Västkustens marinkommando

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Västkustens Marinkommando
(MKV, MKV/Fo 32)
Västkustens marinkommando vapen.svg
Datum 1936–2000
Land  Sverige
Lojalitet Försvarsmakten
Försvarsgren Marinen
Typ Kommando
Storlek Motsvarande regemente
Del av Milo V (1985–1993)
Milo S (1993–2000)
Förläggningsort Göteborgs garnison

Västkustens Marinkommando (MKV) var ett svenskt marint förband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1936 och 2000. Förbandet var förlagt till Göteborg, Västergötland.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Västkustens marinkommando med stab i Göteborg var tidigare en del av Försvarsmakten. Kommandot bildades 1985 efter en sammanslagning av Göteborgs Kustartilleriförsvar (GbK Fo 32/31) och Örlogsbas Väst. MKV var ett kaderorganiserat krigsförband underställt militärbefälhavaren (MB S) för Södra militärområdet (Milo S). MKV avvecklades i samband med försvarsbeslutet 2000.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Västkustens Marinkommando hade fyra stycken huvuduppgifter[1]:

 • Territoriell integritet genom övervakning av svenskt territorialhav med hjälp av radar och bevakningsfartyg.
 • Stöd till samhället genom militärhjälp vid eftersökning av försvunna personer, olyckor eller naturkatastrofer.
 • Internationella insatser genom planera och genomföra övningar med de länder som finns i närhet.
 • Väpnat angrepp genom mobilisering av de krigsförband som finns inom MKV.

Historik[redigera | redigera wikitext]

 • 1917 upprättas Göteborgs örlogsdepå på Nya Varvet.
 • 1936 upprättas Västkustens Marindistrikt med Örlogsstation på Nya Varvet
 • 1939 upprättas Göteborgs Kustartilleriförsvar.
 • 1942 upprättas Älvsborgs kustartilleriregemente (KA 4)
 • 1985 upprättas Västkustens Marinkommando genom sammanslagning av Göteborgs Kustartilleriförsvar (GbK Fo32/31) och Örlogsbas Väst. Samtidigt avvecklas all verksamhet vid Nya Varvet för omlokalisering till Käringberget.
 • 1993 Genom omlokalisering av Göta luftvärnsregemente till Halmstad, överförs Fo-grupp Göteborg (Fo 32) till MKV.
 • 1998 Genom avvecklingen av Älvsborgs regemente uppgår Älvsborgs försvarsområde (Fo 34) inom MKV.
 • 1998 tillkommer även Malmö Marindistrikt (MDÖ) som en del inom MKV.
 • 1998 uppgår Skaraborgs försvarsområde (Fo 35) i MKV. MKV får det nya namnet Västkustens Marinkommando och Västra Götalands försvarsområde MKV/Fo 32.
 • 2000 MKV avvecklas genom försvarsbeslutet 2000. MKV:s uppgifter överförs till Älvsborgs amfibieregemente samt Södra militärdistriktet.

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Förbandschefer:[2]

 • 1934-1939 - Kommendör Gunnar Blix
 • 1939-1939 - Kommendör Gösta Lindström
 • 1939-1942 - Viceamiral Harald Åkermark
 • 1942-1946 - Kommendör Elis Biörklund
 • 1946-1950 - Kommendör Alarik Wachtmeister
 • 1950-1954 - Konteramiral Eskil Gester
 • 1954-1957 - Konteramiral Mauritz Östberg
 • 1957-1964 - Konteramiral Gunnar Fogelberg
 • 1964-1967 - Konteramiral Hans C:son Uggla
 • 1967-1972 - Kommendör Nils Arnell
 • 1972-1976 - Kommendör av 1. graden Harry Engblom
 • 1976-1980 - Kommendör av 1. graden Hans Hallerdt
 • 1981-1983 - Konteramiral Bengt Rasin
 • 1983-1984 - Överste av 1. graden Thorbjörn Ottosson
 • 1984-1989 - Överste av 1. graden Svante Kristensson
 • 1989-1991 - Kommendör av 1. graden Bertil Daggfeldt
 • 1992-1992 - Överste Nils Eklund
 • 1992-1995 - Kommendör av 1. graden Carl-Gustaf Hammarskjöld
 • 1995-1997 - Överste av 1. graden Anders Hammarskjöld
 • 1997-2000 - Kommendör av 1. graden Nils-Ove Jansson

Namn och beteckning[redigera | redigera wikitext]

Beteckning Namn Aktiv Anmärkning
MDV Västkustens marindistrikt 1902-1956
MKV Marinkommando Väst 1956-1966
ÖrlB V Västkustens örlogsbas 1966-1985
MKV Västkustens marinkommando 1985-2000

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ MKV/Fo32 fyra huvuduppgifter Avläst 21 februari 2009
 2. ^ Birke, Sune; Braunstein, Christian (2011). Sveriges marina förband och skolor under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 13. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Sid. 32-33. Libris 12638815. ISBN 978-91-976220-5-9 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Braunstein, Christian (2006). Heraldiska vapen inom det svenska försvaret. Christina von Arbin. Sid. 50. ISBN 91-971584-9-6