Militärhögskolan Halmstad

Militärhögskolan Halmstad
(MHS H)
Vapen för Militärhögskolan Halmstad tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnMilitärhögskolan Halmstad
Datum1999–
LandSverige
FörsvarsgrenFörsvarsmaktsgemensam
TypMilitärhögskola
RollUtveckla och utbilda
Del avHögkvarteret
StorlekSkola
HögkvarterHalmstads garnison
FörläggningsortHalmstad
ValspråkPer Omnia Auxilo
("Samverkan över gränserna" eller "med mycket hjälp")
Marsch"I sommarstaden" (Grundström) [a]
DekorationerMHSHGM/SM/BM [b]
Befälhavare
SkolchefÖv. Fredrik Zetterberg
Stf. skolchefÖvlt. Lars Lindén
SkolförvaltareRegfv. Thomas Grevholm
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Tilläggstecken

Militärhögskolan Halmstad (MHS H) är en försvarsmaktsgemensam militärhögskola inom Försvarsmakten som verkat i olika former sedan 1999. Förbandsledningen är förlagd i Halmstads garnison, Halmstad.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Den 1 januari 1999 bildades Militärhögskolan Halmstad i sin nuvarande form som en försvarsmaktsgemensam högskola. Det genom att utbildningen övertogs centralt av Militärhögskolan Karlberg (MHS K), Militärhögskolan Halmstad (MHS H) och Militärhögskolan Östersund (MHS Ö), från att officersutbildningen tidigare låg under respektive truppslag med dess officershögskola. Militärhögskolan i Halmstad var dock i praktiken en sammanslagning av Flygvapnets officershögskola (FOHS) och Flygvapnets krigshögskola (FKHS), vilka upphörde i Halmstad den 31 december 1998. Skolan är en del av Försvarsmakten i Halmstad, och utgör tillsammans med Militärhögskolan Karlberg (MHS K) Försvarsmaktens militärhögskolor.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Skolans uppgifter är dels att utbilda blivande officerare till Försvarsmakten och dels att vidareutbilda officerare till kaptener. Skolan bedriver sitt lärande på ett högskolemässigt sätt enligt intentionerna i högskolelagen. Tillsammans med Militärhögskolan Karlberg (MHS K) har de två skolorna likartade uppgifter och bedriver utbildningen efter gemensamma utbildningsmål, där dock vägen att nå målen kan variera. Militärhögskolan i Halmstad genomför i huvudsak försvarsmakts- och försvarsgrensgemensam utbildning av teoretisk karaktär.

Ingående enheter[redigera | redigera wikitext]

Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet[redigera | redigera wikitext]

Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet, (FMLOPE), har till uppgift att leda utvecklingen av ledarskap och pedagogik i Försvarsmakten. Fram till 31 december 2011 var uppdraget att stödja organisationen inom ledande och lärande. Den 1 januari 2012 inordnades Försvarsmaktens enhet för avancerat distribuerat lärande, FMADLE, i FMLOPE.

FMLOPE är en utvecklingsenhet som ingår i Militärhögskolan Halmstad. Fram till den 30 juni 2000 fanns enheten lokaliserad i Solna, och var en enhet inom Försvarsmaktens ledarskaps- och idrottscentrum (FMLIC). Från och med den 1 juli 2000 överfördes ledarskapsinstitutet till Militärhögskolan Halmstad.[2]

Ett av enhetens mer kända projekt är boken Pedagogiska grunder som används av en rad statliga myndigheter för att utbilda i pedagogik och utveckla personalens förmåga inom ämneskategorin. Ett annat projekt är skriften Uppgiften, gruppen och jag. Den är en grund för att utveckla förmågan till samarbete i grupp och används vid den grundläggande militära utbildningen, GMU.

En ny del i uppgiften är utvecklingen av flexibelt synsätt på lärande. Kurser ska kunna genomföras mer flexibelt och effektivt. Metoderna varierar från självständigt lärande med nätbaserade kurser till direkt handledning. En försvarsmaktsgemensam webbaserad lärplattform utvecklas som stöd för detta.

Internationell samverkan är av stor vikt för FMLOPE både ur ledarskaps- och pedagogiskt perspektiv. Internationellt samverkar FMLOPE med NORDEFCO, Nato och PfP.

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

MHSHGM–förtjänstmedalj i guld

Förbandsfanor[redigera | redigera wikitext]

Militärhögskolan Halmstad mottog sin första fana den 13 december 1999 vid en ceremoni i Hangar 81 i Halmstad. Fanan överlämnades av dåvarande generalinspektören för flygvapnet, generallöjtnant Jan Jonsson.[3]

Marsch[redigera | redigera wikitext]

År 2007 antog Militärhögskolan Halmstad "I sommarstaden" (Grundström) som förbandsmarsch. En marsch som användes åren 1965–2000 av Hallands regemente som defileringsmarsch, samt åren 1973–1991 av Flygvapnets Halmstadsskolor.[1]

Utmärkelsetecken[redigera | redigera wikitext]

År 2002 instiftades Militärhögskolan Halmstads förtjänstmedalj i guld/silver/brons (MHSHGM/SM/BM).[4][5][6]

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Militärhögskolan Halmstad är förlagd på Flottiljvägen 1 i Halmstad som ligger inom det område som en gång uppfördes för Hallands flygflottilj (F 14). Det före detta flottiljområdet har sedan flottiljen upplöstes den 30 september 1961 huserat ett antal olika markskoleförband inom Flygvapnet och sedan 1 januari 1999 även försvarsmaktsgemensamma skolor.

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Förbandschefen tituleras skolchef och har tjänstegraden överste.

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Militärhögskolan Halmstad 1999-01-01
Beteckningar
MHS H 1999-01-01
Förläggningsorter
Halmstads garnison (F) 1999-01-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Förbandsmarschen antogs och fastställdes 2007.[1]
 2. ^ Förtjänstmedalj i guld, silver och brons instiftad 2002.
 3. ^ Johansson tillträdde som tillförordnad chef den 1 april 2014, med ett förordnande längst till den 31 maj 2014.[8]
 4. ^ Karlsson tillträdde som chef den 1 juni 2014, med ett förordnande längst till den 31 januari 2018.[8][9]
 5. ^ Toft tillträdde som tillförordnad chef den 1 januari 2018, med ett förordnande längst till den 31 mars 2018.[10]
 6. ^ Stach tillträdde som chef den 5 april 2018, med ett förordnande längst till den 31 mars 2022.[10][11]
 7. ^ Zetterberg tillträdde som chef den 18 juni 2021 med ett förordnande längst till den 31 maj 2025.[12][13]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Sandberg (2007), s. 35
 2. ^ ”Försvarsmaktens ledarskaps- och idrottscentrum (FMLIC)”. riksarkivet.se. https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=F%C3%B6rsvarsmaktens+ledarskaps-+och+idrottscentrum&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=Arkis+5061F3FC-2B9A-4948-89EF-4C3760E41B17&tab=post&FacettState=undefined%3Ac%7C#tab. Läst 25 september 2017. 
 3. ^ ”Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 26 september 2017. https://web.archive.org/web/20170926143405/http://www.sfhm.se/contentassets/84a6e4f1b2ce4e2b96c4ba578a41c503/sfhms-skriftserie_svenska-armens-falttecken-efter-millennieskiftet_av_christian-braunstein.pdf#. Läst 26 september 2017. 
 4. ^ ”MHSHGM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={AA0AEE34-3CA6-4B95-AAD1-A13DEB6A06D2}&listmode=0&medal={1C7FC9B7-3861-41E5-B019-ACB15FAFFA37}. Läst 26 september 2017. 
 5. ^ ”MHSHSM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={AA0AEE34-3CA6-4B95-AAD1-A13DEB6A06D2}&listmode=0&medal={970EF246-6880-4FAC-BB11-C6DBDC481CFD}. Läst 26 september 2017. 
 6. ^ ”MHSHBM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={AA0AEE34-3CA6-4B95-AAD1-A13DEB6A06D2}&listmode=0&medal={3C5B4BAB-C414-4C22-A2C9-7C2B44B9FE52}. Läst 26 september 2017. 
 7. ^ [a b] ”Chefsbyte på Militärhögskolan Halmstad”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2009/12/chefsbyte-pa-militarhogskolan-halmstad/. Läst 26 september 2017. 
 8. ^ [a b] ”Försvarets forum nr 2/2014, s. 5”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2014/forsvarets-forum-nr2-2014.pdf. Läst 26 november 2017. 
 9. ^ Ny chef för MHS H
 10. ^ [a b] ”Försvarets forum nr 6/2017, s. 12”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2017/forum_1705_webb_lowres.pdf. Läst 25 november 2017. 
 11. ^ ”Ny chef vid Militärhögskolan i Halmstad”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/militarhogskolan-halmstad/#!/notice/ny-chef-vid-militarhogskolan-i-halmstad. Läst 26 september 2017. 
 12. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 3/2021”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2021/forum_2103_webb_lowres.pdf. Läst 7 juli 2021. 
 13. ^ ”Förbandschefsbyte på Militärhögskolan Halmstad”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/militarhogskolan-halmstad/#!/notice/forbandschefsbyte-pa-militarhogskolan-halmstad. Läst 29 juni 2021. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]