Hoppa till innehållet

Örlogsskolorna

Örlogsskolorna
(ÖS)
Vapen för Örlogsskolorna tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnÖrlogsskolorna
Datum1997–2004
LandSverige
FörsvarsgrenMarinen
TypFlottan
RollUtveckla och utbilda
Del avOperativa insatsledningen [a]
FöregångareBerga örlogsskolor,
Karlskrona örlogsskolor
EfterföljareSjöstridsskolan
StorlekTruppslagsskola
HögkvarterKarlskrona garnison
FörläggningsortBerga, Karlskrona
Marsch"Vår flotta" (Widner) [b]
DekorationerÖSMSM [c]
Befälhavare
SkolchefTommy Åsman [d]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga

Örlogsskolorna (ÖS), var en truppslagsskola för flottan inom svenska marinen som verkade i olika former åren 1997–2004. Förbandsledningen var förlagd i Karlskrona garnison i Karlskrona.[2][3]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Inför etapp två i försvarsbeslutet 1996 föreslog både Försvarsmakten och regeringen att Karlskrona örlogsskolor skulle upplösas och avvecklas, och att dess verksamhet skulle uppgå i Berga örlogsskolor. Den nya skolan skulle dock även i fortsättningen bedriva verksamhet i Karlskrona. Därmed kom även Berga örlogsskolor upplösas i dess dåvarande form. Den 1 juli 1997 bildades den nya skolan, Örlogsskolorna, med ledning i Berga och utbildning i både Berga och Karlskrona.[4]

Inför försvarsbeslutet 2000 efterfrågade regeringen riksdagens godkännande att besluta om förändringar beträffande Örlogsskolorna. Regeringen ansåg att den utbildningen som Försvarsmakten bedrev i Karlskrona inom Sjöstridsskolan, skulle inordnas i Örlogsskolorna. Vidare skulle Sjöstridsskolan i Karlskrona upplösas.[5] I regeringens proposition 2000/01:1 föreslog regeringen att marinens bassäkerhetsutbildning samt ledningen för Örlogsskolornas skulle omlokaliseras Kungsholms fort i Karlskrona. Försvarsmakten hade föreslagit att bassäkerhetsutbildning skulle förläggas till Vaxholm i syfte att samordnas med amfibieutbildningen. Dock ansåg regeringen det var viktigt att bibehålla militär verksamhet på Kungsholmen, i syfte att en 300-årig militär verksamhet på ön fullföljs.[6]

Från den 1 juni 2001 övergick verksamheten i Berga till en avvecklingsorganisation, fram till att flytten skulle vara slutförd senast den 1 juli 2001. Avvecklingsorganisationen upplöstes i sin tur den 30 juni 2001, då flytten av ledningen ansågs slutförd. Bassäkerhetsutbildning påbörjade sin flytt den 15 april 2001 och var fullt etablerad i Karlskrona den 1 januari 2002.[7]

Inför försvarsbeslutet 2004 ansåg regeringen att Försvarsmaktens utbildningssystem var både orationellt och kostnadsdrivande, då utbildning i teknisk tjänst genomfördes vid Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) i Halmstad, Arméns tekniska skola (ATS) i Östersund och vid Örlogsskolorna (ÖS) i Karlskrona och Haninge/Berga. Dessutom utbildade Försvarsmakten totalförsvarspliktiga i teknisk tjänst vid utbildningsplattformarna, liksom vid Upplands regemente (S 1) och Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20). I dess ställe ansåg regeringen att all teknisk utbildning, vilket även inkluderade den tekniska utbildningen vid Örlogsskolorna, skulle samlas till en ny skola, Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), lokaliserad till Halmstads garnison. Vidare ansåg regeringen i sin proposition att de två marinbaserna, Ostkustens marinbas och Sydkustens marinbas, skulle ersättas med en marinbas, Marinbasen, med ledning i Karlskrona. Vilket medförde att tyngdpunkten för den svenska marinens verksamheten flyttades helt till Karlskrona. Därmed skulle den kvarvarande utbildningen vid Örlogsskolorna i Berga flyttas till Karlskrona. Vidare föreslog regeringen att Amfibiestridsskolan skulle avvecklas, och amfibieutbildningen skulle flyttas till Karlskrona. Vidare skulle en marin stridsskola, Sjöstridsskolan, bildas i Karlskrona för att därmed erhålla samordningsvinster kopplat till Marinbasen.[8][9] Den 31 december 2004 avvecklades Örlogsskolorna, från och med 1 januari 2005 övergick skolan till en avvecklingsorganisation fram till dess att avvecklingen skulle vara slutförd senast den 30 juni 2006. Den 1 januari 2005 bildades Sjöstridsskolan i Karlskrona. Sjöstridsskolan blev centrum för den marina utbildningen, dock ej den tekniska utbildningen.[10]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Örlogsskolorna var en gemensam marinskola som hade till uppgift att genomföra utbildning av kadetter till officerare, vidareutbildning av officerare samt genomföra yrkesutbildning av värnpliktiga.

Örlogsskolorna var organiserad med en stab och ett antal förbandsstridsskolor och funktionsskolor.

 • Ytstridsskolan, Berga
 • Ubåtsstridsskolan, Berga
 • Minkrigsskolan,
 • Marinens ledningssystemskola, Berga
 • Marinens räddningstjänstskola, Berga och Karlskrona
 • Marinens tekniska skola, Karlskrona
 • Marinens intendenturskola, Karlskrona
 • Flottans sjömansskola med Marinens Dykarskola, Karlskrona
 • Idrottsskolan, Karlskrona, Berga
 • Grundutbildningsbataljonen och Bergakompaniet, Berga

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Örlogsskolorna (ÖS) var lokaliserad både inom Berga örlogsbas och inom Karlskrona örlogsbas. Åren 1997–2001 var ledningen grupperad i Berga, åren 2001–2004 i Kungsholms fort i Karlskrona.

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

Örlogsskolorna ärvde och antog sina traditioner från de två avvecklade örlogsskolorna i Berga och Karlskrona. Från Berga övertogs och antogs förbandsmarschen "Vår flotta" (Widner), vilken fastställdes den 27 november 2002. Marschen användes sedan åren 2005–2006 av Sjöstridsskolan.[1] År 2005 instiftades Örlogsskolornas minnesmedalj i silver (ÖSMSM).[11]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Örlogsskolorna 1997-07-01 2004-12-31
Beteckningar
ÖS 1997-07-01 2004-12-31
Förläggningsorter och detachement
Berga örlogsbas (F) 1997-07-01 2001-12-31
Karlskrona garnison (D) 1997-07-01 2001-12-31
Karlskrona garnison/Kungsholms fort (F) 2002-01-01 2004-12-31
Berga örlogsbas (D) 2002-01-01 2004-12-31

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Åren 1997–2000 var skolan underställd chefen för Mellersta militärområdet, åren 2000–2004 chefen för Operativa insatsledningen.
 2. ^ Förbandsmarschen antogs och fastställdes den 27 november 2002. Marschen användes åren 2005–2006 av Sjöstridsskolan.[1]
 3. ^ Minnesmedalj i silver instiftad 2005.
 4. ^ Tommy Åsman blev sista chefen för skolan.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Sandberg (2007), s. 82
 2. ^ Braunstein (2011), s. 152
 3. ^ Kjellander (2007), s. 210
 4. ^ ”Regeringens proposition 1996/97:4”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/totalforsvar-i-fornyelse---etapp-2_GK034/html. Läst 16 juli 2018. 
 5. ^ ”Regeringens proposition 1999/2000:97”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/vissa-organisatoriska-fragor-inom-forsvarsmakten_GN0397/html. Läst 16 juli 2018. 
 6. ^ ”Motion 2000/01:Fö322”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/orlogsskolorna_GO02F%C3%B6322. Läst 16 juli 2018. 
 7. ^ ”Årsredovisning 2002: Underbilaga 2.1”. forsvarsmakten.se. Arkiverad från originalet den 13 april 2019. https://web.archive.org/web/20190413091329/https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-2002/ar02_ubilaga_2_1.pdf. Läst 16 juli 2018. 
 8. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:5”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/vart-framtida--forsvar_GS035. Läst 16 juli 2018. 
 9. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 11 mars 2000. https://web.archive.org/web/20000311095850/http://www.os.mil.se/#. Läst 9 maj 2017. 
 10. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:43”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/forsvarsmaktens-grundorganisation_GS0343/html. Läst 16 juli 2018. 
 11. ^ ”ÖSMSM”. medalj.nu. http://medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-L2&visitor={2997E2E8-E5F2-44C5-8585-7CE6AC97F13A}&listmode=0&medal={908438F9-5F78-4490-9643-B8A3225BCA55}. Läst 16 juli 2018. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Braunstein, Christian (2011). Sveriges marina förband och skolor under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 13. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris 12638815. ISBN 978-91-976220-5-9 
 • Kjellander, Rune (2007). Svenska marinens högre chefer 1700-2005: chefsbiografier och befattningsöversikter samt Kungl Örlogsmannasällskapets ämbetsmän och ledamöter 1771-2005. Stockholm: Probus. Libris 10452099. ISBN 978-91-87184-83-3 (inb.) 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]