Luftvärnets stridsskola

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Luftvärnets stridsskola
(LvSS)
Luftvärnets stridsskola vapen.svg
Vapen för Luftvärnets stridsskola tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnLuftvärnets stridsskola
Datum1942–
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypLuftvärnstrupperna
RollFack- och funktionsskola
StorlekTruppslagsskola
Del avLuftvärnsregementet [a]
HögkvarterHalmstads garnison
FörläggningsortHalmstad
Marsch"Till fronten" (Rydberg) [b]
Befälhavare
SkolchefHåkan Hörstedt
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
TruppslagsteckenTruppslagstecken för luftvärnstrupperna.jpg

Luftvärnets Stridsskola (LvSS) är en truppslagsskola för luftvärnstrupperna inom svenska armén som verkat i olika former sedan 1942. Förbandsledningen är förlagd i Halmstads garnison i Halmstad.[2]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Skolförbandet upprättades under namnet Luftvärnsskjutskolan (LvSS), samtidigt som luftvärnet blev ett självständigt truppslag 1942. Skolan var till en början samlokaliserad med luftvärnsinspektionen i Stockholm. År 1954 flyttade skolan in i Arméns radarkommittés gamla lokaler på Valhallavägen 117. År 1957 omlokaliserades skolan till Frösundavik i Solna, och 1979 samlokaliserades den med Roslagens luftvärnskår (Lv 3) i Norrtälje. Dock hade skolan haft övningsverksamhet på Väddö skjutfält sedan 1942.[3].

Genom försvarsutredning 1988 uppgick skolan den 1 juli 1991 i det nybildade Arméns luftvärnscentrum (LvC). Vilket var ett centrum där samtlig lednings- och utbildningsverksamhet inom luftvärnet samlades. Vilket även ledde till att Luftvärnets officershögskola och tekniska skola (LvOHS/TS) som tidigare verkat vid Göta luftvärnsregemente (Lv 6) i Göteborg, omlokaliserades till Norrtälje.

Genom försvarsbeslutet 1996 avvecklades Arméns luftvärnscentrum den 31 december 1997. Och skolan återupprättades från den 1 januari 1998 som ett självständigt förband, fast nu under namnet Luftvärnets stridsskola (LvSS). Detta då Luftvärnets officershögskola och tekniska skola tillkom till Norrtälje 1991.

Inför försvarsbeslutet 2000 föreslog regeringen att inordna vissa av Försvarsmaktens skolor i andra organisationsenheter. Vilket skulle möjliggöra skolorna mindre personalkrävande och därmed mer kostnadseffektiva. Samtidigt ville regeringen behålla organisationen vid skolorna, men effektivisera och anpassa dom till den nya grund- och insatsorganisationen. Då regeringen bedömde att synergieffekter med luftvärnsförband och luftvärnsskolor var bäst i Halmstad jämfört med Norrtälje. Regeringen ansåg visserligen att Roslagens luftvärnskår hade bäst förutsättningar för luftvärnsutbildning, ur ett rent luftvärnsperspektiv, men Göta luftvärnskår bedömdes av regeringen ha tillräckligt goda förutsättningar för fortsatt luftvärnsutbildning. Regeringen kom i sin proposition gällande försvarsbeslutet 2000 därför föreslå att avveckla Roslagens luftvärnskår, samt behålla Göta luftvärnskår. Det då Göta luftvärnskår ansågs ha en större och bättre möjlighet till garnisonssamordning med en utbyggd infrastruktur för att klara en ökad mekanisering av luftvärnet.[4]

Den 30 juni 2000 upplöstes skolan som en självständig organisationsenhet, och från den 1 juli 2000 underställdes skolan Luftvärnsregementet (Lv 6). Enligt försvarsbeslutet skulle skolans verksamheten i Norrtälje vara avvecklad senast den 30 juni 2001. Dock var avveckling redan genomförd den 30 juni 2001, och från den 1 juli 2001 verkade skolan fullt ut i Halmstad.[5]

Tidsaxel[redigera | redigera wikitext]

 • 1942: Upprättas organisationen under namnet Luftvärnsskjutskolan (LvSS).
 • 1949: Upprättas Arméns radarskola med förläggning till Stockholm.
 • 1952: Omlokaliseras Stockholms luftvärnsregemente till Norrtälje.
 • 1954: Omlokaliseras Arméns radarskola till Göta luftvärnsregemente (Lv 6) i Göteborg.
 • 1957: Upprättas Arméns radar- och luftvärnsmekanikerskola (RMS), med förläggning till Göta luftvärnsregemente (Lv 6) i Göteborg.
 • 1961: Avvecklas Karlsborgs luftvärnsregemente (Lv 1), och dess standar och traditioner överförs till Göta signalkår (S 2).
 • 1981: Upprättas Luftvärnets officershögskola och tekniska skola (LvOHS/TS) genom en sammanslagning av LvKAS OCH RMS.
 • 1984: Luftvärnsskjutskolan tillförs Karlsborgs luftvärnsregementes standar och traditioner.
 • 1991: Upprättas Arméns luftvärnscentrum (LvC), bestående av Luftvärnssektionen i Arméstaben, Luftvärnsskjutskolan (LvSS) och Luftvärnets officershögskola (LvOHS).
 • 1994: Omorganiseras samtliga luftvärnsregementen till luftvärnskårer.
 • 1997: Avvecklas Arméns luftvärnscentrum (LvC) ned och LvSS uppsätts från 1998 åter som självständig enhet, under det nya namnet Luftvärnets stridsskola (LvSS).
 • 2000: Genom försvarsbeslutet 2000 omlokaliseras LvSS till Halmstad och blir en del av Luftvärnsregementet (Lv 6).

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Luftvärnets stridsskola (LvSS) har som uppgift att utbilda officerare och blivande officerare till luftvärnet. Vidare har skolan som ansvar för att utbilda och utveckla förband och vapensystem inom luftvärnet. Luftvärnets Stridsskola är ansvarig för all utveckling av metoder, materiel och organisation inom Luftvärnsregementet. Detta för att utveckla luftvärnets förmåga att kunna verka både i nationella och internationella insatser.

Ingående enheter[redigera | redigera wikitext]

Luftvärnets officershögskola[redigera | redigera wikitext]

Luftvärnets officershögskola har en brokig historia. Skolförbandet som var aktivt fram till 1991, då det uppgick i Arméns luftvärnscentrum, härstammar från Luftvärnets officersaspirantskola (LvOAS). LvOAS bildades den 11 oktober 1937 vid Karlsborgs artilleriregemente (A 9). Den 20 oktober 1939 omlokaliserades skolan till Linköping. Den 29 september 1943 återgick skolan till Karlsborg, för att redan ett år senare den 3 oktober 1944 återkomma till Linköping. Den 28 september 1945 omorganiserades skolan till Luftvärnets kadettskola (LvKS). Den 1 januari 1962 byte skolan återigen namn, nu till Luftvärnets kadett- och aspirantskola (LvKAS). Då Östgöta luftvärnsregemente (Lv 2) avvecklades den 31 mars 1962, tillhörde skolan den avvecklingsorganisation som blev kvar i Linköping. Skolan omlokaliserades senare den 1 september 1962 till Göta luftvärnsregemente (Lv 6) i Göteborg. Den 1 juli 1981 bildade skolan tillsammans med Radar- och luftvärnsmekanikerskolan (RMS) det nya skolförbandet Luftvärnets officershögskola och tekniska skola (LvOHS/TS).

Arméns radar- och luftvärnsmekanikerskola[redigera | redigera wikitext]

Arméns radar- och luftvärnsmekanikerskola (RMS) bildades den 1 juli 1957, det genom en sammanslagning av Radarskolan (RadarS) och Luftvärnets mekanikerskola (LvMekS). Radarskolan bildades den 3 september 1945 vid LvSS, men kom redan från början att vara en del av Arméns signalskola (SignS). Luftvärnets mekanikerskola bildades den 1 maj 1952. Detta efter att utbildningen av radarmekaniker tidigare skett vid Arméns signalskola och pjäsmekanikerutbildning vid Lv 6 i Göteborg. Den 1 juli 1981 bildade skolan tillsammans med Luftvärnets kadett- och aspirantskola, det nya skolförbandet Luftvärnets officershögskola och tekniska skola (LvOHS/TS).

Luftvärnets officershögskola och tekniska skola[redigera | redigera wikitext]

Luftvärnets officershögskola och tekniska skola (LvOHS/TS) har en brokig historia, då det var ett skolförband som bildats av flera skolförband. Förbandet verkade aktivt mellan den 1 juli 1981 och den 30 juni 1991. Då det uppgick den 1 juli 1991 och blev en del av Arméns luftvärnscentrum (LvC) i Norrtälje.

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

När skolan bildades i oktober 1942 förlades den till Luftvärnsinspektionen på Nybrogatan 12 i Stockholm. Den 23 december 1942 förlades skolan och inspektionen till Engelbrektsgatan 21, där de var lokaliserade fram till den 30 oktober 1954. Från den 24 januari 1957 förlades skolan temporärt till Valhallavägen 117. Från den 4 november 1957 flyttade skolan in på det område som Signalregementet lämnade efter sig i Frösundavik. Där kom skolan att verka fram till hösten 1979, då skolan samlokaliserades den 1 september 1979 med Roslagens luftvärnskår i Norrtälje garnison. Under skolan tid i Norrtälje, hade man verksamhet i Norrtälje endast mellan september och april, och mellan maj och augusti i Ytterskär på Väddö skjutfält. Genom försvarsbeslutet 2000 beslutades att skolan skulle förläggas till Halmstad, och mellan den 1 juli 2000 påbörjades flytten vilken var slutförd den 31 december 2000. I Halmstad samlokaliserades skolan med Luftvärnsregementet, vilka övertog det kasernområde som Halmstads regemente verkade på fram till 30 juni 2000.[2]

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

Den 16 juni 1938 överlämnade kung Gustav V på sin 80-årsdag ett förbandsstandar till Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente. Överlämningen av standaret skede på Ladugårdsgärdet, och fördes av regementet fram till att det avvecklades den 31 mars 1961. Förbandsstandaren överfördes då till Göta signalkår (S 2), vilket upphöjdes till regemente den 1 juli 1962, som kom att föra standaret vid vissa tillfällen.[6] Den 1 juli 1984 uppgick Göta signalregemente som en en utbildningsbataljon inom Livregementets husarer (K 3). Standaret kom då att överföras den 8 oktober 1984 till Luftvärnsskjutskolan (LvSS).[7] Sedan den 1 juli 2000 bevaras minnet av Karlsborgs luftvärnsregemente av Luftvärnsregementet (Lv 6).[6]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Luftvärnsskjutskolan 1942-10-01 1997-12-31
Luftvärnets stridsskola 1998-01-01
Beteckningar
LvSS 1942-10-01
Förläggningsorter, detachement och övningsfält
Stockholms garnison (F) 1942-10-01 1979-08-31
Norrtälje garnison (F) 1979-09-01 2000-12-31
Väddö skjutfält (F) 1979-09-01 2000-12-31
Halmstads garnison (F) 2001-01-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Åren 1942–1966 var regementet underställt chefen för IV. militärområdet, åren 1966–1991 chefen för Östra militärområdet, åren 1991–1997 chefen för Arméns luftvärnscentrum, åren 1997–2000 chefen för Mellersta militärområdet, sedan 2000 Luftvärnsregementet.
 2. ^ Förbandsmarschen fastställdes den 26 april 1976, och delades åren 1991–1997 med Arméns luftvärnscentrum.[1]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 65
 2. ^ [a b] Holmberg (1993), s. 61
 3. ^ Luftvärnets historia Avläst 28 februari 2009
 4. ^ ”Regeringens proposition 1999/2000:30”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/det-nya-forsvaret_GN0330. Läst 8 maj 2018. 
 5. ^ ”Årsredovisning 2002–underbilaga 2.1”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-2002/ar02_ubilaga_2_1.pdf. Läst 8 maj 2018. 
 6. ^ [a b] Braunstein (2005), s. 225
 7. ^ ”Standar m/1938 för Karlsborgs luftvärnsregemente”. digitaltmuseum.se. https://digitaltmuseum.se/011024263617. Läst 14 maj 2016. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Herlitz, Carl (1980). Luftvärnets historia. Kristianstad: Militärhistoriska förlaget. ISBN 91-85266-14-0 
 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). sid. 60-63. Libris länk. ISBN 91-972209-0-6 
 • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 5. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris länk. ISBN 91-971584-4-5 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]