Luftvärnets stridsskola

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Luftvärnets stridsskola
(LvSS)
Luftvärnets stridsskola vapen.svg
Vapensköld för Luftvärnets stridsskola tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnLuftvärnets stridsskola
Datum1942–1991
1998–
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypLuftvärn
RollFack- och funktionsskola
StorlekSkola
Del avMilo Ö (1942–1991)
LvC (1991-1997)
Milo M (1998–2000)
Lv 6 (2000–)
HögkvarterNorrtälje (1942–2000)
Halmstad (2000–)
Marsch"Vårt luftvärn" (Rydberg), "Luftvärnskadetten" (Ohlsson)[1]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg

Luftvärnets Stridsskola (LvSS) är ett skolförband inom svenska armén som verkat i olika former mellan åren 1942–1997 och återigen från 1998. Förbandet är förlagt inom Halmstads garnison i Halmstad

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Luftvärnets stridsskola (LvSS) har som uppgift att utbilda officerare och blivande officerare till luftvärnet. Vidare har skolan som ansvar för att utbilda och utveckla förband och vapensystem inom luftvärnet.

Luftvärnets Stridsskola är ansvarig för all utveckling av metoder, materiel och organisation inom Luftvärnsregementet. Detta för att utveckla luftvärnets förmåga att kunna verka både i nationella och internationella insatser.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Skolförbandet upprättades under namnet Luftvärnsskjutskolan (LvSS), samtidigt som luftvärnet blev ett självständigt truppslag 1942. Skolan var till en början samlokaliserad med luftvärnsinspektionen i Stockholm. År 1954 flyttade skolan in i Arméns radarkommittés gamla lokaler på Valhallavägen 117. År 1957 omlokaliserades skolan till Frösundavik i Solna, och 1979 samlokaliserades den med Roslagens luftvärnskår (Lv 3) i Norrtälje. Dock hade skolan haft övningsverksamhet på Väddö skjutfält sedan 1942.[2].

Genom Försvarsutredning 1988 uppgick skolan den 1 juli 1991 i det nybildade Arméns luftvärnscentrum (LvC). Vilket var ett centrum där samtlig lednings- och utbildningsverksamhet inom luftvärnet samlades. Vilket även ledde till att Luftvärnets officershögskola och tekniska skola (LvOHS/TS) som tidigare verkat vid Göta luftvärnsregemente (Lv 6) i Göteborg, omlokaliserades till Norrtälje.

Genom försvarsbeslutet 1996 avvecklades Arméns luftvärnscentrum den 31 december 1997. Och skolan återupprättades från den 1 januari 1998 som ett självständigt förband, fast nu under namnet Luftvärnets stridsskola (LvSS). Detta då Luftvärnets officershögskola och tekniska skola tillkom till Norrtälje 1991.

År 2000 omlokaliserades skolan till Halmstad, och uppgick den 1 juli 2000 i Luftvärnsregementet (Lv 6), detta som en del av försvarsbeslutet 2000.

Tidsaxel[redigera | redigera wikitext]

 • 1942: Upprättas organisationen under namnet Luftvärnsskjutskolan (LvSS).
 • 1949: Upprättas Arméns radarskola med förläggning till Stockholm.
 • 1952: Omlokaliseras Stockholms luftvärnsregemente till Norrtälje.
 • 1954: Omlokaliseras Arméns radarskola till Göta luftvärnsregemente (Lv 6) i Göteborg.
 • 1957: Upprättas Arméns radar- och luftvärnsmekanikerskola (RMS), med förläggning till Göta luftvärnsregemente (Lv 6) i Göteborg.
 • 1961: Avvecklas Karlsborgs luftvärnsregemente (Lv 1), och dess standar och traditioner överförs till Göta signalkår (S 2).
 • 1981: Upprättas Luftvärnets officershögskola och tekniska skola (LvOHS/TS) genom en sammanslagning av LvKAS OCH RMS.
 • 1984: Luftvärnsskjutskolan tillförs Karlsborgs luftvärnsregementes standar och traditioner.
 • 1991: Upprättas Arméns luftvärnscentrum (LvC), bestående av Luftvärnssektionen i Arméstaben, Luftvärnsskjutskolan (LvSS) och Luftvärnets officershögskola (LvOHS).
 • 1994: Omorganiseras samtliga luftvärnsregementen till luftvärnskårer.
 • 1997: Avvecklas Arméns luftvärnscentrum (LvC) ned och LvSS uppsätts från 1998 åter som självständig enhet, under det nya namnet Luftvärnets stridsskola (LvSS).
 • 2000: Genom försvarsbeslutet 2000 omlokaliseras LvSS till Halmstad och blir en del av Luftvärnsregementet (Lv 6).

Luftvärnets officershögskola[redigera | redigera wikitext]

Luftvärnets officershögskola har en brokig historia. Skolförbandet som var aktivt fram till 1991, då det uppgick i Arméns luftvärnscentrum, härstammar från Luftvärnets officersaspirantskola (LvOAS). LvOAS bildades den 11 oktober 1937 vid Karlsborgs artilleriregemente (A 9). Den 20 oktober 1939 omlokaliserades skolan till Linköping. Den 29 september 1943 återgick skolan till Karlsborg, för att redan ett år senare den 3 oktober 1944 återkomma till Linköping. Den 28 september 1945 omorganiserades skolan till Luftvärnets kadettskola (LvKS).

Den 1 januari 1962 byte skolan återigen namn, nu till Luftvärnets kadett- och aspirantskola (LvKAS). Då Östgöta luftvärnsregemente (Lv 2) avvecklades den 31 mars 1962, tillhörde skolan den avvecklingsorganisation som blev kvar i Linköping. Skolan omlokaliserades senare den 1 september 1962 till Göta luftvärnsregemente (Lv 6) i Göteborg.

Den 1 juli 1981 bildade skolan tillsammans med Radar- och luftvärnsmekanikerskolan (RMS), det nya skolförbandet Luftvärnets officershögskola och tekniska skola (LvOHS/TS).

Arméns radar- och luftvärnsmekanikerskola[redigera | redigera wikitext]

Arméns radar- och luftvärnsmekanikerskola (RMS) bildades den 1 juli 1957, genom sammanslagning av Radarskolan (RadarS) och Luftvärnets mekanikerskola (LvMekS). Radarskolan bildades den 3 september 1945 vid LvSS, men kom redan från början att vara en del av Arméns signalskola (SignS). Luftvärnets mekanikerskola bildades den 1 maj 1952. Detta efter att utbildningen av radarmekaniker skett vid Arméns signalskola och pjäsmekanikerutbildning vid Lv 6 i Göteborg.

Den 1 juli 1981 bildade skolan tillsammans med Luftvärnets kadett- och aspirantskola, det nya skolförbandet Luftvärnets officershögskola och tekniska skola (LvOHS/TS).

Luftvärnets officershögskola och tekniska skola[redigera | redigera wikitext]

Luftvärnets officershögskola och tekniska skola (LvOHS/TS) har en brokig historia, då det var ett skolförband som bildats av flera skolförband. Förbandet verkade aktivt mellan den 1 juli 1981 och den 30 juni 1991. Då det uppgick den 1 juli 1991, och blev en del av Arméns luftvärnscentrum (LvC) i Norrtälje.

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

Den 16 juni 1938 överlämnade kung Gustav V på sin 80-årsdag ett förbandsstandar till Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente. Överlämningen av standaret skede på Ladugårdsgärdet, och fördes av regementet fram till att det avvecklades den 31 mars 1961. Förbandsstandaren överfördes då till Göta signalkår (S 2), vilket upphöjdes till regemente den 1 juli 1962, som kom att föra standaret vid vissa tillfällen.[3] Den 1 juli 1984 uppgick Göta signalregemente som en en utbildningsbataljon inom Livregementets husarer (K 3). Standaret kom då att överföras den 8 oktober 1984 till Luftvärnsskjutskolan (LvSS).[4] Sedan den 1 juli 2000 bevaras minnet av Karlsborgs luftvärnsregemente av Luftvärnsregementet (Lv 6).[3]

Skolchefer[redigera | redigera wikitext]

 • 1942–1946: Sten Axel Odelberg
 • 1946–1954: Einar Hellström
 • 1954–1955: Sven Thofelt
 • 1955–1957: Per Olle Rydner
 • 1957–1964: Birger Olin
 • 1964–1966: Carl Herlitz
 • 1966–1968: Kurt Arne Johansson
 • 1968–1969: Nils Göran Persson
 • 1969–1971: Erik Uno Albertsson
 • 1977–1980: Stig Prinzell
 • 1980–198?: Stig Magnusson
 • 1984–1988: Torsten Törnqvist
 • 1988–1992: Leif Gunnerhell
 • 1993–1995: Gunnar Jansson
 • 1995–2000: ?
 • 2000–20??: Göran Wahlqvist
 • 20??–idag: ?

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 203
 2. ^ Luftvärnets historia Avläst 28 februari 2009
 3. ^ [a b] Braunstein (2005), s. 225
 4. ^ ”Standar m/1938 för Karlsborgs luftvärnsregemente”. digitaltmuseum.se. https://digitaltmuseum.se/011024263617. Läst 14 maj 2016. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Herlitz, Carl (1980). Luftvärnets historia. Kristianstad: Militärhistoriska förlaget. ISBN 91-85266-14-0 
 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). sid. 60-63. Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 
 • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 5. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris 8902928. ISBN 91-971584-4-5 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]