjtnant två, underlöjtnant en och fanjunkare ingen. När fänriksgraden infördes 1915 fick den samma gradbeteckning som underlöjtnant. Sergeanter bar axeltränsar av redgarn utan stjärnor. Underbefälet bar axelklaffar med en guldgalon för distinktionskorpral, ett gult redgarnsband för korpral och gult redgarnssnöre för vicekorpral (motsvarande). Regementen eller kårer med silverknappar istället för guldknappar bar axeltränsar och galoner i respektive silver eller vitt redgarn.

Landstormen m/11[redigera | redigera wikitext]

PLANSCH 3. Armbindlar med tjänsteställningsbeteckningar m/11 för landstormen.[2]

Ursprungligen utrustades landstormen enbart med vapen och ammunition samt viss annan utrustning av staten. Allt annat var egen beklädnad och utrustning. Alla landstormsmän skulle bära fälttecken i form av landstormsarmbindel och landstormsmärke.[2] På den grå landstormsarmbindeln bars blå tjänsteställningsbeteckningar i form av chevroner med eller utan öglor. Närmare detaljer visas i plansch 3.

Uniform m/23[redigera | redigera wikitext]

PLANSCH 4: Gradbeteckningar till uniform m/23, i sin utformning från 1937. [3]
Furir vid K3 i uniform m/23.

uniform m/1923 bars gradbeteckningarna på vapenrockens ståndkrage och på kappans axelklaffar. Stjärnor och galoner användes som symboler för officerare, stjärnknappar och vinklar för underofficerare, stolpar för underbefäl. På mössan bars gradbeteckningar i form av galoner. Närmare detaljer visas i plansch 4.

Planschen visar gradbeteckningssystemet som det såg ut från 1937. Ursprungligen (1923) hade fänrik och underlöjtnant samma gradbeteckning (en stjärna) och fanjunkare tre vinklar. 1925 fick fänrik lägre tjänsteställning än underlöjtnant och fänriksgraden betecknades därefter med en kadettkrona på underärmarna i tillägg till gradbeteckningarna på kragen. Fanjunkare fick tjänsteställning som underlöjtnant och graden betecknades med en stjärnknapp. Det var enbart officersfanjunkare (kadetter på krigsskolan och reservofficersaspiranter efter avlagd reservofficersexamen) som i fortsättningen bar tre vinklar som gradbeteckning. 1937 avskaffades underlöjtnantsgraden; fänriksgraden betecknades nu enbart med gradbeteckningar på kragen. Fanjunkare i förvaltarebeställning fick titeln förvaltare och erhöll regelmässigt fullmakt som löjtnant i armén; de bar som sådana löjtnants gradbeteckning.[4] [5]

Uniform m/59[redigera | redigera wikitext]

Militära grader som de existerade 1957-1972.[6] Gradbeteckningar enligt system m/59.

Officerare
Underofficerare
Underbefäl
 1. ^ Överste, innehavare av tjänst i lönegrad C2 eller högre hade högre tjänsteställning, men bar samma gradbeteckning.
 2. ^ Tjänsteställning över löjtnant, men under kapten.
 3. ^ Tjänsteställning över fänrik, men under löjtnant.
 4. ^ Sista året på Krigsskolan
 5. ^ Kadett vid Krigsskolan

Gradbeteckningar 1972-1983[redigera | redigera wikitext]

Genom tjänsteställningreformen 1972 infördes nya benämningar på befälskårerna och befälskårbenämningarna skiljdes från de benämningar som användes för befälsnivåer.[7]

Generaler
Regementsbefäl
Kompanibefäl
Plutonsbefäl
Gruppbefäl

Gradbeteckningar 1983-2009[redigera | redigera wikitext]

Den nya befälsordningen 1983 påverkade inte gradbeteckningssystemet.

Generaler
Regementsbefäl
Kompanibefäl
Plutonsbefäl
Gruppbefäl
 1. ^ Införd år 2000
 2. ^ Överstelöjtnant med särskild tjänsteställning hade högre tjänsteställning, men samma gradbeteckning.

Gradbeteckningar från 2009[redigera | redigera wikitext]

Överbefälhavaren beslutade 24 oktober 2008 om ett nytt gradsystem för den svenska Försvarsmakten. Nyordningen gäller i det tvåbefälssystem som, på regeringens uppdrag, infördes den 1 januari 2009.[8]

Officerare
Specialistofficerare
Gruppchefer och soldater
 1. ^ Tjänsteställning över löjtnant, men under kapten
 2. ^ Tjänsteställning över löjtnant, men under kapten
 3. ^ Tjänsteställning över major, men under överstelöjtnant
 4. ^ Med sju års anställning (infört 2012); ursprungligen med tre års anställning (2009)
 5. ^ Med fem års anställning (infört 2012); ursprungligen med två års anställning (2009)
 6. ^ Med tre års anställning (infört 2012); ursprungligen med ett års anställning (2009)

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Undervisning för infanteristen, Stockholm 1909, sid. 160-161.
 2. ^ [a b c] Soldatundervisning för trängtrupperna, Stockholm 1916, sid. 248-254.
 3. ^ Soldatinstruktion för armén (alla truppslag). Stockholm 1944, plansch 6.
 4. ^ Meijer & al., Bernhard (1904–1926). "Uniform". Nordisk familjebok. Stockholm: Nordisk familjeboks förlag. Vol. 38, p. 1107.
 5. ^ Tjänsteställning inom krigsmakten SOU 1967:15, sid 29-31.
 6. ^ Tjänsteställning inom krigsmakten SOU 1967:15, sid 22.
 7. ^ Kungl. Maj:ts proposition nr 44 år 1972.
 8. ^ Officersförbundet 2010-11-02.